• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Yaratıcı Sanat lisans

Bachelor of Creative Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Sağlık Bilimleri Diploma

Diploma of Health Sciences

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Psikolojik Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Psychological Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Gazetecilik lisans

Bachelor of Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Kriminoloji yüksek lisans

Master of Criminology

Yüksek Lisans
(1 yıl) tam Zamanı - 3 dönem
(Araştırma)Kanunların usta

Master of Laws (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Sürdürülebilir Ortamlar usta ve Planlama

Master of Sustainable Environments and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem (1 yıl 4 ay)
Uluslararası Otel ve Turizm Yönetimi lisans

Bachelor of International Hotel and Tourism Management

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yarıyıl (4 ay)
Sürdürülebilir Ortamlar lisansüstü Diploma ve Planlama

Graduate Diploma of Sustainable Environments and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Yasa Ticaret bekarlığa veda/Bachelor

Bachelor of Commerce/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 11 dönem (3 yıl 8 ay)
İşletme Master (Profesyonel)

Master of Business (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 92 hafta
Proje Yönetimi İnşaat Uygulama/Ustası usta

Master of Construction Practice/Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Binanın ana Ölçme

Master of Building Surveying

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem (1 yıl 4 ay)
Lisans Dilde okuyor

Bachelor of Arts majoring in Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
İletişim lisans

Bachelor of Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Diploma

Diploma in University English Studies

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Araştırma İle yüksek lisans (Sağlık Bilimleri)

Master of Science By Research (Health Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Lisans Felsefe bölümünde

Bachelor of Arts majoring in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Muhasebe Master (Profesyonel)

Master of Accounting (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 92 hafta
(Bond İş Okulu)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Bond Business School)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Maksimum 48 Ay/4 yıl
Yasaların Uluslararası İlişkiler lisans/Lisans

Bachelor of International Relations/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 10 dönem (3 yıl 4 ay)
İletişim diploması

Diploma of Communication

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Hukuk lisans

Bachelor of Jurisprudence

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Ticaret lisans Muhasebe bölümünden

Bachelor of Commerce majoring in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 9 dönem (3 yıl)
İnteraktif Medya ve Tasarım lisans

Bachelor of Interactive Media and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
(Sağlık Bilimleri ve Tıp)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Health Sciences and Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Maksimum 48 Ay/4 yıl
Beslenme lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Lisans Yönetimi Davranışları okuyor ve Danışmanlık

Bachelor of Arts majoring in Behaviour Management and Counselling

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Lisans Halkla İlişkiler bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Public Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Proje Yönetimi MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans/Master

MBA - Master of Business Administration/Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Yasaların lisans/Lisans

Bachelor of Arts/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 10 dönem (3 yıl 4 ay)
Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Business/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 8 yarıyıllık (2 yıl 8 ay)
TESOL yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in TESOL

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yarıyıl (4 ay)
Aktüerya yüksek lisans (Uzmanlık)

Master of Actuarial Science (Specialisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem (1 yıl 4 ay)
Bond University College Foundation Program - Business School

Bond University College Foundation Program - Business School

Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Lisans Multimedya Tasarım bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Multimedia Design

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Beslenme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yarıyıl (4 ay)
Ticaret lisans Aktüerya Bilimleri bölümünden

Bachelor of Commerce majoring in Actuarial Science

Lisans
Tam Zamanlı - 9 dönem (3 yıl)
İş Diploma

Diploma of Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Yasaların Psikolojik Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Psychological Science/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 11 dönem (3 yıl 8 ay)
Spor Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Sport Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Sürdürülebilir Ortamlar lisansüstü Sertifikası ve Planlama

Graduate Certificate of Sustainable Environments and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yarıyıl (4 ay)
Proje Yönetimi Spor Yönetimi Master/Master

Master of Sports Management/Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Mimari Çalışmalar lisans

Bachelor of Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Spor Yönetimi Master (Profesyonel)

Master of Sport Management (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 92 hafta
İletişim lisans (İşletme)

Bachelor of Communication (Business)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
(Profesyonel)Proje Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Project Management (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 92 hafta
İşletme Finans/MBA yüksek lisans - Master

Master of Finance/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
İletişim lisans (İşletme)/Lisans Yasaları

Bachelor of Communication (Business)/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 11 dönem (3 yıl 8 ay)
Egzersiz ve Spor Bilimi lisans

Bachelor of Exercise and Sports Science

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Uluslararası Otel ve Turizm Yönetimi Diploma

Diploma of International Hotel and Tourism Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
(Onur)Aktüerya Bilimleri lisans

Bachelor of Actuarial Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Finans Master (Profesyonel)

Master of Finance (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 92 hafta
İletişim Master

Master of Communication

Yüksek Lisans
(1 yıl) tam Zamanı - 3 dönem
Muhasebe yüksek lisans

Master of Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem (1 yıl 4 ay)
(Kanun)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Law)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Maksimum 48 Ay/4 yıl
Aktüerya yüksek lisans

Master of Actuarial Science

Yüksek Lisans
(1 yıl) tam Zamanı - 3 dönem
Aktüerya Bilimleri lisans

Bachelor of Actuarial Science

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Psikoloji yüksek lisans (Klinik)

Master of Psychology (Clinical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Spor Yönetimi lisans

Bachelor of Sport Management

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Proje Yönetimi Sürdürülebilir Ortamlar usta ve Planlama/Master

Master of Sustainable Environments and Planning/Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Proje Yönetimi Kriminoloji Master/Master

Master of Criminology/Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Sosyal Bilimler yüksek lisans

Bachelor of Social Science

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Lisans Küresel Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Global Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Yasal Yönetimi Master

Master of Legal Administration

Yüksek Lisans
(1 yıl) tam Zamanı - 3 dönem
İşletme Muhasebe/MBA yüksek lisans - Master

Master of Accounting/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
İnşaat Uygulama yüksek lisans

Master of Construction Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem (1 yıl 4 ay)
Biyomedikal Bilim lisans

Bachelor of Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Felsefe yüksek lisans

Master of Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay Maksimum 2 yıl/
Film ve Televizyon bölümünden lisans

Bachelor of Arts majoring in Film and Television

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem (1 yıl 4 ay)
Sürdürülebilir Ortamlar usta ve Planlama (Profesyonel)

Master of Sustainable Environments and Planning (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 92 hafta
Yasaların Master (LLM)

Master of Laws (LLM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Lisans Reklamcılık bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Advertising

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Sanat Master (Kurs)

Master of Arts (Coursework)

Yüksek Lisans
(1 yıl) tam Zamanı - 3 dönem
Finans Master

Master of Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem (1 yıl 4 ay)
Mesleki Terapi yüksek lisans

Master of Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Mali Yönetimi Master

Master of Financial Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem (1 yıl 4 ay)
Proje Yönetimi Uluslararası İlişkiler Master/Master

Master of International Relations/Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Spor yüksek lisans

Master of Sports Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem (1 yıl 4 ay)
Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Lisans Yönetimi okuyor

Bachelor of Business majoring in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 9 dönem (3 yıl)
Lisansüstü Diploma Spor Bilim

Graduate Diploma in Sports Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Lisans Girişimcilik ve Yenilik okuyor

Bachelor of Business majoring in Entrepreneurship and Innovation

Lisans
Tam Zamanlı - 9 dönem (3 yıl)
Yasaların Gazetecilik lisans/Lisans

Bachelor of Journalism/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 12 dönem (4 yıl)
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Master of International Relations

Yüksek Lisans
(1 yıl) tam Zamanı - 3 dönem
İletişim bölümünden lisans ve Kurumsal İletişim

Bachelor of Arts majoring in Communication and Corporate Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Değerleme ve gayrimenkul Geliştirme yüksek lisans

Master of Valuation and Property Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem (1 yıl 4 ay)
İnşaat Uygulama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Construction Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yarıyıl (4 ay)
İş usta

Master of Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem (1 yıl 4 ay)
Spor Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Sport Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yarıyıl (4 ay)
Lisans Kriminoloji uzmanı

Bachelor of Arts majoring in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Lisans Uluslararası İşletme okuyor

Bachelor of Business majoring in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 9 dönem (3 yıl)
İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yarıyıl (4 ay)
Yasaların lisans/Lisans

Bachelor of Business/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 11 dönem (3 yıl 8 ay)
Yasalar Aktüeryal Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Actuarial Science/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 11 dönem (3 yıl 8 ay)
Lisans Medya ve Sosyal Medya uzmanı

Bachelor of Arts majoring in Media and Social Media

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Proje Yönetimi Mimarlık Master/Master

Master of Architecture/Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Kriminoloji yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yarıyıl (4 ay)
Değerleme ve gayrimenkul Geliştirme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Valuation and Property Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yarıyıl (4 ay)
Bond University College Foundation Program - Toplum ve Tasarım

Bond University College Foundation Program - Society and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Lisans Avustralya Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Australian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Proje Yönetimi Master

Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem (1 yıl 4 ay)
Ticaret lisans Maliye bölümünden

Bachelor of Commerce majoring in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 9 dönem (3 yıl)
Proje Yönetimi İletişim Master/Master

Master of Communication/Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Sürdürülebilir Ortamlar lisans ve Planlama

Bachelor of Sustainable Environments and Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Kanunların İletişim lisans/Lisans

Bachelor of Communication/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 10 dönem (3 yıl 4 ay)
Lisans Turizm Yönetimi okuyor

Bachelor of Business majoring in Tourism Management

Lisans
Tam Zamanlı - 9 dönem (3 yıl)
İletişim Master (Profesyonel)

Master of Communication (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 92 hafta
Beslenme ana ve Diyet Uygulama

Master of Nutrition and Dietetic Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Yasaların Biyomedikal Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 12 dönem (4 yıl)
Spor Yönetimi Diploma

Diploma of Sports Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Uluslararası İlişkiler lisans

Bachelor of International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Değerleme ve gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Valuation and Property Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
İnşaat Uygulama Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Construction Practice

Yüksek Lisans
(1 yıl) tam Zamanı - 3 dönem
Sosyal Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Business/Bachelor of Social Science

Lisans
Tam Zamanlı - 8 yarıyıllık (2 yıl 8 ay)
Fizyoterapi doktor

Doctor of Physiotherapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Diploma Sürdürülebilir Ortamlar ve Planlama

Diploma of Sustainable Environments and Planning

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
İnşaat Yönetimi lisans ve metraj

Bachelor of Construction Management and Quantity Surveying

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Lisans Uluslararası İlişkiler bölümünden

Bachelor of Arts majoring in International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Reklam Master

Master of Advertising

Yüksek Lisans
(1 yıl) tam Zamanı - 3 dönem
Yasaların lisans

Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 8 yarıyıllık (2 yıl 8 ay)
Mali Yönetimi Master (Profesyonel)

Master of Financial Management (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 92 hafta
Proje Yönetimi Değerleme yüksek lisans ve gayrimenkul Geliştirme/Master

Master of Valuation and Property Development/Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Hukuk Bilimleri doktoru (Araştırma)

Doctor of Legal Science (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 dönem (4 yıl)
Kriminoloji Diploma

Diploma of Criminology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Bond Üniversitesi Vakfı Programı - Hukuk

Bond University College Foundation Program - Law

Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Kriminoloji yüksek lisans (Profesyonel)

Master of Criminology (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 92 hafta
Lisans Psikoloji okuyor

Bachelor of Arts majoring in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Yasal Çalışmaları Diploma

Diploma of Legal Studies

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Ticaret lisans İktisat bölümünden

Bachelor of Commerce majoring in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 9 dönem (3 yıl)
Bond Üniversitesi Vakfı Programı - Sağlık Bilimleri ve Tıp

Bond University College Foundation Program - Health Sciences and Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
İşletme lisans Uluslararası İlişkiler/Lisans

Bachelor of International Relations/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 8 yarıyıllık (2 yıl 8 ay)
Lisans Pazarlama İletişimi uzmanı

Bachelor of Business majoring in Marketing Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 9 dönem (3 yıl)
Emlak lisans

Bachelor of Property

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
(Araştırma)yüksek lisans

Master of Arts (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Lisans Gazetecilik okuyor

Bachelor of Arts majoring in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Lisans Pazarlama bölümünden

Bachelor of Business majoring in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 9 dönem (3 yıl)
Sanat Master (TESOL)

Master of Arts (TESOL)

Yüksek Lisans
(1 yıl) tam Zamanı - 3 dönem
MBA - İşletme yüksek lisans (Profesyonel)

MBA - Master of Business Administration (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 92 hafta
Film ve Televizyon lisans

Bachelor of Film and Television

Lisans
Tam Zamanlı - 9 dönem (3 yıl)
Yasal Uygulamada Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Legal Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
Değerleme ve gayrimenkul Geliştirme Master (Profesyonel)

Master of Valuation and Property Development (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 92 hafta
Aktüerya Uygulama ustası

Master of Actuarial Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 92 hafta
Juris Doktor

Juris Doctor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)