• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yeşil Ekonomi MSc

Green Economy MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Adli Soruşturma BSc (Onur)

Forensic Investigation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Ağları BSc (Onur)

Computer Networks BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Gelişimi & Koçluk Bilimleri BSc (Onur)

Sport Development & Coaching Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maliye ve Hukuk (Üst) BA (Onur)

Finance and Law (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Finans (Üst) BA (Onur)

International Finance (Top Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Finans MSc

International Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Post Prodüksiyon MA Düzenleme

Post Production Editing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji ve Antropoloji BA (Onur)

Archaeology and Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Destekleyen Emziren Anneler 7 Kredi Seviyesi

Supporting Breastfeeding Mothers Level 7 Credits

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Politik Psikoloji MA

Political Psychology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya ve İletişim MA

Media and Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
7 anne ve çocuk Obezitesi Seviye Kredi

Maternal and Childhood Obesity Level 7 Credits

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Yukarı (Üst) uluslararası Otelcilik ve Turizm Yönetimi BA (Onur)

International Hospitality and Tourism Management (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Turizm Yönetimi MSc

Tourism Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi Yönetimi BSc (Onur)

Information Technology Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya ve İletişim Fakültesi.

Faculty of Media and Communication MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Edebi Media MA

Literary Media MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Olaylar Yönetimi BA (Onur)

Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yetişkin Hemşirelik BSc (Onur)Ayakta Gelişmiş

Adult Nursing Advanced Standing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Hukuk BA (Onur)

Accounting and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme BSc (Onur)

Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mre - Bilgisayar, Yaratıcı Teknoloji, Tasarım ve Mühendislik

MRes - Computing, Creative Technology, Design and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Medya ve İletişim MPhil Fakültesi

Faculty of Media and Communication MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İletişim ve Medya BA (Onur)

Communication and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Yaratıcı Endüstriler BA

Digital Creative Industries BA

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji ve Adli Bilimler BSc (Onur)

Archaeological and Forensic Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi Doktora

Faculty of Health and Social Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi Teknolojisi MSc

Information Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Profesyonel Kayıt) Yetişkin Hemşirelik PGDip

Adult Nursing (With Professional Registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik ve Ses Üretim Teknolojisi BSc (Onur)

Music and Sound Production Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Proje Yönetimi MSc

Engineering Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset &Ekonomi BA

Politics & Economics BA

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halkla İlişkiler BA (Onur)

Public Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Vergi Hukuku LLM

International Tax Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans MAccFin (Onur)

Accounting and Finance MAccFin (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Öğretim İşletme Bölümü Uygulama Diploma

Operating Department Practice Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Film ve Televizyon için senaryo BA (Onur)

Scriptwriting for Film and Television BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Turizm Yönetimi BA (Onur)

Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siber Güvenlik Yönetimi BSc (Onur)

Cyber Security Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz ve Tatlısu Yönetimi MSc

Marine and Freshwater Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Paramedik Bilim BSc (Onur)

Paramedic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PG (Sağlık Ziyaret)Halk Sağlığı Hemşiresi Dip

PG Dip Public Health Nurse (Health Visiting)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Otelcilik Yönetimi BA (Onur)

International Hospitality Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Psikolojisi ve Koçluk Bilimleri BSc (Onur)

Sports Psychology and Coaching Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Yönetim (Üst) BA (Onur)

Business and Management (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Radyo Üretim MA

Radio Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji.

Psychology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Muhasebe ve İşletme BA (Onur)

Accounting and Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Yönetimi BSc (Onur)

Sports Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mre - Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi

MRes - Faculty of Health and Social Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Adli Bilişim ve Güvenlik BSc (Onur)

Forensic Computing and Security BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji BSc (Onur)

Anthropology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. medya Üretimi BA

Media Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Olaylar Yönetimi MSc

Events Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
İşletme Bilişim Teknolojisi BSc (Onur)

Business Information Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım Mühendislik Üst-BSc (Onur)

Design Engineering Top-Up BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film için sinema ve Televizyon MA

Cinematography for Film and Television MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Ekonomi ve Finans yüksek lisans

International Economics and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Multimedya Gazetecilik MA

Multimedia Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüz İşleme MSc adli ve Nöropsikolojik Yaklaşımlar

Forensic and Neuropsychological Perspectives in Face Processing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma MSc tarafından adli Toksikoloji

Forensic Toxicology by Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film için ses Tasarımı ve Televizyon MA

Sound Design for Film and Television MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Animasyonu ve Görsel Efekt MSc

Computer Animation and Visual Effects MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Uygulama doktor Dijital Medya

Doctor of Professional Practice Digital Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Spor Yönetimi (Golf) BSc

Sports Management (Golf) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik ve Gelişimsel Nöropsikoloji yüksek lisans

Clinical and Developmental Neuropsychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Televizyon Üretimi BA (Onur)

Television Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
(Entegre Master') Makine Mühendisliği;s MEng (Onur)

Mechanical Engineering (Integrated Master's) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PG Dip Ebelik PGDip

PG Dip Midwifery PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber Güvenlik ile MSc Internet

MSc Internet of Things with Cyber Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Reklam MA

Advertising MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Vergilendirme ve Finans MSc

International Taxation and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama İletişimi BA (Onur)

Marketing Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MA 3D Bilgisayar Animasyonu

MA 3D Computer Animation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MPhil - Fen Fakültesi ve Teknoloji

MPhil - Faculty of Science and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Adli Arkeoloji Yüksek Lisans

Forensic Archaeology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Dijital Medya doktor

Doctor of Engineering Digital Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Medya Sanatları: Veri ve Yenilik MA

Creative Media Arts: Data and Innovation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekoloji ve Yaban hayatı Koruma BSc (Onur)

Ecology and Wildlife Conservation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans ile

Management with Human Resources MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Spor Terapi BSc (Onur)

Sports Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim MPhil - Öğretim

MPhil - Faculty of Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Arkeoloji BA (Onur)

Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi BA (Onur)

Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Psikoloji temelleri MSc

Foundations of Clinical Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji ve Kriminoloji BA (Onur)

Sociology and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Biyoloji BSc (Onur)

Forensic Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Siyasal İletişim MA

International Political Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Antropoloji Yüksek Lisans

Biological Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Multimedya Gazetecilik BA (Onur)

Multimedia Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Çeşitliliğin Korunması MSc

Biodiversity Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma, Tıp ve Klinik Uygulamada MSc Hipnoz

MSc Hypnosis in Research, Medicine and Clinical Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji ve Antropoloji BA (Onur)

Sociology and Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Olaylar MSc

Events Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Animasyonu Teknik Sanatlar BA (Onur)

Computer Animation Technical Arts BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Yönetimi Yüksek Lisans

Sport Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası kamu Hukuku LLM

Public International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
MSc Şeyler Veri analizi ile İnternet

MSc Internet of Things with Data Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Vergi BA (Onur)

Accounting and Taxation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Tasarım MA

Industrial Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Profesyonel kayıt) PG Dip Yetişkin Hemşirelik PGDip

PG Dip Adult Nursing (with professional registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Profesyonel kayıt) PG Dip Ruh Sağlığı Hemşireliği PGDip

PG Dip Mental Health Nursing (with professional registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Online)Halk Sağlığı PGCert

Public Health PGCert (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Uluslararası Yönetim (Üst) BA (Onur)

International Management (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji.

Sociology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Otel ve Yiyecek Hizmetleri Yönetimi MSc

Hotel and Food Services Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSN Messenger'ın Yasal Uygulama Kursu

LPC Legal Practice Course

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği Önceden Ayakta BSc (Onur)

Mental Health Nursing Advance Standing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veri Bilim ve Analytics BSc (Onur)

Data Science and Analytics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film yapım ve Sinema BA (Onur)

Film Production and Cinematography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyun Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Games Software Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Ekoloji Koruma (Üst) BSc (Onur)

Marine Ecology Conservation (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Antropoloji Yüksek Lisans

Forensic Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Reklam BA (Onur)

Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Televizyon MA üreten

Producing Film and Television MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Animasyon Sanat ve Tasarım BA (Onur)

Computer Animation Art and Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Finans MSc

International Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
MPhil - Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi

MPhil - Faculty of Health and Social Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Dijital Efektler MA

Digital Effects MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bakım MA

Social Care MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Perakende Yönetimi ve Pazarlama yüksek lisans

Retail Management and Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve ekonomi BA (Onur)

Finance and Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ürün Tasarım BSc (Onur)

Product Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuklar'in ve Gençler'in Hemşirelik BSc (Onur)

Children's and Young People's Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji BSc (Onur)

Archaeology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Otelcilik ve Turizm Yönetimi MSc

International Hospitality and Tourism Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kurumsal İletişim MA

Corporate Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırmacı Adli Psikoloji Yüksek Lisans

Investigative Forensic Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Turizm ve Otelcilik Yönetimi BA

International Tourism and Hospitality Management BA

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim mre - Öğretim

MRes - Faculty of Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Uluslararası Yatırım ve Finans yüksek lisans

International Investment and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
MA senaryo

Scriptwriting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenilik Yönetimi ve Girişimcilik yüksek lisans

Innovation Management and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Mre - Arkeoloji, Antropoloji & Bölümü; Adli Bilimler ve Hayat & Çevre Bilimleri

MRes - Department of Archaeology, Anthropology & Forensic Sciences and Life & Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
MSc Turizm Pazarlama Yönetimi

MSc Tourism Marketing Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans

Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beslenme ve Davranış MSc

Nutrition and Behaviour MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans

International Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl