• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Aktüerya Çalışmaları (Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Actuarial Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nicel Biyoloji (Gelişmiş) yüksek lisans ve Biyoenformatik

Master of Science (Advanced) in Quantitative Biology and Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Görsel Sanatlar Müzik Master / Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Visual Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Araştırma ve Geliştirme) Mühendisliği alanında esnek Çift Diploma ve Bachel ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Research and Development) (Honours) and Bachel ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İstatistik lisans (Onur)

Bachelor of Statistics (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Matematiksel Finans alanında Uzmanlaşarak

Bachelor of Science Majoring in Mathematical Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans (Onur)

Bachelor of Information Technology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri Müziğin Usta esnek Çift Diploma / Master

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Translation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pasifik (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Diploma ve Lisans Çalışmaları

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Pacific Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Su Bilimi Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Water Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hükümet Kanunlar Master ve Yönetmelik

Master of Laws in Government and Regulation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Dünyada İslam'ın ana (Gelişmiş)

Master of Islam in the Modern World (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Epidemiyoloji Felsefe yüksek lisans

Master of Philosophy in Applied Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Çin Dili bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Chinese Language

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Çalışmaları lisans (Onur)

Bachelor of Environmental Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görsel Sanatlar lisans (Onur)

Bachelor of Visual Arts (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onur Esnek Çift Diploma – Hukuk ()

Flexible Double Degree – Law (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzenin Müzik / Master Master esnek Çift Diploma ve Miras Araştırmaları

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Museum and Heritage Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ulusal Güvenlik Politikası Yüksek Lisans (Gelişmiş)

Master of National Security Policy (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık lisans

Bachelor of Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji alanında lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Archaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans İnsan Biyolojisi bölümünde

Bachelor of Science Majoring in Human Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dünya Felsefesinin ana Araştırma Enstitüsü

Master of Philosophy, Research School of Earth Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Antik Yunan okuyor

Bachelor of Arts majoring in Ancient Greek

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Gelişmiş Bilgisayar Lisans ve Çevre Lisans esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Environment an ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hukuk (SJD) Tüzel Bilim doktor, ANU College

Doctor of Juridical Science (SJD), ANU College of Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Bilgi Sistemlerinin Master (Gelişmiş)

Master of Business Information Systems (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İlişkiler Master (Gelişmiş)

Master of International Relations (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Deniz istatistik araştırma Bilim Uzmanlaşmış lisans

Bachelor of Science Specialising in Marine Geoscience

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Çalışmalar Master (Gelişmiş)

Master of Classical Studies (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyolojik Bilim eğitimi

Master of Science in Biological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Sistemler Mühendisliği Master ve Telekomünikasyon

Master of Engineering in Digital Systems and Telecommunications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Bilgisayar lisans (Onur)

Bachelor of Advanced Computing (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of International Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Aktüerya St (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Actuarial St ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası ve Kalkınma Ekonomisi Master - ANU-Nankai Üniversitesi

Master of International and Development Economics - ANU-Nankai University

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İktisat yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı en Az 24 adet
Lisans eğitimi Profesyonel Bilim Katılımı konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science Specialising in Professional Science Engagement

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dünya'nın doktora - Doktora, Araştırma Enstitüsü

PhD - Doctor of Philosophy, Research School of Earth Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yönetim yüksek lisans (Gelişmiş)

Master of International Management (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans ve Uluslararası Oum Lisans esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of International Securit ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Halk Sağlığı Felsefesinin ana Araştırma Okulu

Master of Philosophy, Research School of Population Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans Mekatronik Sistemler bölümünde

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Mechatronic Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Master (Gelişmiş)

Master of Public Health (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Demografi Müzik Ustası esnek Çift Diploma / Master

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Demography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe lisans (Onur)

Bachelor of Accounting (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya doktora - Doktora, Araştırma Okulu

PhD - Doctor of Philosophy, Research School of Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Matematiksel Modelleme uzmanı

Bachelor of Science Majoring in Mathematical Modelling

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans İktisat

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İstatistik usta

Master of Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Felsefesinin ana, ANU College

Master of Philosophy, ANU College of Engineering and Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Genetik (Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Genetics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe yüksek lisans, Uluslararası Siyasi ve Stratejik Araştırmalar

Master of Philosophy, International, Political and Strategic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Sürdürülebilirlik Çalışmaları Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Sustainability Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe hocam, Düzenlemesi ve yönetimi

Master of Philosophy, Regulation and Governance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Biyokimya Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Biyolojik Antropoloji Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Biological Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Felsefesinin ana Araştırma Enstitüsü

Master of Philosophy, Research School of Social Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe yüksek lisans, Psikoloji

Master of Philosophy, Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi Evrim, Ekoloji ve Organismal Biyolojisi bölümünde

Bachelor of Science Majoring in Evolution, Ecology and Organismal Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Fizik Doktora, Araştırma Okulu ve Mühendislik

PhD - Doctor of Philosophy, Research School of Physics and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ankara (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Uzman

Bachelor of Science Specialising in Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji doktora - Doktora, Araştırma Okulu

PhD - Doctor of Philosophy, Research School of Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Görsel Sanatlar Ana esnek Çift Diploma Tarihinin Ana /

Flexible Double Degree in Master of Visual Arts / Master of History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre ustası ve Kaynak Ekonomisi

Master of Environmental and Resource Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret Master (Gelişmiş)

Master of Commerce (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek lisans İletişim Tanıtım

Master of Science Communication Outreach

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Girişimcilik Master ve Yenilik

Master of Entrepreneurship and Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma ve Geliştirme) Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Research and Development) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi Müziğin Usta esnek Çift Diploma / Master

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Beşeri Bilimler ve genel Kültür Master (Gelişmiş)

Master of Digital Humanities and Public Culture (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Astronomi ve Astrofizik Felsefesinin ana Araştırma Okulu

Master of Philosophy, Research School of Astronomy and Astrophysics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güzel Sanatlar yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı en Az 24 adet
Askeri ve Savunma Araştırmaları usta

Master of Military and Defence Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Liderlik usta

Master of Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dil (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Finans Master

Master of Applied Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Genetik lisans (Onur)

Bachelor of Genetics (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Diploma ve Lisans (Psy ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Science (Psy ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Psikoloji lisans (Onur)

Bachelor of Psychology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Gelişmiş) bir Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Advanced) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Mikrobiyoloji ve İmmünoloji konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science Specialising in Microbiology and Immunology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans İktisat

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Orta Doğu ve Orta Asya Çalışmaları (Onur)

Bachelor of Middle Eastern and Central Asian Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Lisans programı İnsan Hakları uzmanı

Bachelor of Arts majoring in Human Rights

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimleri yüksek lisans

Master of Environmental Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans İspanyolca okuyor

Bachelor of Arts majoring in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ana Bilgisayar

Master of Computing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Bilimler lisans (Aktüerya Çalışmaları da takdir ve Ekonomi)

Bachelor of Social Sciences (Honours in Actuarial Studies and Economics)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve Sürdürülebilirlik lisans

Bachelor of Environment and Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk doktora - Doktora, ANU College

PhD - Doctor of Philosophy, ANU College of Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Hücre ve Moleküler Biyoloji Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Cell and Molecular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Arapça okuyor

Bachelor of Arts majoring in Arabic

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim İletişimi yüksek lisans

Master of Science Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diller lisans (Onur)

Bachelor of Languages (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) lisans Sosyoloji konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Dilbilim bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans İtalyan Dili ve Kültürü bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Italian Language and Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji lisans (Onur)

Bachelor of Biotechnology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik Bilimleri lisans (Onur)

Bachelor of Mathematical Sciences (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yazılım Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Software Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim İletişimi yüksek lisans

Master of Science in Science Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Master

Master of Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eve Kurumu (Onur) Bilim Felsefesi lisans (Onur) / Lisans - NUS

Bachelor of Philosophy (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - NUS as Home Institution

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi Master (Gelişmiş)

Master of Political Science (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı en Az 24 adet
Mali Yönetimi Master

Master of Financial Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Yazılım Mühendisliği ve Matematik Lisans esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Mathematical ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyolojik Antropolojide lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Biological Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Politikası doktora - Doktora, Crawford Okulu

PhD - Doctor of Philosophy, Crawford School of Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Müzik okuyor

Bachelor of Arts majoring in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Veri analizi lisans (Onur)

Bachelor of Applied Data Analytics (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarihin ana (Gelişmiş)

Master of History (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyolojik (İleri) yüksek lisans Bilimler

Master of Science (Advanced) in Biological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Antropoloji Müzik Master / Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans eğitimi Kil ve Petrolojisi konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science Specialising in Geochemistry and Petrology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya Çalışmaları (Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Pasifik (Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Diploma ve Lisans Çalışmaları

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Pacific Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans eğitimi Coğrafya Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe yüksek lisans, Matematik Bilimleri Enstitüsü

Master of Philosophy, Mathematical Sciences Institute

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Beşeri Bilimler yüksek lisans ve Halk Kültürü

Master of Digital Humanities and Public Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans

Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Eve Kurumu (Onur) Bilim Felsefesi lisans (Onur) / Lisans - ANU

Bachelor of Philosophy (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - ANU as Home Institution

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Psikoloji konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science Specialising in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeolojik Uygulama lisans

Bachelor of Archaeological Practice

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Politikası Felsefesinin ana, Crawford Okulu

Master of Philosophy, Crawford School of Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans Sanatlar

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Arkeolojik ve evrimin Dijital Sanatlar / Master Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Archaeological and Evolutionary Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Pasifik Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Pacific Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (Onur) Biyoloji konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science (Honours) Specialising in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik (Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Music

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kamu Politikası Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate of Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı en Az 24 adet
(Onur) (Araştırma ve Geliştirme) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Diploma ve ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Research and Development) (Honours) and ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası ana ve Kalkınma Ekonomisi

Master of International and Development Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Geliştirme Çalışmaları lisans (Onur)

Bachelor of Development Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzenin Dijital Sanatlar / Master Master esnek Çift Diploma ve Miras Araştırmaları

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Museum and Heritage Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering in Mechatronics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce Sanatlar lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in English

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı en Az 24 adet
Doktora - Doktora, Tıp Fakültesi

PhD - Doctor of Philosophy, Medical School

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Araştırma Felsefesinin ana, John Curtin School

Master of Philosophy, John Curtin School of Medical Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset Biliminin usta

Master of Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Antropoloji Müzik / Master Master ve Katılımcı Deve esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Applied Anthropology and Participatory Deve ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım Müzik Ustası esnek Çift Lisans / Master

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültür, Sağlık ve Tıp Master (Gelişmiş)

Master of Culture Health and Medicine (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Tarihi ve Küratörlük Çalışmaları Master

Master of Art History and Curatorial Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Çalışmaları Sanatlar lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görsel Sanatlar Ana esnek Çift Diploma Sanat Tarihi ve Küratörlük Çalışmaları Master /

Flexible Double Degree in Master of Visual Arts / Master of Art History and Curatorial Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Sanatlar Müzik Master / Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Digital Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Aktüerya Çalışmaları lisans (Onur)

Bachelor of Actuarial Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim lisans (Onur) Sinirbilim alanında Uzmanlaşmış

Bachelor of Science (Honours) Specialising in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Lisans Diploması

Graduate Diploma of Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans, Orta Doğu ve Orta Asya Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Middle Eastern and Central Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) lisans Tarihi konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in History

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Diploma ve Uygulamalı Lisans Veri ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Applied Data ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Asya ve Pasifik Araştırmaları yüksek lisans (Gelişmiş)

Master of Asian and Pacific Studies (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Ekonomik Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Economic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Orta Doğu Müzik Master / Master esnek Çift Diploma ve Orta Asya Çalışmaları

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Middle Eastern and Central Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Orta Doğu ve Orta Asya Çalışmaları yüksek lisans (Gelişmiş)

Master of Middle Eastern and Central Asian Studies (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fotonik Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering in Photonics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Astronomi ve Astrofizik yüksek lisans (Gelişmiş)

Master of Astronomy and Astrophysics (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Görsel Sanatlar Ana esnek Çift Derecesi Müzik Ustası /

Flexible Double Degree in Master of Visual Arts / Master of Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans İşletme Bilişim Sistemleri Okuyor

Bachelor of Commerce Majoring in Business Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doktora, Psikoloji

PhD - Doctor of Philosophy, Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi Dijital Sanatlar / Master Master esnek Çift Diploma ve Düzenleme Çalışmaları

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Art History and Curatorial Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Optik konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science Specialising in Optics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Antropoloji Dijital Sanatlar / Master ve Participato Ustası esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Applied Anthropology and Participato ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Kriminoloji uzmanı

Bachelor of Arts majoring in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans yer Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Earth Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Yönetimi ve Kalkınma yüksek lisans

Master of Environmental Management and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma ve Geliştirme) Gelişmiş Bilgisayar lisans (Onur)

Bachelor of Advanced Computing (Research and Development) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans İnsan Evrimsel Biyolojisi bölümünde

Bachelor of Science Majoring in Human Evolutionary Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yer Bilimleri Master (Gelişmiş)

Master of Earth Sciences (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Dijital Sanatlar / Master Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Sanatlar lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görsel Sanatlar Ana esnek Çift Derece Arkeolojik ve Evrimsel Bilim Master /

Flexible Double Degree in Master of Visual Arts / Master of Archaeological and Evolutionary Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genel Müzik / Master ve Uygulamalı Dilbilim Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of General and Applied Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (Onur) İstatistik konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science (Honours) Specialising in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültür Müzik / Ana Sağlık Usta esnek Çift Diploma ve Tıp

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Culture, Health, and Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı doktora - Doktora, Araştırma Okulu

PhD - Doctor of Philosophy, Research School of Population Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Doktora, Düzenlemesi ve yönetimi

PhD - Doctor of Philosophy, Regulation and Governance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası yönetim Master

Executive Master of Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Antropoloji ve Katılımcı Kalkınma Master

Master of Applied Anthropology and Participatory Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat (Onur) Felsefe lisans / Lisans (Onur)

Bachelor of Philosophy (Honours) / Bachelor of Arts (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Asya Çalışmaları (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ticaret lisans Pazarlama Bölümünden

Bachelor of Commerce Majoring in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Gelişim Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Development Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Görsel Sanatlar ustası (Gelişmiş)

Master of Visual Arts (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Psikoloji okuyor

Bachelor of Arts majoring in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistik (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Liderlik Master (Gelişmiş)

Master of Leadership (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (Onur) Astronomi ve Astrofizik konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science (Honours) Specialising in Astronomy and Astrophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görsel Sanatlar Ana esnek Çift Derece, Orta Doğu ve Orta Asya Çalışmaları Master /

Flexible Double Degree in Master of Visual Arts / Master of Middle Eastern and Central Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çağdaş Avrupa'da lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Contemporary Europe

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk Felsefe Master (MPhil), ANU College

Master of Philosophy (MPhil), ANU College of Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klasik Çalışmaları Sanatlar lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Classical Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans Bilimler

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Mathematical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fizik ve Mühendislik Felsefesinin ana Araştırma Okulu

Master of Philosophy, Research School of Physics and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Bilimleri lisans eğitimimi tamamladıktan

Bachelor of Science Majoring in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Arkeoloji bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Archaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans programı Sanat Kuramı okuyor

Bachelor of Arts majoring in Art Theory

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ana Asya ve Pasifik Çalışmaları

Master of Asian and Pacific Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Matematik Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Görsel Sanatlar Ana esnek Çift Lisans Tasarım Master /

Flexible Double Degree in Master of Visual Arts / Master of Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Yönetim yüksek lisans

Master of International Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Küreselleşmenin usta

Master of Globalization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Yönetim ve Gelişim Master (Gelişmiş)

Master of Environmental Management and Development (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Latin Amerika Çalışmaları lisans (Onur)

Bachelor of Latin American Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerli Çalışmalar için Felsefe Master, Ulusal Merkezi

Master of Philosophy, National Centre for Indigenous Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim (Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematiksel Fizik yüksek lisans Uzman lisans

Bachelor of Science Specialising in Mathematical Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans İşletme

Bachelor of Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antropolojide lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Felsefe lisans - Asya ve Pasifik

Bachelor of Philosophy (Honours) - Asia and the Pacific

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret lisans Yönetimi Okuyor

Bachelor of Commerce Majoring in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans Sanatlar

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dil (Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Doktora - Doktora, Milli Güvenlik Akademisi

PhD - Doctor of Philosophy, National Security College

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orman Efendi

Master of Forestry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Görsel Sanatlar Ana esnek Çift Diploma Demografi yüksek lisans /

Flexible Double Degree in Master of Visual Arts / Master of Demography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans (Onur)

Bachelor of Commerce (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre ve Toplum doktora - Doktora, Fenner Okulu

PhD - Doctor of Philosophy, Fenner School of Environment and Society

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Sanskrit dilinde okuyor

Bachelor of Arts majoring in Sanskrit Language

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Çağdaş Avrupa okuyor

Bachelor of Arts majoring in Contemporary Europe

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Aktüerya Uygulama ustası

Master of Actuarial Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Lisans Avrupa Tarihi bölümünde

Bachelor of Arts majoring in European History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi ve yol gösterici lisans

Bachelor of Art History and Curatorship

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Endonezya Dili okuyor

Bachelor of Arts majoring in Indonesian Language

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
NUS ANU (Ortak Lisans)Bilim Yüksek Lisans - Doktora, ANU Kolejler

PhD - Doctor of Philosophy, ANU Colleges of Science (Joint Degree ANU-NUS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müze ve Miras Araştırmaları yüksek lisans (Gelişmiş)

Master of Museum and Heritage Studies (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret lisans Kurumsal Sürdürülebilirlik Okuyor

Bachelor of Commerce Majoring in Corporate Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya'da Sanatlar lisans (Onur) Uzman-Pasifik Çalışmaları

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Asia-Pacific Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe yüksek lisans, Milli Güvenlik Akademisi

Master of Philosophy, National Security College

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya Felsefe Master, Araştırma Okulu

Master of Philosophy, Research School of Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Urdu Dili bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Urdu Language

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans Yönetimi

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klinik Psikoloji yüksek lisans

Master of Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (Onur) Biyolojik Antropoloji alanında Uzmanlaşmış

Bachelor of Science (Honours) Specialising in Biological Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Diploma ve Uygulamalı Lisans Veri ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Applied Data A ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) lisans Müzik konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe Master, Kültür, Tarih ve Dil

Master of Philosophy, Culture, History and Languages

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat (Onur) lisans Uzmanlaşmış Tarihi ve Teorisi

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Art History and Theory

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ankara (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Siyaset Bilimi bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans Sürdürülebilir Sistemler bölümünde

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Sustainable Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji Dijital Sanatlar / Master Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genetik (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Genetics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dil (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Eski Tarih okuyor

Bachelor of Arts majoring in Ancient History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Gelişmiş Bilgisayar Lisans ve Psikoloji Lisans eğitimi esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Science (Psych ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Doktora - Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Doktora, ANU College

PhD - Doctor of Philosophy, ANU College of Engineering and Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Hintçe dilinde okuyor

Bachelor of Arts majoring in Hindi Language

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Avustralya yerlileri Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Australian Indigenous Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknolojinin ana (Gelişmiş)

Master of Biotechnology (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Adm (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Business Adm ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) Gelişmiş Bilgisayar Lisans ve Uluslararası Lisans esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of International ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Proje Yönetimi Yüksek Lisans (Gelişmiş)

Master of Project Management (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Sanat Tarihi okuyor

Bachelor of Arts majoring in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendislik Yazılım ve Çevre Lisans esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Environment ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans Sanatlar

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Arkeoloji yüksek lisans (Gelişmiş)

Master of Archaeological Science (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji lisans (Onur)

Bachelor of Criminology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans eğitimi Quantitiative Biyolojisi bölümünde

Bachelor of Science Majoring in Quantitiative Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl