• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Biyolojide lisans (Onur, Kombine Onur ve Genel)

Bachelor of Arts (BA) in Biology (Honours, Combined Honours, and General)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
İletişim lisans ve Medya Çalışmaları (Onur)

Bachelor of Communication and Media Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal (BEng) Mühendislik konusunda lisans ve Mekanik Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) in Biomedical and Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nano-Bilimler lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Nanoscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adaleti (Genel, Onur) lisans

Bachelor of Arts (General, Honours) in Criminology and Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Fransızca (Birleşik Onur) lisans

Bachelor of Arts (Combined Honours) in French

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya lisans (Büyük ve Onur)

Bachelor of Science in Biochemistry (Major and Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Sayısal Biyokimya Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science in Computational Biochemistry (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans programı (Genel) Fransız

Bachelor of Arts (General) in French

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeoloji Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Geomatics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (Psikoloji Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik lisans (Onur)

Bachelor of Journalism (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji (Genel) lisans

Bachelor of Arts (General) in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nörobilim (Onur, Büyük, Genel) lisans eğitimi ve Ruh Sağlığı

Bachelor of Science (Honours, Major, General) in Neuroscience and Mental Health

Lisans
Büyük için tam Zamanı - 20 kredi
Lisans (Genel) Afrika Çalışmaları

Bachelor of Arts (General) in African Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genel ve Onur) lisans Psikoloji

Bachelor of Arts (General and Honours) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl - Onur, 3 yıl Genel
Tarih (Genel, Onur ve Kombine Onur) lisans

Bachelor of Arts (General, Honours and Combined Honours) in History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur, 4 yıl Kombine Onur
Sosyoloji (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Sanatlar lisans (Onur)

Bachelor of Arts (Honours) in English

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (BEng) Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering (BEng) in Computer Systems Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Genel, Onur) lisans Din

Bachelor of Arts (General, Honours) in Religion

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Biyoloji Bilim lisans (Onur Kombine) ve yer Bilimleri

Bachelor of Science (Combined Honours) in Biology and Earth Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beşeri Bilimler lisans (Onur)

Bachelor of Humanities (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BİT) Bilgi Teknolojisi lisans - Bilgi Kaynakları Yönetimi

Bachelor of Information Technology (BIT) - Information Resource Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya (Onur) lisans - Fiziki Coğrafya

Bachelor of Arts (Honours) in Geography - Physical Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi (Genel, Onur) lisans

Bachelor of Arts (General, Honours) in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
İnsan Hakları (Genel, Onur ve Kombine Onur) lisans ve Sosyal Adalet

Bachelor of Arts (General, Honours and Combined Honours) in Human Rights and Social Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur, 4 yıl Kombine Onur
Lisans (Genel) ya da (Onur) Uygulamalı Dilbilim ve Söylem Çalışmalarında

Bachelor of Arts (General) or (Honours) in Applied Linguistics and Discourse Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Çevre Çalışmaları Sanatlar lisans (Onur ve Genel programlar)

Bachelor of Arts (Honours and General programs) in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Küresel ve Uluslararası Çalışmalar lisans (BGİnS)

Bachelor of Global and International Studies (BGInS)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Yazılım Mühendisliği (BEng) Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering (BEng) in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji (Genel) lisans

Bachelor of Arts (General) in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya lisans programı (Onur ve Genel) - Beşeri Coğrafya

Bachelor of Arts in Geography (Honours and General) - Human Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Çevre Bilimi lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Fizik (Çift Onur) lisans eğitimi

Bachelor of Science (Double Honours) in Mathematics and Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe (Genel, Onur) lisans

Bachelor of Arts (General, Honours) in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Yunan ve Roma Çalışmaları (Genel, Onur) lisans

Bachelor of Arts (General, Honours) in Greek and Roman Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Lisans eğitimi (Genel, Onur ve Kombine Kimya Onur)

Bachelor of Science (General, Honours and Combined Honours) in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Fizik Mühendisliği (BEng) Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering (BEng) in Engineering Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Koruma (BEng) Mühendislik konusunda lisans ve Sürdürülebilirlik Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) in Architectural Conservation and Sustainability Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (BEng) Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering (BEng) in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halkla İlişkiler lisans ve Politika Yönetimi (BPAPM)

Bachelor of Public Affairs and Policy Management (BPAPM)

Lisans
Büyük için tam Zamanı - 20 akademik kredi
Uygulamalı Dilbilim (Kombine Onur) lisans ve Söylem Çalışmaları

Bachelor of Arts (Combined Honours) in Applied Linguistics and Discourse Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji Bilim lisans (Büyük ve Genel)

Bachelor of Science (Major and General) in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Çocuk (Onur) lisans Çalışmaları

Bachelor of Arts (Honours) in Child Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BİT) Bilgi Teknolojisi lisans - Ağ Teknolojisi

Bachelor of Information Technology (BIT) - Network Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nörobilim (Birleşik Onur) lisans eğitimi

Bachelor of Science (Combined Honours) in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Çalışmalar lisans

Bachelor of Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimleri lisans (Büyük)

Bachelor of Science (Major) in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik lisans (Onur)

Bachelor of Music (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya ve Biyoteknoloji lisans (Kombine Onur)

Bachelor of Science (Combined Honours) in Biochemistry and Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik (Genel, Onur) lisans

Bachelor of Arts (General, Honours) in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Mimarlık Tarihi (Genel) lisans ve Teorisi

Bachelor of Arts (General) in History and Theory of Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilimleri lisans (Onur)

Bachelor of Health Sciences (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Tarihi (Onur) lisans ve Teorisi

Bachelor of Arts (Honours) in History and Theory of Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) lisans - Biyoloji ve Biyoteknoloji

Bachelor of Science (Honours) - Biology and Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BİT) Bilgi Teknolojisi lisans - Fotonik ve Lazer Teknolojisi

Bachelor of Information Technology (BIT) - Photonics and Laser Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme lisans (Onur)

Bachelor of International Business (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Çalışmaları (Genel, Onur ve Kombine Onur) lisans

Bachelor of Arts (General, Honours and Combined Honours) in Film Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur, 4 yıl Kombine Onur
Biyoenformatik lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Bioinformatics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji ve Fizik Bilim lisansı (Birleşik Onur)

Bachelor of Science (Combined Honours) in Biology and Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal (BEng) Mühendislik konusunda lisans ve Elektrik Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) in Biomedical and Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BEng) Mühendislik konusunda lisans İletişim Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) in Communications Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim (Genel, Onur ve Kombine Onur) lisans

Bachelor of Arts (General, Honours and Combined Honours) in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Afrika Çalışmaları (Birleşik Onur) lisans

Bachelor of Arts (Combined Honours) in African Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (BEng) Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering (BEng) in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerli Çalışmalarda (Genel, Onur ve Kombine Onur) lisans

Bachelor of Arts (General, Honours and Combined Honours) in Indigenous Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Toprak Bilim (Genel, Onur ve Büyük) lisans Bilimler

Bachelor of Science (General, Honours and Major) in Earth Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl - Onur, 3 yıl Genel; Ana - 4 yıl
İktisat lisans (Onur)

Bachelor of Economics (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Mühendisliği (BEng) Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering (BEng) in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji (Birleşik Onur) Beşeri bilimler alanında lisans ve Beşeri Bilimler

Bachelor of Humanities (Combined Honours) in Biology and Humanities

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi lisans (Onur)

Bachelor of Computer Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl - Onur; 5 yıl - co-op seçeneği
Lisans (Genel, Şeref ve Birlikte Hukuk alanında Onur)

Bachelor of Arts (General, Honours and Combined Honours) in Law

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Fransızca (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in French

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret lisans (Onur)

Bachelor of Commerce (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Tasarım lisans

Bachelor of Industrial Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Bilimi ve Beslenme Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Food Science and Nutrition

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans (BİT) - İnteraktif Multimedya ve Tasarım

Bachelor of Information Technology (BIT) - Interactive Multimedia and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Sanatlar lisans (Onur Kombine)

Bachelor of Arts (Combined Honours) in English

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Geomatics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanada Çalışmaları Sanatlar lisans (Genel, Şeref ve Onur Birlikte)

Bachelor of Arts (General, Honours and Combined Honours) in Canadian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur, 4 yıl Kombine Onur
İngilizce Lisans Programı (Genel )

Bachelor of Arts (General ) in English

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilişsel Bilim lisans (Onur ve Genel )

Bachelor of Cognitive Science (Honours and General )

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl - Onur, 3 yıl Genel
Matematik lisans

Bachelor of Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Genel; 4 yıl - Onur
Elektrik Mühendisliği (BEng) Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering (BEng) in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi (Genel) lisans

Bachelor of Arts (General) in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziki Coğrafya Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Physical Geography

Lisans
Büyük için tam Zamanı - 20 kredi saat