• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg (Galce) / Sosyoloji BA (Onur)

Cymraeg (Welsh) / Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) Fransız/Ekonomi BA (Onur)

French/Economics (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik, Sağlık ve Sosyal Bakım MPhil uygulama

Implementation in Clinical, Health and Social Care MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlköğretimde Nitelikli Lider Öğretmen Durumu BA (Onur)

Primary Education Leading to Qualified Teacher Status BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yatırım Yönetimi MSc

Investment Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Film Çalışmaları BA ile Galler Tarihi 14.

Welsh History with Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Bankacılık yüksek lisans

Accounting and Banking MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyan (4 yıl) ile Alman BA (Onur)

German with Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş MSc/PGDip/PGCert ile tüketici Psikolojisi

Consumer Psychology with Business MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik & psikoloji; Sağlık Psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Clinical & Health Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg Proffesiynol (Profesyonel Galce) BA (Onur)

Cymraeg Proffesiynol (Professional Welsh) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Görselleştirme, Sanal Ortamlar ve Bilgisayar Animasyon.

Advanced Visualisation, Virtual Environments and Computer Animation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Davranış Analizi MSc/PGDip/PGCert

Applied Behaviour Analysis MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Değişen Ortamında Gıda Güvenliği PGCert

Food Security in the Changing Environment PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Cymdeithaseg ve Kriminoloji & Ceza Adalet BA (Onur)

Cymdeithaseg and Criminology & Criminal Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Kriminoloji & Ceza Adalet BA (Onur)

History and Criminology & Criminal Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk Doktora

Law PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Karşılaştırmalı Kriminoloji ve Ceza Adaleti MA/PgDip/PgCert

Comparative Criminology and Criminal Justice MA/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Olumlu Davranış Desteği MSc/PGDip/PGCert

Positive Behaviour Support MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyol BA ile Çince ve Fransızca (Onur)

Chinese and French with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Yenilenebilir Enerji Yüksek Lisans

Marine Renewable Energy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Bilimler MPhil

Biological Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tropikal Orman PGCert

Tropical Forestry PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Felsefe ve Din ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Philosophy and Religion and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji, Cezai Adalet, Sosyal Politika, Sosyoloji Kısraklar

Criminology, Criminal Justice, Social Policy, Sociology MARes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil Acquitition ve Geliştirme MSc

Language Acquitition and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Açık hava Etkinlikleri) orta Öğretim PGCE

Secondary Education (Outdoor Activities) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya MPhil

Chemistry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji & Ceza Adaleti ve İspanyol BA (Onur)

Criminology & Criminal Justice and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika BA (Onur)

Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik BA ile Fransızca (Onur)

French with Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orman PGDip

Forestry PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İspanyolca hukuk (Avrupa Deneyimi) LİSANS (Onur)

Law with Spanish (European Experience) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) İspanyolca/İtalyanca BA (Onur)

Spanish/Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İngiliz Edebiyatı BA ile dilbilim

Linguistics with English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Zooloji BSc (Onur)

Zoology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kontrol ve Gereçleri Mühendislik MEng (Onur)

Control and Instrumentation Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hanes Cymru Cherddoriaeth bir BA (Onur)

Hanes Cymru a Cherddoriaeth BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Almanca BA (Onur)

English Language and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Medya Çalışmaları BA (Onur)

English Literature and Media Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Önde Gelen Kalite Geliştirme MSc/PgDip/PgCert

Leading Quality Improvement MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim Ağları ve Protokolleri MPhil

Communication Networks and Protocols MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Astudiaethau (Onur)Chymraeg bir BA Busnes

Astudiaethau Busnes a Chymraeg BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Açık Hava Etkinlikleri) Spor Bilimleri Mscı

Sport Science (Outdoor Activities) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tropikal Orman PGDip

Tropical Forestry PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial and Business Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) pazarlama/İspanyolca BA (Onur)

Marketing/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bio-Elektronik) Elektronik Mühendisliği.

Electronic Engineering (Bio-Electronics) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mobil Cihazlar için görüntü İşleme Doktora

Image Processing for Mobile Devices PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziksel Coğrafya ve Oşinografi BSc (Onur)

Physical Geography and Oceanography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıllık) muhasebe/İspanyolca BA (Onur)

Accounting/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Fransızca BA (Onur)

French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve (4 yıl) Spor Bilimleri BA (Onur)

Italian and Sports Science (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) İspanyolca ile Fransızca BA (Onur)

French with Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman Çalışmaları Doktora

German Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri Çalışmaları MPhil

Translation Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyan (4 yıl) ile Fransız ve İspanyol BA (Onur)

French and Spanish with Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ile İspanyol Çalışmaları BA (Onur)

Spanish with Business Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Oyun Tasarımı ile BA medya Çalışmaları

Media Studies with Game Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kirlilik Kontrolü için sulak alan Bilim MSc

Wetland Science for Pollution Control MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama BA ile İspanyolca (Onur)

Spanish with Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocukluk ve Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Politika BA (Onur)

Childhood and Youth Studies and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bankacılık ve Finans BSc (Onur)

Banking and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Film Çalışmaları BA (Onur)

English Literature and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Pazarlama MBA

International Marketing MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyanca BA (Onur)ile İspanyolca

Spanish with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol BA (Onur)

Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)İspanyolca BA iş Etütleri

Business Studies with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziksel Oşinografi Yüksek Lisans

Physical Oceanography MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Fransızca BA (Onur)

English Language and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı BA İngilizce (Onur)

English Language with English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyanca BA (Onur)ile Çince ve Almanca

Chinese and German with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Galler Tarihi ve Film Çalışmaları BA (Onur)

Welsh History and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları.

Film Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Orman Ekolojisi ve Yönetimi Doktora

Forest Ecology and Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bankacılık ve Hukuk MA

Banking and Law MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Çalışmaları BSc (Onur)

Business Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Galler Tarih/Cymraeg (Galler) BA (Onur)

Welsh History/Cymraeg (Welsh) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik/Fransızca BA (Onur)

Music/French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Celtic Çalışmaları (Astudiaethau Celtaidd) Doktora

Celtic Studies (Astudiaethau Celtaidd) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ve Elektronik Mühendisliği BA (Onur)

Music and Electronic Engineering BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lazer Özellikleri ve Laboratuvar-on-a-Chip Doktora

Laser Micromachining and Laboratory-on-a-Chip PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Herpetoloji ile Zooloji BSc (Onur)

Zoology with Herpetology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca (4 yıl) BA (Onur)

French, Italian and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Çalışmaları BA (Onur)ile Fransız

French with Business Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Music and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler Doktora

Biological Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sulak alan Bilim ve Koruma yüksek lisans

Wetland Science and Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)dilbilim MA

Linguistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Değişen Ortamında Gıda Güvenliği PGDip

Food Security in the Changing Environment PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yönetim ve Finans MSc

Management and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı ve Eleştirel Yazma Doktora

Creative and Critical Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri Çalışmaları (uygulama) Doktora

Translation Studies (by practice) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çinli ve Alman BA (Onur)

Chinese and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim MPhil

Education MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Bilimi MEnvSci

Environmental Science MEnvSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğrenme Güçlüğü Hemşirelik BN (Onur)

Learning Disabilities Nursing BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruma ve Arazi Yönetimi MSc

Conservation and Land Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman BA (Onur)

German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği BSc (Onur)

Electronic Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Sociology and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarımsal Ormancılık Doktora

Agroforestry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Spor ve Egzersiz Fizyolojisi yüksek lisans

Applied Sport and Exercise Physiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyan Çalışmalar MPhil

Italian Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyan (4 yıl) ile Alman ve İspanyol BA (Onur)

German and Spanish with Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Galce LİSANS hukuk (Onur)

Law with Welsh LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern ve Çağdaş Tarih BA (Onur)

Modern and Contemporary History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Uygulama.

Creative Practice MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Gazetecilik BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe, Bankacılık, Ekonomi, Finans, Yönetim Çalışmaları Doktora

Accounting, Banking, Economics, Finance, Management Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyanca BA (Onur)ile pazarlama

Marketing with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Biyolojisi Mscı

Marine Biology MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Finans BSc (Onur)

Business Studies and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme MBA

International Business MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MA/PgDip

History MA/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çince ve İtalyanca BA (Onur)

Chinese and Italian with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Çalışmaları ve Çin BA (Onur)

Business Studies and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji BSc (Onur)

Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Bankacılık BSc (Onur)

Accounting and Banking BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Egzersiz Rehabilitasyon Yüksek Lisans

Exercise Rehabilitation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Biyoloji BSc (Onur)

Medical Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol BA ile pazarlama (Onur)

Marketing with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çince ve İspanyolca BA (Onur)

Chinese and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya.

Media MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Popüler Müzik (Creative Galce) Cymraeg Creadigol gyda Cherddoriaeth Boblogaidd BA (Onur)

Cymraeg Creadigol gyda Cherddoriaeth Boblogaidd (Creative Welsh with Popular Music) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin ve Yaratıcı Çalışmaları BA (Onur)

Chinese and Creative Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım Sistemleri MPhil

Agricultural Systems MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe ve Din ve Müzik BA (Onur)

Philosophy and Religion and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Danışmanlık MSc/PGDip/PGCert

Counselling MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Polimer Elektronik) Elektronik Mühendisliği.

Electronic Engineering (Polymer Electronics) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransızca (4 yıl) ile Alman ve İspanyol BA (Onur)

German and Spanish with French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve İngiliz Edebiyatı BA

French and English Literature BA

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Araştırmaları (Uluslararası) BSc (Onur)

Health Studies (International) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Orman MSc

Environmental Forestry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği BN (Onur)

Mental Health Nursing BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim Ağları ve Protokolleri Doktora

Communication Networks and Protocols PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman BA ile pazarlama (Onur)

Marketing with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları BA (Onur)

Journalism and Media Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Demans MSc/PgDip/PgCert Çalışmalar

Dementia Studies MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve Din LİSANS hukuk (Onur)

Law with Philosophy and Religion LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ve Film Çalışmaları BA (Onur)

Music and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Galce) Cymraeg ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Cymraeg (Welsh) and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg (Galler) /Dilbilim BA (Onur)

Cymraeg (Welsh) /Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım & Teknoloji BSc (Onur)

Design & Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca, Almanca ve İspanyolca (4 yıl) BA (Onur)

French, German and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cymraeg (Galler) / Müzik BA (Onur)

Cymraeg (Welsh) / Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(VLSI Tasarımı) Elektronik Mühendisliği.

Electronic Engineering (VLSI Design) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Çalışmaları ve Almanca BA (Onur)

Creative Studies and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Almanca/Fransızca BA (Onur)

German/French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Çalışmaları ve Almanca BA (Onur)

Film Studies and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İslami Bankacılık ve Finans yüksek lisans

Islamic Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz ile Zooloji Zooloji BSc (Onur)

Zoology with Marine Zoology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg (Galce) / Fransızca BA (Onur)

Cymraeg (Welsh) / French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Din Mre Mesafe Öğrenme Programı

Philosophy and Religion MRes Distance Learning Programme

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Ortaçağ ve Erken Modern Tarih BA (Onur)

Medieval and Early Modern History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Frankofon Çalışmaları MPhil

French and Francophone Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
LİSANS Yaratıcı Yazma Medya ile hukuk (Onur)

Law with Creative Media Writing LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bankacılık ve Finans MBA

Banking and Finance MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Welsh (Cymraeg) MA/PgDip

Welsh (Cymraeg) MA/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika ve Sosyoloji Doktora

Social Policy and Sociology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıllık) iktisat/İspanyolca BA (Onur)

Economics/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Koruma ile Zooloji BSc (Onur)

Zoology with Conservation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bankacılık ve Hukuk MBA

Banking and Law MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman/(4 yıl) Muhasebe BA (Onur)

German/Accounting (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çin ile Alman BA (Onur)

German with Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin ile Fransızca BA (Onur)

French with Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka ve Akıllı Ajan Doktora

Artificial Intelligence and Intelligent Agents PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Psikolojisi.

Sport and Exercise Psychology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Ekonomisi BSc (Onur)

Business Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Koruma BSc (Onur)

Environmental Conservation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol BA (Onur)

Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman BA ile Çin ve İtalyan (Onur)

Chinese and Italian with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astudiaethau Plentyndod ac Alanlarında Chymraeg bir BA İeuenctid

Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid a Chymraeg BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nanoteknoloji ve Önleme MSc

Nanotechnology and Microfabrication MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih LİSANS hukuk (Onur)

Law with History LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları ve Tarih BA (Onur)

Film Studies and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktor İlişkilendirme Çalışmaları PGDip

Physician Associate Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaratıcı Teknoloji BSc (Onur)

Creative Technologies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Kriminoloji & Ceza Adalet BA (Onur)

French and Criminology & Criminal Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Deniz Biyolojisi BSc (Onur)

Applied Marine Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Galce) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Welsh) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik/İtalyanca BA (Onur)

Music/Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Tiyatro ve Performans BA ile Film Çalışmaları

Film Studies with Theatre and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Deneyim MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with Industrial Experience MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz Dili ve Sosyoloji BA (Onur)

English Language and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Ekonomi BSc (Onur)

Financial Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arthur Edebiyatı yüksek lisans/PgDip

Arthurian Literature MA/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim MA/PgDip/PgCert ile müzik

Music with Education MA/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji BA ile Galler Tarihi 14.

Welsh History with Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarımsal Ormancılık MPhil

Agroforestry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İtalyan (4 yıl) Fransız ve Alman BA (Onur)

French and German with Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman Çalışmaları MPhil

German Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji ile biyoloji BSc (Onur)

Biology with Biotechnology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika/Tarih BA (Onur)

Social Policy/History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Özellikleri) Elektronik Mühendisliği.

Electronic Engineering (Micromachining) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor, Sağlık & Beden Eğitimi BSc (Onur)

Sport, Health & Physical Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyanca BA (Onur)ile Çin ve Fransız

Chinese and French with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Yönetimi BSc (Onur)

Environmental Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyolca (4 yıl) ile Alman ve İtalyan BA (Onur)

German and Italian with Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika/Psikoloji BA (Onur)

Social Policy/Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenilenebilir Malzemeler MPhil

Renewable Materials MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimleri.

Sport and Exercise Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çağdaş Çin Çalışmaları LİSANS hukuk (Onur)

Law with Contemporary Chinese Studies LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziksel Oşinografi Mscı

Physical Oceanography MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim (Matematik) PGCE

Secondary Education (Mathematics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Bir Yazı.

Professional Writing MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hanes gyda Newyddiaduraeth BA (Onur)

Hanes gyda Newyddiaduraeth BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet Doktora

Criminology and Criminal Justice PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
20 ve 21. Yüzyıl Müzik MA/PgDip/PgCert

20th- and 21st-Century Music MA/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Pazarlama BSc (Onur)

Business Studies and Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor, Sağlık ve Egzersiz Bilimleri BSc (Onur)

Sport, Health and Exercise Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız BA ile pazarlama (Onur)

Marketing with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk (2 yıllık program) LİSANS (Onur)

Law (2 year programme) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Orman Koruma ile BSc (Onur)

Conservation with Forestry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Mikrodalga Cihazlar) Elektronik Mühendisliği.

Electronic Engineering (Microwave Devices) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Biyolojisi Yüksek Lisans

Marine Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenilenebilir Malzemeler Doktora

Renewable Materials PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)iki dillilik MA

Bilingualism MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genomik ve Hassas Tıp MSc/PGDip/PGCert

Genomics and Precision Medicine MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Psikolojisi (BPS Akredite) yüksek lisans

Sport and Exercise Psychology (BPS Accredited) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Oyun Tasarımı BA (Onur)Yazma

Professional Writing with Game Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika ile hukuk LİSANS (Onur)

Law with Social Policy LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesafe ile MSc tropikal Orman Öğrenme

Tropical Forestry MSc by Distance Learning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Elektrik Malzeme Bilimi Doktora

Electrical Materials Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Ekonomisi MPhil

Health Economics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Arkeoloji Doktora

Archaeology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Orman BSc ile coğrafya (Onur)

Geography with Environmental Forestry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız/Bankacılık (4 yıl) BA (Onur)

French/Banking (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Çeşitliliğin Korunması MPhil

Biodiversity Conservation MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Orman MSc

Forestry MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Muhasebe Yüksek Lisans

Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Dilleri ve Kültürleri MA

European Languages and Cultures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) işletme/İspanyolca BA (Onur)

Business Studies/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kompozisyon ve Sonic Sanat MMus/PgDip

Composition and Sonic Art MMus/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Doktora

English PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulanan Sağlık Araştırma MSc/PgDip/PgCert

Applied Health Research MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film Çalışmaları BA ile Alman (Onur)

German with Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yetişkin Hemşirelik PG Dip

Adult Nursing PG Dip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İtalyan/Cymraeg (4 yıl) (Galler) BA (Onur)

Italian/Cymraeg (Welsh) (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Çin BA (Onur)

Economics and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Fransızca/İspanyolca BA (Onur)

French/Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Optik İletişim Doktora

Optical Communications PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Spor Bilimi MSc

Applied Sport Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor, Sağlık ve Egzersiz Bilimleri Doktora

Sport, Health and Exercise Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet BA (Onur)

Criminology and Criminal Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Müzik) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Music) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Değişen Çevre, Gıda Güvenliği PGDip

Food Security in a Changing Environment PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Sosyal Politika MA/PgDip/PgCert

Social Policy MA/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Bilimleri Doktora

Health Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik BMus (Onur)

Music BMus (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Refah BSc (Onur)

Health and Wellbeing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Biyolojisi ve Oşinografi Mscı

Marine Biology and Oceanography MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeolojik Oşinografi BSc (Onur)

Geological Oceanography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, MEng (Onur)

Computer Systems Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Bilimleri Mscı

Sport Science MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika/Ekonomi BA (Onur)

Social Policy/Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri Çalışmaları (uygulama) MPhil

Translation Studies (by practice) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Okyanus Bilimi Doktora

Ocean Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim BA (Onur)

Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji MA/PGDip/PGCert

Psychology MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu İhale Kanunu ve Strateji yüksek lisans

Public Procurement Law and Strategy LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Doktora

Biodiversity Conservation PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyanca BA (Onur)ile Çince ve İspanyolca

Chinese and Spanish with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika ve Kriminoloji & Ceza Adalet BA (Onur)

Social Policy and Criminology & Criminal Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Opto MPhil

Optoelectronics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çince ve Fransızca BA (Onur)

Chinese and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ile Alman BA (Onur)

German with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapay Zeka ve Akıllı Ajan MPhil

Artificial Intelligence and Intelligent Agents MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(4 yıllık) Alman/Ekonomi BA (Onur)

German/Economics (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Kriminoloji & Ceza Adalet BA (Onur)

Sociology and Criminology & Criminal Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Çalışmalar ve Fransızca BA (Onur)

Creative Studies and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lazer Özellikleri ve Laboratuvar-on-a-Chip MPhil

Laser Micromachining and Laboratory-on-a-Chip MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Görselleştirme MSc Bilgisayar Bilimi

Computer Science with Visualisation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genetik yüksek lisans tıbbi Moleküler Biyoloji

Medical Molecular Biology with Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) işletme/İtalyanca BA (Onur)

Business Studies/Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji/Tarih BA (Onur)

Sociology/History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol BA ile Çin ve Almanya (Onur)

Chinese and German with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Din ve Galler Tarihi BA (Onur)

Philosophy and Religion and Welsh History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Ekonomi BSc (Onur)

Accounting and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl