• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Uygulayıcı durumundaki) tamamlayıcı Sağlık CertHE

Complementary Healthcare (with Practitioner Status) CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Pazarlama Yönetimi MSc/Pgt/PgC

Fashion Marketing Management MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diyet - PgDip

Dietetics - PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tasarım ve Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Design and Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazma - MA/Igt/PgC

English Literature and Creative Writing - MA/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk ve Performans HND

Sport Coaching and Performance HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Galce) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Welsh) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Psikoloji (Uygulayıcı Programı) PGDip

Forensic Psychology (Practitioner Programme) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gıda Bilim & Teknoloji - MSc/Pgt/PgC

Food Science & Technology - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Olaylar Proje Yönetimi MSc/Pgt/PgC

Events Project Management - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakfı dahil (3 Yıl veya 4 Yıl) sağlık ve Sosyal Bakım BSc (Onur)

Health and Social Care (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Sağlık Vakfı giden Bilimleri BSc (Onur)

Foundation leading to Health Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astudiaethau Plentyndod Cynnar (gyda SYBC) (Dwyieithog) BA (Onur)

Astudiaethau Plentyndod Cynnar (gyda SYBC) (Dwyieithog) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Güvenliği, Sağlık ve Refah - MSc/Pgt/PgC

Occupational Safety, Health and Wellbeing - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veri Bilim - MSc/Pgt/PgC

Data Science - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Modern Yabancı Diller) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Modern Foreign Languages) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diş Teknolojisi - MSc/Pgt/PgC (Uzaktan Eğitim)

Dental Technology - MSc/PgD/PgC (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Vakıf Sosyal dahil olmak üzere Çevre Sağlığı (4 Yıl) BA/BSc

Environmental Health (4 Years including Foundation Social) BA/BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Klima, Rehabilitasyon ve Masaj HND

Sport Conditioning, Rehabilitation and Massage HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakfı dahil (3 Yıl veya 4 Yıl) uluslararası Turizm Yönetimi BA (Onur)

International Tourism Management (3 Years or 4 Years including Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Uygulamalı Halk Sağlığı - MSc / Pgt / PgC

Applied Public Health - MSc / PgD / PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim (Biyoloji) orta Öğretim PGCE

Secondary Education (Biology with Science) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dans ve Beden Eğitimi BA (Onur)

Dance and Physical Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (3 Yıl veya 4 Yıl Vakfı dahil) Yasa ile iş ve Yönetim Çalışmaları BA

Business and Management Studies with Law (3 Years or 4 Years including Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Foun dahil (3 Yıl veya 4 Yıl iş ve Yönetim Çalışmaları ...

Business and Management Studies with Human Resource Management (3 Years or 4 Years including Foun ...

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Dijital Pazarlama Yönetimi MSc/Pgt/PgC

Digital Marketing Management MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim, Psikoloji ve Özel Eğitim İhtiyacı BA (Onur)

Education, Psychology and Special Educational Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil ve konuşma Terapisi BSc (Onur)

Speech and Language Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Yayın MSc/Pgt/PgC

Sport Broadcast MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
BSc Vakfı dahil (3 Yıl veya 4 Yıl) (Sağlık Egzersiz ve Beslenme) biyomedikal Bilimler ...

Biomedical Sciences (Health Exercise and Nutrition) (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc ...

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Spor Psikolojisi - MSc/Pgt/PgC

Sport Psychology - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Bilim - MSc/Pgt/PgC

Biomedical Science - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Oyunları Tasarım ve Geliştirme BSc (Onur)

Computer Games Design and Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Eğitim: TESOL (Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği) MA

Education: TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ara seviyelerinden) spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science (Intercalated) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi MSc/Pgt/PgC

International Business Management - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim (Tasarım ve Teknoloji) PGCE

Secondary Education (Design and Technology) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Gazetecilik MA/Igt/PgC

Specialist Journalism MA/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3 Yıl veya 4 Yıl Vakfı da dahil olmak üzere) uluslararası turizm ve Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

International Hospitality and Events Management (3 Years or 4 Years including Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi Yönetimi MSc/Pgt/PgC

Information Technology Management - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Rehabilitasyon

Sport Rehabilitation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc/Pgt/PgC

Human Resource Management - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Performans Analizi BSc (Onur)

Sport Performance Analysis BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim (Drama &Tiyatro Çalışmaları) PGCE

Secondary Education (Drama & Theatre Studies) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Erken Yıl Uygulayıcı Durumu) erken Çocukluk Çalışmaları BA

Early Childhood Studies (Early Years Practitioner Status) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

International Supply Chain and Logistics Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Koçluğu öğretilen Doktora - SHOT

Taught Doctorate in Sport Coaching - DSC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(3 Yıl veya 4 Yıl Vakfı dahil) gıda Bilim Ve Teknoloji BSc (Onur)

Food Science and Technology (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Diyet - MSc

Dietetics - MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Öğretmenliği ve İngilizce BA (Onur)

English Language Teaching and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Temel Eğitim Çalışmaları ve İngiliz Dili Eğitimi BA (Onur)

Primary Education Studies and English Language Teaching BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moda Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Fashion Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakfı dahil (3 Yıl veya 4 Yıl) işletme Ekonomi BA (Onur)

Business Economics (3 Years or 4 Years including Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Uluslararası Otelcilik ve Turizm Yönetimi MSc

International Hospitality and Tourism Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim (Tarih) PGCE

Secondary Education (History) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3 Yıl veya 4 Yıl Vakfı da dahil olmak üzere) ekonomi BSc (Onur)

Economics (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(3 Yıl veya 4 Yıl dahil Uluslararası İşletme Yönetimi ile işletme ve Yönetim Çalışmaları ...

Business and Management Studies with International Business Management (3 Years or 4 Years includ ...

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Muhasebe & Finans MSc

Accounting & Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma - MA/Igt/PgC

Creative Writing - MA/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor sosyolojisi ve Etik - MA/Igt/PgC

Sociology and Ethics of Sport - MA/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakfı (Ekonomi) BSc (Onur dahil olmak üzere uluslararası Ekonomi ve Finans (3 Yıl veya 4 Yıl))

International Economics and Finance (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri (temel dahil olmak üzere 3 Yıl veya 4 Yıl) BSc (Onur)

Computer Science (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Müzik) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Music) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Klima, Rehabilitasyon ve Masaj BSc (Onur)

Sport Conditioning, Rehabilitation and Massage BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Öğrenim (Uygulayıcı durumundaki) tamamlayıcı Sağlık Diploma

Complementary Healthcare (with Practitioner Status) Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakıf Sağlık BSc (Onur)dahil olmak üzere Çevre Sağlığı (3 Yıl veya 4 Yıl)

Environmental Health (3 Years or 4 Years including Foundation Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(3 Yıl veya 4 Yıl Vakfı da dahil olmak üzere) uluslararası Turizm ve Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

International Tourism and Events Management (3 Years or 4 Years including Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Yönetimi doktor (DMan)

Doctor of Management (DMan)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Güvenliği Yönetimi MSc/Pgt/PgC

Food Safety Management - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Seramik - MA/Igt/PgC

Ceramics - MA/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güç & Klima - MSc/Pgt/PgC

Strength & Conditioning - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Stratejik Pazarlama MSc/Pgt/PgC

Strategic Marketing MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim (Matematik) PGCE

Secondary Education (Mathematics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim -MA/Igt/PgC

Education -MA/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakfı dahil (3 Yıl veya 4 Yıl) biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Beden Eğitimi) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Physical Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sanat ve Tasarım) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Art and Design) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uygulayıcı durumundaki) tamamlayıcı Sağlık Vakfı dahil (3 Yıl veya 4 Yıl) BSc ...

Complementary Healthcare (with Practitioner Status) (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc ...

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Onur) (3 Yıl veya 4 Yıl Vakfı dahil) Finansmanı ile işletme ve Yönetim Çalışmaları BA

Business and Management Studies with Finance (3 Years or 4 Years including Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Vakfı dahil (3 Yıl veya 4 Yıl) uluslararası turizm Yönetimi BA (Onur)

International Hospitality Management (3 Years or 4 Years including Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İngilizce Öğretmenliği ve Eğitim Çalışmaları BA (Onur)

English Language Teaching and Education Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Fen-Kimya) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Chemistry with Science) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans Vakfı dahil (3 Yıl veya 4 Yıl) BA (Onur)

Accounting and Finance (3 Years or 4 Years including Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Sağlık Psikolojisi - MSc/Pgt/PgC

Health Psychology - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Beden Eğitimi BSc (Onur)

Sport and Physical Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Psikoloji ForenPsyD

Forensic Psychology ForenPsyD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(3 Yıl veya 4 Yıl Vakfı da dahil olmak üzere) işletme Bilgi Sistemleri BSc (Onur)

Business Information Systems (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği (Vakıf BSc de dahil olmak üzere 3 Yıl veya 4 Yıl) 14.

Software Engineering (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İş ve Bilgi Sistemleri Yönetimi ile Yönetim Çalışmaları (3 Yıl veya 4 Yıl da dahil olmak üzere ...

Business and Management Studies with Information Systems Management (3 Years or 4 Years including ...

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf BSc de dahil olmak üzere psikoloji (3 yıl veya 4 yıl) 14.

Psychology (3 years or 4 years including Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Orta Öğretim Fen (Fizik) PGCE

Secondary Education (Physics with Science) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Digital Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Uygulamalı Davranış Değişim psikolojisi - MSc/Pgt/PgC

Psychology of Applied Behaviour Change - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı - MA/Igt/PgC

English Literature - MA/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Spor Performans Analizi) Mesleki Uygulama/PgDip MSc

Professional Practice (Sport Performance Analysis) MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanayi gıda Teknolojisi - MSc/Pgt/PgC (Online Uzaktan Eğitim)

Food Technology for Industry - MSc/PgD/PgC (Online Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
(Onur) (3 Yıl veya 4 Yıl Vakfı da dahil olmak üzere) işletme ve Yönetim Çalışmaları BA

Business and Management Studies (3 Years or 4 Years including Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Astudiaethau Addysg Gynradd (Dwyieithog) BA (Onur)

Astudiaethau Addysg Gynradd (Dwyieithog) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Performans Analizi - MSc/Pgt/PgC

Sport Performance Analysis - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakıf BA dahil muhasebe (3 Yıl veya 4 Yıl) 14.

Accounting (3 Years or 4 Years including Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Vakfı dahil (3 Yıl veya 4 Yıl) uluslararası Otelcilik ve Turizm Yönetimi BA (Onur)

International Hospitality and Tourism Management (3 Years or 4 Years including Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Adli Psikoloji Yüksek Lisans/Pgt/PgC

Forensic Psychology MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3 Yıl veya 4 Yıl Vakfı da dahil olmak üzere) olaylar Yönetimi BA (Onur)

Events Management (3 Years or 4 Years including Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Vakfı dahil (2 yıl veya 3 yıl) sağlık ve Sosyal Bakım HND

Health and Social Care (2 years or 3 years including Foundation) HND

Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
Ortaöğretim (İngilizce) PGCE

Secondary Education (English) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi & Finans MSc

Economics & Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beslenme (temel dahil olmak üzere 3 Yıl veya 4 Yıl) BSc (Onur)

Nutrition (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Teknoloji Proje Yönetimi MSc/Pgt/PgC

Technology Project Management - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (Dwyieithog) / Spor ve Beden Eğitimi Çalışmaları (B ...

Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (Dwyieithog) / Sport and Physical Education Studies (B ...

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Koçluk ve Pedagoji - MSc/Pgt/PgC

Sport Coaching and Pedagogy - MSc/PgD/PgC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl