• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Hazırlık Yılı ile Psikolojik Danışmanlık BSc

Counselling Psychology with Foundation Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yıl Vakfı ile İş Hukuku LİSANS (Onur)

Business Law with Foundation Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ses ve Müzik Üretimi BA (Onur)

Audio and Music Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Animasyon &Görsel Efekt FdA

Animation & Visual Effects FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Yönetimi (temel Yıl) BA (Onur)

Business Management (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Yıl) Hava Yolculuğu BA uluslararası Turizm Yönetimi (Onur)

International Tourism Management with Air Travel (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (temel Yıl) animasyon ve Görsel Efekt BA

Animation and Visual Effects (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (temel Yıl) dans ve Performans BA

Dance and Performance (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans spor ve Egzersiz Bilimi (Onur)

Sport and Exercise Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl moda Tasarımı BA (Onur)

Fashion Design with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (temel Yıl), iş ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA

Business and Human Resource Management (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Reklam Yönetimi ve Dijital İletişim BA (Onur)

Advertising Management and Digital Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Psikoloji BSc (Onur)

Business and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyunculuk (2 yıl yoğun) BA (Onur)

Acting (2 years intensive) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ürün Tasarım: İç Ürün BA (Onur)

Product Design: Interior Product BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuk Koruma ve Yetişkin MSc Korumak

Child Protection and Adult Safeguarding MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi (Küresel Bankacılık Okulu) BA (Onur)

Business Management (Global Banking School) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Psychology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ruh Sağlığı) Hemşirelik PGDip

Nursing (Mental Health) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kuruluş Yılı BA spor İşletme Yönetimi (Onur)

Sports Business Management with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilişsel Davranış Terapisi PGDip

Cognitive Behavioural Therapy PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Futbol Geliştirme ve Performans BSc (Onur)

Football Development and Performance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı ile müzik İş BA (Onur)

Music Business with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı BA ile reklam Yönetimi ve Dijital İletişim Alanlarında

Advertising Management and Digital Communications with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)animasyon ve Görsel Efekt BA

Animation and Visual Effects BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tekstil ve Yüzey Tasarım BA (Onur)

Textiles and Surface Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bağımsız Oyunlar Üretim BA (Onur)

Independent Games Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
GOOGLE Kayıt BSc (Ruh Sağlığı) hemşirelik (Onur)

Nursing (Mental Health) with NMC Registration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim MSc Ruh Sağlığı ve refahı

Mental Health and Well-Being in Education MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Onur) (temel Yıl), sağlık ve Sosyal Bilimler BSc

Health and Social Science (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Ticari Pilot Eğitimi BSc ile hava Taşımacılığı

Air Transport with Commercial Pilot Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. kuruluş Yılı BA ile erken Çocukluk ve temel Eğitim Çalışmaları

Early Childhood and Primary Education Studies with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Kriminoloji BSc (Onur)

Psychology and Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Öğretim İşletme Bölümü Uygulama Diploma

Operating Department Practice Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mesleki Uygulama (Hemşirelik) PGDip

Professional Practice (Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk Vakıf Yıl LİSANS (Onur)

Law with Foundation Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Özel Pilot Eğitimi BSc ile hava Taşımacılığı (Onur)

Air Transport with Private Pilot Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı BA ile spor ve Beden Eğitimi (Onur)

Sport and Physical Education with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı ile tekstil ve Yüzey Tasarım BA

Textiles and Surface Design with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (üst) (Mont Rose) BA (Onur)

Business Management (top up) (Mont Rose) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Pazarlama kuruluş Yılı ile BA (Onur)

Sport Marketing with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakfı Yılın spor Psikoloji BSc (Onur)

Sports Psychology with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor İşletme Yönetimi BA (Onur)

Sports Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Televizyon Üretim (temel Yıl) BA (Onur)

Film and Television Production (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlık Yılı BA ile havayolu ve Havaalanı Yönetimi (Onur)

Airline and Airport Management with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (üst) (Küresel Bankacılık Okulu) BA (Onur)

Business Management (top up) (Global Banking School) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Yıl Vakfı ile reklam, PR ve İçerik Oluşturma BA

Advertising, PR and Content Creation with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (temel Yıl) (Küresel Bankacılık Okulu) BA (Onur)

Business Management (with Foundation Year) (Global Banking School) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Yıl) bilgisayar BSc (Onur)

Computing (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzman Uygulayıcı Yeterlilik (Community' Çocuklar;Hemşirelik ler) PGDip

Specialist Practitioner Qualification (Community Children's Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ürün Tasarımı (temel Yıl) BA (Onur)

Product Design (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı BA ile eğitim Çalışmaları

Education Studies with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile siber Güvenlik (Onur)

Cyber Security with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. kuruluş Yılı BA ile müzik Üretim ve Performans

Music Production and Performance with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hava Yolculuğu BA uluslararası Turizm Yönetimi (Onur)

International Tourism Management with Air Travel BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans

Specialist Community Public Health Nursing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. kuruluş Yılı ile müzik Yönetimi ve Stüdyo Üretim BA

Music Management and Studio Production with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dans ve Fitness (temel Yıl) BSc (Onur)

Dance and Fitness (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile istihbarat Analizi ve Yönetimi (Onur)

Intelligence Analysis and Management with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminolojik Psikoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Criminological Psychology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Üretim ve Performans BA (Onur)

Music Production and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hazırlık Yılı BSc (Onur), Davranış Bilimleri

Behavioural Sciences (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. adli Soruşturma BSc ile polis Çalışmaları

Police Studies with Criminal Investigation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İç ve Mekansal Tasarım BA (Onur)

Interior and Spatial Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi (Mont Rose) BA (Onur)

Business Management (Mont Rose) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
GOOGLE Kayıt PGDip (Ruh Sağlığı) hemşirelik

Nursing (Mental Health) with NMC Registration PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Terapisi MSc

Sports Therapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Reklam, PR ve İçerik Oluşturma BA (Onur)

Advertising, PR and Content Creation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Spor Yönetimi Yüksek Lisans

International Sports Management MSC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 14 ay
Yazılım Vakfı Yılın Mühendisliği BSc (Onur)

Software Engineering with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Yönetimi ve Stüdyo Üretimi BA (Onur)

Music Management and Studio Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (temel Yıl) iç ve Mekansal Tasarım BA

Interior and Spatial Design (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Psikoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Business and Psychology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl bağımsız Oyunlar Üretim BSc (Onur)

Independent Games Production with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme uluslararası yüksek lisans

International Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
(Onur) (temel Yıl) müzik Performans Yönetimi BA

Music Performance Management (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile paramedik Bilim (Onur)

Paramedic Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilişim ve Web Geliştirme BSc (Onur)

Computing and Web Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Finans (Genel Bankacılık Okulu) BA (Onur)

Business and Finance (Global Banking School) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Performans Yönetimi BA (Onur)

Music Performance Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ürün Tasarımı (temel Yıl) BSc (Onur)

Product Design (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Lisans ile futbol Geliştirme ve Performans

Football Development and Performance with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yetişkin) GOOGLE Kayıt PGDip ile hemşirelik

Nursing (Adult) with NMC Registration PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktor İlişkilendirmek PGDip

Physician Associate PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kuruluş Yılı ile Bölüm Uygulama işletim BSc

Operating Department Practice with Foundation Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. spor Gelişim ve Koçluk BA

Sports Development and Coaching BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Foundation Year) ses ve Müzik Üretimi BA

Audio and Music Production (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Vakfı Yıl ile Tedavi BSc (Onur)

Sports Therapy with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Yıl) adli Soruşturma BSc (Onur)ile polis Çalışmaları

Police Studies with Criminal Investigation (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Uygulama (Sağlık) PGCert

Professional Practice (Healthcare) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı BA ile örgütsel Güvenlik Yönetimi (Onur)

Organisational Security Management with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı BA (Onur)müzik & Canlı Etkinlikler Yönetimi

Music & Live Events Management with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Criminology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl sporun Gelişimi ve Koçluk () BSc (Onur)

Sport Development and Coaching (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzman Uygulayıcı Yeterlilik (Hemşirelik) PGDip

Specialist Practitioner Qualification (District Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama (temel Yıl) BA (Onur)

Marketing (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Grafik Tasarımı (temel Yıl) BA (Onur)

Graphic Design (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Lisans ile oyun Geliştirme

Games Development with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mont Rose) Vakfı Yıl İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management with Foundation Year (Mont Rose) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Finans BA (Onur)

Business and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Otelcilik Yönetimi (Üst) (Mont Rose) BA (Onur)

International Hospitality Management (Top-up) (Mont Rose) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
GOOGLE Kayıt BSc ile s (Çocuklar') hemşirelik (Onur)

Nursing (Children's) with NMC Registration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminolojik Psikoloji BSc (Onur)

Criminological Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Reklamcılık (temel Yıl) BA (Onur)

Creative Advertising (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Yaşamak Vakfı Yılın Televizyon Olayları BA (Onur)

Sports and Live Events Television with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güç ve Kondisyon BSc (Onur)

Strength and Conditioning BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf ile gazetecilik Yıl BA (Onur)

Journalism with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
GOOGLE Kayıt BSc (Yetişkin) hemşirelik (Onur)

Nursing (Adult) with NMC Registration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Beden Eğitimi BA (Onur)

Sport and Physical Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Havacılık ve Lojistik Yönetimi (Onur)

Aviation and Logistics Management with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanal Gerçeklik ve Üstün Teknolojiler BA (Onur)

Virtual Reality and Immersive Technologies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl moda Tanıtım ve İletişim BA (Onur)

Fashion Promotion and Communication with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Foundation Year (Film, TV ve Sahne) sahne Sanatları BA (Onur)

Performing Arts (Film, TV and Stage) with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Kriminoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Psychology and Criminology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (hazırlık Yılı) etkinlik ve Festival Yönetimi BA

Event and Festival Management (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi işlem ve hazırlık Yılı ile Web Geliştirme BSc (Onur)

Computing and Web Development with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı ürün Tasarım: İç Ürün () BA (Onur)

Product Design: Interior Product (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sandviç Yıl Lisans ile futbol Geliştirme ve Performans

Football Development and Performance with Sandwich Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tam zamanlı) uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Full time) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
3D Animasyon MA

3D Animation MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay