• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Modern Diller ve Çeviri BA (Onur)

Modern Languages and Translation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Coğrafya Panayırda

Environmental Geography MESci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Denizcilik Hukuku LLM

Shipping Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyasal İletişim MA

Political Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa'da Yılın entegre Mühendislik(Fransa) MEng (Onur)

Integrated Engineering with Year in Europe(France) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) (Ekonomi) Profesyonel Yerleştirme bir Yıl ile ekonomi BSc

Economics with a Professional Placement Year BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik ve Matematik BSc (Onur)

Physics and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Mühendislik MEng (Onur)

Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diyabet PGDip

Diabetes PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(4 yıl) Almanca/İtalyanca BA (Onur)

German/Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetik ve Genomik Danışmanlık

Genetic and Genomic Counselling

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Tek başına göz hastalıkları uzmanlığı modülleri ve Vizyon Bilimler yüksek lisans Kredisi

Stand-alone modules in Optometry and Vision Sciences Postgraduate Credits

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Antik ve Ortaçağ Savaş MA

Ancient and Medieval Warfare MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Dilbilim MA

Forensic Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi/Felsefe BA (Onur)

Economics/Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Sanayi MEng tıbbi Mühendislik (Uluslararası) Yıl

Medical Engineering (International) Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora, MPhil)Galler

Wales (PhD, MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyan/Siyaset (4 yıl) BA (Onur)

Italian/Politics (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik (Mesleki Yerleştirme ile) BSc (Onur)

Physics (with Professional Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Mühendisliği MEng (Onur)

Medical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ön Yıl göz hastalıkları uzmanlığı (4 yıl) BSc (Onur)

Optometry with a Preliminary Year (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Coğrafya (Uluslararası) Panayırda

Environmental Geography (International) MESci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) iktisat/Alman BA (Onur)

Economics/German (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) İtalyanca/İspanyolca BA (Onur)

Italian/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nörobilim BSc (Onur)

Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Portekizce ve Almanca BA (Onur)

Portuguese and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) eski Tarih/İtalyanca BA (Onur)

Ancient History/Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman/Siyaset (4 yıl) BA (Onur)

German/Politics (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk ve Welsh (Entegre) LİSANS (Onur)

Law and Welsh (Integrated) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Planlama

Geography and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile Arkeoloji ve Ortaçağ Tarihi BA (Onur)

Archaeology and Medieval History with a Year of Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Kimya Yüksek Lisans

Medicinal Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Sosyal Politika) PGDip

Social Science Research Methods (Social Policy) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) BA (Onur)Fransız/Müzik

French/Music (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik MA

Music MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Ekonomi, Bankacılık ve Finans yüksek lisans

International Economics, Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Therapeutics PGDip

Therapeutics PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Koruma Uygulama MSc

Conservation Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(4 yıl) İtalyanca/Müzik BA (Onur)

Italian/Music (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği (Yıl Sanayi) BEng (Onur)

Civil and Environmental Engineering (Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı) marş BN (Onur)

Nursing (Mental Health) March start BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre Mühendislik MEng (Onur)

Integrated Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme ile Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science with Placement MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Business Management (Uluslararası Yönetim) BSc (Onur)

Business Management (International Management) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) siyaset/İspanyolca BA (Onur)

Politics/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çağdaş Britanya PGDip İslam

Islam in Contemporary Britain PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Operasyonel Araştırma ve Uygulamalı İstatistik yüksek lisans

Operational Research and Applied Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Portekizce ve Fransızca BA (Onur)

Portuguese and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil İletişim Araştırmaları

Language Communication Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji ve Ortaçağ Tarihi BA (Onur)

Archaeology and Medieval History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Bütünleştirici Nörobilim

Integrative Neuroscience (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Psikoloji)Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Social Science Research Methods (Psychology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilirlik, Planlama ve Çevre Politikası Yüksek Lisans

Sustainability, Planning and Environmental Policy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora, MPhil)karşılaştırmalı Siyaset, Politika ve Yönetim

Comparative Politics, Policy and Governance (PhD, MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar MSc

Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diyabet MSc

Diabetes MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Klinik Araştırma MSc

Clinical Research MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
İleri Cerrahi Uygulamalar MSc

Advanced Surgical Practice MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile antik ve Ortaçağ Tarihi BA (Onur)

Ancient and Medieval History with a Year of Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Eğitim Yılı Biyokimya MBiochem

Biochemistry with Professional Training Year MBiochem

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Analiz BSc (Onur)

Social Analytics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ön Yıl ve Mesleki Eğitim Yılın BSc (Onur)da dahil olmak üzere) biyolojik Bilimler

Biological Sciences (including Preliminary Year and Professional Training Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eski Tarih/Tarih BA (Onur)

Ancient History/History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MPhys Astronomi ile fiziği

Physics with Astronomy MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve Yerleştirme MSc ile Yönetimi.

Computing and IT Management with Placement MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Avrupa Dil iş Yönetimi (İspanyolca) BSc (Onur)

Business Management with a European Language (Spanish) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik, Medya ve İletişim MA

Journalism, Media and Communications MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doku Mühendisliği MSc

Tissue Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Geç Antik ve Bizans dönemi Çalışmaları MA

Late Antique and Byzantine Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa'da Yıl İnşaat Mühendisliği (İspanya) MEng (Onur)

Civil Engineering with Year in Europe (Spain) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Bilimler Yüksek Lisans

Social Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MSc)Arkeoloji Bilim

Archaeological Science (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) Fransızca/İspanyolca BA (Onur)

French/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lojistik ve Operasyon Yönetimi yüksek lisans

Logistics and Operations Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim

Computer Science and Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre (sektöründe bir yıl), MEng Mühendisliği (Onur)

Integrated Engineering (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Araştırma ve Kaynak Jeoloji BSc (Onur)

Exploration and Resource Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi MEng İnşaat Mühendisliği (Uluslararası) Yıl (Onur)

Civil Engineering (International) Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) (Uluslararası Yönetim) iş Profesyonel Yerleşimi Yıl üzerine yüksek Lisans Yönetimi

Business Management (International Management) with a Professional Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme ile bilgisayar MSc

Computing with Placement MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora, MPhil)siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Politics and International Relations (PhD, MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyanca/İngilizce (4 yıl) BA (Onur)

Italian/English Language (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Yıl Yurt dışında matematik BSc (Onur)

Mathematics with a Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ameliyat yönetme Bakım ve Anestezi Uygulaması MSc

Managing Care in Perioperative and Anaesthesia Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Rheoli Busnes gyda ziyaretine Gymraeg BSc (Onur)

Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi işlem ve Yönetim MSc.

Computing and IT Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora, MPhil)Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

International Relations and Globalisation (PhD, MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) Almanca/İspanyolca BA (Onur)

German/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya MChem (Onur)

Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Toksikoloji PGCert

Medical Toxicology PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Uluslararası İlişkiler) PGDip

Social Science Research Methods (International Relations) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir Yıl ile matematik Operasyonel Araştırma ve İstatistik Yurtdışında BSc (Onur)

Mathematics Operational Research and Statistics with a Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Strateji ve Girişimcilik yüksek lisans

Business Strategy and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilimler MBiomedSci

Biomedical Sciences MBiomedSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Toksikoloji Yüksek Lisans

Medical Toxicology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Biyotıp

Biomedicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) Alman/Japon BA (Onur)

German/Japanese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe/Din Bilimleri BA (Onur)

Philosophy/Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Sosyal Politika BSc (Onur)

Criminology and Social Policy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih/Felsefe BA (Onur)

History/Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg Newyddiaduraeth bir BA (Onur)

Cymraeg a Newyddiaduraeth BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Etik ve Sosyal Felsefe MA

Ethics and Social Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İmplant Diş Hekimliği PGDip

Implant Dentistry PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Profesyonel Yerleştirme ile) fizik MPhys

Physics (with Professional Placement) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa'da Yıl inşaat ve Çevre Mühendisliği (İspanya) MEng (Onur)

Civil and Environmental Engineering with Year in Europe (Spain) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) (Ekonomi) Profesyonel Yerleştirme bir Yıl bankacılık ve Finans BSc

Banking and Finance with a Professional Placement Year BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk

Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıllık) iktisat/Fransızca BA (Onur)

Economics/French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Therapeutics MSc

Therapeutics MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi (Pazarlama) BSc (Onur)

Business Management (Marketing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim ve Gerileme LLM

Governance and Devolution LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe/Siyaset BA (Onur)

Philosophy/Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)bir Yıl ile matematik Yurtdışında MMath

Mathematics with a Year Abroad MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MSc)uluslararası Planlama ve Kentsel Tasarım

International Planning and Urban Design (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çalışmanın bir Yıl ile matematik ve Fizik Yurtdışında BSc (Onur)

Mathematics and Physics with a Year of Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) İngiliz Edebiyatı/İtalyan BA (Onur)

English Literature/Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik MPhys

Astrophysics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İmalat Mühendisliği, Yenilik ve Yönetim MSc

Manufacturing Engineering, Innovation and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çevre Planlama) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MSc

Social Science Research Methods (Environmental Planning) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile matematik, Operasyonel Araştırma ve İstatistik MMORS

Mathematics, Operational Research and Statistics with a Year of Study Abroad MMORS

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik Enerji Sistemleri Yüksek Lisans

Electrical Energy Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Yapısal Biyofizik

Structural Biophysics (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kentsel Tasarım MA

Urban Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile eski Tarih ve Tarih BA (Onur)

Ancient History and History with a Year of Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ön Yıl) Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science (Including Preliminary Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yerleştirme Yıl üzerine yüksek Lisans (İnsan Kaynakları Yönetimi) İşletme Yönetimi (Onur)

Business Management (Human Resource Management) with a Professional Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp) Sermaye

Medicine MB BCh

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fizyoterapi Yüksek Lisans

Physiotherapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
İnsan Hakları Hukuku LLM

Human Rights Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Eğitim de dahil olmak üzere sinirbilim Yıl BSc (Onur)

Neuroscience including Professional Training Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplum Sağlığı Çalışmaları (SPQ) MSc

Community Health Studies (SPQ) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cymraeg Hanes bir BA (Onur)

Cymraeg a Hanes BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ön Yıl BSc (Onur)da dahil olmak üzere) biyolojik Bilimler

Biological Sciences (including Preliminary Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Koruma MSc

Professional Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Yoğun Astrofizik

Data Intensive Astrophysics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Terapi Yüksek Lisans

Occupational Therapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(4 yıl) Arkeoloji/İtalyanca BA (Onur)

Archaeology/Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Farmakoloji BSc (Onur)

Medical Pharmacology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kentsel Planlama ve Geliştirme BSc (Onur)

Urban Planning and Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Yerleştirme bir Yıl muhasebe BSc (Onur)

Accounting with a Professional Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora, MPhil)Avrupa Siyaseti ve Bölge Çalışmaları

European Politics and Area Studies (PhD, MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa'da Yılın mimari Mühendislik (Fransa) MEng (Onur)

Architectural Engineering with Year in Europe (France) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Denizcilik Politikası ve Sevkiyat Yönetimi

Maritime Policy and Shipping Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) Arkeoloji/Fransızca BA (Onur)

Archaeology/French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans

Accounting and Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(DClinPsy)Klinik Psikoloji

Clinical Psychology (DClinPsy)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı

English Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Eczacılık Yüksek Lisans

Clinical Pharmacy MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Hukuk Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İş ve Yönetim Çalışmaları) sosyal bilimlerde Araştırma Yöntemleri PGDip

Social Science Research Methods (Business and Management Studies) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik

Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme (Ekonomi) Profesyonel Yerleştirme Yıl bir BSc (Onur)ile Ekonomi

Business Economics with a Professional Placement Year BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sektöründe tıbbi Mühendislik (Yıl), MEng (Onur)

Medical Engineering (Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Cymraeg Cherddoriaeth bir BA (Onur)

Cymraeg a Cherddoriaeth BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora, MPhil)Siyaset Teorisi

Political Theory (PhD, MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Çin BA (Onur)

Modern Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Deneyim ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa'da Yılın mimari Mühendislik (Almanya) MEng (Onur)

Architectural Engineering with Year in Europe (Germany) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İlişkiler hukuki ve Siyasi Yönleri LLM

Legal and Political Aspects of International Affairs LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda politikaları ve Sürdürülebilirlik yüksek lisans

Food Politics and Sustainability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) tarih/İspanyolca BA (Onur)

History/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Dilbilim PGDip

Forensic Linguistics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransızca/Tarih (4 yıl) BA (Onur)

French/History (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Öğrenim diş Hijyeni Diploma

Dental Hygiene Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Applied Software Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve Sosyoloji (Entegre) LİSANS (Onur)

Law and Sociology (Integrated) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diş İmplantı MSc

Implantology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlahiyat PGDip

Theology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ekonomi) Siyaseti BSc (Onur)

Politics BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bileşik Yarı İletken Fiziği Yüksek Lisans

Compound Semiconductor Physics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi (Profesyonel Yerleştirme BSc ile Pazarlama) (Onur)

Business Management (Marketing) with a Professional Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim İletişimi

Science Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik BMus (Onur)

Music BMus (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mscı (Onur)

Computer Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman/Tarih (4 yıl) BA (Onur)

German/History (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre Mühendislik BEng (Onur)

Integrated Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Ekonomi

Financial Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) İtalyan/Japon BA (Onur)

Italian/Japanese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora, MPhil, MD)kanser ve Genetik

Cancer and Genetics (PhD, MPhil, MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Galler Tarih ile tarih BA (Onur)

History with Welsh History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa'da bir Yıl ile entegre Mühendislik(Almanya) MEng (Onur)

Integrated Engineering with a Year in Europe(Germany) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fizik MPhys

Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BSc (Onur)

Criminology and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Vizyon Bilimler

Vision Sciences (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nörobilim ınc Ön Yr & Mesleki Eğitim BSc (Onur)

Neuroscience inc Preliminary Yr & Professional Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MPhil, MD, Doktora)tıbbi Kimya

Medicinal Chemistry (MPhil, MD, PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Matematik BSc (Onur)

Financial Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık çalışanları için eğitim PgCert

Education for Health Professionals PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Çalışmaları Mart

Architectural Studies MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp (Lisansüstü Giriş) ) Sermaye

Medicine (Graduate Entry) MB BCh

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans kanser Biyolojisi ve kök Hücre ()

Cancer, Biology and Therapeutics (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi mimari Mühendislik (Yıl) BEng (Onur)

Architectural Engineering (Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset/Dini Araştırmalar BA (Onur)

Politics/Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) felsefe/İspanyolca BA (Onur)

Philosophy/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik, İletişim ve Siyaset BA (Onur)

Journalism, Communications and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Mesleki Eğitim Yıl Dahil) Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science (Including Professional Training Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ekonomi), Uluslararası İlişkiler ve Siyaset BSc (Onur)

International Relations and Politics BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil ve Dilbilim

Language and Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ağrı Yönetimi MSc

Pain Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Sosyal Bilimler MPhil

Social Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Dili (Almanca) Lisans ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with a European Language (German) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya (Ön Yıl dahil) BSc (Onur)

Biochemistry (including Preliminary Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eski Tarih/Dini Araştırmalar BA (Onur)

Ancient History/Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Operasyonel Araştırma, Uygulamalı İstatistik ve Finansal Risk MSc

Operational Research, Applied Statistics and Financial Risk MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Fransızca) BSc (Onur), Avrupa bir Dil ile işletme Ekonomisi

Business Economics with a European Language (French) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Mühendislik (Uluslararası) MEng (Onur)

Architectural Engineering (International) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği (Yıl Sanayi) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dini Çalışmalar MA

Religious Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) marş BN (Onur)

Nursing (Adult) March start BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenidoğan Tıp MSc

Neonatal Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile dini Çalışmalar ve Antik Tarih BA (Onur)

Religious Studies and Ancient History with a Year of Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Sosyal Çalışma) MSc

Social Science Research Methods (Social Work) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik Tarih MA

Ancient History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarisi yaratıcı Uygulama

Creative Practice in Architechture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Uygulama (Toplum Sağlığı Çalışmaları) Yüksek Lisans

Advanced Practice (Community Health Studies) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(Sosyoloji) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri PGDip

Social Science Research Methods (Sociology) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sivil ve Geoenvironmental Mühendisliği MSc

Civil and Geoenvironmental Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İleri Kimya

Advanced Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji (Doktora, MPhil)

Psychology (PhD, MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Siyaset) PGDip

Social Science Research Methods (Politics) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa'da bir Yıl Makine Mühendisliği (Fransa) MEng (Onur)

Mechanical Engineering with a Year in Europe (France) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği (Yıl Sanayi) MEng (Onur)

Mechanical Engineering (Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Bölümü Uygulama BSc (Onur)

Operating Department Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Planlama ve Geliştirme MSc

International Planning and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma ve Kaynak Jeoloji (Uluslararası) Panayırda

Exploration and Resource Geology (International) MESci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Yıl), MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Bilim Ve Teknoloji Çalışmaları) sosyal bilimlerde Araştırma Yöntemleri MSc

Social Science Research Methods (Science and Technology Studies) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman BA (Onur)

German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yayın Gazetecilik MA

Broadcast Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi, inşaat ve Çevre Mühendisliği (Yıl), MEng (Onur)

Civil and Environmental Engineering (Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Medya, Gazetecilik ve Kültür BA (Onur)

Media, Journalism and Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya

Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg Llenyddiaeth Saesneg bir BA (Onur)

Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim, Politika ve Toplum MSc

Education, Policy and Society MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jinekoloji

Biosciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Fizyoterapi yüksek lisans

Sport and Exercise Physiotherapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Bar Profesyonel Eğitim Kursu Bar Profesyonel Eğitim Kursu

Bar Professional Training Course Bar Professional Training Course

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuk Psikolojik Bozukluklar

Children’s Psychological Disorders

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ekonomi) siyaset ve Ekonomi BSc (Onur)

Politics and Economics BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa'da sivil ve Çevre Mühendisliği Yıl (Fransa) MEng (Onur)

Civil and Environmental Engineering Year in Europe (France) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çalışmanın bir Yıl Yurt dışında Bilgisayar Bilimleri BSc (Onur)

Computer Science with a Year of Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lojistik ve Operasyon Yönetimi

Logistics and Operations Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Göz Bakımı Yönetim PGCert

Eye Care Governance PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Eğitim BSc (Onur)

Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği MEng (Onur)

Civil and Environmental Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik BSc (Onur)

Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilir Bina Koruma MSc

Sustainable Building Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik/Dini Araştırmalar BA (Onur)

Music/Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik Tarih BA (Onur)

Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Fotoğraf PGCert

Clinical Photography PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 14 ay
(Ön Kayıt)Ergoterapi

Occupational Therapy (Pre-Registration)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Koruma

Conservation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Coğrafya BSc (Onur)

Environmental Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile müzik BA (Onur)

Music with a Year of Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya (İnsan) BSc (Onur)

Geography (Human) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Kelt Çalışmaları MA

Early Celtic Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ön Yıl Lisans dahil sinirbilim (Onur)

Neuroscience including Preliminary Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güvenlik ve Adli Tıp üzerine yüksek Lisans Bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Security and Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg ag Eidaleg BA (Onur)

Cymraeg ag Eidaleg BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)çeviri BA

Translation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp (Doktora. MPhil. MD)

Medicine (PhD. MPhil. MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Dilbilim MA

Applied Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tedavi için Reçete Optometrist

Therapeutic Prescribing for Optometrists

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Entegre Mühendislik (Uluslararası) MEng (Onur)

Integrated Engineering (International) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya (Ön Yıl ve Mesleki Eğitim Yıl) BSc (Onur)

Biochemistry (with Preliminary Year and Professional Training Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MPhil, MD, Doktora)farmakoloji ve Fizyoloji

Pharmacology and Physiology (MPhil, MD, PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk ve Gençlik MSc

Childhood and Youth MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik/Felsefe BA (Onur)

Music/Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyan/Felsefe (4 yıl) BA (Onur)

Italian/Philosophy (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Çalışmaları

Business Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kablosuz ve Mikrodalga Haberleşme Mühendisliği MSc

Wireless and Microwave Communication Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Sanayi Mscı bir yıl ile Bilim bilgisayar

Computer Science with a year in Industry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Eğitim Çalışmaları), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri PGDip

Social Science Research Methods (Educational Studies) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) Alman/Dini Araştırmalar BA (Onur)

German/Religious Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Performanslı Yurtdışında eğitim BSc (Onur Yılı ile Bilgisayar ile bilgisayar Bilimi)

Computer Science with High Performance Computing with a Year of Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Yıl Yurt dışında finansal Matematik BSc (Onur)

Financial Mathematics with a Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora, MPhil, MD)nüfus Tıp

Population Medicine (PhD, MPhil, MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fikri Mülkiyet Hukuku LLM

Intellectual Property Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi (Lojistik ve Operasyonlar) BSc (Onur)

Business Management (Logistics and Operations) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Coğrafya Panayırda

Marine Geography MESci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl