• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Yaşlanma ve Bunama Çalışmaları Doktora

Ageing and Dementia Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan ile MZool Davranış Zooloji

Zoology with Animal Behaviour MZool

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Psikolojisi (BPS Akredite) yüksek lisans

Sport and Exercise Psychology (BPS Accredited) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih LİSANS hukuk (Onur)

Law with History LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Statws Athro Cymwysedig BA at Addysg Gynradd Yn o 14.

Addysg Gynradd Yn arwain at Statws Athro Cymwysedig BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Opto Doktora

Optoelectronics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
SERTİFİKASINA MA uygulamalı Dilbilim

Applied Linguistics for TEFL MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransızca, Almanca ve İspanyolca (4 yıl) BA (Onur)

French, German and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Çalışmaları ve İngilizce Dil BA (Onur)

Film Studies and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Değişen Ortamında Gıda Güvenliği MSc

Food Security in the Changing Environment MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Çevre Koruma BSc (Onur)

Environmental Conservation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya MGeog

Geography MGeog

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Deniz Biyolojisi BSc (Onur)

Applied Marine Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Pazarlama MBA

International Marketing MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Ekonomisi MPhil

Health Economics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Politika BA (Onur)

Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji MBiol ile biyoloji

Biology with Biotechnology MBiol

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Ekonomi BSc (Onur)

Financial Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Almanca (4 yıl) ile İtalyan ve İspanyol BA (Onur)

Italian and Spanish with German (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cymdeithaseg/Hanes BA (Onur)

Cymdeithaseg/Hanes BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji Doktora

Archaeology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıllık) pazarlama/Fransızca BA (Onur)

Marketing/French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve İspanyolca BA (Onur)

English Language and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çince ve İspanyolca BA (Onur)

Chinese and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı ve Profesyonel Yazılı BA (Onur)

Creative and Professional Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
LİSANS Yaratıcı Yazma Medya ile hukuk (Onur)

Law with Creative Media Writing LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik, Sağlık ve Sosyal Bakım MPhil uygulama

Implementation in Clinical, Health and Social Care MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İtalyanca BA (Onur)ile Çince ve Almanca

Chinese and German with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Din Eğitimi) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Religious Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve Din ve Galler Tarihi BA (Onur)

Philosophy and Religion and Welsh History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji MSc/PGDip/PGCert

Psychology MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji/Psikoloji BA (Onur)

Sociology/Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman/Bankacılık (4 yıl) BA (Onur)

German/Banking (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim (Kimya) PGCE

Secondary Education (Chemistry) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma MA/PgDip

Creative Writing MA/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesafe ile İhale Kanunu, Strateji ve Pratik Öğrenme LLM

Procurement Law, Strategy and Practice by Distance Learning LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Alman BA ile Çince ve Fransızca (Onur)

Chinese and French with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaçağ ve Erken Modern Tarih BA (Onur)

Medieval and Early Modern History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları ve Almanca BA (Onur)

Film Studies and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Organik Elektronik Bölümü, Doktora

Organic Electronics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Görselleştirme MSc Bilgisayar Bilimi

Computer Science with Visualisation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman BA (Onur)İspanyolca

Spanish with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cymraeg (ddechreuwyr) / Galce (yeni başlayanlar için) BA (Onur)

Cymraeg (i ddechreuwyr) / Welsh (for beginners) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) Alman/Ekonomi BA (Onur)

German/Economics (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol BA (Onur)

Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol (Yaratıcı Yazarlık ile Galce) BA (Onur)

Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol (Welsh with Creative Writing) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik BMus (Onur)

Music BMus (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji & Ceza Adalet ve Psikoloji BA (Onur)

Criminology & Criminal Justice and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık &Sosyal Bakım/Sosyal Politika BA (Onur)

Health & Social Care/Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika ile hukuk LİSANS (Onur)

Law with Social Policy LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Toprak ve Çevre Bilimi MPhil

Soil and Environmental Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika/Ekonomi BA (Onur)

Social Policy/Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Herpetoloji MZool ile Zooloji

Zoology with Herpetology MZool

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler Doktora

Biological Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı ve Eleştirel Yazma Doktora

Creative and Critical Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Deniz İstatistik Araştırma MSc

Applied Marine Geoscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nanoteknoloji ve Önleme MSc

Nanotechnology and Microfabrication MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tropikal Orman PGDip

Tropical Forestry PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Cymraeg (Galler) / Tarih BA (Onur)

Cymraeg (Welsh) / History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tropikal Orman PGCert

Tropical Forestry PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Fransız BA ile Çince ve İspanyolca (Onur)

Chinese and Spanish with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çince LİSANS hukuk (Onur)

Law with Chinese LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji (4 yıllık) Alman BA (Onur)

German with Psychology (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Galler Tarih ve Müzik BA (Onur)

Welsh History and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Biyolojisi Mscı

Marine Biology MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Arkeoloji BA (Onur)

History and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Din Mre Mesafe Öğrenme Programı

Philosophy and Religion MRes Distance Learning Programme

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(4 yıllık) pazarlama/İtalyanca BA (Onur)

Marketing/Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe & hukuku, Maliye LİSANS (Onur)

Law with Accounting & Finance LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Yazma MA (Onur)

Professional Writing MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BSc Hayvan Davranışları ile Zooloji (Onur)

Zoology with Animal Behaviour BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg, Tiyatro' (Welsh, Tiyatro ve Medya) r Cyfryngau bir BA (Onur)

Cymraeg, Theatr a'r Cyfryngau (Welsh, Theatre and Media) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Müzik BA (Onur)

History and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Biyolojisi ve Oşinografi Mscı

Marine Biology and Oceanography MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Biyoloji BSc (Onur)

Medical Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Davranış Analizi MSc/PGDip/PGCert

Applied Behaviour Analysis MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim MA/PgDip/PgCert ile müzik

Music with Education MA/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Kriminoloji & Ceza Adalet BA (Onur)

History and Criminology & Criminal Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)ile Alman

German with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca (4 yıl) ile Alman ve İtalyan BA (Onur)

German and Italian with French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dil BA (Onur)

English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Optik İletişim MPhil

Optical Communications MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet BA (Onur)

Criminology and Criminal Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Biyoloji) orta Öğretim PGCE

Secondary Education (Biology) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Bilimleri Mscı

Sport Science MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Nanoteknoloji) Elektronik Mühendisliği.

Electronic Engineering (Nanotechnology) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ve Kriminoloji yüksek lisans

Law and Criminology LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca (4 yıl) ile Fransızca ve İtalyanca BA (Onur)

French and Italian with German (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulanan Kara ve Deniz Ekolojisi BSc (Onur)

Applied Terrestrial and Marine Ecology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim MBA

Management MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Orman MSc

Environmental Forestry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Araştırmaları (Uluslararası) BSc (Onur)

Health Studies (International) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız BA ile İspanyolca (Onur)

Spanish with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği BSc (Onur)

Electronic Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesafe ile MSc tropikal Orman Öğrenme

Tropical Forestry MSc by Distance Learning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Fransız/Bankacılık (4 yıl) BA (Onur)

French/Banking (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman hukuk (Avrupa Deneyimi) LİSANS (Onur)

Law with German (European Experience) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cymraeg Proffesiynol (Profesyonel Galce) BA (Onur)

Cymraeg Proffesiynol (Professional Welsh) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenilenebilir Malzemeler MPhil

Renewable Materials MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaratıcı Çalışmalar ve İspanyol BA (Onur)

Creative Studies and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Yaratıcı Yazarlık BA İngiliz Edebiyatı

English Literature with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Psikolojisi.

Sport and Exercise Psychology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)iki dillilik MA

Bilingualism MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Din ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Philosophy and Religion and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları BA (Onur)

Journalism and Media Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İçin genel Cymdeithasol ve Kriminoloji & Ceza Adalet BA (Onur)

Polisi Cymdeithasol and Criminology & Criminal Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Popüler Müzik (Creative Galce) Cymraeg Creadigol gyda Cherddoriaeth Boblogaidd BA (Onur)

Cymraeg Creadigol gyda Cherddoriaeth Boblogaidd (Creative Welsh with Popular Music) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) dilbilim/Fransızca BA (Onur)

Linguistics/French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve İspanyolca BA (Onur)

English Literature and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor, Sağlık & Beden Eğitimi BSc (Onur)

Sport, Health & Physical Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları ve İtalyanca BA (Onur)

Film Studies and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Kriminoloji & Ceza Adalet BA (Onur)

Sociology and Criminology & Criminal Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıllık) iktisat/İspanyolca BA (Onur)

Economics/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Demans MSc/PgDip/PgCert Çalışmalar

Dementia Studies MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Language and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Bankacılık yüksek lisans

Accounting and Banking MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Orman BSc ile coğrafya (Onur)

Geography with Environmental Forestry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)dilbilim MA

Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Nöropsikoloji MSc/PGDip/PGCert ilkeleri

Principles of Clinical Neuropsychology MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Miras Doktora

Heritage PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe, Bankacılık, Ekonomi, Finans, Yönetim Çalışmaları MPhil

Accounting, Banking, Economics, Finance, Management Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Çalışmaları BA (Onur)ile Fransız

French with Business Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika ve Kriminoloji & Ceza Adalet BA (Onur)

Social Policy and Criminology & Criminal Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları.

Film Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) muhasebe/İtalyanca BA (Onur)

Accounting/Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg (Galler) / Alman BA (Onur)

Cymraeg (Welsh) / German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nöropsikoloji ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Neuropsychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Müzik) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Music) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarım Sistemleri Doktora

Agricultural Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim (Beden Eğitimi/Sağlık Eğitimi) PGCE

Secondary Education (Physical Education/Health Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Alman BA iş Etütleri

Business Studies with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenilenebilir Malzemeler Doktora

Renewable Materials PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ve Film Çalışmaları BA (Onur)

Music and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Biyolojisi ve Zooloji Mscı

Marine Biology and Zoology MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Erasmus Mundus ders) sürdürülebilir Orman ve Doğa Yönetimi (SUFONAMA) MSc

Sustainable Forest and Nature Management (SUFONAMA) (Erasmus Mundus course) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çocukluk ve Gençlik.

Childhood and Youth MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Pazarlama BA ile Fransız

French with Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları ve İspanyol BA (Onur)

Film Studies and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Çalışmaları Doktora

Translation Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve Medya Çalışmaları BA (Onur)

Creative Writing and Media Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve İtalyanca BA (Onur)

English Language and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Welsh (Cymraeg) MA/PgDip

Welsh (Cymraeg) MA/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve Din BA (Onur)

Philosophy and Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol BA (Onur)

Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Karşılaştırmalı Kriminoloji ve Ceza Adaleti MA/PgDip/PgCert

Comparative Criminology and Criminal Justice MA/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Galce) Cymraeg ve Spor Bilimleri BA (Onur)

Cymraeg (Welsh) and Sports Science BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih MA (Onur)

History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Gazetecilik BA (Onur)

English Language and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları BA ile İngilizce (Onur)

English Language with Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve İngiliz Edebiyatı BA

French and English Literature BA

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) dilbilim/Alman BA (Onur)

Linguistics/German (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Almanca/Fransızca BA (Onur)

German/French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Oyun Tasarımı BA ile Film Çalışmaları

Film Studies with Game Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Galler Tarihi MPhil

Welsh History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Deneyim ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Galler Tarih Doktora

Welsh History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih/Ekonomi BA (Onur)

History/Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor, Sağlık ve Egzersiz Bilimleri Mscı

Sport, Health and Exercise Sciences MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fiziksel Oşinografi Mscı

Physical Oceanography MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik BA ile geçmiş (Onur)

History with Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk ve Gençlik Çalışmaları ve Sosyoloji BA (Onur)

Childhood and Youth Studies and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Yazma ve Medya BA (Onur)

Professional Writing and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astudiaethau (Onur)Chymraeg bir BA Busnes

Astudiaethau Busnes a Chymraeg BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adaleti MPhil

Criminology and Criminal Justice MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
20 ve 21. Yüzyıl Müzik MA/PgDip/PgCert

20th- and 21st-Century Music MA/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Finans BSc (Onur)

Business Studies and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği BSc (Onur)

Computer Systems Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruma MZool ile Zooloji

Zoology with Conservation MZool

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İki Dillilik Doktora

Bilingualism PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Malzeme Bilimi Doktora

Electrical Materials Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı BA İngilizce (Onur)

English Language with English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyan Çalışmaları Doktora

Italian Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin ile Alman BA (Onur)

German with Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka ve Akıllı Ajan Doktora

Artificial Intelligence and Intelligent Agents PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Medya Çalışmaları BA ile İngilizce Dil

English Language with Media Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İslami Bankacılık ve Finans MBA

Islamic Banking and Finance MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cymraeg (Galce) / Fransızca BA (Onur)

Cymraeg (Welsh) / French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Galce LİSANS hukuk (Onur)

Law with Welsh LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlköğretimde Nitelikli Lider Öğretmen Durumu BA (Onur)

Primary Education Leading to Qualified Teacher Status BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English Literature and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Fizyolojisi.

Sport and Exercise Physiology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji Mscı

Psychology MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk ve Yönetim MBA

Law and Management MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bio-Elektronik) Elektronik Mühendisliği.

Electronic Engineering (Bio-Electronics) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyolca (4 yıl) Fransız ve Alman BA (Onur)

French and German with Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği BEng (Onur)

Computer Systems Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik, Sağlık ve Sosyal Bakım Doktora uygulama

Implementation in Clinical, Health and Social Care PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

History and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Hukuku LLM

Maritime Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku LLM

International Criminal Law and International Human Rights Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genomik ve Hassas Tıp MSc/PGDip/PGCert

Genomics and Precision Medicine MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji, Cezai Adalet, Sosyal Politika, Sosyoloji Kısraklar

Criminology, Criminal Justice, Social Policy, Sociology MARes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Performans MMus/PgDip

Performance MMus/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransızca (4 yıl) ile Alman ve İspanyol BA (Onur)

German and Spanish with French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaşlanma ve Bunama Çalışmalar MPhil

Ageing and Dementia Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gazetecilik BA (Onur)ile Alman

German with Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Galler Tarihi MA/PgDip

Welsh History MA/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) muhasebe/İspanyolca BA (Onur)

Accounting/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika/Psikoloji BA (Onur)

Social Policy/Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman, İtalyan ve İspanyol (4 yıl) BA (Onur)

German, Italian and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan (4 yıl) ile Alman BA (Onur)

German with Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarımı Cynnyrch BSc (Onur)

Dylunio Cynnyrch BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor (Açık Hava Etkinlikleri) Bilim BSc (Onur)

Sport Science (Outdoor Activities) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) İspanyol ve Spor Bilimleri BA (Onur)

Spanish and Sports Science (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Yönetim MEnvSci

Environmental Management MEnvSci

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Opto MPhil

Optoelectronics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Doktora

Music PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyan (4 yıl) Fransızca BA (Onur)

French with Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Örüntü Tanıma ve Tutucular, MPhil

Pattern Recognition and Classifiers MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Deniz Omurgalı Zooloji BSc (Onur)

Marine Vertebrate Zoology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Oyun Tasarımı ile BA medya Çalışmaları

Media Studies with Game Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Teknoloji BSc (Onur)

Creative Technologies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik BA (Onur)

Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji BA (Onur)

Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyolca (4 yıl) ile Alman ve İtalyan BA (Onur)

German and Italian with Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Galler Tarih/Tarih BA (Onur)

Welsh History/History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyanca BA (Onur)ile medya Çalışmaları

Media Studies with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Literature and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyan ve (4 yıl) Spor Bilimleri BA (Onur)

Italian and Sports Science (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz ile Zooloji Zooloji BSc (Onur)

Zoology with Marine Zoology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Açık hava Etkinlikleri) orta Öğretim PGCE

Secondary Education (Outdoor Activities) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık &Sosyal Bakım BA (Onur)

Health & Social Care BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca/Muhasebe (4 yıl) BA (Onur)

French/Accounting (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Kanıt uygulanması ve Sosyal Bakım.

Implementing Evidence in Health and Social Care MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Galler Tarih/Sosyoloji BA (Onur)

Welsh History/Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi MEnvSci

Environmental Science MEnvSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık &Sosyal Bakım/Sosyoloji BA (Onur)

Health & Social Care/Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Açık Hava Etkinlikleri) Spor Bilimleri Mscı

Sport Science (Outdoor Activities) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cymdeithaseg/Cymraeg (Sosyoloji/Galce) BA (Onur)

Cymdeithaseg/Cymraeg (Sociology/Welsh) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıllık) bankacılık/İtalyanca BA (Onur)

Banking/Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çin ve Dilbilim BA (Onur)

Chinese and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Herpetoloji ile Zooloji BSc (Onur)

Zoology with Herpetology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruma ve Arazi Yönetimi MSc

Conservation and Land Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jeolojik Oşinografi Mscı

Geological Oceanography MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca/Cymraeg (4 yıl) (Galler) BA (Onur)

Spanish/Cymraeg (Welsh) (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarımsal Ormancılık Doktora

Agroforestry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaşlanma ve Demans Araştırma tarafından MSc

Ageing and Dementia Studies MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya MPhil

Chemistry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Değişen Çevre, Gıda Güvenliği PGCert

Food Security in a Changing Environment PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği BN (Onur)

Mental Health Nursing BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Görselleştirme, Sanal Ortamlar ve Bilgisayar Animasyon.

Advanced Visualisation, Virtual Environments and Computer Animation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
SERTİFİKASINA MA için İngilizce (Onur)

English Language for TEFL MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor, Sağlık ve Egzersiz Bilimleri BSc (Onur)

Sport, Health and Exercise Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim ve İngilizce Dil BA (Onur)

Linguistics and the English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız, Alman ve İtalyan (4 yıl) BA (Onur)

French, German and Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan/Cymraeg (4 yıl) (Galler) BA (Onur)

Italian/Cymraeg (Welsh) (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İechyd Gofal Cymdeithasol bir BA (Onur)

Iechyd a Gofal Cymdeithasol BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman/(4 yıl) Muhasebe BA (Onur)

German/Accounting (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma tarafından müzik MA

Music MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji MSocSci

Sociology MSocSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukuku LLM

International Intellectual Property Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Çin BA (Onur)

English Language and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Polimer Elektronik) Elektronik Mühendisliği.

Electronic Engineering (Polymer Electronics) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik Mühendisliği.

Electronic Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) Fransızca BA (Onur)

French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Yaratıcı Yazma MA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with Creative Writing MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cymdeithaseg ve Kriminoloji & Ceza Adalet BA (Onur)

Cymdeithaseg and Criminology & Criminal Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman BA ile Çince ve İspanyolca (Onur)

Chinese and Spanish with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çin ile Fransızca BA (Onur)

French with Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ile İspanyol Çalışmaları BA (Onur)

Spanish with Business Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mikrodalga Cihazlar) Elektronik Mühendisliği.

Electronic Engineering (Microwave Devices) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans MBA

Finance MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıbbi Görüntüleme ve Simülasyon MPhil

Medical Visualisation and Simulation MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Optik Haberleşme), Elektronik Mühendisliği.

Electronic Engineering (Optical Communications) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, MEng (Onur)

Computer Systems Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim ve Psikoloji BA (Onur)

Linguistics and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Spor ve Egzersiz Fizyolojisi yüksek lisans

Applied Sport and Exercise Physiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Okyanus Bilim MPhil

Ocean Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe Yüksek Lisans

Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Biyoloji/Zooloji BSc (Onur)

Marine Biology/Zoology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İçin genel Cymdeithasol/Cymraeg (Sosyal Politika / Galce) BA (Onur)

Polisi Cymdeithasol/Cymraeg (Social Policy / Welsh) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kompozisyon ve Sonic Sanat MMus/PgDip

Composition and Sonic Art MMus/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Miras, Arkeoloji ve Tarih BA (Onur)

Heritage, Archaeology and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Çalışmaları ve Çin BA (Onur)

Business Studies and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Örüntü Tanıma ve Sınıflandırıcılar Doktora

Pattern Recognition and Classifiers PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Galce) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Welsh) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yoğun Bakım Hemşireliği PG Cert

Intensive Care Nursing PG Cert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarım ve Çevre.

Agriculture and Environment MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Psikoloji BA (Onur)

English Language and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl