• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Fizik B. S.

B.S. in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Master

Master of International Affairs in International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Bilgisayar Mühendisliği Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Dili (M. A.) yüksek lisans ve Okuryazarlık

Master of Arts (M.A.) in Language and Literacy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Makine Mühendisliği Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Biyomedikal Mühendislik (B. E.) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (B.E.) in Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Filmde (M. F. A.) İyi Master of Arts

Master of Fine Arts (M.F.A.) in Film

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 51 kredi saat
Makine Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Sanatta B. A. - Sanat Tarihi

B.A. in Art - Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi
Aşk Dillerinde (ba) lisans

Bachelor of Arts (B.A.) in Romance Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi
(B. S.) lisans Biyoteknoloji

Bachelor of Science (B.S.) in Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
İspanyolca yüksek lisans

Master of Arts in Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredilik
Elektrik Mühendisliği Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 130 kredi
Eğitim, Yüksek Lisans - Eğitim Tiyatro

Master of Science in Education - Educational Theatre

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 kredi saat
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği (yüksek lisans) yüksek lisans

Master of Science (M.S.) in Teaching English to Speakers of Other Languages

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Tarihte MA

MA in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Biyomedikal Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Lisansüstü dersler tam Zamanı - 48 kredi
(Sınıflarda 1-6)Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ana - Çocuk Eğitimi

Master of Science in Education - Childhood Education (Grades 1-6)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 kredileri
Ekonomi B. A.

B.A. in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Öncesi (B. A.) lisans-Hukuk

Bachelor of Arts (B.A.) in Pre-Law

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Kamu Hizmeti Yönetimi MPA

MPA in Public Service Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Fizik yüksek lisans

Master of Science in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Elektrik Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Elektrik Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Kentsel alanlarda Sürdürülebilirlik (M. S.) yüksek lisans

Master of Science (M.S.) in Sustainability in the Urban Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
(B. A.) lisans Uluslararası Çalışmalarda

Bachelor of Arts (B.A.) in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Biyoteknoloji (M. S.) yüksek lisans

Master of Science (M.S.) in Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Stüdyo Sanat MFA

MFA in Studio Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
İnşaat Mühendisliği (B. E.) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (B.E.) in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 134 kredi saat
1 Mimarlık Master

Master of Architecture 1

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Peyzaj Master Mimarisi II

Master of Landscape Architecture II

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Psikoloji

B.A. in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Mimarlık Master II

Master of Architecture II

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Makine Mühendisliği (M. S.) yüksek lisans

Master of Science (M.S.) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Siyaset Bilimi B. A.

B.A. in Political science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
İki Dilli Çocukluk Eğitiminde Ortaöğretim lisans

Bachelor of Secondary Education in Bilingual Childhood Education

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Dünya Sistemleri ve Çevre Mühendisliği

M.S. in Earth Systems and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Kimya B. S. - Biyokimya

B.S. in Chemistry - Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
(M. A.) yüksek lisans Psikoloji

Master of Arts (M.A.) in Psychology

Yüksek Lisans
Tez Seçeneği (Olmayan) tam Zamanı - (Tez Seçeneği) 31 kredi, 40 kredi
Kimya Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Markalaşma ve Entegre İletişim M. P. S.

M.P.S. in Branding and Integrated Communications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Müzik yüksek lisans

M.A. in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 - 32 kredi saat
Mimarlık alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya B. S.

B.S. in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Kimya M. S.

M.S. in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Çevre Dünya Sistemleri Bilim lisans

B.S. in Environmental Earth Systems Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Antropoloji B. A.

B.A. in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Sosyoloji M. A.

M.A. in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredilik
Elektrik Mühendisliği

M.S. in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yönetim ve Yönetimi B. A.

B.A. in Management and Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Çevre Mühendisliği Lisans ve Dünya Sistemi Bilim

Bachelor of Engineering in Environmental and Earth System Science

Lisans
Tam Zamanlı - 127 kredi
Film ve Video Üretiminde B. F. A.

B.F.A. in Film and Video Production

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Çocukluk Eğitiminde BSEd

BSEd in Childhood Education

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
İngilizce yüksek lisans

Master of Arts in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kimya Mühendisliğinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi
Makine Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Karşılaştırmalı Edebiyat (ba) lisans

Bachelor of Arts (B.A.) in Comparative Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Elektronik Tasarım ve Multimedya B. F. A.

B.F.A. in Electronic Design and Multimedia

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi
B. S., Bilgisayar Bilimi

B.S. in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 126 kredi
Ekonomi MA

MA in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Biyomedikal Mühendisliği

M.S. in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Sanat Tarihi yüksek lisans

Master of Arts in Art History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
1 Master Peyzaj Mimarlığı

Master of Landscape Architecture 1

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Kimya Mühendisliği (B. E.) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (B.E.) in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 130 kredi
Ruh Sağlığı (M. A.) yüksek lisans Danışmanlık

Master of Arts (M.A.) in Mental Health Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Eğitim, yüksek lisans - iki Dilli Çocukluk Eğitimi

Master of Science in Education - Bilingual Childhood Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 kredileri
Felsefe B. A.

B.A. in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi