• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Felsefe (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) Çevre istatistik araştırma içinde

Bachelor of Science (BSc) in Environmental Geoscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc), Bilgisayar ve İş

Bachelor of Science (BSc) in Computing and Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eşzamanlı Öğretmen Eğitimi Eğitim Sanat (Onur)/Lisans – Ara/S ...

Bachelor of Arts (Honours)/Bachelor of Education in Concurrent Teacher Education – Intermediate/S ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Biyolojik Bilim lisans (BSc) Fen Bilimleri

Bachelor of Science (BSc) in Biological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Sağlık Bilimleri Enstitüsü ana Sanat/Ana Bilimler

Master of Arts/Master of Science in Applied Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 dönem)
Dünya Bilim lisans (BSc) Fen Bilimleri

Bachelor of Science (BSc) in Earth Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Business Administration

Yüksek Lisans
(10 ders) tam Zamanlı - 2 dönem
Dünya Bilim eğitimi

Master of Science in Earth Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 dönem)
Uygulamalı Dilbilim alanında yüksek lisans (Doğrudan Giriş)

Master of Arts in Applied Linguistics (Direct Entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay (3 dönem)
Oyun Tasarımı (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Game Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans Karşılaştırmalı Edebiyatlar ve Kültürler Çalışmalar

Bachelor of Arts (BA) in Studies in Comparative Literatures and Cultures

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasikleri Sanatları Master

Master of Arts in Classics

Yüksek Lisans
(5 dönem) 20 Ay; tez ile Ders çalışma: 2 yıl (6 dönem) büyük araştırma kağıt ile tam Zamanı - Ders çalışma:
Bilim lisans (BSc) Fizik

Bachelor of Science (BSc) in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) Kinezyoloji içinde

Bachelor of Science (BSc) in Kinesiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Görsel Sanatlar (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Visual Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eşzamanlı Öğretmen Eğitimi Eğitimi Beden Eğitimi lisans (Onur)/Lisans ...

Bachelor of Physical Education (Honours)/Bachelor of Education in Concurrent Teacher Education – ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Psikoloji Doktora - Davranışsal ve Bilişsel Nörobilim

PhD - Doctor of Philosophy in Psychology - Behavioural and Cognitive Neuroscience

Yüksek Lisans
(12 dönem) tam Zaman - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) Biyofizik

Bachelor of Science (BSc) in Biophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Sanatlar lisans (BA) Bilimler

Bachelor of Arts (BA) in Social Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl veya 10 - 20 ders
Coğrafya (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aborjin Yetişkin Eğitimi ve Yerel Öğretmenliği Eğitimi lisans

Bachelor of Education in Aboriginal Adult Education and Native Teacher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih (lisans

Bachelor of Arts (BA) in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce (Lisans ve Edebiyatı

Bachelor of Arts (BA) in English Language and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan Çalışmalarda (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Italian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans Psikoloji - yaşam boyu Gelişim

Master of Arts in Psychology - Lifespan Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 dönem)
İnteraktif Sanat (BA) lisans ve Bilim

Bachelor of Arts (BA) in Interactive Arts and Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasikleri (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Classics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çalışmalarda Sanatları Master Karşılaştırmalı Edebiyatlar ve Sanatlar

Master of Arts in Studies in Comparative Literatures and Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - MİP: (3 dönem) 1 yıl; Tezi: 16 ay (4 dönem)
Eğitim öncesi Öğretmen Eğitimi alanında lisans

Bachelor of Education in Initial Teacher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ortaçağ Sanatlar lisans (BA) ve Rönesans Çalışmaları

Bachelor of Arts (BA) in Medieval and Renaissance Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eşzamanlı Öğretmen Eğitimi Entegre Çalışmaları Sanatlar lisans (Onur)/Lisans öğretim Genel Müdürlüğü ...

Bachelor of Arts in Integrated Studies (Honours)/Bachelor of Education in Concurrent Teacher Educ ...

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Lisans Kadın ve toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Bachelor of Arts (BA) in Women’s and Gender Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi yüksek lisans

Master of Arts in Political Science

Yüksek Lisans
(3 dönem) tam Zaman - 1 yıl
Biyoteknoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Biotechnology

Yüksek Lisans
(12 dönem) tam Zaman - 4 yıl
Genel olarak (lisans Beşeri Bilimler

Bachelor of Arts (BA) in General Humanities

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BBA)lisans İşletme

Bachelor of Business Administration (BBA)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - MİP: (3 dönem) 1 yıl; Tezi: 20 Ay (5 dönem)
Uygulamalı Dilbilim alanında yüksek lisans (Giriş Köprülü)

Master of Arts in Applied Linguistics (Bridged Entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 14 Ay (4 dönem)
Çocuk yüksek lisans ve Gençlik Çalışmaları

Master of Arts in Child and Youth Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 dönem)
Müzik (BMus) Müzik lisans

Bachelor of Music (BMus) in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) Şarapçılık ve Bağcılık

Bachelor of Science (BSc) in Oenology and Viticulture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) Coğrafya

Bachelor of Science (BSc) in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı lisans

Bachelor of Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Chemistry

Yüksek Lisans
(12 dönem) tam Zaman - 4 yıl
İşletme yüksek lisans İktisat

Master of Business Economics

Yüksek Lisans
(Olmayan co - op) 3 dönem veya 20 Ay - 5 dönem (2 co) op açısından tam Zamanı-1 yıl - -
Biyolojik Bilim eğitimi

Master of Science in Biological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 dönem)
Rekreasyon lisans ve Boş zaman Çalışmaları

Bachelor of Recreation and Leisure Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay (3 dönem)
(BA) Sanat Psikolojisi alanında lisans

Bachelor of Arts (BA) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya ve İletişim Araştırmaları (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Media and Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve Katı lisans (BSc)-Devlet Cihaz Teknolojisi

Bachelor of Science (BSc) in Computing and Solid-State Device Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretmen Eğitiminde Eğitim lisans – Ardışık

Bachelor of Education in Teacher Education – Consecutive

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl, 4 sömestr
Beden Eğitimi lisans

Bachelor of Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Adalet alanında yüksek lisans ve Eşitlik Çalışmaları

Master of Arts in Social Justice and Equity Studies

Yüksek Lisans
(6 dönem) tam Zaman - Büyük bir araştırma ödevi - (4 terimler) 16 ay; tez - (6 şart) 2 yıl; Co-op 2 yıl
Bilim lisans (BSc) Nörobilim

Bachelor of Science (BSc) in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Sanatlar lisans (BA) Dilbilim

Bachelor of Arts (BA) in Applied Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans Çocuk ve eş zamanlı Öğretmen Edu Eğitim Gençlik Çalışmaları/ Lisans ...

Bachelor of Arts (BA) in Child and Youth Studies/ Bachelor of Education in Concurrent Teacher Edu ...

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Eşzamanlı Öğretmen Eğitimi Eğitim Bilim lisans (Onur)/Lisans – Intermediate (orta üzeri) ...

Bachelor of Science (Honours)/Bachelor of Education in Concurrent Teacher Education – Intermediat ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Popüler kültürde yüksek lisans

Master of Arts in Popular Culture

Yüksek Lisans
(6 dönem) tam Zaman - MİP: (4 terimler) 16 ay; Tez: 2 Yıl
(Lisans Kanada Çalışmalarda

Bachelor of Arts (BA) in Canadian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce yüksek lisans

Master of Arts in English

Yüksek Lisans
(3 dönem) tam Zaman - 1 yıl
Matematik yüksek lisans ve İstatistikler

Master of Science in Mathematics and Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 dönem)
Toplum Sağlığı (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Community Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Kinezyoloji Master

Master of Professional Kinesiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay (3 dönem)
Uygulamalı Özürlülük Araştırmaları konusunda yüksek lisansını tamamladı

Master of Arts in Applied Disability Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 dönem)
Doktora - Eğitim Çalışmaları alanında Doktora (Ortak Program)

PhD - Doctor of Philosophy in Educational Studies (Joint Program)

Yüksek Lisans
(12 dönem) tam Zaman - 4 yıl
Fizik Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Physics

Yüksek Lisans
(12 dönem) tam Zaman - 4 yıl
(BA) Sanatları Siyaset Bilimi alanında lisans

Bachelor of Arts (BA) in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanada yüksek lisansını-Amerikan Çalışmaları

Master of Arts in Canadian-American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay (3 dönem)
Psikoloji yüksek lisans - Davranışsal ve Bilişsel Nörobilim

Master of Arts in Psychology - Behavioural and Cognitive Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 dönem)
Bilim lisans (BSc) Hemşirelik

Bachelor of Science (BSc) in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BAcc)Muhasebe lisans

Bachelor of Accounting (BAcc)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) Matematik ve İstatistik

Bachelor of Science (BSc) in Mathematics and Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) Bilimler

Bachelor of Science (BSc) in Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eleştirel Sosyoloji yüksek lisans

Master of Arts in Critical Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı (16 ay – 4 açısından) Büyük araştırma kağıt; (2 yıl 6 açısından) Büyük araştırma kağıt ve Co-op; Tez (2 yıl 6 dönem)
(BA) Sanat ve Popüler Kültür alanında lisans

Bachelor of Arts (BA) in Popular Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans Uluslararası Politik Ekonomi

Bachelor of Arts (BA) in International Political Economy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 dönem)
Psikoloji yüksek lisans - Sosyal/Kişilik

Master of Arts in Psychology - Social/Personality

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 dönem)
MBA - İşletme yüksek lisans (Uluslararası Öğrenci Yolu)

MBA - Master of Business Administration (International Student Pathway)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Biyomedikal Bilim lisans (BSc) Fen Bilimleri

Bachelor of Science (BSc) in Biomedical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş İletişimi (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Business Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc), Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi lisans

Bachelor of Early Childhood Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eşzamanlı Öğretmen E Eğitiminin Çalışmalarda Bilim lisans (Onur)/Lisans ...

Bachelor of Science in Integrated Studies (Honours)/Bachelor of Education in Concurrent Teacher E ...

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Biyolojik Bilimler Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Biological Sciences

Yüksek Lisans
(12 dönem) tam Zaman - 4 yıl
Bilim lisans (BSc), Bilgisayar ve Ağ İletişimi

Bachelor of Science (BSc) in Computing and Network Communications

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Master (MEd)

Master of Education (MEd)

Yüksek Lisans
(6 dönem) tam Zaman - Tabi ki Yol Seçeneği: (3 dönem) 1 yıl; Araştırma Yolu - Büyük Araştırma Kağıt Seçeneği: (4 terimler) 16 ay; Araştırma Yolu - Tez Seçeneği: 2 yıl
Lisans İşletme (BBA) Co-op Uluslararası Çift Diploma

Bachelor of Business Administration (BBA) Co-op International Dual Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Sağlık Bilimleri Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Applied Health Sciences

Yüksek Lisans
(12 dönem) tam Zaman - 4 yıl
Fizik yüksek lisans

Master of Science in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 dönem)
Uygulamalı Özürlülük Araştırmaları Master

Master of Applied Disability Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 dönem)
Muhasebe alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Accountancy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Dramatik Sanat (BA) lisans

Bachelor of Arts (BA) in Dramatic Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji yüksek lisans

Master of Science in Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 dönem)
Fransız Çalışmalarda (lisans

Bachelor of Arts (BA) in French Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya yüksek lisans

Master of Arts in Geography

Yüksek Lisans
(5 dönem) 20 Ay; Ders çalışma ve büyük araştırma kağıt: 16 ay (4 dönem) tam Zaman - Ders ve tez:
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
(6 dönem) tam Zaman - Proje seçeneği: (4 terimler) 16 ay; Tez seçeneği: 2 yıl
Çocuk (lisans ve Gençlik Çalışmaları

Bachelor of Arts (BA) in Child and Youth Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği (BSc) lisans eğitimi ve Matematik

Bachelor of Science (BSc) in Computer Science and Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Disiplinlerarası Beşeri Bilimler Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Interdisciplinary Humanities

Yüksek Lisans
(12 dönem) tam Zaman - 4 yıl
Sanat Çalışmaları (lisans ve Kültür

Bachelor of Arts (BA) in Studies in Arts and Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) Biyoteknoloji

Bachelor of Science (BSc) in Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) Biyokimya

Bachelor of Science (BSc) in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Özürlülük Araştırmaları Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Applied Disability Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 dönem)
Bilim lisans (BSc) Oyun Programlama

Bachelor of Science (BSc) in Game Programming

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Çalışmaları (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Film Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Ekonomisi (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Business Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
ISS Malzemeleri Fizik Bilim Master - Uluslararası Öğrenci Programı ()

Master of Science in Materials Physics - International Student Program (ISP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 14 ay
Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Child and Youth Studies

Yüksek Lisans
(12 dönem) tam Zaman - 4 yıl
Çocuk Sağlığı (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Child Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları

Bachelor of Arts (BA) in Hispanic and Latin American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Yönetimi lisans

Bachelor of Sport Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Yetişkin Eğitimi alanında lisans

Bachelor of Education in Adult Education

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl