• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Eğitim üzerine yüksek Lisans fiziki Coğrafya (Onur)

Physical Geography with Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve Eğitim BSc (Onur)

Psychology and Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Gereçler Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)

Digital Curation MSc (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Diller BA (Onur)

Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gwleidyddiaeth Ryngwladol BA (Onur)

Gwleidyddiaeth Ryngwladol BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans/Ekonomi BSc (Onur)

Accounting and Finance/Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik (hazırlık yılı dahil) BSc (Onur)

Mathematics (includes foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım Mre

Agriculture MRes

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Matematik MMath (Onur)

Mathematics MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Finans BSc (Onur)

Business Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Atçılık ve Veteriner Bioscience (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Equine and Veterinary Bioscience (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim BA ile İspanyolca (Onur)

Spanish with Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Drama PGCE

Drama PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik BA ile eğitim (Onur)

Education with Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz ve Tatlı su Biyolojisi BSc (Onur)

Marine and Freshwater Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans/İspanyolca BSc (Onur)

Accounting and Finance/Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma, Eğitim) uluslararası Siyaset MA

International Politics (Research Training) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Değişikliği, Etkileri ve Adaptasyon MSc

Environmental Change, Impact and Adaptation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Yönetimi üzerine yüksek Lisans tarım (Onur)

Agriculture with Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman PGCE

German PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Astrofizik MPhys

Astrophysics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk MPhil

Law MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim/Matematik BSc (Onur)

Education/Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bitki Biyolojisi (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Plant Biology (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan ile tarım (sanayi entegre yıl) Bilim BSc (Onur)

Agriculture with Animal Science (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Matematik üzerine yüksek Lisans fiziki Coğrafya

Physical Geography with Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı Doktora

English Literature PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Sanayi entegre yıl), spor ve Egzersiz Bilimi BSc

Sport and Exercise Science (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hanes'r Cyfryngau BA (Onur)

Hanes a'r Cyfryngau BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Biochemistry (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Welsh (yeni başlayanlar için) BSc (Onur)

Computer Science and Welsh (for beginners) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya (yurtdışında entegre yıl) BSc (Onur)

Geography (with integrated year studying abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uzman) Welsh Siyaset ve Toplum MA

Welsh Politics and Society (Specialist) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Toparlama MSc

Digital Curation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik Doktora

Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finansman ile pazarlama BSc (Onur)

Marketing with Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kırsal Yönetim ve Koruma (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Countryside Management and Conservation (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Biyolojisi ve Sağlık BSc (Onur)

Human Biology and Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce PGCE

English PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English Literature and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Siyaset ve Askeri Tarih BA (Onur)

International Politics and Military History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama BSc (Onur)ile muhasebe ve Finans

Accounting and Finance with Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi MA

Art History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Siyaset/Tarih BA (Onur)

International Politics/History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arşiv Yönetimi yl

Archive Administration MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kırsal Yönetimi (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Countryside Management (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Bilimi (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Animal Science (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler Doktora

Biological Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mikrobiyoloji (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Microbiology (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sektöründe entegre yılın Mühendisliği Fizik () BEng

Engineering Physics (with integrated year in industry) BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı/Drama &Tiyatro Çalışmaları BA (Onur)

English Literature/Drama & Theatre Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi ve Pazarlama yüksek lisans

Management and Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya MBiol

Biochemistry MBiol

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yayın için yazma, Medya ve Performans BA (Onur)

Writing for Broadcasting, Media and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset, Medya ve Performans MA

Politics, Media and Performance MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşletme Yönetimi sektöründe entegre yıl () tarım BSc (Onur)

Agriculture with Business Management (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi Doktora

Art History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Saf Matematik/İstatistik BSc (Onur)

Pure Mathematics/Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanayi entegre yıl) kırsal Yönetim ve Koruma FdSc

Countryside Management and Conservation (with integrated year in industry) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe Doktora

Accounting PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sahne ve Tiyatro Tasarımı BA (Onur)

Scenography and Theatre Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Matematik BSc (Onur)

Financial Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Yönetim BA ile beşeri Coğrafya (Onur)

Human Geography with Business and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Finans MSc

International Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama BA ile İspanyolca (Onur)

Spanish with Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kütüphanecilik Doktora

Librarianship PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol BA ile eğitim (Onur)

Education with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Televizyon Çalışmaları BA (Onur)

Film and Television Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Biology (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)siyaset ve Modern Tarih BA

Politics and Modern History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Grafikleri, Vizyon ve Oyunları BSc (Onur)

Computer Graphics, Vision and Games BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uzaktan Eğitim çevre Hukuku ve Politikası Yüksek Lisans)

Environmental Law and Policy LLM (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Uluslararası Politika ve Küresel Kalkınma BA (Onur)

International Politics and Global Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih (yurtdışında entegre yıl okuyan ile) BA (Onur)

History (with integrated year studying abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Geography (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi ve Kütüphane Çalışmaları MA

Information and Library Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri Coğrafya (Sanayi entegre yıl) BA (Onur)

Human Geography (with integrated year in industry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman hukuk LİSANS (Onur)

Law with German LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma Doktora

Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapay Zeka ve Robotik (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Artificial Intelligence and Robotics (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yayınlanan İş Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD in Published Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaban Hayatı Koruma (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Wildlife Conservation (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kırsal Yönetim ve Koruma FdSc

Countryside Management and Conservation FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hayvan Bilimi üzerine yüksek Lisans tarım (Onur)

Agriculture with Animal Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Siyaset BA (Onur)

International Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih/Eğitim BA (Onur)

History/Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Televizyon Çalışmaları/Drama ve Tiyatro Çalışmaları BA (Onur)

Film and Television Studies/Drama and Theatre Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astrofizik BSc (Onur)

Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg'r İeithoedd Celtaidd BA (Onur)

Cymraeg a'r Ieithoedd Celtaidd BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jinekoloji.

Biosciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sektöründe entegre yıl Robotik ve Gömülü Sistemler Mühendisliği () MEng

Robotics and Embedded Systems Engineering (with integrated year in industry) MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siyaset ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Politika Doktora

International Politics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz ve Tatlısu Biyolojisi MBiol

Marine and Freshwater Biology MBiol

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Hukuk BA ile uluslararası Siyaset

International Politics with Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaşam Bilimleri (vakıf yıl dahil) BSc (Onur)

Life Sciences (includes foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Jinekoloji BSc (Onur)

Veterinary Biosciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Hakları ve İnsani Hukuk yüksek lisans

Human Rights and Humanitarian Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Siyaset BA hukuk (Onur)

Law with International Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim ve Finans MSc

Management and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dengeli Bilim PGCE ile fizik

Physics with Balanced Science PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri Coğrafya ile eğitim BA (Onur)

Education with Human Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma ve Film ve Televizyon Çalışmaları BA (Onur)

Creative Writing and Film and Television Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzay Bilimleri ve Robotik BSc (Onur)

Space Science and Robotics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma ve Drama ve Tiyatro Çalışmaları BA (Onur)

Creative Writing and Drama and Theatre Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ile fizik ve Yönetimi BSc (Onur)

Physics with Business and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma ve Fransızca BA (Onur)

Creative Writing and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Muhasebe ve Finans üzerine yüksek Lisans matematik

Mathematics with Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziksel Coğrafya/Matematik BSc (Onur)

Physical Geography/Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Atçılık ve Veteriner Biyobilim BSc (Onur)

Equine and Veterinary Bioscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama ve Tiyatro Çalışmaları/Uluslararası Siyaset BA (Onur)

Drama and Theatre Studies/International Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca/Film ve Televizyon Çalışmaları BA (Onur)

French/Film and Television Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Teorik Fizik BSc (Onur)

Mathematical and Theoretical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Matematik BSc (Onur)

Computer Science/Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gezegen ve Uzay Fiziği MPhys ile fizik

Physics with Planetary and Space Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman BSc ile iş ve Yönetim (Onur)

Business and Management with German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk yüksek lisans (Uzaktan Eğitim)

Law LLM (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Drama ac Astudiaethau Tiyatro/Astudiaethau Ffilm Theledu bir BA (Onur)

Drama ac Astudiaethau Theatr/Astudiaethau Ffilm a Theledu BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Siyaset ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with International Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Hukuku ve Politikası Yüksek Lisans

Environmental Law and Policy LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Yönetimi Yüksek Lisans

Management of Library and Information Services MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
(Tümleşik yıl yurtdışında okuyan) fiziki Coğrafya BSc (Onur)

Physical Geography (with integrated year studying abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro, Film ve Televizyon Çalışmaları Doktora

Theatre, Film, and Television Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği (Sanayi entegre yıl), MEng (Onur)

Software Engineering (with integrated year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Astudiaethau Celtaidd BA (Onur)

Astudiaethau Celtaidd BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik/İstatistik BSc (Onur)

Applied Mathematics/Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arşiv Yönetimi Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)

Archive Administration MA (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları BA (Onur)

Spanish and Latin American Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız/İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

French/English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım DAg profesyonel Doktora

Professional Doctorate in Agriculture DAg

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
(Araştırmalar, Eğitim), Welsh Siyaset ve Toplum MA

Welsh Politics and Society (Research Training) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik/Film ve Televizyon Çalışmaları BA (Onur)

Mathematics/Film and Television Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre Endüstriyel ve Mesleki Eğitim de dahil olmak üzere) bilgisayar Bilimleri Yazılım Mühendisliği (...

Computer Science Software Engineering (including Integrated Industrial and Professional Training) ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi ve Kütüphane Çalışmaları yüksek lisans (Uzaktan Eğitim)

Information and Library Studies MA (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Tarım sektöründe entegre yıl) BSc (Onur)

Agriculture (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beşeri Coğrafya pratik ANNE

Practicing Human Geography MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cymraeg Proffesiynol BA (Onur)

Cymraeg Proffesiynol BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Biyolojisi ve Sağlığı (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Human Biology and Health (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Sanayi entegre yıl) MComp

Computer Science (with integrated year in industry) MComp

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

International Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Miras MA

History and Heritage MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve Kriminoloji (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Psychology and Criminology (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji/Kriminoloji BSc (Onur)

Psychology/Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya PGCE

Geography PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yüksek lisans

Remote Sensing and Geographical Information Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cymraeg BSc ile iş ve Yönetim (Onur)

Business and Management with Cymraeg BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzay Bilimleri ve Robotik MPhys

Space Science and Robotics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka BSc (Onur)

Computer Science and Artificial Intelligence BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yazılım Mühendisliği) Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science (Software Engineering) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Drama ac Astudiaethau Tiyatro BA (Onur)

Drama ac Astudiaethau Theatr BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Parazit Kontrolü.

Parasite Control MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Daearyddiaeth Hanes Cymru bir BA (Onur)

Daearyddiaeth a Hanes Cymru BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih PGCE

History PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sektöründe entegre yılın Mühendisliği Fizik () MEng

Engineering Physics (with integrated year in industry) MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hanes Gwleidyddiaeth Ryngwladol bir BA (Onur)

Hanes a Gwleidyddiaeth Ryngwladol BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı/Eğitim BA (Onur)

English Literature/Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)İspanyolca BSc ile turizm Yönetimi

Tourism Management with Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hanes Hanes Cymru bir BA (Onur)

Hanes a Hanes Cymru BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Robotik ve Gömülü Sistemler Mühendisliği BEng

Robotics and Embedded Systems Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Turizm Yönetimi BSc (Onur)

Tourism Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji MSc

Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık yılı ile fizik BSc (Onur)

Physics with foundation year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih BA ile eğitim (Onur)

Education with History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genetik (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Genetics (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kütüphanecilik MPhil

Librarianship MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kırsal Yönetim ve Koruma BSc (Onur)

Countryside Management and Conservation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanayi entegre yıl) fizik MPhys

Physics (with integrated year in industry) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Fiziksel Coğrafya BSc (Onur)

Computer Science/Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg Daearyddiaeth bir BA (Onur)

Cymraeg a Daearyddiaeth BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih MPhil

History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik/Fizik BSc (Onur)

Mathematics/Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih/İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

History/English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Biyoteknoloji MSc

Industrial Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Cymraeg Gwleidyddiaeth Ryngwladol bir BA (Onur)

Cymraeg a Gwleidyddiaeth Ryngwladol BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset/Tarih BA (Onur)

Politics/History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik/Almanca BA (Onur)

Mathematics/German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gezegen ile fizik ve Uzay Fizik BSc (Onur)

Physics with Planetary and Space Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg/Drama ac Astudiaethau Tiyatro BA (Onur)

Cymraeg/Drama ac Astudiaethau Theatr BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomik & ekonomi; Sosyal Tarih BSc (Onur)

Economics with Economic & Social History BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Siyaset/Fransızca BA (Onur)

International Politics/French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Bilimi BSc (Onur)

Animal Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji MPhil

Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Galler Tarihi BA (Onur)

History and Welsh History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaçağ İngiltere ve Avrupa MA

Medieval Britain and Europe MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziksel Coğrafya BSc (Onur)

Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur), Bilgisayar Bilimleri (temel yıl dahil) BSc

Computer Science (includes foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Siyaset MPhil

International Politics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Finans ve Bankacılık yüksek lisans

International Finance and Banking MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri Coğrafya ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Human Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Sanayi entegre yıl) deniz ve Tatlı su Biyolojisi BSc

Marine and Freshwater Biology (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Ekonomi BA ile uluslararası Siyaset

International Politics with Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Bilimi MSc

Animal Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaçağ ve Erken Modern Tarih BA (Onur)

Medieval and Early Modern History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kırsal Yönetim BSc (Onur)

Countryside Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyolca PGCE

Spanish PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma ve Güzel Sanatlar BA (Onur)

Creative Writing and Fine Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik/Tarih BA (Onur)

Mathematics/History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uzman) uluslararası Siyaset MA

International Politics (Specialist) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik BSc (Onur)ile muhasebe ve Finans

Accounting and Finance with Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dengeli Bilim PGCE ile kimya

Chemistry with Balanced Science PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarım FdSc

Agriculture FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İspanyolca/Uluslararası Siyaset BA (Onur)

Spanish/International Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Atçılık Bilim (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Equine Science (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi BA ile beşeri Coğrafya (Onur)

Human Geography with Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sahne ve Tiyatro Tasarımı/Film ve Televizyon Çalışmaları BA (Onur)

Scenography and Theatre Design/Film and Television Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genetik/Biyokimya BSc (Onur)

Genetics/Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat ve Sanat Tarihi MA

Art and Art History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Koruma PgCert

Digital Preservation PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Fizik BSc (Onur)

Computer Science/Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Tarihin MA

Modern History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ile fizik BSc (Onur)

Physics with Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg/Eğitim BA (Onur)

Cymraeg/Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnternet Bilgisayar Sistemleri ve Yönetim BSc (Onur)

Internet Computing and Systems Administration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız PGCE

French PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma ve İspanyolca BA (Onur)

Creative Writing and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Atçılık Bilim MSc

Equine Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim (Özel Eğitim İhtiyacı) FdA

Education (Special Educational Needs) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sektöründe entegre yıl genetik/Biyokimya () BSc (Onur)

Genetics/Biochemistry (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güzel Sanatlar Mphil

Fine Art Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Robotik ve Gömülü Sistemler Mühendisliği MEng

Robotics and Embedded Systems Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cymraeg/Matematik BA (Onur)

Cymraeg/Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg BA hukuk (Onur)

Law with Cymraeg BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ile siyaset BA (Onur)

Politics with Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cymraeg (fyfyrwyr iaith gyntaf ac kadar iaith) BA (Onur)

Cymraeg (i fyfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İçerir Vakfı yıl) işletme Bilişim Teknolojisi BSc (Onur)

Business Information Technology (includes foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Davranışları (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Animal Behaviour (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik/Fransızca BA (Onur)

Mathematics/French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sektöründe entegre yılın iş Bilgi Teknolojisi BSc (Onur)

Business Information Technology (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sanayi entegre yıl) fiziksel Coğrafya BSc (Onur)

Physical Geography (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji (yurtdışında entegre yıl) BSc (Onur)

Psychology (with integrated year studying abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Eğitim ile matematik BSc

Mathematics with Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl