• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Beslenme Seçeneği ile Onur ile Kinezyoloji lisans

Bachelor of Kinesiology with Honours with Nutrition Option

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(BASc) Uygulamalı Bilim lisans Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler

Bachelor of Applied Science (BASc) in Engineering and Applied Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Nutrition

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BBA)lisans İşletme

Bachelor of Business Administration (BBA)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji buradan lisans İkinci Büyük

Bachelor of Arts with Honours in Sociology with Second Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Biyoloji ikinci anadal)Beslenme alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Nutrition (with second major in Biology)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim yüksek lisans Danışmanlık

Master of Education in Counselling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48saat olmayan tez/51h tez
İktisat ile Matematik alanında lisans ve İstatistikler

Bachelor of Science in Mathematics and Statistics with Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Siyaset ile lisans Binbaşı

Bachelor of Arts with major in Politics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İngilizce (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Terapisi lisans

Bachelor of Music Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans Biyoloji

Master of Science (MSc) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre istatistik araştırma ile lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science with Major in Environmental Geoscience

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Tiyatro dalında lisans - Performans

Bachelor of Arts with Major in Theatre - Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyasette başarılı lisans

Bachelor of Arts with Honours in Politics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Lisans Psikoloji

Master of Science (MSc) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Binbaşı ile İspanyolca Yönetimi

Bachelor of Business Administration with a Major in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BSc) Bilim lisans (BA)/Lisans Psikoloji

Bachelor of Arts (BA)/Bachelor of Science (BSc) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MA) yüksek lisans Sosyal ve Siyasi Düşünce

Master of Arts (MA) in Social and Political Thought

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Terapisi sertifika

Certificate in Music Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilim Master (MSc) Harita

Master of Science (MSc) in Applied Geomatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Buradan lisans Alman

Bachelor of Arts with Honours in German

Lisans
Tam Zamanlı - 54 saat
Sosyoloji ile lisans Binbaşı

Bachelor of Arts with Major in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanada çalışmaları Sanatlar lisans (BA)

Bachelor of Arts in Canadian studies (BA)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans programı Matematik ile İktisat

Bachelor of Arts in Economics with Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Bilim lisans (BSc)

Bachelor of Science in Chemistry (BSc)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mobil ve Yaygın uzmanlık ile Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS) Bilgisayar

Bachelor of Computer Science (BCS) with specialization in Mobile and Ubiquitous Computing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca lisans Binbaşı

Bachelor of Arts with Major in French

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji Bilim lisans (BSc)

Bachelor of Science in Biology (BSc)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Çalışmaları Sanatlar lisans (BA)

Bachelor of Arts in Classical Studies (BA)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BCD)Toplumun Gelişimi lisans

Bachelor of Community Development (BCD)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları Toplumun lisans Geliştirme

Bachelor of Community Development in Environmental and Sustainability Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Çevre istatistik araştırma ile lisans eğitimi Onur

Bachelor of Science with Honours in Environmental Geoscience

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Felsefe ile lisans Binbaşı

Bachelor of Arts with major in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Kinezyoloji lisans

Bachelor of Kinesiology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Psikolojide ikinci anadal)Beslenme alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Nutrition (with second major in Psychology)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur ile Bilgisayar Bilimleri BCSH - Lisans

BCSH - Bachelor of Computer Science with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Sosyoloji (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlahiyat Master

Master of Divinity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İle lisans İktisat Onur

Bachelor of Arts with Honours in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in Environmental and Sustainability Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
İle lisans Çift Tarihinin Önemli

Bachelor of Arts with Double Major in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ile Matematik alanında lisans ve İstatistikler

Bachelor of Science in Mathematics and Statistics with Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Kinezyoloji Psikolojisi ile lisans

Bachelor of Kinesiology with Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Kinezyoloji ile lisans Psikoloji ile Onurlandırdı

Bachelor of Kinesiology with Honours with Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Eğitim Matematik Bilim entegre Lisans ve İstatistik/Lisans

Integrated Bachelor of Science in Mathematics and Statistics/Bachelor of Education

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans programı İşletme ile İktisat

Bachelor of Arts in Economics with Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans (BSc)

Bachelor of Science in Computer Science (BSc)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlahiyat (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Theology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl (30 kredi saat)
Eğitim Master (MEd) Dahil Eğitimde

Master of Education (MEd) in Inclusive Education

Yüksek Lisans
Tez rota tam Zamanı - olmayan 48 kredi saat tez güzergah ve 51 kredi saat
Onur ile toplumsal Kalkınma bekar

Bachelors of Community Development with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MEd) Eğitim Master Müfredat Çalışmalarında

Master of Education (MEd) in Curriculum Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
İle lisans Fizik Onur

Bachelor of Science with Honours in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji ile lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science with Major in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Beslenme Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science in Nutrition (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Beslenme ile Kinezyoloji lisans

Bachelor of Kinesiology with Nutrition

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İşletme dereceyle BBA

BBA with Honours in Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ile lisans Binbaşı

Bachelor of Arts with Major in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Bölümü

Bachelor of Arts in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro dalında lisans - Üretim

Bachelor of Arts with Major in Theatre - Production

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kadınlar' Lisans Programı;ve Cinsiyetle s

Bachelor of Arts in Women's and Gender Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce tà lisans

Bachelor of Arts with Honours in English

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Rekreasyon Yönetimi Master (BAY)

Master of Recreation Management (MR)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İle lisans Tarihinin Onur

Bachelor of Arts with Honours in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak)Eğitim lisans

Bachelor of Education (BEd)

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl (60 kredi)
(Olmayan)İlahiyat lisans koordinasyon Parça

Bachelor of Theology (Non-ordination Track)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BMus)Müzik lisans

Bachelor of Music (BMus)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Geliştirme Uzmanlığı ile Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS)

Bachelor of Computer Science (BCS) with Specialization in Software Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (lisans ve İstatistikler

Master of Science (MSc) in Mathematics and Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlahiyat (Koordinasyon Parça)lisans

Bachelor of Theology (Ordination Track)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Önemli olan lisans İşletme Almanya

Bachelor of Business Administration with Major in German

Lisans
42 saat tam Zamanı - Minimum
Çevre Bilimi ile Bilim lisans Binbaşı

Bachelor of Science with Major in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS)

Bachelor of Computer Science (BCS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Buradan lisans İşletme İktisat

Bachelor of Arts with Honours in Economics with Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilimler ile Matematik alanında lisans ve İstatistikler

Bachelor of Science in Mathematics and Statistics with Applied Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
İle lisans Fransızca Onur

Bachelor of Arts with Honours in French

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans Kimya

Master of Science (MSc) in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoloji ile Onur ile Kinezyoloji lisans

Bachelor of Kinesiology with Honours with Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans Jeoloji

Master of Science (MSc) in Geology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim çalışmaları (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-6 yıl
Müzik ile Matematik alanında lisans ve İstatistikler

Bachelor of Science in Mathematics and Statistics with Music

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
İle lisans Felsefe buradan

Bachelor of Arts with Honours in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
İngilizce ile lisans Binbaşı

Bachelor of Arts with Major in English

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Ekonomi alanında lisans (BA)

Bachelor of Arts in Economics (BA)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bakanlık doktor

Doctor of Ministry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Almanca ile lisans Binbaşı

Bachelor of Arts with Major in German

Lisans
42 saat tam Zamanı - Minimum
İle lisans Jeoloji Onur

Bachelor of Science with Honours in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Oyun Geliştirme Uzmanlığı ile Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS)

Bachelor of Computer Science (BCS) with Specialization in Game Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca dalında lisans

Bachelor of Arts with Major in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BSc) Bilim lisans (BA)/Lisans Psikoloji Onur

Bachelor of Arts (BA)/Bachelor of Science (BSc) with Honours in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları alanında dereceyle lisans

Bachelor of Arts with Honours in Environmental and Sustainability Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Lisans programı Bilgisayar Bilimleri ile İktisat

Bachelor of Arts in Economics with Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans eğitimi Biyoloji Onur

Bachelor of Science with Honours in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Beslenme yönetimi (Kinezyoloji Seçeneği)

Bachelor of Science in Nutrition (Kinesiology Option)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl