• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Fitness, Beslenme ve Sağlık BSc (Onur)

Fitness, Nutrition and Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Danışmanlık BSc (Onur)

Psychology and Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilim Ve Teknoloji BSc (Onur)

Environmental Science and Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyun BA için ses ve Müzik (Onur)

Sound and Music for Games BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Oyunu Uygulamaları Geliştirme BSc (Onur)

Computer Game Applications Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda ve Tüketici Bilimi BSc (Onur)

Food and Consumer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Adli Biyoloji BSc (Onur)

Psychology and Forensic Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyun Tasarımı ve Üretim BA (Onur)

Game Design and Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Enerji Sektörüne ilişkin muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance for the Global Energy Sector MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji MSc/PGDip

Psychology MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi MSc/PGDip

International Human Resource Management MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama ve İş BA (Onur)

Marketing and Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Etik Hack BSc (Onur)

Ethical Hacking BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda, Beslenme ve Sağlık BSc (Onur)

Food, Nutrition and Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Bilimler BSc (Onur)

Forensic Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Etik Hack ve Siber Güvenlik yüksek lisans/PGDip

Ethical Hacking and Cyber Security MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal bilimlerde BA (Onur)

Social Science BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
Yiyecek ve İçecek Yenilik MSc/ PGDip

Food and Drink Innovation MSc/ PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Yönetim BA (Onur)

Sport and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Psychology and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans (CİMA Ağ Geçidi) yüksek lisans

Accounting and Finance (CIMA Gateway) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor & Egzersiz BSc (Onur)

Sport & Exercise BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim ve Oyunlar Sanayi BA (Onur)

Management and the Games Industry BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Oyunları Teknoloji BSc (Onur)

Computer Games Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği MEng

Civil and Environmental Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar BSc (Onur)

Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği BEng

Civil and Environmental Engineering BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji BA (Onur)

Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı Hemşireliği) BSc (Onur)

Nursing (Mental Health Nursing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl