• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Sanat lisans ve Lisans İngilizce Topluluk Çalışmaları Sanatlar

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts Community Studies in English

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat lisans ve Lisans Fransızca Topluluk Çalışmaları Sanatlar

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts Community Studies in French

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat lisans ve Lisans Müzik Topluluğu Sanat Çalışmaları

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts Community Studies in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
SCİ Sürdürülebilirlik Eğitim Master, Yaratıcılık ve Yenilik ()

Master of Education in Sustainability, Creativity and Innovation (SCI)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Part-time çalışma ve 36 ayda tamamlanması
Sanat lisans ve Lisans Sosyoloji Topluluğu Çalışmaları Sanatlar

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts Community Studies in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otelcilik ve Turizm Yönetimi lisans

Bachelor of Hospitality and Tourism Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim lisans

Bachelor of Education

Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Bilim lisans, Lisans Topluluk Çalışmaları ve Lisans - Matematik

Bachelor of Arts, Bachelor of Arts Community Studies and Bachelor of Science - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Teknolojisi Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Educational Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Toplum Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in Community Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Turizm Pazarlama ve Yönetimi lisans İşletme (BBA) Konsantrasyon

Bachelor of Business Administration (BBA) Concentration in Tourism Marketing and Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Halk Sağlığı)Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences (Public Health)

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Pazarlama (BBA) lisans İşletme - Büyük

Bachelor of Business Administration (BBA) - Major in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Teknoloji Denizcilik Bilimi

Bachelor of Technology Nautical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Acil durum Yönetimi Diploma

Diploma in Emergency Management

Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Yasal Çalışmalarda lisans İşletme (BBA) Konsantrasyon

Bachelor of Business Administration (BBA) Concentration in Legal Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Petrol)Mühendislik Teknolojisi lisans

Bachelor of Engineering Technology (Petroleum)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mi'kma Ortamında Güzel Sanatlar lisans, Lisans Topluluk Çalışmaları ve Lisans ...

Bachelor of Arts, Bachelor of Arts Community Studies and Bachelor of Arts in Environment - Mi’kma ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat lisans ve Lisans Kelt Kültüründe Toplum Araştırmaları Sanatlar

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts Community Studies in Celtic Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tedarik Zinciri Yönetimi Diploma

Diploma in Supply Chain Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(BScN)lisans Hemşirelik

Bachelor of Science Nursing (BScN)

Lisans
Tam Zamanlı Uzunluk: 2 yıl, 3 yıl
Sporda Sanatları Topluluğu Çalışmaları lisans ve Fiziksel Aktivite Liderlik

Bachelor of Arts Community Studies in Sport and Physical Activity Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Teknolojisi alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Educational Technology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Finans alanında lisans İşletme (BBA) Konsantrasyon

Bachelor of Business Administration (BBA) Concentration in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Teknolojisi lisans (Gereçleri, Elektronik ve Kontrol)

Bachelor of Engineering Technology (Instrumentation, Electronics and Controls)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Teknoloji lisans (Acil durum Yönetimi)

Bachelor of Technology (Emergency Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Sanat Toplum Araştırmaları lisans, Lisans ve Lisans - Psikoloji

Bachelor of Arts, Bachelor of Science, and Bachelor of Arts Community Studies - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tedarik Zinciri Yönetimi (BBA) lisans İşletme - Büyük

Bachelor of Business Administration (BBA) - Major in Supply Chain Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi Diploma

Diploma in Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sertifika Fen Eğitimi (k-8)

Certificate in Science Education (k-8)

Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
İnsan Kaynakları alanında lisans İşletme (BBA) Konsantrasyon

Bachelor of Business Administration (BBA) Concentration in Human Resources

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Teknolojisi lisans (Üretim)

Bachelor of Engineering Technology (Manufacturing)

Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İşletme Sanatları Topluluğu Çalışmaları lisans (BACS)/Lisans (BBA)

Bachelor of Arts Community Studies (BACS)/Bachelor of Business Administration (BBA)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat lisans ve Lisans İletişim Sanatları Topluluğu Çalışmaları

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts Community Studies in Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe (BBA) lisans İşletme - Büyük

Bachelor of Business Administration (BBA) - Major in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat lisans ve Lisans Antropoloji Topluluğu Çalışmaları Sanatlar

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts Community Studies in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(TABAN)Ortamında lisans ve Bilim

Bachelor of Arts and Science in Environment (BASE)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat lisans ve Lisans Felsefe Topluluğu Çalışmaları Sanatlar

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts Community Studies in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat lisans ve Lisans Folklor Topluluğu Çalışmaları Sanatlar

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts Community Studies in Folklore

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat lisans ve Lisans Tarihinin Topluluk Çalışmaları Sanatlar

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts Community Studies in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat lisans ve Lisans Siyaset Bilimi Toplum Araştırmaları Sanatlar

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts Community Studies in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat lisans ve Lisans Uygulamalı Tiyatro Topluluğu Çalışmaları Sanatlar

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts Community Studies in Applied Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Kimya

Bachelor of Science - Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Teknolojisi lisans (Çevre Bilimleri)

Bachelor of Engineering Technology (Environmental Studies)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl