• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Gıda, yüksek lisans Bilim ve Beslenme

Master of Science in Food Science and Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35 kredi saat
Hücre (M. S.) yüksek lisans ve Moleküler Biyoloji

Master of Science (M.S.) in Cell and Molecular Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)İletişimde

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 81 kredi saat
(Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışmaları MEd) Eğitim Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Specializa ...

Master of Education (MEd) in Education and Human Resource Studies - Education Sciences Specializa ...

Yüksek Lisans
M. Ed İçin Online/Uzaktan - asıl lisans 24 kredi, 33 kredilik. ve asıl lisans
Kamusal İletişimde yüksek lisans ve Teknoloji

Master of Science in Public Communication and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyomedikal B. S. Bilimler

B.S. in Biomedical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme lisans - Organizasyon ve Yenilik Yönetimi

B.S. in Business Administration - Organization and Innovation Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Terapi Bilim Master

Master of Science in Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 71 kredi saat
Biyokimya yüksek lisans

Master of Science in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Müzik (MM) Müzik ana Öğretim yapan İhtisas

Master of Music (MM) in Music Education Conducting Specialization

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Tarım Master (M. Agr.) Tarım Bilimleri

Master of Agriculture (M.Agr.) in Agricultural Sciences

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
İşletme Executive MBA - Master

Executive MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 21 ay
Tarım Master (M. Agr.) Tarım Bilimleri Entegre Kaynak Yönetimi Özellikler ...

Master of Agriculture (M.Agr.) in Agricultural Sciences - Integrated Resource Management Speciali ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Ekolojik Restorasyon İhtisas Doğal Kaynakları Koruma yüksek lisans

Master of Natural Resources Stewardship in Ecological Restoration Specialization

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
(Doktora)Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Doğal Kaynakları Yönetimi B. S.

B.S. in Natural Resources Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Uygulanan Gelişim Bilimi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Applied Developmental Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 79 kredi saat
Dünya Felsefe doktor (Ph. D) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Earth Sciences

Yüksek Lisans
B. S. derecesi için gerekli olanlar dışında tam Zamanı - 72 dönem kredisi
(Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışmaları MEd) Eğitim yüksek lisans - Yetişkin Eğitimi ve Eğitim ...

Master of Education (MEd) in Education and Human Resource Studies - Adult Education and Training ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Antropoloji yüksek lisans

Master of Arts in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Tez seçenek: 30 dönem kredisi, Sigara tezi: 36 kredi
Sanat (MFA) Master of Arts

Master of Fine Arts (MFA) in Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Atmosfer Bilimleri (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Atmospheric Science

Yüksek Lisans
Lisans derecesi ötesinde (veya 72 yarıyılda) (tez opsiyon) yüksek lisans dışında 42 yarıyılda tam Zamanı - Minimum
Balık, Yaban Hayatı Master ve Koruma Biyolojisi (MFWCB)

Master of Fish, Wildlife, and Conservation Biology (MFWCB)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Systems Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Doktora)Fizik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 dönem kredisi
(Doktora)Kimya Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Doktora)İstatistikleri

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
(MOT) Mesleki Terapi Master Mesleki Terapi

Master of Occupational Therapy (MOT) in Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 68 kredi saat
Aile ve Tüketici Bilimleri B. S.

B.S. in Family and Consumer Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orman Bilimleri İhtisas Doğal Kaynakları Koruma yüksek lisans

Master of Natural Resources Stewardship in Forest Sciences Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Doktora)Mikrobiyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Microbiology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Fizik yüksek lisans

Master of Science in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı: 30 dönem kredi, Plan B: 32 dönem Bir kredi Planı
(Doktora)Ekoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Ecology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
(M. S.) yüksek lisans Biyomühendislik

Master of Science (M.S.) in Bioengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Psychology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
B. S. Hayvan Bilimi

B.S. in Animal Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Endüstriyel/Örgütsel Psikoloji yüksek lisans (MİOP)

Master of Applied Industrial/Organizational Psychology (MIOP)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 38 kredi saat
Biyomedikal Bilimler yüksek lisans

Master of Science in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat: 30 kredi saat, Bir B Planı: Plan
Otelcilik lisans

B.S. in Hospitality Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği

B.S. in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi yüksek lisans

Master of Arts in Political Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışmaları (Doktora)- Yüksek Öğrenim Liderlik ...

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Education and Human Resource Studies - Higher Education Leadership ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 kredi saat
Sera Gazı Yönetimi ve Muhasebe yüksek lisans (MGMA)

Master of Greenhouse Gas Management and Accounting (MGMA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 37 kredi saat
(Doktora)Sistemleri Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Systems Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 72 kredi saat
Çevre Sağlığı B. S.

B.S. in Environmental Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekoloji yüksek lisans

Master of Science in Ecology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kimyasal ve Biyolojik Mühendisliği

B.S. in Chemical and Biological Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler yüksek lisans

Master of Science in Biological Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Biyomedikal alanında doktora (Ph. D) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Mühendislik bilimlerinde Disiplinler arası Temel Bilimler B. A. kombine Derecesi ve B. S.

Combined Degree of B.A. in Interdisciplinary Liberal Arts and B.S. in Engineering Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Biyokimya

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
İşletme doktorası - Pazarlama

B.S. in Business Administration - Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliğinde yüksek lisans

Master of Science in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Bahçe Bitkileri

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Horticulture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Doğal Kaynak Turizmde B. S.

B.S. in Natural Resource Tourism

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan, yüksek lisans Bilimler

Master of Science in Animal Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Dil (MA) yüksek lisans, Edebiyatları ve Kültürleri

Master of Arts (MA) in Languages, Literatures, and Cultures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe doktor (Ph. D) Matematik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Mathematics

Yüksek Lisans
Lisans derecesi ötesinde tam Zamanı - 72 dönem kredisi
İnşaat Yönetimi B. S.

B.S. in Construction Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojk tarım Bilimleri yüksek lisans

Master of Science in Bioagricultural Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 - 32 kredi saat
(Doktora)İnsan Biyoenerji içinde

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Human Bioenergetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Tarım Eğitimi lisans

Bachelor of Science in Agricultural Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mikrobiyoloji yüksek lisans

Master of Science in Microbiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yüksek lisans Öğrenci İşleri Yüksek Öğrenim

Master of Science in Student Affairs in Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
(Doktora)Biyomühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Bioengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Biyolojk tarım alanında doktora (Ph. D) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Bioagricultural Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Halk Sağlığı Master (MPH)

Master of Public Health (MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Balık, Yaban Hayatı ve Koruma Biyolojisi B. S.

B.S. in Fish, Wildlife, and Conservation Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi B. A.

B.A. in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Koruma Liderlik Bilim Master

Master of Science in Conservation Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme B. S. - Emlak

B.S. in Business Administration - Real Estate

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım ve Kaynak Ekonomisi alanında doktora (Ph. D)

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Agricultural and Resource Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Radyolojik yüksek lisans Sağlık Bilimleri

Master of Science in Radiological Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 - 35 kredi saat
Peyzaj Mimarlığı lisans

Bachelor of Science in Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Klinik Bilimlerde yüksek lisans (MS)

Master of Science (MS) in Clinical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İşletme lisans - Finans

B.S. in Business Administration - Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık ve Egzersiz Bilimi lisans

B.S. in Health and Exercise Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Gazetecilik B. A. ve Medya İletişimi

B.A. in Journalism and Media Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans

Master of Arts in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı: 30 kredi saat, Plan B: 33 kredi saat Planı
(Doktora)Makine Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
İngilizce yüksek lisans

Master of Arts in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Disiplinlerarası Sosyal Bilimler B. A.

B.A. in Interdisciplinary Liberal Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mera Ekolojisi B. S.

B.S. in Rangeland Ecology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Kimya

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemistry

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 35 dönem saat
Matematik yüksek lisans

Master of Science in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35 kredi saat
Etnik Çalışmalar yüksek lisans

Master of Arts in Ethnic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat: 30 kredi saat, Bir B Planı: Plan
İşletme lisans - Bilgi Sistemleri

B.S. in Business Administration - Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik (MM) Müzik Master Tedavisi Uzmanlık

Master of Music (MM) in Music Therapy Specialization

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan : 30 kredi saat, Plan B: 32 kredi saat Planı
Kamu İletişim (Doktora)ve Teknoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Public Communication and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bahçe Bitkileri yüksek lisans

Master of Science in Horticulture

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tasarım, yüksek lisans ve Pazarlama

Master of Science in Design and Merchandising

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Çevre Mühendisliği

B.S. in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Sağlığı yüksek lisans

Master of Science in Environmental Health

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Balık, Yaban Hayatı, yüksek lisans ve Koruma Biyolojisi (MFWCB)

Master of Science in Fish, Wildlife, and Conservation Biology (MFWCB)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Toprak ve Bitki Bilimleri yüksek lisans

Master of Science in Soil and Crop Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İşletme profesyonel MBA - Master

Professional MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 21 ay
Makine Mühendisliği Biyomedikal Mühendislik ve B. S. B. S kombine Derece

Combined Degree of B.S in Biomedical Engineering and B.S. in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Çalışma Master (M)

Master of Social Work (MSW)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yaratıcı Yazarlık Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Creative Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
(Doktora)Ekosistem Sürdürülebilirlik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Ecosystem Sustainability

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora) Felsefe Siyaset Bilimi doktoru

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Political Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora) Felsefe Toprak ve Bitki Bilimleri doktoru

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Soil and Crop Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Malzeme Bilimi Ana Bilim ve Mühendislik

Master of Science in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İktisat yüksek lisans

Master of Arts in Economics

Yüksek Lisans
32 kredi saat 33 kredi saat, B Planı tam Zamanı Plan:
Ormanda yüksek lisans Bilimler

Master of Science in Forest Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Doktora) Felsefe Sosyal Çalışma doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 87 - 90 kredi saat
Havza Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Watershed Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Radyolojik Sağlık alanında doktora (Ph. D) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Radiological Health Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Muhasebe yüksek lisans

Master of Accountancy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Doğal Kaynakların B. S. İnsan Boyutları

B.S. in Human Dimensions of Natural Resources

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışmaları (Doktora)– Örgütsel Öğrenme, P ...

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Education and Human Resource Studies – Organizational Learning, P ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 kredi saat
Felsefe doktor (Doktora) İktisat

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
(Doktora)Klinik Bilimlerde

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Clinical Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İşletme lisans - Tedarik Zinciri Yönetimi

B.S. in Business Administration - Supply Chain Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Havza Bilimi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Watershed Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Mühendislik Yönetimi Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering in Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Balık, Yaban Hayatı (Doktora)ve Koruma Biyolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Fish, Wildlife, and Conservation Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Mera Ekosistem

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Rangeland Ecosystem Science

Yüksek Lisans
Lisans derecesi ötesinde 72 yarıyılda tam Zamanı - Minimum
(Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışmaları MEd) Eğitim yüksek lisans - Örgütsel Öğrenme, Perf ...

Master of Education (MEd) in Education and Human Resource Studies - Organizational Learning, Perf ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Mera Ekosistemlerinde Doğal Kaynakları Yönetimi yüksek lisans Uzmanlık

Master of Natural Resources Stewardship in Rangeland Ecosystems Specialization

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Çevre ve Doğal kaynaklar Ekonomisi B. S.

B.S. in Environmental and Natural Resource Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzemeler (Doktora)Bilim ve Mühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Ormanda doktora (Ph. D) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Forest Sciences

Yüksek Lisans
Lisans derecesi ötesinde tam Zamanı - 72 dönem kredisi
Mera Ekosistem Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Rangeland Ecosystem Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Liderlik Sanat ve Kültür Yönetimi Master (MALCM)

Master of Arts Leadership and Cultural Management (MALCM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Doğal Kaynakların İnsan Boyutlarda

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Human Dimensions of Natural Resources

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Finans yüksek lisans (MFIN)

Master of Finance (MFIN)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Gıda (Doktora)Bilim ve Beslenme

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Food Science and Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Tarımsal İşletme lisans

Bachelor of Science in Agricultural Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe İşgal ve Rehabilitasyon Bilim doktoru

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Occupation and Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat: 30 kredi saat, Bir B Planı: Plan
Eğitim (Doktora)ve İnsan Kaynakları Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Education and Human Resource Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar Bilgi Sistemleri yüksek lisans (MCIS)

Master of Computer Information Systems (MCIS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
İnsan Gelişimi ve Aile Çalışmaları Bilim Master - Evlilik ve Aile Terapisi

Master of Science in Human Development and Family Studies - Marriage and Family Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Uygulamalı İstatistik yüksek lisans (MAS)

Master of Applied Statistics (MAS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 kredi saat
(MM) Müzik ana Kompozisyon Uzmanlık

Master of Music (MM) in Composition Specialization

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Hücre (Doktora)ve Moleküler Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Cell and Molecular Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Danışmanlık ve Kariyer Gelişimi alanında yüksek lisans

Master of Arts in Counseling and Career Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Çevre Bahçecilik B. S.

B.S. in Environmental Horticulture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Turizm Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Tourism Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Ekosistem Bilim ve Sürdürülebilirlik B. S.

B.S. in Ecosystem Science and Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toksikoloji yüksek lisans

Master of Science in Toxicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat: 30 kredi saat, Bir B Planı: Plan
İşletme lisans - Finansal Planlama

B.S. in Business Administration - Financial Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji mühendisliğinde yüksek lisans

Master of Science in Geosciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Antropoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Atmosfer Bilimleri yüksek lisans

Master of Science in Atmospheric Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 dönem kredisi
Uzatma Eğitim Master (M. Ext.Ed.)

Master of Extension Education (M.Ext.Ed.)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Fen Bilimleri Eğitimi yüksek lisans (MNSE)

Master of Natural Sciences Education (MNSE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 - 31 kredi saat
İnsan gelişiminde B. S. ve Aile Çalışmaları

B.S. in Human Development and Family Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe biyoloji Bilimi alanında doktora

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Biological Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Sosyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Sociology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(MM) müziğinin Master Saz Yürüten Uzmanlık

Master of Music (MM) in Instrumental Conducting Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kimya Biyomedikal Mühendisliği B. S kombine Derecesi ve B. S. ve Biyolojik Mühendislik

Combined Degree of B.S in Biomedical Engineering and B.S. in Chemical and Biological Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekosistem Bilim Master Bilim ve Sürdürülebilirlik

Master of Science in Ecosystem Science and Sustainability

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Doktora)Elektrik Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Sosyoloji yüksek lisans

Master of Arts in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - M. A. ders 30 yarıyıl kredi Planı için lisans derecesi ötesinde B Planı için Bir ya da 36 eklemek
(Sağlık MS) yüksek lisans ve Egzersiz Bilimi

Master of Science (MS) in Health and Exercise Science

Yüksek Lisans
44 kredi saat 42 kredi saat, B Planı tam Zamanı Plan:
(Eğitimde MEd), Eğitim yöneticisi ve İnsan Kaynakları Çalışmaları

Master of Education (MEd) in Education and Human Resource Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kimya Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(MM) Müzik yüksek lisans Müzik

Master of Music (MM) in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Bilim Psikoloji yüksek lisans

Master of Science in Psychology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat 20: 30 kredi saat, Bir B Planı: Plan
Erken Çocukluk Eğitimi lisans

B.S. in Early Childhood Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Çalışmalarda Mühendisliği Bilim dalında lisans kombine Derecesi ve B. A.

Combined Degree of B.S. in Engineering Science and B.A. in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yangın ve Acil Hizmetler Yönetimi lisans

B.S. in Fire and Emergency Services Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme lisans - İnsan Kaynakları Yönetimi

B.S. in Business Administration - Human Resource Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim ve Medya Yönetimi yüksek lisans

Master of Communications and Media Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl