• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Siyaset Bilimi lisans programı (WARTS1)

Bachelor of Arts in Political Science (WARTS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım lisans (BDES)

Bachelor of Design (BDES)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Egzersiz Önlisans ve Spor Bilimi (XEXSS1)

Associate Degree of Exercise and Sport Science (XEXSS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik diploması (YENG01)

Diploma of Engineering (YENG01)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih lisans programı (WARTS1)

Bachelor of Arts in History (WARTS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerli Politika lisans programı (WARTS1)

Bachelor of Arts in Indigenous Policy (WARTS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Politikası Yüksek Lisans (SPPOL1)

Master of Public Policy (SPPOL1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Acil durum ve Afet Yönetimi lisansüstü Diploma (TEMDM1)

Graduate Diploma of Emergency and Disaster Management (TEMDM1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekoloji (WSCİ01) lisans eğitimi

Bachelor of Science (WSCI01) in Ecology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ebelik lisans (WMİDW1)

Bachelor of Midwifery (WMIDW1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulanan lisans Sosyal Bilimler (WASS01)

Bachelor of Applied Social Science (WASS01)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
AHC31416 Koruma ve Arazi Yönetimi III Sertifikası

AHC31416 Certificate III in Conservation and Land Management

Mesleki
Tam Zamanlı 5 yıl
Çevre Yönetimi Master (SENVM1)

Master of Environmental Management (SENVM1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güzellik Terapi SHB50115 Diploma

SHB50115 Diploma of Beauty Therapy

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(DPHİAS) (IAS) Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (IAS) (DPHIAS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Bachelor of Science (WHSC01)

Bachelor of Health Science (WHSC01)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Diploma (YSCİ01)

Diploma of Science (YSCI01)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikolojik Bilim lisans (Lisansüstü Giriş) (WPSYG1)

Bachelor of Psychological Science (Graduate Entry) (WPSYG1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Eğitim lisans İkincil (WEDS01)

Bachelor of Education Secondary (WEDS01)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı Diploma CHC50113

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Bilimi lisans (BES)

Bachelor of Environmental Science (BES)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruma ve Arazi Yönetimi AHC21016 Sertifika II

AHC21016 Certificate II in Conservation and Land Management

Mesleki
Tam Zamanlı 5 yıl
TİNTC1 (Siber Güvenlik) () Bilgi Teknolojisi yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma of Information Technology (Cyber Security) (TINTC1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasaların lisans/Lisans (WARLA1)

Bachelor of Arts/Bachelor of Laws (WARLA1)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Acil durum ve Afet Yönetimi Master (MEMDM)

Master of Emergency and Disaster Management (MEMDM)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 160 puan
Yerel Diller ve Dilbilim Önlisans (XİNLL1)

Associate Degree of Indigenous Languages and Linguistics (XINLL1)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endonezce dilinde lisans (WARTS1)

Bachelor of Arts in Indonesian Language (WARTS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri yüksek lisans (SDASC1)

Master of Data Science (SDASC1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endonezya Çalışmaları Sanatlar lisans (WARTS1)

Bachelor of Arts in Indonesian Studies (WARTS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerli Dilleri ve Edebiyatı lisans programı (WARTS1)

Bachelor of Arts in Indigenous Languages and Linguistics (WARTS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(XİCT01)Bilgi ve İletişim Teknolojisi Önlisans

Associate Degree of Information and Communication Technology (XICT01)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(BESS)Egzersiz ve Spor Bilimleri lisans

Bachelor of Exercise and Sport Science (BESS)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Sosyal Bilimler Önlisans (XASS01)

Associate Degree of Applied Social Science (XASS01)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
FDF30710 Sertifika Perakende Kabartma (Birlikte)III.

FDF30710 Certificate III in Retail Baking (Combined)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hesapları FNS30315 Sertifika III Yönetim

FNS30315 Certificate III in Accounts Administration

Mesleki
Yarı zamanlı olarak bir yıl Boyunca Online/Uzaktan
Mühendislik Master (SENG01)

Master of Engineering (SENG01)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yerli Dilleri ve Edebiyatı lisans (WİNLL1)

Bachelor of Indigenous Languages and Linguistics (WINLL1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi Master (Siber Güvenlik) (SİTCS1)

Master of Information Technology (Cyber Security) (SITCS1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Mesleki Uygulama) Profesyonel Master Muhasebe (SPAPP1)

Master of Professional Accounting (Professional Practice) (SPAPP1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(WARTS1)Yolngu Dilde lisans ve Kültür

Bachelor of Arts in Yolngu Languages and Culture (WARTS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (SBAD01)

MBA - Master of Business Administration (SBAD01)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ticari Aşçılıkta SİT40516 Sertifika IV

SIT40516 Certificate IV in Commercial Cookery

Mesleki
Online/Uzaktan - 2 yıl
Ticari Aşçılıkta SİT30816 Sertifika III

SIT30816 Certificate III in Commercial Cookery

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
SHB30115 Sertifika III Güzellik Hizmetleri

SHB30115 Certificate III in Beauty Services

Mesleki
Tam Zamanlı 5 yıl
(TDASC1)Veri Bilimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Data Science (TDASC1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş BSB40215 Sertifika IV

BSB40215 Certificate IV in Business

Mesleki
Tam Zamanlı 5 yıl
Bilgi Teknolojileri, Yaratıcı Sanatlar ve Sanayi bekarlığa veda (Yeni Tasarım)/Lisans (B ...

Bachelor of Creative Arts and Industries (New Media Design)/Bachelor of Information Technology (B ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz Diploma ve Spor Bilimi (YEXSS1)

Diploma of Exercise and Sport Science (YEXSS1)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek Lisans Giriş) Eğitimi lisans (BEDGE)

Bachelor of Education (Graduate Entry) (BEDGE)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(XNENG1)Ağ Mühendisliği Önlisans

Associate Degree of Network Engineering (XNENG1)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Genel Bilim (WSCİ01) lisans eğitimi

Bachelor of Science (WSCI01) in General Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim (WSCİ01) lisans eğitimi

Bachelor of Science (WSCI01) in Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar İCT41015 Sertifika IV Sistemleri Teknolojisi

ICT41015 Certificate IV in Computer Systems Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendisliği Mühendisliği Lisans/Master (HENG01)

Bachelor of Engineering Science/Master of Engineering (HENG01)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İletişim lisans programı (WARTS1)

Bachelor of Arts in Communications (WARTS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği Önlisans (XENG01)

Associate Degree of Engineering (XENG01)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikolojik Bilim lisans (WPSYS1)

Bachelor of Psychological Science (WPSYS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BİT)Bilgi Teknolojileri lisans

Bachelor of Information Technology (BIT)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Küresel Öğrenme) Eğitim Master (SEDİ01)

Master of Education (Global Learning) (SEDI01)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Binada CPP40115 Sertifika IV Tasarım Hazırlanması

CPP40115 Certificate IV in Building Design Drafting

Mesleki
Tam Zamanlı - 12 ay
Coğrafi Bilgi Bilimi (WSCİ01) lisans eğitimi

Bachelor of Science (WSCI01) in Geographic Information Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Onur Mühendislik lisans (VENG01)

Bachelor of Engineering Honours (VENG01)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Öğrenme Vadeli Master (SDLF01)

Master of Digital Learning Futures (SDLF01)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (Profesyonel Uygulama) (SBAPP1)

MBA - Master of Business Administration (Professional Practice) (SBAPP1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş BSB30115 Sertifika III

BSB30115 Certificate III in Business

Mesleki
Tam Zamanlı 5 yıl
Koruma ve Arazi Yönetimi AHC51116 Diploma

AHC51116 Diploma of Conservation and Land Management

Mesleki
Tam Zamanlı 5 yıl
Yazılım Mühendisliği Onur lisans (BSENGH)

Bachelor of Software Engineering Honours (BSENGH)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Edebiyat Çalışmaları Sanatlar lisans (WARTS1)

Bachelor of Arts in Literary Studies (WARTS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yazılım Mühendisliği) Bilgi Teknolojileri yüksek lisans (MİTSE)

Master of Information Technology (Software Engineering) (MITSE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hellenic Çalışmaları Sanatlar lisans (WARTS1)

Bachelor of Arts in Hellenic Studies (WARTS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çince Dil lisans (WARTS1)

Bachelor of Arts in Chinese Language (WARTS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(WEDP01)Eğitim lisans İlköğretim

Bachelor of Education Primary (WEDP01)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsani ve Toplum Araştırmaları lisans (BHCS)

Bachelor of Humanitarian and Community Studies (BHCS)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diploma Aborijin ve Torres Strait Adalı Bilgiler (YATSİ1)

Diploma of Aboriginal and Torres Strait Islander Knowledges (YATSI1)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yüksek Lisans Diploması (TBAD01)

Graduate Diploma of Business Administration (TBAD01)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eczacılık lisans (BPHAR)

Bachelor of Pharmacy (BPHAR)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İçinde FNS40615 Sertifika IV Muhasebe

FNS40615 Certificate IV in Accounting

Mesleki
Online/Uzaktan 5 yıl
(Bilgi Sistemleri ve Veri Bilim) Bilgi Teknolojileri yüksek lisans (SİTİS1)

Master of Information Technology (Information Systems and Data Science) (SITIS1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Koruma ve Arazi Yönetimi AHC40916 Sertifika IV

AHC40916 Certificate IV in Conservation and Land Management

Mesleki
Tam Zamanlı 5 yıl
(Küresel Öğrenme) Eğitim mezuniyet Belgesi (UEDİ01)

Graduate Certificate of Education (Global Learning) (UEDI01)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(YNENG1)Ağ Mühendisliği diploması

Diploma of Network Engineering (YNENG1)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe lisans programı (WARTS1)

Bachelor of Arts in Philosophy (WARTS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Sanat lisans (WCART1)

Bachelor of Creative Arts (WCART1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Muhasebe Master (SPACC1)

Master of Professional Accounting (SPACC1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Danışmanlık Diploma (YCOUN1)

Diploma of Counselling (YCOUN1)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerli Politika Geliştirme Yüksek Lisans Diploması (TİPD01)

Graduate Diploma of Indigenous Policy Development (TIPD01)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerli Kültürel Kaynakları lisans programı (WARTS1)

Bachelor of Arts in Indigenous Cultural Resources (WARTS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
SHB30416 Kuaförlük III Sertifikası

SHB30416 Certificate III in Hairdressing

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(XLEST1)Hukuk Bilimleri Ön Lisans

Associate Degree of Legal Studies (XLEST1)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(BMLSC)Tıbbi lisans Laboratuvar Bilimi

Bachelor of Medical Laboratory Science (BMLSC)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi Bilgisayar Bilimi/yüksek lisans lisans (HCSİT1)

Bachelor of Computer Science/Master of Information Technology (HCSIT1)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans (WBUS01)

Bachelor of Business (WBUS01)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik lisans (WENGS1)

Bachelor of Engineering Science (WENGS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (WCOMS1)

Bachelor of Computer Science (WCOMS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ev Misafirperverliği SİT30716 Sertifika III (Restoran Önü)

SIT30716 Certificate III in Hospitality (Restaurant Front of House)

Mesleki
Online/Uzaktan 5 yıl