• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Finans (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Arapça okuyor

Bachelor of Arts majoring in Arabic

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Pasifik Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Pacific Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans İktisat

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Hintçe dilinde okuyor

Bachelor of Arts majoring in Hindi Language

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik (Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Music

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Görsel Sanatlar Ana esnek Çift Diploma Tarihinin Ana /

Flexible Double Degree in Master of Visual Arts / Master of History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (Onur) Psikoloji konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science (Honours) Specialising in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans Teknoloji

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Felsefe bölümünde

Bachelor of Arts majoring in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Master (Gelişmiş)

Master of Computing (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası ana ve Kalkınma Ekonomisi

Master of International and Development Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret Master (Gelişmiş)

Master of Commerce (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çeviri ustası

Master of Translation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Çin Dili bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Chinese Language

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (Onur) Kimya konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science (Honours) Specialising in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Dilbilim bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler yüksek lisans (Gelişmiş)

Master of Biological Sciences (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yenilik yüksek lisans ve Mesleki Uygulama

Master of Innovation and Professional Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Aktüerya Uygulama ustası

Master of Actuarial Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Pazarlama Yönetimi Master

Master of Marketing Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal doktora - Doktora, Araştırma Enstitüsü

PhD - Doctor of Philosophy, Research School of Social Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Felsefesi ana, ANU Kolejler

Master of Philosophy, ANU Colleges of Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Bilgisayar lisans (Onur)

Bachelor of Advanced Computing (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (Onur) Bilim İletişimi konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science (Honours) Specialising in Science Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Kore Dili okuyor

Bachelor of Arts majoring in Korean Language

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji lisans (Onur)

Bachelor of Criminology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora - Doktora, ANU/NTNU

PhD - Doctor of Philosophy, ANU/NTNU

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi İleri Kimya konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science Specialising in Advanced Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans, Orta Doğu ve Orta Asya Çalışmaları

Master of Middle Eastern and Central Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) lisans Gelişim Çalışmaları konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Development Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik usta

Master of Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi Profesyonel Bilim Katılımı konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science Specialising in Professional Science Engagement

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi Dijital Sanatlar / Master Master esnek Çift Diploma ve Düzenleme Çalışmaları

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Art History and Curatorial Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dünya Felsefesinin ana Araştırma Enstitüsü

Master of Philosophy, Research School of Earth Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klasik Çalışmalar Master (Gelişmiş)

Master of Classical Studies (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halk Sağlığı doktora - Doktora, Araştırma Okulu

PhD - Doctor of Philosophy, Research School of Population Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Müzik okuyor

Bachelor of Arts majoring in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Hukuk Yasaların usta

Master of Laws in International Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji lisans (Onur)

Bachelor of Psychology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Gelişmiş Bilgisayar Lisans ve İşletme Yönetimi alanında esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Business Admin ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyoteknoloji lisans (Onur)

Bachelor of Biotechnology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe yüksek lisans, Milli Güvenlik Akademisi

Master of Philosophy, National Security College

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Araştırmalar Müzik / Master Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Social Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küreselleşmenin Dijital Sanatlar / Master Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Globalisation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güzel Sanatlar yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı en Az 24 adet
(Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Diploma ve Uygulamalı Lisans Veri ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Applied Data ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Kimya Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Beşeri Bilimler Dijital Sanatlar / Master Master ve Kamu Kültürü esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Digital Humanities and Public Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Biliminin Dijital Sanatlar / Master Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Endonezya Dili okuyor

Bachelor of Arts majoring in Indonesian Language

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diller lisans (Onur)

Bachelor of Languages (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Politikası ANU Kamu Politikası Master/Master - U Tokyo

Master of Public Policy/Master of Public Policy ANU - U Tokyo

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çeviri Müziğin Usta esnek Çift Diploma / Master

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Translation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Sistemler Mühendisliği Master ve Telekomünikasyon

Master of Engineering in Digital Systems and Telecommunications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Hücre ve Moleküler Biyoloji Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Cell and Molecular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Bilimi Müziğin Usta esnek Çift Diploma / Master

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefenin ana, ANU Tıp Fakültesi

Master of Philosophy, ANU Medical School

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Antropoloji Müzik / Master Master ve Katılımcı Deve esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Applied Anthropology and Participatory Deve ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeolojik Uygulama lisans (Onur)

Bachelor of Archaeological Practice (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Antropoloji okuyor

Bachelor of Arts majoring in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Demografi Müzik Ustası esnek Çift Diploma / Master

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Demography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antropolojide lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Antropolojide lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Biological Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) lisans Dünya'nın Fizik konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science (Honours) Specialising in Physics of the Earth

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Dijital Sanatlar / Master Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Girişimcilik Master ve Yenilik

Master of Entrepreneurship and Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans, Orta Doğu ve Orta Asya Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Middle Eastern and Central Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Biyokimya alanında Uzmanlaşmış

Bachelor of Science Specialising in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre ve Toplum Felsefesinin ana, Fenner Okulu

Master of Philosophy, Fenner School of Environment and Society

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
NUS ANU (Ortak Lisans)Bilim Yüksek Lisans - Doktora, ANU Kolejler

PhD - Doctor of Philosophy, ANU Colleges of Science (Joint Degree ANU-NUS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Psikoloji)Bilimi (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Science (Psychology)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Görsel Sanatlar ustası (Gelişmiş)

Master of Visual Arts (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) lisans Tarihi konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in History

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans Sürdürülebilir Sistemler bölümünde

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Sustainable Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Gelişmiş Bilgisayar Lisans ve Matematiksel S Lisans esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Mathematical S ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Araştırma Dijital Sanatlar / Master Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Social Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Görsel Sanatlar Ana esnek Çift Diploma Uygulamalı Antropoloji ve Katılımcı Master / ...

Flexible Double Degree in Master of Visual Arts / Master of Applied Anthropology and Participator ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans yer Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Earth Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans Mekatronik Sistemler bölümünde

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Mechatronic Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kültür, Sağlık ve Tıp Master (Gelişmiş)

Master of Culture Health and Medicine (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Görsel Sanatlar Ana esnek Çift Derece, Orta Doğu ve Orta Asya Çalışmaları Master /

Flexible Double Degree in Master of Visual Arts / Master of Middle Eastern and Central Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Görsel Sanatlar lisans (Onur)

Bachelor of Visual Arts (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Biyolojik Antropoloji Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Biological Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji alanında lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Archaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Çevre lisans ve Sürdürülebilirlik Gelişmiş

Bachelor of Environment and Sustainability Advanced (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzenin Müzik / Master Master esnek Çift Diploma ve Miras Araştırmaları

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Museum and Heritage Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya ve Pasifik Araştırmaları yüksek lisans (Gelişmiş)

Master of Asian and Pacific Studies (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halk Sağlığı Felsefesinin ana Araştırma Okulu

Master of Philosophy, Research School of Population Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mali Yönetimi Master

Master of Financial Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ticaret lisans İşletme Bilişim Sistemleri Okuyor

Bachelor of Commerce Majoring in Business Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Göç Hukuku Yasaların usta

Master of Laws in Migration Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik Bilimleri Master (Gelişmiş)

Master of Mathematical Sciences (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Görsel Sanatlar Ana esnek Çift Diploma Sanat Tarihi ve Küratörlük Çalışmaları Master /

Flexible Double Degree in Master of Visual Arts / Master of Art History and Curatorial Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre ve Sürdürülebilirlik lisans (Onur)

Bachelor of Environment and Sustainability (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim İletişimi yüksek lisans

Master of Science in Science Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Avustralya yerlileri Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Australian Indigenous Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre ve Toplum doktora - Doktora, Fenner Okulu

PhD - Doctor of Philosophy, Fenner School of Environment and Society

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Yönetimi ve Kalkınma yüksek lisans

Master of Environmental Management and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Proje Yönetimi Yüksek Lisans (Gelişmiş)

Master of Project Management (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (Onur) Biyolojik Antropoloji alanında Uzmanlaşmış

Bachelor of Science (Honours) Specialising in Biological Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim lisans (Onur) İstatistik konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science (Honours) Specialising in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji yüksek lisans (Gelişmiş)

Master of Archaeological Science (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi İleri Matematik konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science Specialising in Advanced Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk doktora - Doktora, ANU College

PhD - Doctor of Philosophy, ANU College of Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Mühendislik Yazılım ve Çevre Lisans esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Environment ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bölümün Mühendisliği Lisans (Onur) Mekanik ve Malzeme Sistemleri

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Mechanical and Material Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme bilişim Sistemleri yüksek lisans

Master of Business Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim İletişimi yüksek lisans

Master of Science Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Nörobilim yüksek lisans (Gelişmiş)

Master of Neuroscience (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe hocam, Düzenlemesi ve yönetimi

Master of Philosophy, Regulation and Governance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans programı İnsan Hakları uzmanı

Bachelor of Arts majoring in Human Rights

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi ve Küratörlük Çalışmaları Master

Master of Art History and Curatorial Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Tarih okuyor

Bachelor of Arts majoring in History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Matematiksel İktisat Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Mathematical Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarihin Müziğin Usta esnek Çift Diploma / Master

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans - Fen

Bachelor of Philosophy (Honours) - Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Değişim Master

Master of Energy Change

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Medical Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora - Doktora, Matematik Bilimleri Enstitüsü

PhD - Doctor of Philosophy, Mathematical Sciences Institute

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Beşeri Bilimler yüksek lisans ve Halk Kültürü

Master of Digital Humanities and Public Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Maliye lisans (Onur)

Bachelor of Finance (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Biyokimya Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ana Bilgisayar

Master of Computing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı en Az 24 adet
Biyolojik (İleri) yüksek lisans Bilimler

Master of Science (Advanced) in Biological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fotonik Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering in Photonics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe lisans (Onur)

Bachelor of Accounting (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans

Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Aktüerya Çalışmaları (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Actuarial Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Arkeolojik ve Evrimsel Bilimin Müzik Master / Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Archaeological and Evolutionary Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre ve Sürdürülebilirlik lisans

Bachelor of Environment and Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya Çalışmaları (Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dil (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Doktora - Doktora, Kültür, Tarih ve Dil

PhD - Doctor of Philosophy, Culture History and Languages

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Sanskrit dilinde okuyor

Bachelor of Arts majoring in Sanskrit Language

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Psikoloji okuyor

Bachelor of Arts majoring in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Urdu Dili bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Urdu Language

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doktora, Avustralya Ulusal Bilim Merkezi Kamu Bilincini için

PhD - Doctor of Philosophy, Australian National Centre for the Public Awareness of Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji Dijital Sanatlar / Master Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Antropoloji Master (Gelişmiş)

Master of Biological Anthropology (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat (Onur) lisans Uzmanlaşmış Tarihi ve Teorisi

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Art History and Theory

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Yönetimi yüksek lisans (Gelişmiş)

Master of Marketing Management (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Uluslararası İlişkiler bölümünden

Bachelor of Arts majoring in International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Çalışmaları lisans (Onur)

Bachelor of Environmental Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans Bilimler

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Mathematical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Görsel Sanatlar Müzik Master / Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Visual Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim (Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Finans (Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Asya lisans-Pasifik Çalışmaları (Yıl)

Bachelor of Asia-Pacific Studies (Year in Asia)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans Sanatlar

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektronik ve İletişim Sistemleri Bölümünden Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Electronic and Communication Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Master (Gelişmiş)

Master of Environment (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Bilimler lisans (Aktüerya Çalışmaları da takdir ve Ekonomi)

Bachelor of Social Sciences (Honours in Actuarial Studies and Economics)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel ve Uygulamalı Dilbilim ustası (Gelişmiş)

Master of General and Applied Linguistics (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Aktüerya Çalışmaları lisans (Onur)

Bachelor of Actuarial Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora - Doktora, ANU College ve Ekonomi

PhD - Doctor of Philosophy, ANU College of Business and Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Nicel Biyoloji alanında Uzmanlaşmış bir Bilim lisans ve Biyoenformatik

Bachelor of Science Specialising in Advanced Quantitative Biology and Bioinformatics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doktora, Düzenlemesi ve yönetimi

PhD - Doctor of Philosophy, Regulation and Governance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) lisans Müzik konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) lisans Dil Çalışmaları konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Language Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat (Onur) Felsefe lisans / Lisans (Onur)

Bachelor of Philosophy (Honours) / Bachelor of Arts (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans İnsan Biyolojisi bölümünde

Bachelor of Science Majoring in Human Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeolojik ve evrimin Dijital Sanatlar / Master Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Archaeological and Evolutionary Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültür Müzik / Ana Sağlık Usta esnek Çift Diploma ve Tıp

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Culture, Health, and Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Finans Master

Master of Applied Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Tıbbi Araştırma Felsefesinin ana, John Curtin School

Master of Philosophy, John Curtin School of Medical Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Görsel Sanatlar Ana esnek Çift Diploma Küreselleşmenin Ana /

Flexible Double Degree in Master of Visual Arts / Master of Globalisation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Psikoloji) lisans (Onur)

Bachelor of Science (Psychology) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genel ana ve Uygulamalı Dilbilim

Master of General and Applied Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yazılım Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Software Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avustralya yerlileri Çalışmaları Sanatlar lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Australian Indigenous Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Güvenlik Çalışmaları lisans (Onur)

Bachelor of International Security Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ticaret lisans Pazarlama Bölümünden

Bachelor of Commerce Majoring in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Beşeri Bilimler ve genel Kültür Master (Gelişmiş)

Master of Digital Humanities and Public Culture (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Liderlik Master (Gelişmiş)

Master of Leadership (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) lisans Sosyoloji konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji lisans programı (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma ve Geliştirme) Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Research and Development) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Gelişmiş Bilgisayar Lisans ve Psikoloji Lisans eğitimi esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Science (Psych ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Bilgi Sistemlerinin Master (Gelişmiş)

Master of Business Information Systems (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce Sanatlar lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in English

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk Felsefe Master (MPhil), ANU College

Master of Philosophy (MPhil), ANU College of Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Veri analizi lisans (Onur)

Bachelor of Applied Data Analytics (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans İktisat

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Orta Doğu ve Orta Asya Çalışmaları (Onur)

Bachelor of Middle Eastern and Central Asian Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Çalışmaları lisans (Onur)

Bachelor of European Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Dünyada İslam'ın ana (Gelişmiş)

Master of Islam in the Modern World (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ana Asya ve Pasifik Çalışmaları

Master of Asian and Pacific Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Cinsiyet bölümünde lisans, Cinsellik ve Kültür

Bachelor of Arts majoring in Gender, Sexuality and Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı Master (Gelişmiş)

Master of Public Health (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering in Renewable Energy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk (SJD) Tüzel Bilim doktor, ANU College

Doctor of Juridical Science (SJD), ANU College of Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji (Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Felsefesinin ana, ANU College

Master of Philosophy, ANU College of Engineering and Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Matematiksel Modelleme uzmanı

Bachelor of Science Majoring in Mathematical Modelling

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans Sanatlar

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Su Bilimi Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Water Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dünya Fizik yüksek lisans Uzman lisans

Bachelor of Science Specialising in Earth Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Music

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Araştırma ve Geliştirme) Gelişmiş Bilgisayar lisans (Onur)

Bachelor of Advanced Computing (Research and Development) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pasifik (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Diploma ve Lisans Çalışmaları

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Pacific Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzenin ana ve Miras Araştırmaları

Master of Museum and Heritage Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Görsel Sanatlar Dijital Sanatlar / Master Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Visual Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Sanatlar lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi Master

Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Çalışmaları Sanatlar lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora - Doktora, Diplomasi

PhD - Doctor of Philosophy, Diplomacy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım usta

Master of Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Demografi yüksek lisans (Gelişmiş)

Master of Demography (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarihin ana (Gelişmiş)

Master of History (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kültür ana, Sağlık ve Tıp

Master of Culture, Health and Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans Biyomedikal Sistemler bölümünde

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Biomedical Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimleri lisans eğitimimi tamamladıktan

Bachelor of Science Majoring in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (Onur) Astronomi ve Astrofizik konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science (Honours) Specialising in Astronomy and Astrophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerli Çalışmalar için Felsefe, Ulusal Merkezinin doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy, National Centre for Indigenous Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi Kaynak ve Çevre Yönetimi Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Resource and Environmental Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans İşletme

Bachelor of Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Bilimleri lisans (Onur)

Bachelor of Mathematical Sciences (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Geliştirme Çalışmaları lisans (Onur)

Bachelor of Development Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Sanat Tarihi okuyor

Bachelor of Arts majoring in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans (Onur)

Bachelor of Information Technology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Felsefesinin ana Araştırma Enstitüsü

Master of Philosophy, Research School of Social Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans Master

Master of Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Avrupa Tarihi bölümünde

Bachelor of Arts majoring in European History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Demografi Dijital Sanatlar / Master Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Demography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans Muhasebe Bölümünden

Bachelor of Commerce Majoring in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya doktora - Doktora, Araştırma Okulu

PhD - Doctor of Philosophy, Research School of Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aktüerya Çalışmaları (Onur) Gelişmiş Bilgisayar alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Actuarial Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomi Politikasının ana

Master of Economic Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Tarihi ve Küratörlük Çalışmaları Master (Gelişmiş)

Master of Art History and Curatorial Studies (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Genetik (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Genetics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Yönetim yüksek lisans (Gelişmiş)

Master of International Management (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Latin Amerika Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Latin American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Politikası Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate of Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı en Az 24 adet
Gelişmiş Kriminolojinin ana, Adalet ve Tüzüğü

Master of Criminology, Justice and Regulation (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Nicel Biyoloji Bilim Master ve Biyoenformatik

Master of Science in Quantitative Biology and Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Çevre Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antropoloji Müzik Master / Master esnek Çift Diploma

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans İspanyolca okuyor

Bachelor of Arts majoring in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu Politikası Felsefesinin ana, Crawford Okulu

Master of Philosophy, Crawford School of Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İstatistik (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim Lisans Diploması

Graduate Diploma of Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genetik (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Genetics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Cinsiyet konusunda Uzmanlaşmış (Onur) lisans, Cinsellik ve Kültür

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Gender, Sexuality and Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Gelişmiş Bilgisayar Lisans ve Çevre Lisans esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Advanced Computing (Honours) and Bachelor of Environment an ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Küreselleşmenin usta

Master of Globalization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans

Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eve Kurumu (Onur) Bilim Felsefesi lisans (Onur) / Lisans - NUS

Bachelor of Philosophy (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - NUS as Home Institution

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi Quantitiative Biyolojisi bölümünde

Bachelor of Science Majoring in Quantitiative Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küreselleşme Master (Gelişmiş)

Master of Globalization (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) lisans Çevre konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Environment

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Yönetim ve Gelişim Master (Gelişmiş)

Master of Environmental Management and Development (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre ve Susta (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Environment and Susta ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ulusal Güvenlik Politikası Yüksek Lisans (Gelişmiş)

Master of National Security Policy (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoloji doktora - Doktora, Araştırma Okulu

PhD - Doctor of Philosophy, Research School of Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans, Psikoloji

Master of Philosophy, Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzenin Dijital Sanatlar / Master Master esnek Çift Diploma ve Miras Araştırmaları

Flexible Double Degree in Master of Digital Arts / Master of Museum and Heritage Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Antik Yunan okuyor

Bachelor of Arts majoring in Ancient Greek

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Ekonomi lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Applied Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Astronomi ve Astrofizik Felsefesinin ana Araştırma Okulu

Master of Philosophy, Research School of Astronomy and Astrophysics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pasifik (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Diploma ve Lisans Çalışmaları

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Pacific Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Görsel Sanatlar Ana esnek Çift Derece Genel ve Uygulamalı Dilbilim Master /

Flexible Double Degree in Master of Visual Arts / Master of General and Applied Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Orta Doğu ve Orta Asya Çalışmaları Sanatlar lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Arts (Honours) Specialising in Middle Eastern and Central Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Politikası yönetim Master

Executive Master of Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Araştırma Master (Gelişmiş)

Master of Social Research (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Antropoloji Master (Gelişmiş)

Master of Anthropology (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Tay Dili okuyor

Bachelor of Arts majoring in Thai Language

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Epidemiyoloji Felsefe yüksek lisans

Master of Philosophy in Applied Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Eski Tarih okuyor

Bachelor of Arts majoring in Ancient History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzenin yüksek lisans - Sanat Yönetimi / Master ve Miras Araştırmaları

Master of Arts - Arts Administration / Master of Museum and Heritage Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (Onur) Çevre konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Science (Honours) Specialising in Environment

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl