• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Antik Tarih BA (Onur)

Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sinirbilim (Doktora, MPhil, MD)

Neuroscience (PhD, MPhil, MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) İtalyanca/Müzik BA (Onur)

Italian/Music (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman BA (Onur)

German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı/Müzik BA (Onur)

English Literature/Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaçağ İngiliz Çalışmaları MA

Medieval British Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim (Ön Yr & Mesleki Eğitim Yıl) BSc (Onur)

Biomedical Science (with Preliminary Yr & Professional Training Yr) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Denizcilik Hukuku LLM

Shipping Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ön Yıl BSc (Onur)da dahil olmak üzere) biyolojik Bilimler

Biological Sciences (including Preliminary Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) İtalyan/Japon BA (Onur)

Italian/Japanese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çalışmanın bir yıl ile bilgisayar Bilimleri Yurtdışında Mscı (Onur)

Computer Science with a year of Study Abroad MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Galce BSc (Onur ile işletme Yönetimi)

Business Management with Welsh BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik ve Ortaçağ Tarihi BA (Onur)

Ancient and Medieval History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyanca/İngilizce (4 yıl) BA (Onur)

Italian/English Language (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Enerji ve Çevre) Mühendisliği (bütünleşik Doktora)

Engineering (Energy and Environment) (integrated PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Performans

Performance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal ve Kamu Politikası Yüksek Lisans

Social and Public Policy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan ve Sosyal Bilimler BSc (Onur)

Human and Social Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk ve Gençlik MSc

Childhood and Youth MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Profesyonel Yerleştirme ile) ile fizik Astronomi MPhys

Physics with Astronomy (with Professional Placement) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Avrupa'da Yılın mimari Mühendislik (Almanya) MEng (Onur)

Architectural Engineering with Year in Europe (Germany) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ulaşım ve Planlama yüksek lisans

Transport and Planning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe BSc (Onur)

Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil ve Dilbilim

Language and Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri Çalışmaları MA

Translation Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nörobilim BSc (Onur)

Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kataliz Doktora Eğitim Merkezi

Catalysis Doctoral Training Centre

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) İngiliz Edebiyatı/İtalyan BA (Onur)

English Literature/Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre (sektöründe bir yıl), MEng Mühendisliği (Onur)

Integrated Engineering (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyoloji BSc (Onur)

Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pratik Dermatoloji MSc

Practical Dermatology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Haber Gazetecilik MA

News Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi, inşaat ve Çevre Mühendisliği (Yıl), MEng (Onur)

Civil and Environmental Engineering (Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Alman/Tarih (4 yıl) BA (Onur)

German/History (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre İstatistik Araştırma BSc (Onur)

Environmental Geoscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çağdaş Britanya MA İslam

Islam in Contemporary Britain MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa'da Yıl İnşaat Mühendisliği (Fransa) MEng (Onur)

Civil Engineering with Year in Europe (France) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik MMath

Mathematics MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanayi MEng tıbbi Mühendislik (Uluslararası) Yıl

Medical Engineering (International) Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Veri Bilim ve Analytics MSc

Data Science and Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa'da Yıl İnşaat Mühendisliği (İspanya) MEng (Onur)

Civil Engineering with Year in Europe (Spain) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kuruluş Yılı ile mühendislik BEng (Onur)

Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Dili (Almanca) BSc bankacılık ve Finans (Onur)

Banking and Finance with a European Language (German) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik (Mesleki Yerleştirme ile) BSc (Onur)

Physics (with Professional Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) eski Tarih/İtalyanca BA (Onur)

Ancient History/Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel Tasarım MA

Urban Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) tarih/İtalyanca BA (Onur)

History/Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa'da Yıl Makine Mühendisliği (Almanya) MEng (Onur)

Mechanical Engineering with Year in Europe (Germany) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Ekonomi) ekonomi ve Finans BSc (Onur)

Economics and Finance BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kök Hücre Nörobiyolojisi

Stem Cell Neurobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) İngilizce/İspanyolca BA (Onur)

English Language/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile dini Çalışmalar ve Antik Tarih BA (Onur)

Religious Studies and Ancient History with a Year of Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Yapısal Biyofizik

Structural Biophysics (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Araştırma ve Halk Sağlığı uygulamalı (Doktora, MPhil)

Applied Clinical Research and Public Health (PhD, MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dini Çalışmalar MA

Religious Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilir Enerji ve Çevre MSc

Sustainable Energy and Environment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ön Yıl göz hastalıkları uzmanlığı (4 yıl) BSc (Onur)

Optometry with a Preliminary Year (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Koleksiyonların bakımı MSc

Care of Collections MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Koruma MSc

Professional Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Eczacılık Yüksek Lisans

Clinical Pharmacy MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(4 yıllık) Alman/Japon BA (Onur)

German/Japanese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astronomi (Profesyonel Yerleştirme ile) ile fizik BSc (Onur)

Physics with Astronomy (with Professional Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller ve Çeviri BA (Onur)

Modern Languages and Translation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Eğitim Yılı ile sinirbilim MNeurosc

Neuroscience with Professional Training Year MNeurosc

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Binaların Çevre Tasarımı yüksek lisans (Uzaktan Eğitim)

Environmental Design of Buildings MSc (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sanayi MEng İnşaat Mühendisliği (Uluslararası) Yıl (Onur)

Civil Engineering (International) Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora, MPhil, MD)psikolojik Tıp ve Klinik Nörobilim

Psychological Medicine and Clinical Neurosciences (PhD, MPhil, MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Yıl), MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Mühendislik MEng (Onur)

Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MPhil, MD, Doktora)tıbbi Kimya

Medicinal Chemistry (MPhil, MD, PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ön Yıl Lisans dahil sinirbilim (Onur)

Neuroscience including Preliminary Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Binaların Çevre Tasarımı yüksek lisans

Environmental Design of Buildings MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cymraeg Llenyddiaeth Saesneg bir BA (Onur)

Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Kimya Yüksek Lisans

Medicinal Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre Mühendislik (Uluslararası) MEng (Onur)

Integrated Engineering (International) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Göz Bakımı Yönetim PGCert

Eye Care Governance PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Halk Sağlığı MPH

Public Health MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya MChem (Onur)

Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yerleştirme bir Yıl muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance with a Professional Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cardiff/600 matematik (Ekonomi) Lisans (4 yıl) ELI Bordeaux gelen siyaset (Onur)

Politics from Cardiff/Diplome from the IEP Bordeaux (4 years) BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Radyoterapi ve Onkoloji BSc (Onur)

Radiotherapy and Oncology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Coğrafya Panayırda

Environmental Geography MESci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Endüstride Yıl) (Uluslararası) mimari Mühendislik MEng (Onur)

Architectural Engineering (International) (Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıbbi Toksikoloji PGCert

Medical Toxicology PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Onur) (Ekonomi) Profesyonel Yerleştirme bir Yıl ile ekonomi BSc

Economics with a Professional Placement Year BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans kanser Biyolojisi ve kök Hücre ()

Cancer, Biology and Therapeutics (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Sosyal Politika) PGDip

Social Science Research Methods (Social Policy) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ön Yıl kimya BSc (Onur)

Chemistry with a Preliminary Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Galler Tarih ile tarih BA (Onur)

History with Welsh History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji

Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Deneyim ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik MPhys

Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre Mühendislik BEng (Onur)

Integrated Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile müzik BMus

Music with a Year of Study Abroad BMus

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Fizyoterapi yüksek lisans

Sport and Exercise Physiotherapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Coğrafya (Uluslararası) Panayırda

Environmental Geography (International) MESci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora, MPhil, MD)nüfus Tıp

Population Medicine (PhD, MPhil, MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg ac Addysg BA (Onur)

Cymraeg ac Addysg BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlahiyat PGCert

Theology PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Politika) MSc

Social Science Research Methods (Politics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilimler MBiomedSci

Biomedical Sciences MBiomedSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya MBiochem

Biochemistry MBiochem

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp) Sermaye

Medicine MB BCh

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş Çalışmaları

Business Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Enerji ve Çevre) Mühendisliği (EngD)

Engineering (Energy and Environment) (EngD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çağdaş Britanya PGDip İslam

Islam in Contemporary Britain PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora, MPhil)Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

International Relations and Globalisation (PhD, MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çevre Planlama) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri PGDip

Social Science Research Methods (Environmental Planning) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi/Felsefe BA (Onur)

Economics/Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Toksikoloji Yüksek Lisans

Medical Toxicology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Fizik ve Matematik BSc (Onur)

Physics and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği

Software Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya (İnsan) BSc (Onur)

Geography (Human) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Çevre Jeoloji Yüksek Lisans

Applied Environmental Geology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tedavi için Reçete Optometrist

Therapeutic Prescribing for Optometrists

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
(Doktora, MPhil, MD)kanser ve Genetik

Cancer and Genetics (PhD, MPhil, MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Planlama

Geography and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kablosuz ve Mikrodalga Haberleşme Mühendisliği MSc

Wireless and Microwave Communication Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MPhil, MD, Doktora)farmakoloji ve Fizyoloji

Pharmacology and Physiology (MPhil, MD, PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol BA (Onur)

Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ekonomi) Modern Tarih ve Siyaset (Entegre) BSc (Onur)

Modern History and Politics (Integrated) BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İleri Kimya

Advanced Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ve Fransızca (Entegre) LİSANS (Onur)

Law and French (Integrated) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Avrupa Dili ile bankacılık ve Finans (İspanyolca) BSc (Onur)

Banking and Finance with a European Language (Spanish) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güvenlik ve Adli Tıp üzerine yüksek Lisans Bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Security and Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda politikaları ve Sürdürülebilirlik yüksek lisans

Food Politics and Sustainability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çalışmanın bir Yıl geçmiş Yurtdışına BA (Onur)

History with a Year of Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve Yerleştirme MSc ile Yönetimi.

Computing and IT Management with Placement MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Mühendisliği BEng (Onur)

Medical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışmanın bir Yıl Yurt dışında Bilgisayar Bilimleri BSc (Onur)

Computer Science with a Year of Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Gazetecilik MA

International Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji (Doktora, MPhil)

Psychology (PhD, MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eski Tarih/Felsefe BA (Onur)

Ancient History/Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg Sbaeneg bir BA (Onur)

Cymraeg a Sbaeneg BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanayi MChem bir Yıl kimya

Chemistry with a Year in Industry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman/Siyaset (4 yıl) BA (Onur)

German/Politics (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset (bir dil ile) BSc (Onur)

International Relations and Politics (with a language) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora, MPhil)Avrupa Siyaseti ve Bölge Çalışmaları

European Politics and Area Studies (PhD, MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jinekoloji

Biosciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) İngiliz Edebiyatı/Fransızca BA (Onur)

English Literature/French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel Planlama ve Geliştirme (Sandviç) BSc (Onur)

Urban Planning and Development (Sandwich) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında eğitim Yılı ile Arkeoloji ve Tarih BA (Onur)

Archaeology and History with Year of Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Performanslı Yurtdışında eğitim BSc (Onur Yılı ile Bilgisayar ile bilgisayar Bilimi)

Computer Science with High Performance Computing with a Year of Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Vizyon Bilimler

Vision Sciences (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rheoli Busnes gyda ziyaretine Gymraeg BSc (Onur)

Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İnsan) coğrafya ve Planlama BSc (Onur)

Geography (Human) and Planning BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nörobilim ınc Ön Yr & Mesleki Eğitim BSc (Onur)

Neuroscience inc Preliminary Yr & Professional Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hukuk Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Coğrafya BSc (Onur)

Marine Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Görsel Sinirbilim

Visual Neuroscience (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) Fransız/Alman BA (Onur)

French/German (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Eğitim BSc (Onur)

Sociology and Education BSc (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Klinik araştırmalar ve Vizyon Bilimler

Clinical Investigation and Vision Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) eski Tarih/Fransızca BA (Onur)

Ancient History/French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Farmakoloji BSc (Onur)

Medical Pharmacology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım Yönetimi Master (MDA)

Master of Design Administration (MDA)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Ekonomi) Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp (Lisansüstü Giriş) ) Sermaye

Medicine (Graduate Entry) MB BCh

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa'da Yılın mimari Mühendislik (Fransa) MEng (Onur)

Architectural Engineering with Year in Europe (France) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora, MPhil)karşılaştırmalı Siyaset, Politika ve Yönetim

Comparative Politics, Policy and Governance (PhD, MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Sosyal Politika BSc (Onur)

Criminology and Social Policy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa bir Dil ile ekonomi (İspanyolca) BSc (Onur)

Economics with a European Language (Spanish) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İmalat Mühendisliği, Yenilik ve Yönetim MSc

Manufacturing Engineering, Innovation and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diyabet MSc

Diabetes MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Avrupa'da sivil ve Çevre Mühendisliği Yıl (Fransa) MEng (Onur)

Civil and Environmental Engineering Year in Europe (France) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Portekizce ve İspanyolca BA (Onur)

Portuguese and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya (Ön Yıl dahil) BSc (Onur)

Biochemistry (including Preliminary Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lojistik ve Operasyon Yönetimi

Logistics and Operations Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Yerleştirme ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Professional Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile Arkeoloji BA (Onur)

Archaeology with a Year of Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik, İletişim ve Siyaset BA (Onur)

Journalism, Communications and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa Dili (Almanca) Lisans ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with a European Language (German) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ve Kaynak Jeoloji Panayırda

Exploration and Resource Geology MESci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oral Biyoloji Yüksek Lisans

Oral Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Ekonomi) Profesyonel Yerleştirme bir Yıl ekonomi ve Yönetim Araştırmaları BSc

Economics and Management Studies with a Professional Placement Year BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplum Sağlığı Çalışmaları (SPQ) MSc

Community Health Studies (SPQ) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Mühendislik (Uluslararası) MEng (Onur)

Medical Engineering (International) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Planlama ve Geliştirme MSc

International Planning and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sosyal Politika), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MSc

Social Science Research Methods (Social Policy) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cymraeg Newyddiaduraeth bir BA (Onur)

Cymraeg a Newyddiaduraeth BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilimler Doktora

Social Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yüksek lisans Giriş) sosyal Çalışma MA

Social Work (Postgraduate Entry) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yenidoğan Tıp MSc

Neonatal Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Arkeoloji/Felsefe BA (Onur)

Archaeology/Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik ve Yurtdışında BSc bir Yıl ile Adli tıp ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Security and Forensics with a Year of Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile müzik BA (Onur)

Music with a Year of Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) İtalyanca/İspanyolca BA (Onur)

Italian/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Yıl kimya Yurtdışında MChem (Onur)

Chemistry with a Year Abroad MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık BSc (Onur)

Architecture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(İnsan Kaynakları Yönetimi) İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management (Human Resource Management) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik Çalışmaları

Journalism Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ebelik BMid (Onur)

Midwifery BMid (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Performanslı bilgisayar Bilimleri Bilgisayar BSc (Onur)

Computer Science with High Performance Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Mesleki Yerleştirme ile matematik BSc

Mathematics with Professional Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din &İlahiyat

Religious & Theological Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Denizcilik Politikası ve Sevkiyat Yönetimi

Maritime Policy and Shipping Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MPhil, MD, PhD) ilaç verme ve Mikrobiyoloji.

Drug Delivery and Microbiology (MPhil, MD, PhD).

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği MEng (Onur)

Civil Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fikri Mülkiyet Hukuku LLM

Intellectual Property Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genetik ve Genomik Danışmanlık

Genetic and Genomic Counselling

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile eski Tarih ve Tarih BA (Onur)

Ancient History and History with a Year of Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Sosyal Politika BSc (Onur)

Sociology and Social Policy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği MEng (Onur)

Civil and Environmental Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile Arkeoloji ve Ortaçağ Tarihi BA (Onur)

Archaeology and Medieval History with a Year of Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora, MPhil, MD)canlılar ve Çevre

Organisms and Environment (PhD, MPhil, MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kriminoloji) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri PGDip

Social Science Research Methods (Criminology) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bileşik Yarı İletken Elektronik

Compound Semiconductor Electronics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) iktisat/İtalyanca BA (Onur)

Economics/Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile dini Çalışmalar ve Arkeoloji BA (Onur)

Religious Studies and Archaeology with a Year of Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre (sektöründe bir yıl) Mühendisliği BEng (Onur)

Integrated Engineering (with a year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English Literature and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Mühendisliği MEng (Onur)

Medical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan/(4 yıl) Dini Araştırmalar BA (Onur)

Italian/Religious Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler Lisans (Ekonomi) (Onur)

International Relations BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim BSc (Onur)

Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ekonomi) siyaset ve Ekonomi BSc (Onur)

Politics and Economics BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari: Mesleki Uygulama

Architecture: Professional Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çevre Planlama) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MSc

Social Science Research Methods (Environmental Planning) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Dilbilim PGDip

Forensic Linguistics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Eğitim Yılı Biyokimya MBiochem

Biochemistry with Professional Training Year MBiochem

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Erken Kelt Çalışmaları MA

Early Celtic Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme (Ekonomi) Profesyonel Yerleştirme Yıl bir BSc (Onur)ile Ekonomi

Business Economics with a Professional Placement Year BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Therapeutics MSc

Therapeutics MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Onur)çeviri BA

Translation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca/Siyaset (4 yıl) BA (Onur)

French/Politics (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mscı (Onur)

Computer Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) siyaset/İspanyolca BA (Onur)

Politics/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Therapeutics PGCert

Therapeutics PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Eğitim Çalışmaları), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MSc

Social Science Research Methods (Educational Studies) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sosyal Çalışma) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri PGDip

Social Science Research Methods (Social Work) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya(İnsan) ve Planlama(Profesyonel Yerleştirme bir Yıl Akredite) BSc (Onur)

Geography(Human) and Planning(Accredited) with a Professional Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe

Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa'da Yılın mimari Mühendislik (İspanya) MEng (Onur)

Architectural Engineering with Year in Europe (Spain) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Profesyonel Yerleştirme Siz Yurtdışında (Uluslararası Yönetim - Dönem) İşletme Yönetimi ...

Business Management (International Management - Semester Abroad) with a Professional Placement Ye ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa bir Dil ile iktisat (Fransızca) BSc (Onur)

Economics with a European Language (French) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İmplant Diş Hekimliği PGDip

Implant Dentistry PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Koruma

Conservation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Yıl Yurt dışında matematik BSc (Onur)

Mathematics with a Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ekonomi) ekonomi ve Yönetim Araştırmaları BSc (Onur)

Economics and Management Studies BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sektöründe tıbbi Mühendislik (Yıl) BEng (Onur)

Medical Engineering (Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji ve Ortaçağ Tarihi BA (Onur)

Archaeology and Medieval History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Coğrafya Panayırda

Marine Geography MESci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanayi MEng sivil & Çevre Mühendisliği (Uluslararası) Yıl

Civil & Environmental Engineering (International) Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
MBiol Mesleki Eğitim yıl biyolojik Bilimler

Biological Sciences with Professional Training year MBiol

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Diş İmplantı MSc

Implantology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ve Welsh (Entegre) LİSANS (Onur)

Law and Welsh (Integrated) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Birincil ve Toplum Bakım) ağrı Yönetimi PGDip

Pain Management (Primary and Community Care) PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Mimarlık

Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı/Dini Araştırmalar BA (Onur)

English Literature/Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik Tarih

Ancient History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kompozisyon

Composition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ön Yıl ve Mesleki Eğitim Yılın BSc (Onur)da dahil olmak üzere) biyolojik Bilimler

Biological Sciences (including Preliminary Year and Professional Training Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz Dili ve Dilbilim BA (Onur)

English Language and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi (Lojistik ve Operasyonlar) BSc (Onur)

Business Management (Logistics and Operations) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik, Medya ve Sosyoloji BA (Onur)

Journalism, Media and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Yoğun Fizik

Data Intensive Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) Alman/Dini Araştırmalar BA (Onur)

German/Religious Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eko-Şehirler

Eco-Cities

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pratik Dermatoloji PGDip

Practical Dermatology PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(4 yıl) Japonca/İspanyolca BA (Onur)

Japanese/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama ve Strateji

Marketing and Strategy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji (Uluslararası) Panayırda

Geology (International) MESci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilim Ve Teknoloji Çalışmaları) sosyal bilimlerde Araştırma Yöntemleri MSc

Social Science Research Methods (Science and Technology Studies) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Glokom PGCert

Glaucoma PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Bilgisayar Görsel Bilgisayar ile Yurtdışında BSc (Onur)Çalışmanın bir Yıl ile Bilim

Computer Science with Visual Computing with a Year of Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ön Kayıt)Ergoterapi

Occupational Therapy (Pre-Registration)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Nörobilim MNeurosc

Neuroscience MNeurosc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Uygulama (Toplum Sağlığı Çalışmaları) Yüksek Lisans

Advanced Practice (Community Health Studies) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Dil ve İletişim

Language and Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sosyoloji) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri PGDip

Social Science Research Methods (Sociology) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Dil iş Yönetimi (İspanyolca) BSc (Onur)

Business Management with a European Language (Spanish) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa'da bir yıl ile entegre Mühendislik (İspanya) MEng (Onur)

Integrated Engineering with a year in Europe (Spain) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(4 yıl) İngiliz Edebiyatı/İspanyol BA (Onur)

English Literature/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Galce Hükümet ve Siyaset MSc

Welsh Government and Politics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Sanayi MEng Makine Mühendisliği (Uluslararası) Yıl

Mechanical Engineering (International) Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fizyoterapi Yüksek Lisans

Physiotherapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sektöründe Yüksek Performanslı Bilgisayar ile bilgisayar Bilimi (Yıl) BSc (Onur)

Computer Science with High Performance Computing (Year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yerleştirme Yıl üzerine yüksek Lisans (İnsan Kaynakları Yönetimi) İşletme Yönetimi (Onur)

Business Management (Human Resource Management) with a Professional Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cymraeg ac Athroniaeth BA (Onur)

Cymraeg ac Athroniaeth BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl