• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Temel Eğitim Çalışmaları BA (Onur)

Primary Education Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasal Uygulama (Üst) yüksek lisans

Legal Practice (Top-Up) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Dönüşüm) bilgi ve İletişim Teknolojisi MSc

Information and Communication Technology (Conversion) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kamu Hizmeti BA (Onur)

Public Service BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan ve Çevre Bilimleri Doktora

Animal and Environmental Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Plastik ve Estetik Cerrahi Uygulama MCh

Plastic and Aesthetic Surgery Practice MCh

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yayıncılık MPhil

Publishing MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Analitik Kimya Doktora

Analytical Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı MSc, PG Cert, PG Dip

Child and Adolescent Mental Wellbeing MSc, PG Cert, PG Dip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat ve Tasarım Doktora

Art and Design PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yasal Uygulama Ders PGDip

Legal Practice Course PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bankacılık ve Finans (Yerleştirme Yıl) BSc (Onur)

Banking and Finance (with Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yayın Doktora

Publishing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yerleştirme Yıl) uluslararası İşletme Yönetimi BSc (Onur)

International Business Management (with Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Polislik ve Ceza Adaleti BSc (Onur)

Policing and Criminal Justice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler Doktora

International Relations PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
İngiliz Dili ve Edebiyatı MPhil

English Language and Linguistics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş Hukuku LLM

International Business Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Drama ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Drama and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimleri Doktora

Sport and Exercise Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kriminoloji MPhil

Criminology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Paramedik Bilim BSc (Onur)

Paramedic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans (Yerleştirme Yıl) BSc (Onur)

Accounting and Finance (with Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Geliştirme (Yerleştirme ile) BSc (Onur)

Software Development (with Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Oyunları Geliştirme (Bilgisayar) MSc

Computer Games Development (Computing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Özel Eğitim İhtiyaçları ve Maluliyet MA

Special Educational Needs and Disability MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama (Yerleştirme ile) BA (Onur)

Marketing (with Placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
' çocuklar;in Kitap Resimde MA

Children's Book Illustration MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Telekomünikasyon, Doktora

Telecommunications PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Metraj BSc (Onur)

Quantity Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
' çocuklar;in Kitap Resimde Doktora

Children's Book Illustration PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Moleküler Biyoloji Doktora

Molecular Biology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Otelcilik ve Turizm Yönetimi MSc

International Hospitality and Tourism Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pazarlama MSc

Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Grafik Tasarım ve Tipografi MPhil

Graphic Design and Typography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Odyoloji ve İşitme Engelliler Araştırma Doktora

Audiology and Hearing Disability Research PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Bilimi Doktora

Medical Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlaç Bilimi (Genişletilmiş) BSc (Onur)

Pharmaceutical Science (Extended) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro, Drama ve Performans Doktora

Theatre, Drama and Performance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Olaylar Yönetimi BSc (Onur)

Events Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Kültürlerarası İletişim MPhil

English Language and Intercultural Communication MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. resimde BA

Illustration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Bilim MPhil

Forensic Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Korunması için hayvan Davranışları Uygulamaları MSc

Animal Behaviour Applications for Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi MA

Human Resource Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Kuruluş Yılı ile bilgisayar Oyun Teknolojisi BSc (Onur)

Computer Gaming Technology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ses Mühendisliği MPhil

Sound Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Anormal ve Klinik Psikoloji BSc (Onur)

Abnormal and Clinical Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Televizyon Üretim MPhil

Film and Television Production MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Televizyon Üretim MA

Film and Television Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşletme Yönetimi Doktora

Business Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dijital Ekonomi LLM

Digital Economy LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji Doktora

Criminology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Grafik Tasarım ve Tipografi MA

Graphic Design and Typography MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Spor Koçluğu ve Beden Eğitimi (Yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Sports Coaching and Physical Education (with Placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Bilimi MSc

Pharmaceutical Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Mühendisliği (Yerleştirme yıl) BEng (Onur)

Medical Engineering (with Placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Yönetimi (Yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Construction Management (with Placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme (Üst) BSc (Onur)

International Business (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Lisans ile suç ve Soruşturma Çalışmaları

Crime and Investigative Studies with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)bankacılık ve Finans (Üst) BSc

Banking and Finance (Top Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Philosophy and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Televizyon yapım BA (Onur)

Film and Television Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
' çocuklar;in Kitap Resimde MPhil

Children's Book Illustration MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İllüstrasyon ve Kitap Sanatları MA

Illustration and Book Arts MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Yönetimi MBA

Healthcare Management MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İktisat (Yerleştirme Yıl) BSc (Onur)

Economics (with Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MPhil

Computer Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Yönetimi BSc (Onur)

Construction Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kadınlar'in ve Çocuklar'in Sağlık MSc

Women's and Children's Health MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Müzik Teknolojisi, Sonik Sanatlar ve Kompozisyon MPhil

Music Technology, Sonic Arts and Composition MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Suç ve Soruşturma Çalışmaları (yerleşim yıl) BSc (Onur)

Crime and Investigative Studies (with placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulanan Beslenme Bilimi (Genişletilmiş) BSc (Onur)

Applied Nutritional Science (Extended) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Koçluğu ve Beden Eğitimi BSc (Onur)

Sports Coaching and Physical Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Teknolojisi, Sonik Sanatlar ve Kompozisyon Doktora

Music Technology, Sonic Arts and Composition PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ses Mühendisliği Doktora

Sound Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Bilim (temel yıl) BSc (Onur)

Biomedical Science (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Bilimi BSc (Onur)

Pharmaceutical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği (Yerleştirme yıl) BEng (Onur)

Electronic Engineering (with Placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktor İlişkilendirmek MSc

Physician Associate MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hayvan hazırlık Yılı ile Davranış BSc (Onur)

Animal Behaviour with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yazarlık ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Writing and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Akıllı Bilgisayar (Yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Smart Computing (with Placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Sosyal Refah ve Sosyal Politika yüksek lisans

International Social Welfare and Social Policy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 13 ay
Küresel Askeri gazileri ve Aile Çalışmaları yüksek lisans

Global Military Veteran and Family Studies MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Sanat ve Tasarım MPhil

Art and Design MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği Doktora

Mechanical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Film ve Televizyon yapım Doktora

Film and Television Production PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Mühendislik ve Doktora Çalışmaktadır

Engineering and Tribology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hayvan ve Çevre Bilimleri MPhil

Animal and Environmental Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Müzikolojide MPhil

Musicology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi yüksek lisans

Sport and Exercise Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Zooloji MPhil

Zoology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuklar ve Gençler MSc

Children and Young People MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hızlandırılmış) Uluslararası İşletme Yönetimi BSc (Onur)

International Business Management (Accelerated) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Turizm Yönetimi BSc (Onur)

Tourism Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanat) bilgisayar Oyunları Geliştirme MA

Computer Games Development (Art) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İç Tasarım BA (Onur)

Interior Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması ile deniz Biyolojisi ile hazırlık Yılı BSc (Onur)

Marine Biology with Biodiversity and Conservation - with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz MPhil Bilimler

Sport and Exercise Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Üst) vücut Psikoterapi MA

Body Psychotherapy (Top-Up) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Bilişsel ve Klinik Nörobilim yüksek lisans

Cognitive and Clinical Neuroscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
İngiliz Dili ve Dilbilim BA (Onur)

English Language and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği (Yerleştirme Yıl) BEng (Onur)

Civil Engineering (with Placement Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (Yerleştirme Yıl) BSc (Onur)

Business Management (with Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Telekomünikasyon MPhil

Telecommunications MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık (Yerleştirme yıl) BA (Onur)

Architecture (with Placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Yerleştirme yıl) BEng (Onur)

Computer Science (with Placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oftalmik Dağıtım BSc (Onur)

Ophthalmic Dispensing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji MPhil

Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genişletilmiş Lisans) Oftalmik Dağıtım BSc (Onur)

Ophthalmic Dispensing (Extended Degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BA (Onur)

Criminology and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe MPhil

Philosophy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulanan Beslenme Bilimi BSc (Onur)

Applied Nutritional Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre MPhil İnşa

Built Environment MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ve Finans BSc (Onur)

Business Management and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma Yöntemleri Psikoloji yüksek lisans

Research Methods in Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Sağlık Ziyaret eden ya da Okul Hemşireliği) uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting or School Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve Yayıncılık MA

Creative Writing and Publishing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimi BSc (Onur)

Medical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sports and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği MPhil

Mechanical Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bina Ölçme BSc (Onur)

Building Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ve Finans (Yerleştirme Yıl) BSc (Onur)

Business Management and Finance (with Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve İnsan Kaynakları Yönetimi BSc (Onur)

Business and Human Resource Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dramatherapy MPhil

Dramatherapy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans ve İş analizi (Yerleştirme Yıl) BSc (Onur)

Finance and Business Analytics (with Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Dans ve Müzikal Tiyatro BA (Onur)

Professional Dance and Musical Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma Doktora

Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yukarıda) kamu Hizmeti BA (Onur)

Public Service (Top Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Suç ve Soruşturma Çalışmaları BSc (Onur)

Crime and Investigative Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik - Yetişkin MSc

Nursing - Adult MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Teknolojisi (Yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Architectural Technology (with Placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Oyun Teknolojisi BSc (Onur)

Computer Gaming Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Dilbilim ve TESOL MA

Applied Linguistics and TESOL MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 13 ay
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve İngilizce Öğretmenliği BA (Onur)

English Language and English Language Teaching BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Tıp Doktora

Forensic Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yayıncılık MA

Publishing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 17 ay
Olaylar Yönetimi (Yerleştirme Yıl) BSc (Onur)

Events Management (with Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Bölümü Uygulama BSc (Onur)

Operating Department Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans

Construction Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Pozitif Psikoloji Yüksek Lisans

Applied Positive Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
İşletme Yönetimi MPhil

Business Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Osteopati BOst (Onur)

Osteopathy BOst (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Sosyoloji MA

Sociology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Finans ve İş analizi BSc (Onur)

Finance and Business Analytics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müzik Terapisi Doktora

Music Therapy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıbbi Mühendislik MPhil

Medical Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilimleri (Fizyolojik Bilimler) BSc (Onur)

Healthcare Science (Physiological Sciences) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Çeşitlilik ve Yerleştirme yıl BSc (Onur), Koruma ile deniz Biyolojisi

Marine Biology with Biodiversity and Conservation (with Placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Terapisi MA

Music Therapy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Dramatherapy Doktora

Dramatherapy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz Edebiyatı Doktora

English Literature PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
' çocuklar;Edebiyat MA s

Children's Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İllüstrasyon ve Animasyon BA (Onur)

Illustration and Animation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık, Sosyal Bakım ve Eğitim MPhil

Health, Social Care and Education MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Manyetik Rezonans Görüntüleme MSc

Magnetic Resonance Imaging MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dramatherapy MA

Dramatherapy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Dili ve Kültürlerarası İletişim Doktora

English Language and Intercultural Communication PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik ve Sürtünme MPhil

Engineering and Tribology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları ve Medya Çalışmaları MPhil

Film Studies and Media Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Ağları (Yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Computer Networks (with Placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (Yerleştirme yıl) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with Placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleşim yıl ile Ölçmeleri () bina BSc (Onur)

Building Surveying (with Placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Öğretim MA

Higher Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Odyoloji ve İşitme Engelliler Araştırma MPhil

Audiology and Hearing Disability Research MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora

English Language and Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Bilim (Yerleştirme Yıl) BSc (Onur)

Forensic Science (with Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Davranışları (Yerleştirme Yıl) BSc (Onur)

Animal Behaviour (with Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Öğretimde Öğrenci İşleri MA

Student Affairs in Higher Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji MPhil

Sociology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Elektronik MPhil

Electronics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilirlik MPhil

Sustainability MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim (Yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Biomedical Science (with Placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Yerleştirme Yıl), iş ve İnsan Kaynakları Yönetimi BSc

Business and Human Resource Management (with Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim Yüksek Lisans

Biomedical Science MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Eğitim Liderlik ve Yönetim MBA

Educational Leadership and Management MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Zooloji (Yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Zoology (with Placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı ile adli tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Yazılım Geliştirme BSc

Software Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Doktora Dahili

Built Environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Analitik Kimya MPhil

Analytical Chemistry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Mühendisliği BEng (Onur)

Medical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme (Üst) BSc (Onur)

Business Administration (Top Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Dil BA (Onur)

English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Baskı MA

Printmaking MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sağlık, Sosyal Bakım ve Eğitim Doktora

Health, Social Care and Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Grafik Tasarım ve Tipografi Doktora

Graphic Design and Typography PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş Yönetimi ve Liderlik BSc (Onur)

Business Management and Leadership BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Mühendisliği

Medical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İlişkiler MPhil

International Relations MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Merkezi Liderlik ve Yönetim MA

Data Centre Leadership and Management MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi (Yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Sports and Exercise Science (with Placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Yaban Hayatı Koruma MSc

Applied Wildlife Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyomedikal Bilim MPhil

Biomedical Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma MPhil

Creative Writing MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimi MPhil

Medical Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moleküler Biyoloji MPhil

Molecular Biology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ses ve Müzik Teknolojisi BSc (Onur)

Audio and Music Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MSc

Electronic and Electrical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Spor Koçluk ve (Genişletilmiş Lisans) Beden Eğitimi BSc (Onur)

Sports Coaching and Physical Education (Extended Degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl