• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Bilgi ve Bilgisayar Sistemleri sertifika

Certificate in Information and Computer Systems

Mesleki
Tam Zamanlı 1 ya da 2 yıl
Sanat ve Bilim Çalışmaları alanında Diploma

Diploma in Arts and Science Studies

Mesleki
Tam Zamanlı - Yaklaşık iki yıl
Atletik lisans ve Egzersiz Tedavisi

Bachelor of Athletic and Exercise Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplum içinde Diploma, Aile ve Çocuk Çalışmaları

Diploma in Community, Family and Child Studies

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Bakım Yardımcısı sertifika

Certificate in Health Care Assistant

Mesleki
Tam Zamanlı - 7 ay
Dijital İletişim sertifika

Certificate in Digital Communication

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Staj hedefiyle Otelcilik Yönetimi Diploma

Diploma in Hospitality Management with Internship Designation

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Yönetimi lisans

Bachelor of Sport Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Bilimleri Ön Lisans

Associate of Science Degree in General Science

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ceza Adalet diploması

Diploma in Criminal Justice

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Mühendisliği diploması

Diploma in Environmental Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Performans Diploma

Diploma in Music Performance

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kamu Yönetimi Diploma

Diploma in Public Administration

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş İdaresi Pazarlama dalında lisans

Bachelor of Business Administration in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Transfer sertifikası

Certificate in Engineering Transfer

Mesleki
Tam Zamanlı - 10 ay
Diploma Egzersiz ve Sağlıklı yaşam

Diploma in Exercise and Wellness

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme diploması - Muhasebe

Diploma in Business Administration - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce Genel Sanat uzmanlaşma Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in General Arts specialisation in English

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği Teknolojisi Diploma

Diploma in Civil Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar sertifika ve Mühendislik Teknisyen Erişim

Certificate in Computer and Engineering Technician Access

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 ay
Psikoloji Bilim Derecesi Associate

Associate of Science Degree in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mekanik Mühendislik Teknolojisi alanında Diploma

Diploma in Mechanical Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik İşletme Post - Lisans Diploması

Post - Degree Diploma in Business Administration in Human Resource Management and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Bir veya iki yıl
Ön Sanatlar Önlisans - Sosyal hizmet

Associate of Arts Degree in Pre - Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi alanında Diploma - Yenilenebilir Enerji

Diploma in Electronics and Computer Engineering Technology - Renewable Energy

Mesleki
Tam Zamanlı - 2,5-3 yıl
Spor çocuk ve Spor Liderliği, Egzersiz ve Sağlıklı yaşam İhtisas

Bachelor of Sport and Fitness Leadership, Exercise and Wellness Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi Diploma - Pazarlama

Diploma in Business Administration - Marketing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Turizm ve Otelcilik Post - Lisans Diploması

Post - Degree Diploma in Applied Tourism and Hospitality Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik lisans İşletme

Bachelor of Business Administration in Human Resource Management and Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş Hijyeni Diploma

Diploma in Dental Hygiene

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi Sanatları Önlisans

Associate of Arts Degree in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği ileri Diploma

Advanced Diploma in Engineering

Mesleki
(+ İsteğe bağlı Staj) tam Zamanı - 2 Dönem
Muhasebe İşletme Post - Lisans Diploması

Post - Degree Diploma in Business Administration in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Bir veya iki yıl
Biyoloji Bilim Derecesi Associate

Associate of Science Degree in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Canlı Etkinlik sertifika ve Görsel-işitsel Teknisyeni

Certificate in Live Event and Audio-Visual Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pratik Hemşirelik Diploma

Diploma in Practical Nursing

Mesleki
Tam Zamanlı - 20 ay
Egzersiz sertifikası ve Sağlık Erişim

Certificate in Exercise and Wellness Access

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 ay
Toplum Destek sertifika ve Eğitim Asistanı

Certificate in Community Support and Education Assistant

Mesleki
Tam Zamanlı - 10 ay
Makine Mühendisliği Teknoloji Erişim sertifika

Certificate in Mechanical Engineering Technology Access

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 ay
Sertifikalı Diş Yardımcısı sertifika

Certificate in Certified Dental Assistant

Mesleki
Tam Zamanlı - 10 ay
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi Erişim sertifika

Certificate in Electronics and Computer Engineering Technology Access

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 ay
Sanat Önlisans Psikoloji bölümlerinden mezun

Associate of Arts Degree in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği Teknoloji Erişim sertifika

Certificate in Civil Engineering Technology Access

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 ay
Çizgi roman ve Grafik Roman sertifika

Certificate in Comics and Graphic Novels

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Kimya ve Biyoteknolojide Diploma

Diploma in Applied Chemistry and Biotechnology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Ağ Elektronik sertifika Teknisyen Destek

Certificate in Computer Network Electronics Support Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 8-12 ay
Erken Öğrenme Diploma ve Bakım

Diploma in Early Learning and Care

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Ağ Elektronik alanında gelişmiş Sertifika Teknisyeni

Advanced Certificate in Computer Network Electronics Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 8-12 ay
Spor Yönetimi Diploma

Diploma in Sport Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Genel Sanat Önlisans Psikoloji alanında uzmanlaşma Sanatlar

Associate of Arts Degree in General Arts specialisation in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme diploması - Genel Yönetim Seçeneği

Diploma in Business Administration - General Management Option

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Grafik Teknisyeni sertifika, Staj Atama

Certificate in Engineering Graphics Technician, Internship Designation

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 ay