• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Yerli Hazırlık Çalışmalarında Ontario College Sertifika

Ontario College Certificate in Indigenous Preparatory Studies

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uçak Yapısal Onarım Ontario College Sertifika Teknisyeni

Ontario College Certificate in Aircraft Structural Repair Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mobil Uygulama Geliştirme Ontario College Lisansüstü Sertifika

Ontario College Graduate Certificate in Mobile Application Development

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği Ontario Üniversite Diploması - Teknisyen

Ontario College Diploma in Civil Engineering - Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mesleki Terapist ve Fizyoterapist Yardımcısı Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Occupational Therapist and Physiotherapist Assistant

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Proje Yönetimi Ontario College Lisansüstü Sertifika

Ontario College Graduate Certificate in Construction Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı ve Bağımlılık İşçisi Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Mental Health and Addiction Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Genel Sanat ve Bilim Ontario College Sertifika

Ontario College Certificate in General Arts and Science

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Teknisyeni Ontario Üniversite Diploması - Koruma ve Uyumluluk

Ontario College Diploma in Environmental Technician - Protection and Compliance

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pratik Hemşirelik Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Practical Nursing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği Ontario College Gelişmiş Diploma - Teknoloji

Ontario College Advanced Diploma in Mechanical Engineering - Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik Teknisyeni İstanbul Üniversite Diploması - Makinist

Ontario College Diploma in Mechanical Technician - Machinist

Mesleki
Tam Zamanlı 42 hafta
İnşaat Mühendisliği Ontario College Gelişmiş Diploma - Teknoloji

Ontario College Advanced Diploma in Civil Engineering - Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Yönetimi Ontario College Lisansüstü Sertifika

Ontario College Graduate Certificate in Environmental Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Ontario College Gelişmiş Diploma - İnsan Kaynakları

Ontario College Advanced Diploma in Business - Human Resources

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yayın Ontario Üniversite Diploması - Televizyon ve Video Prodüksiyon

Ontario College Diploma in Broadcasting - Television and Video Production

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği Ontario College Gelişmiş Diploma - Teknisyen

Ontario College Advanced Diploma in Mechanical Engineering - Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Ontario College Gelişmiş Diploma

Ontario College Advanced Diploma in Business Administration

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rekreasyon Ontario Üniversite Diploması ve Eğlence Hizmetleri

Ontario College Diploma in Recreation and Leisure Services

Mesleki
(Normal derece); 1 yıl (Fast track seçeneği) tam Zamanı - 2 yıl
İtici Güç Teknisyeni Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Motive Power Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 40 hafta
Grafik Tasarım Ontario College Gelişmiş Diploma

Ontario College Advanced Diploma in Graphic Design

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Sistemlerinde Ontario College Gelişmiş Diploma - Ağ Teknisyeni

Ontario College Advanced Diploma in Computer Systems - Networking Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ontario Sahne için Oyunculuk ve Ekran İleri Diploma College

Ontario College Advanced Diploma in Acting for Stage and Screen

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Sistemlerinde Ontario College Gelişmiş Diploma - Ağ Teknolojisi

Ontario College Advanced Diploma in Computer Systems - Networking Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Programcısı Analist olarak Ontario College Gelişmiş Diploma

Ontario College Advanced Diploma in Computer Programmer Analyst

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Sinematografi içinde Ontario College Gelişmiş Diploma

Ontario College Advanced Diploma in Digital Cinematography

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Ontario College Gelişmiş Diploma - İnsan Kaynakları

Ontario College Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik Teknikleri Ontario College Sertifika – Kaynakçı Tesisatçısı

Ontario College Certificate in Mechanical Techniques – Welder Fitter

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Polis Temelleri Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Police Foundations

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği Ontario College Gelişmiş Diploma - Teknisyen

Ontario College Advanced Diploma in Civil Engineering - Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Sistemlerinde Ontario Üniversite Diploması - Ağ Teknolojisi

Ontario College Diploma in Computer Systems - Networking Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Erken Çocukluk Eğitiminde Ontario Üniversite Diploması - Fast Track

Ontario College Diploma in Early Childhood Education - Fast Track

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik Teknikleri Ontario College Sertifika – Makinist

Ontario College Certificate in Mechanical Techniques – Machinist

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 dönem
Yiyecek ve İçecek Servisi Ontario College Sertifika

Ontario College Certificate in Food and Beverage Service

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık teknolojisinde Ontario College Gelişmiş Diploma - Uçak Bakım ve Aviyonik

Ontario College Advanced Diploma in Aviation Technology - Aircraft Maintenance and Avionics

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Ontario Üniversite Diploması - İnsan Kaynakları

Ontario College Diploma in Business - Human Resources

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Teknikleri Ontario College Sertifika

Ontario College Certificate in Electrical Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 28 hafta
Makine Mühendisliği Ontario Üniversite Diploması - Teknisyen

Ontario College Diploma in Mechanical Engineering - Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Temelleri Ontario College Sertifika

Ontario College Certificate in Business Fundamentals

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toplum ve Adalet Hizmetleri Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Community and Justice Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kişisel Destek görevlisi İstanbul Üniversite Sertifika

Ontario College Certificate in Personal Support Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rekreasyon Terapisi Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Recreation Therapy

Mesleki
(Normal derece); 1 yıl (Fast track seçeneği) tam Zamanı - 2 yıl
Mekanik Teknisyeni Ontario Üniversite Diploması - Kaynakçı Tesisatçısı

Ontario College Diploma in Mechanical Technician - Welder Fitter

Mesleki
Tam Zamanlı 42 hafta
İşletme Ontario College Lisansüstü Sertifika

Ontario College Graduate Certificate in Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık yönetiminde Ontario College Lisansüstü Sertifika

Ontario College Graduate Certificate in Health Care Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık teknolojisinde Ontario College Gelişmiş Diploma - Uçak Bakım ve Yapıları

Ontario College Advanced Diploma in Aviation Technology - Aircraft Maintenance and Structures

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Business Administration

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Havacılık Temel Ontario College Sertifika

Ontario College Certificate in Aviation Fundamentals

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık Teknisyeni Ontario Üniversite Diploması - Aviyonik Bakım

Ontario College Diploma in Aviation Technician - Avionics Maintenance

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği Ontario Üniversite Diploması - Teknoloji

Ontario College Diploma in Civil Engineering - Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mutfak Becerileri Ontario College Sertifika Şef Eğitim

Ontario College Certificate in Culinary Skills - Chef Training

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Hizmet Çalışanı Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Social Service Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoteknoloji Ontario College Gelişmiş Diploma - Teknoloji

Ontario College Advanced Diploma in Biotechnology - Technologist

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk Eğitiminde Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Early Childhood Education

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güç ve Spor Kondisyon Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Strength and Sport Conditioning

Mesleki
(Normal derece); 1 yıl (Fast track seçeneği) tam Zamanı - 2 yıl
İşletme Ontario Üniversite Diploması - İnsan Kaynakları

Ontario College Diploma in Business Administration - Human Resources

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İkinci Dil olarak İngilizce Canadore College Sertifika

Canadore College Certificate in English as a Second Language

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoteknoloji Ontario Üniversite Diploması - Teknisyen

Ontario College Diploma in Biotechnology - Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Akademik Amaçlı İngilizce Ontario College Sertifika

Ontario College Certificate in English for Academic Purposes

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sertifikalar ve Diplomalar için Yerli Ön Ontario College Sertifika-Sağlık Bilimleri Yol

Ontario College Certificate in Indigenous Pre-Health Sciences Pathway to Certificates and Diplomas

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Sistemlerinde Ontario Üniversite Diploması - Ağ Teknisyeni

Ontario College Diploma in Computer Systems - Networking Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Temel Dil Becerileri sertifikası

Certificate in Basic Language Skills

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diş Hijyen Ontario College Gelişmiş Diploma

Ontario College Advanced Diploma in Dental Hygiene

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Ontario College Gelişmiş Diploma

Ontario College Advanced Diploma in Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji Ontario Üniversite Diploması - Teknoloji

Ontario College Diploma in Biotechnology - Technologist

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Havacılık Teknisyeni Ontario Üniversite Diploması - Uçak Bakım

Ontario College Diploma in Aviation Technician - Aircraft Maintenance

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekoturizm içinde Ontario College Sertifika

Ontario College Certificate in Ecotourism

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Ontario Üniversite Diploması - Muhasebe

Ontario College Diploma in Business - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yerli Sağlık ve Bağımlılığı Önleme Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Indigenous Wellness and Addictions Prevention

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği Ontario Üniversite Diploması - Teknoloji

Ontario College Diploma in Mechanical Engineering - Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoteknoloji Ontario College Gelişmiş Diploma - Teknisyen

Ontario College Advanced Diploma in Biotechnology - Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Esnaf Ontario College Sertifika Temelleri

Ontario College Certificate in Trades Fundamentals

Mesleki
Tam Zamanlı - 28 hafta
İşletme Ontario Üniversite Diploması - Muhasebe

Ontario College Diploma in Business Administration - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ontario College Gelişmiş Diploma - Muhasebe

Ontario College Advanced Diploma - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sertifikalar ve Diplomalar için Ön Ontario College Sertifika-Sağlık Bilimleri Yol

Ontario College Certificate in Pre-Health Sciences Pathway to Certificates and Diplomas

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenileme Teknikleri Ontario College Sertifika – İnşaat Marangozluk

Ontario College Certificate in Renovation Techniques – Construction Carpentry

Mesleki
Tam Zamanlı - 28 hafta