• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Lisans eğitimi Patoloji ve Laboratuvar Tıp Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Pathology and Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nüfus Tıpta Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Population Medicine

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Hastalığın Moleküler Tıp Doktora ve Mekanizmaları (DESTEĞİYLE)

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular Medicine and Mechanisms of Disease (M3D)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp - Podiatrist MSc

Sports and Exercise Medicine - Podiatrist MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı, İşyerinde Sağlık ve Davranışsal Tıp MPhil

Public Health, Wellness at Work and Behavioural Medicine MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genel Tıp Bilimleri Enstitüsü Tıp doktor/Master

Doctor of Medicine/Master of Science in Global Medicine

Yüksek Lisans
(Klinik takip) Genel Tıpta MS tam Zamanı - Tıp Doktoru için 4 yıl ders yükü 24 adet
Enfeksiyon ve Genel Sağlık (Tıp) Doktora

Infection and Global Health (Medical) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng bir yıl tıp Mühendisliği (Onur)

Medical Engineering with a year in industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Güvenlik ve Dijital Adli Tıp yüksek lisans

Advanced Security and Digital Forensics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onur Sanatlar lisans - Adli Tıp

Bachelor of Arts Honours - Forensic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Master ;Tıp biliminde Programı s - Konuşma ve Dil Patolojisi

Master's Programme in Medical Science - Speech and Language Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Gelişmiş)Sağlık lisans ve Tıp Bilimleri

Bachelor of Health and Medical Sciences (Advanced)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cerrahi Tıp lisans, Lisans

Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Adli tıp ve Adli Tıp Doktora

Forensic and Legal Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Tıp Doktora

Comparative Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp alanında doktora

Doctorate in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MD/MPH)Halk Sağlığı Tıp doktor / Master

Doctor of Medicine / Master of Public Health (MD/MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Bilim Genişletilmiş Derecesi ilk Yıl Konular Tıp BSc (Onur)Müttefik

Initial Year for Extended Degree in Science - Subjects Allied to Medicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Tıbbi Genetik

Master of Science in Medical Sciences - Medical Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Master ;Tıp Biliminin Mesleki Terapi Programı

Master's Programme in Medical Science - Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Geliştirme, Doktora, Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp

PhD - Doctor of Philosophy in Development, Stem Cells, and Regenerative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 adet
MSc Tıp ve Eczacılık Uyuşturucu Yenilik (Araştırma)

MSc in Medical and Pharmaceutical Drug Innovation (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Mekanik ve Tıp Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli tıp ve Ceza Hukuku yüksek lisans

Forensic Science and Criminal Justice MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
Doktora - Doktora (Tıp - Biyolojik Bilimler)

PhD - Doctor of Philosophy (Medicine - Biological Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji, Polisiye & Vakfı BA ile Adli Tıp (Onur)

Criminology, Policing & Forensics with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Acil Tıp ve Resüsitasyon PGDip

Emergency and Resuscitation Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
M. Sc. Patoloji ve Moleküler Tıp

M.Sc. in Pathology and Molecular Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp ve Sağlık Çalışmaları MPhil

Medical and Health Care Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Halk Sağlığı Tıp Araştırma Ön tarafından Yüksek Lisans - Tıp ve Sağlık Bilimleri ve ...

Higher Degree by Research Preliminary - Medicine and Health Science (Medicine - Public Health and ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Ortodonti

Master of Science in Medical Sciences - Orthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanser Araştırmaları ve Moleküler Biyotıp MSc

Cancer Research and Molecular Biomedicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Adli tıp ve Antropoloji BSc (Onur)

Forensic Science and Anthropology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uyumlu HD)Biyoloji (Doktora) doktora Mühendislik ve Nanotıp

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomaterials Engineering and Nanomedicine (IPHD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Tıp Doktor çift Diploma-Master

Dual Degree in Doctor of Medicine-Master of Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Egzersiz Tıp PGCert

Exercise Medicine PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genetik ve Moleküler Tıp Doktora

Genetics and Molecular Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Biology and Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl polislik Çalışmaları ve Adli Tıp BSc (Onur)

Policing Studies and Forensics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSc) (Çevrimiçi Öğrenme) Pediatrik Acil Tıp

Paediatric Emergency Medicine (Online Learning) (MSc)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Felsefe Master (Sağlık Bilimleri ve Tıp)

Master of Philosophy (Health Science and Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Uluslararası Sağlık ve Tropikal Tıp MSc

International Health and Tropical Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur) Tıbbi Radyasyon lisans (Nükleer Tıp)

Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Nuclear Medicine)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Laboratuvar Tıp Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Laboratory Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 1,5 Yıl, en fazla 4 Yıl kadar
(Sağlık İşitme)Deneysel Tıp.

MRes Experimental Medicine (Hearing Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar ve Siber Adli Tıp BSc (Onur)

Computer and Cyber Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı Tıp Bilimleri MS/Master

MS in Medical Sciences/Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi
Tıp doktoru (MD)

Doctor of Medicine (MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe (HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Cinsel Sağlık) Tıp, yüksek lisans ve Master

Master of Science in Medicine (HIV, STIs and Sexual Health) and Master of Philosophy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Tıp Dal Doktora

Medical Parasitology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Master Tıp Bilimi - Yaşlanma ve Sağlık Programı

Master's Programme in Medical Science - Ageing and Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Adli tıp ve Güvenlik (temel Yıl) BSc (Onur)

Computer Forensics and Security (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Master (HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Cinsel Sağlık)

Master of Medicine (HIV, STIs and Sexual Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Uzmanlık (HBSc) Bilim onur Lisans (Kimya), Tıp Bilimleri

Honours Bachelor of Science (HBSc) (Chemistry) with Specialization in Medical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kardiyovasküler Tıp: kimyasal. Adam

Cardiovascular Medicine: From Molecules to Man MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nükleer Tıp PGDip

Nuclear Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 20 ay
Tıp ve Sağlık Bilimleri lisans (Onur)

Bachelor of Medical and Health Sciences (Honours)

Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
Laboratuvar Tıp alanında Doktora ve Patoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Laboratory Medicine and Pathology

Yüksek Lisans
6 yıl tam Zamanı - 3 yıl Minimun ve maksimum
(Büyük Farmakoloji)Biyotıp lisans

Bachelor of Biomedicine (Major in Pharmacology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Online)spor ve Egzersiz Bilim ve Tıp yüksek lisans

Sport and Exercise Science and Medicine MSc (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile biyotıp (Onur)

Biomedicine with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma ile)halk Sağlığı, İşyerinde Sağlık ve Davranışsal Tıp MSc

Public Health, Wellness at Work and Behavioural Medicine MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Cerrahi Tıp Bilimleri MPhil

Medical Science (Surgery) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
7501 (Doktora) (doktora Tıp

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Tıpta doktora - Doktora (Manyetik Rezonans)

PhD - Doctor of Philosophy (Magnetic Resonance in Medicine)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Toplum MA tıp

Medicine in Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Entegre kuruluş Yılı ile siber ve Dijital Adli Tıp BSc

Cybersecurity and Digital Forensics with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tıp) lisans Onur

Bachelor of Science (Medicine) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji ve Yenileyici Tıp yüksek lisans

Biomaterials and Regenerative Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bio lisans-Tıp Bilimi

Bachelor of Science in Bio-Medical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Spor ve Egzersiz Tıp PgDip/MSc

Sport and Exercise Medicine PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nörobilim ve Öteleme Tıp MSc

Neuroscience and Translational Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Tıp ve Sanat (Onur) lisans, Adli Tıp ve Bilim

Bachelor of Arts (Honours) in Forensics and Arts, Forensics and Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Öğretimde tıp Bilimi Diploması

Medical Science Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Online)spor ve Egzersiz Bilim ve Tıp PgDip

Sport and Exercise Science and Medicine PgDip (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Kuruluş Yılı ile adli tıp BSc

Forensic Science with Foundation Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans Tıp Doktoru (MD)

MBA - Master of Business Administration/Medical Doctor (MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Koruma Tıp MVetSci

Conservation Medicine MVetSci

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Kırsal ve Uzaktan Tıp yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Rural and Remote Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Spor ve Egzersiz Tıp - Medic PGDip

Sports and Exercise Medicine - Medic PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Farklı kanser hücre tipleri metabolik akı haritaları tanımlamak için yeni 3D co-kültür modeli kullanarak ...

Using a novel 3D co-culture model to define metabolic flux maps of different cancer cell types in ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora Tıp doktoru (MD) / Doktor

Doctor of Medicine (MD) / Doctor of Philosophy (PhD)

Yüksek Lisans
64 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tıp Bilimleri (Farmakoloji ve Tedavi) BSc (Onur)

Medical Sciences (Pharmacology and Therapeutics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Bilimleri/BS Ortaöğretim Matematik Tıp

BS in Mathematical Sciences/MEd in Secondary Education Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Bilimleri MBiol (Onur)

Medical Sciences MBiol (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Bilimi BMedSc (Onur)

Medical Science BMedSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Akademik Tıp ana

Master of Academic Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 kredi saat
(Temel Giriş) adli tıp ve Antropoloji BSc (Onur)

Forensic Science and Anthropology (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp - Fizyo MSc

Sports and Exercise Medicine - Physio MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar ve Dijital Adli Tıp (temel Yıl) BSc (Onur)

Computer and Digital Forensics (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cilt Yaşlanması ve Estetik Tıp MSc

Skin Ageing and Aesthetic Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
Ana Klinik Tıp (Liderlik ve Yönetimi)

Master of Clinical Medicine (Leadership and Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 80 adet
(Onkoloji) Tıp Bilimi MPhil

Medical Science (Oncology) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(LDB)Tabanlı Türkiye Acil Tıp D. O. - Anlatım-Tartışma

D.O. in Osteopathic Medicine - Lecture-Discussion Based (LDB)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Tamamlayıcı Tıp)Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Science (Complementary Medicine)

Lisans
Kredi (ön) part-time Online/Uzaktan - 4.5 yıl
Tıp ve Cerrahi) Mevcuttur

Medicine and Surgery MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tabakalı Tıp MSc

Stratified Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp Mühendisliği (Yurtdışında bir Yıl ile) BEng (Onur)

Medical Engineering (with a Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp (5 yıl) ) Salya

Medicine (5 years) MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ortopedi ve Travma Tıp Doktora

Orthopaedic and Trauma Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber güvenlik ve Dijital Adli Tıp BSc (Onur)

Cybersecurity and Digital Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp doktoru MD

Doctor of Medicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisansüstü (883AA (online) Adli Tıp Adli Tıp Çalışmaları alanında Diploma.3)

Postgraduate Diploma in Forensic Studies in Forensic Science (online) (883AA.3)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp Bilimi MPhil

Medical Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp.

Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Master ;Tıp biliminde Fizyoterapi Programı

Master's Programme in Medical Science - Physiotherapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Adli Tıp ve Bilgisayar Güvenliği yüksek lisans

Digital Forensics and Computer Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kök Hücre ve Yenileyici Tıp yüksek lisans

Stem Cell and Regenerative Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimleri

Medical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Bilgisayar yüksek lisans Yolu Adli Tıp

Graduate Pathway in Computer Forensics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Tıp Bilimlerinde Doktora - Ortodonti

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Orthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Biyoteknoloji Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences in Medical Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MAM Kanser Birimi) tıp Bilimi Doktora

Medical Science (MRC Cancer Unit) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Tıp Uzmanlaşma ile Ceza Adalet BS

BS in Criminal Justice with Forensic Science Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 192 krediyi
Tıp fizik ve Mühendislik: Radyasyon Fiziği yüksek lisans

Physics and Engineering in Medicine: Radiation Physics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Türkiye Acil Tıp En

Osteopathic Medicine MOst

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BA Yazma, Retorik ve Söylem/Ortaöğretim İngilizce Tıp

BA in Writing, Rhetoric and Discourse/MEd in Secondary Education English

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Master (Klinik Epidemiyoloji)

Master of Medicine (Clinical Epidemiology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Sandviç ders) bilgisayar Adli tıp BSc

Computer Forensics(Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGDip) (Çevrimiçi Öğrenme) Pediatrik Acil Tıp

Paediatric Emergency Medicine (Online Learning) (PGDip)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Matematik Bilimleri/BA Ortaöğretim Matematik Tıp

BA in Mathematical Sciences/MEd in Secondary Education Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Solunum Tıp MSc

Respiratory Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenidoğan Tıp MSc

Neonatal Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Ürün Tasarım MA Prototipleme

Product Design Prototyping MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı ile adli tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Laboratuvar Tıp lisans (Onur) İHBL

Bachelor of Laboratory Medicine (Honours) IHBL

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Master (Uyku İlacı)

Master of Medicine (Sleep Medicine)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp Tarihi (Doktora) Felsefe M. D/Doktor

M.D/Doctor of Philosophy (PhD) in History of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyokimya ve Moleküler Tıp BSc (Onur)

Biochemistry and Molecular Medicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimi Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Medical Science

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
(Büyük Biyoteknoloji)Biyotıp lisans

Bachelor of Biomedicine (Major in Biotechnology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Tıp Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Medical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nanotıp Yüksek Lisans

Nanomedicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp - Podiatrist PGDip

Sports and Exercise Medicine - Podiatrist PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Siber Adli Tıp (BSc) lisans eğitimi ve Bilgi Güvenliği

Bachelor of Science (BSc) in Cyber Forensics and Information Security

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Enfeksiyon, Bağışıklık ve İnflamasyon)Tıp biliminde önemli Güven Mre + Doktora

Wellcome Trust MRes + PhD in Medical Science (Infection, Immunity and Inflammation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Türkiye Acil Tıp Hayat B. S. Bilimler / D. O.

B.S. in Life Sciences / D.O. in Osteopathic Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 115 kredi saat
Alanlarında Profesyonel Uygulama Yıl ile bilgisayar Güvenliği ve Adli Tıp BSc

Computer Security and Forensics with Professional Practice Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Bilim Tarihi ve Tıp A.

M.A. in History of Science and Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 açısından
Ön Seçmeli Çalışmaları ile Tiyatro Bölümü ve Performans-Tıp

Bachelor of Arts in Theatre and Performance with Elective Studies in Pre-Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rejeneratif Tıp Mre için doku Mühendisliği

Tissue Engineering for Regenerative Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Lisans eğitimi (Adli Tıp)

Bachelor of Science (Forensic Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimi Master (Göz Bilimi)

Master of Science in Medicine (Ophthalmic Science)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Nanotıp PGCert

Nanomedicine PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MD)Tıp Eğitimi

Medical Education (MD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Adli Tıp Bilimleri MSc

Forensic Medical Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Yapısı ve İşlevi Biyotıp lisans (Büyük)

Bachelor of Biomedicine (Major in Human Structure and Function)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MPhil) Felsefe Tıp ve Cerrahi ana

Master of Philosophy (MPhil) in Medicine and Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hospitalist Tıp MSc

Hospitalist Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Koruma Tıp PGDip

Conservation Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Oral Tıp

Master of Science in Medical Sciences - Oral Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Tıp Mühendisliği (Yerleştirme yıl) BEng (Onur)

Medical Engineering (with Placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezuniyet Belgesi (882AA (online) Adli Tıp Adli Tıp Çalışmalarında.3)

Graduate Certificate in Forensic Studies in Forensic Science (online) (882AA.3)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl
(Psikiyatri) Tıp Bilimi MPhil

Medical Science (Psychiatry) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Adli tıp Bilimi Master ve Güvenlik Yönetimi

Master of Science in Computer Forensics and Security Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 dönem saat
Liberal Sanatlar lisans programı: Tıp, Sağlık ve Toplum

Bachelor of Arts in Liberal Arts: Medicine, Health and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Tıp ana (HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Cinsel Sağlık) ve Ana

Master of Medicine (HIV, STIs and Sexual Health) and Master of Philosophy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Dijital Adli Tıp ve Siber Araştırma tarafından MSc

MSc by Research in Digital Forensics and Cybersecurity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
(Onur)BSc Biyotıp ile biyolojik Bilimler

Biological Sciences with Biomedicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimleri ve Mühendisliği BSc (Onur)

Medical Sciences and Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Deneysel Tıp

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Experimental Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yol Tıp MSc

Pathway Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimi Master (Uyku İlacı)

Master of Science in Medicine (Sleep Medicine)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp Bilimi (Tıp) MPhil

Medical Science (Medicine) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İslam Tıp Biyoloji B. S. kombine Lisans/Doktora

Combined Degree of B.S. in Biology/Doctor of Podiatric Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Laboratuvar Tıp alanında yüksek lisans ve Patobiyoloji

Master of Science in Laboratory Medicine and Pathobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 Yarı yıl
Tıp (Doktora. MPhil. MD)

Medicine (PhD. MPhil. MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp biliminde M. S.

M.S. in Medical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
(Doktora)Tıp Tarihi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - üç-dört yarıyıl
Moleküler Tıp Yüksek Lisans

Molecular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Etiği ve Palyatif Bakım MA, Yüksek Lisans Diploması

Medical Ethics and Palliative Care MA, Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında Doktora

Medical and Health Care Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kök Hücre, Gelişim ve Rejeneratif Tıp.

Stem Cells, Development and Regenerative Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cerrahi Tıp lisans Lisans (Onur)

Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Patoloji ve Laboratuvar Tıp

Doctor of Philosophy (PhD) in Pathology and Laboratory Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Oral Tıp MSc

Oral Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Laboratuvar Tıp ana

Master of Laboratory Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 2 Yıl, maksimum 5 Yıl
(Disiplinlerarası Moleküler Tıp) Öteleme Tıp.

Translational Medicine (Interdisciplinary Molecular Medicine) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Adli Tıp kriminoloji BA (Onur)

Criminology with Forensic Science BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Felsefe Master (Manyetik Rezonans)

Master of Philosophy (Magnetic Resonance in Medicine)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Yüksek Lisans Diploması)ötelenme Kardiyovasküler Tıp PG Diploma

Translational Cardiovascular Medicine PG Diploma (Postgraduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp ve Cerrahi MB BS

Medicine and Surgery MB BS

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp ve Eczacılık Uyuşturucu Yenilik MSc - Yenilikçi Tıp

MSc in Medical and Pharmaceutical Drug Innovation - Innovative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Tıp Bilimi Master (İlaç ve Tıbbi Cihaz Geliştirme)

Master of Science in Medicine (Pharmaceutical and Medical Device Development)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Spor ve Egzersiz Tıp - Fizyo PGDip

Sports and Exercise Medicine - Physio PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Biyomedikal Bilim lisans Patoloji ve Laboratuvar Tıp Okuyor

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Pathology and Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruyucu Kardiyovasküler Tıp PGDip

Preventative Cardiovascular Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Yüksek Lisans Programı Eczacılık Bilimleri

MSc in Medical Pharmaceutical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Adli Tıp ve Sanatlar lisans (Onur), Adli Tıp ve Bilim

Bachelor of Science (Honours) in Forensics and Arts, Forensics and Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Solunum Tıp PgCert

Respiratory Medicine PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp Tarihi MA

History of Medicine MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Moleküler ve Hücresel Tıp DPhil

Molecular and Cellular Medicine DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MD), Tıp Doktorları ve Cerrahları (Doktora)Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Physicians and Surgeons to Doctor of Medicine (MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimleri MD

Medical Sciences MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih lisans programı - Bilim Tarihi ve Tıp

Bachelor of Arts in History - History of Science and Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik ve Tıp Mühendisliği (Yurtdışında Yıl) BEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering (with Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek Lisans Giriş) tıp (4 yıl) ) Salya

Medicine (Graduate Entry) (4 years) MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyotıp M. D

Biomedicine M.D

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tabakalı Tıp BSc (Onur)

Stratified Medicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp BSc - Genel Sağlık

BSc in Medicine - Global Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Patoloji ve Laboratuvar Tıp Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Pathology and Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik ve Tabakalı Tıp MSc

Clinical Trials and Stratified Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp MPhil

Medicine MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültür ana, Sağlık ve Tıp

Master of Culture, Health and Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans / Doktora

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Master (Yapılar ve Adli Tıp)

Master of Engineering (Structures and Forensics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sadece (Fast-track, Yüksek Lisans Giriş) tıp BMBCh

Medicine (Fast-track, Graduate Entry only) BMBCh

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siber Güvenlik, Tehdit İstihbaratı ve Adli Tıp yüksek lisans

Cyber Security, Threat Intelligence and Forensics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilim Eğitim (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Medical Scientist Training

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Mesafe ile Tıpta fizik ve Mühendislik MSc Öğrenme

Physics and Engineering in Medicine by Distance Learning MSc

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
(Tropik Sağlık ve Tıp)Araştırma Yöntemleri lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Research Methods (Tropical Health and Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deneysel Tıp Doktora

Experimental Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ameliyat Tıp MSc

Perioperative Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Araştırma MSc)adli tıp

Forensic Science (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Adli Tıp BSc (Onur)

Computer Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MCh) Cerrahi ana Tıpta

Master of Surgery (MCh) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öteleme Tıp Doktora

Translational Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
HST (MD), Tıp doktoru - Sağlık Bilimleri ve Teknoloji

Doctor of Medicine (MD) - Health Sciences and Technology (HST)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Biyokimya alanında yüksek lisans ve Moleküler Tıp

Master of Science in Biochemistry and Molecular Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 adet
Karşılaştırmalı Tıp alanında yüksek lisans ve Bütünleştirici Biyoloji

Master of Science in Comparative Medicine and Integrative Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyolojik Bilimler/BS Ortaöğretim Biyoloji Tıp

BS in Biological Sciences/MEd in Secondary Education Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Cerrahi Tıp lisans Lisans

Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyotıp MD

Biomedicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Klinik Tıp Bilimleri Lisans, Doktora

Bachelor of Clinical Sciences, Doctor of Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Doktora, MPhil, MD)psikolojik Tıp ve Klinik Nörobilim

Psychological Medicine and Clinical Neurosciences (PhD, MPhil, MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Acil Tıp ve Resüsitasyon MSc

Emergency and Resuscitation Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Tıp doktoru ve Ameliyat

Doctor of Medicine and Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Doktora (Tıp - Paraclinical Bilimler)

PhD - Doctor of Philosophy (Medicine - Paraclinical Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Master (Katarakt ve Kardiyovasküler Cerrahi)

Master of Medicine (Cataract and Refractive Surgery)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Adli Tıp lisans programı (Kombine Onur)

Bachelor of Arts in Forensics (Combined Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İmmünoloji Tıp Bilimleri Master

Master of Medical Sciences in Immunology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Yüksek Lisans Giriş)Tıpta MB, BCh, BAO (Onur)

MB, BCh, BAO (Hons) in Medicine (Graduate Entry)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kas-iskelet Biyoloji (Tıp) MD

Musculoskeletal Biology (Medicine) MD

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
MA Tıp Tarihi: Zihinler, Bedenler ve Kültürler

History of Medicine: Minds, Bodies and Cultures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzmanlık)Tıp Biliminin usta

Master of Medical Science (with specialisations)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Kültür, Sağlık ve Tıp Master (Gelişmiş)

Master of Culture Health and Medicine (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp (Lisansüstü Giriş) ) Sermaye

Medicine (Graduate Entry) MB BCh

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler ve Kinetik Tıpta doktora, MD/PhD

PhD, MD/PhD in Molecular and Translational Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Temel Eğitim - 2 dönem
Rejeneratif Tıp ve Hücresel Tedaviler Doktora

Regenerative Medicine and Cellular Therapies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimleri MPhil

Medical Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora

Cellular and Molecular Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp alanında yüksek lisans (Klinik Nörofizyoloji)

Master of Science in Medicine (Clinical Neurophysiology)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Yüksek lisans Belgesi)ötelenme Kardiyovasküler Tıp PG Sertifikası

Translational Cardiovascular Medicine PG Certificate (Postgraduate Certificate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diş Hekimliği alanında yüksek lisans - Oral Tıp

Master of Science in Dentistry - Oral Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Laboratuvar Tıp doktoru diploması

Bachelor of Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
(Radyoloji) Tıp Bilimi MPhil

Medical Science (Radiology) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp Bilimleri BSc (Onur)

Sport and Exercise Medical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MD/JD)Hukuk ve Tıp doktoru

Doctor of Medicine and Law (MD/JD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Tıp öğrenimi Biyolojik Bilimler alanında lisans – Biyomedikal Bilim ()

Bachelor of Science in Biological Sciences – Biomedical Science (Premedical)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Güvenlik ve Adli Tıp BEng (Onur)

Digital Security and Forensics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İMHC)Protez üzerinde yapılan araştırmada ustaları Mühendisliği ve Nanotıp

Masters by Research in Biomaterials Engineering and Nanomedicine (IMHC)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Deneysel Tıp (Doktora)- Çevre

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Experimental Medicine - Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Prenatal Genetik ve Fetal Tıp MSc

Prenatal Genetics and Fetal Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Temel Tıp Bilimlerinde lisans eğitimi

Bachelor of Science in Basic Medical Sciences

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Klinik Tıp Doktora

Clinical Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) ve Adli Tıp Bilimleri BSc (Onur)

Forensic and Medical Sciences (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Ön Yıl) Sermaye ile tıp

Medicine with a Preliminary Year MB BCh

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Doktora) doktora Tıp biliminde (uyumlu HD)

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Science (IPHD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp doktoru

Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Master ve Tropikal Tıp

Master of Public Health and Tropical Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Tıp alanında yüksek lisans (Ağrı tedavisi)

Master of Science in Medicine (Pain Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Geriatrik Tıp Doktora

Geriatric Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık lisans ve Tıp Bilimleri

Bachelor of Health and Medical Sciences

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı veya eşdeğer
Laboratuvar Tıp alanında yüksek lisans ve Patoloji

Master of Science in Laboratory Medicine and Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Tıp)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Türkiye Acil Tıp D. O. - Göçmen Doktorlar Programı

D.O. in Osteopathic Medicine - Emigre Physicians Program

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tıp Bilimleri Lisans/Doktora

Bachelor of Science/Doctor of Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Seyahat Tıp Fakültesi mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of Travel Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay tam zamanlı
Deneysel Tıp alanında doktora (Doktora)

Doctor of Philosophy in Experimental Medicine (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tipografi ve Grafik İletişim Doktora

Typography and Graphic Communication PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomühendislik Sistemleri Biyotıp lisans (Büyük)

Bachelor of Biomedicine (Major in Bioengineering Systems)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Önceden Gelişmiş lisans-Tıp

Bachelor of Advanced Science in Pre-Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tıp Bilimi)Bilim Gelişmiş Bilgisayar ve Lisans

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Science (Medical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Spor ve Egzersiz Tıp MSc

Applied Sport and Exercise Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler Tıp İrlanda Klinik ve Ötelenme Araştırma Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Molecular Medicine Ireland Clinical and Translational Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Patoloji ve Laboratuvar Tıp alanında doktora (Doktora)

Doctor of Philosophy in Pathology and Laboratory Medicine (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Felsefe Master (Fakülte) Tarafından yapılan bir Araştırma

Master of Philosophy (Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Genel Tıp alanında yüksek lisans

Master of Science in Global Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 Minimum toplam birimler
(Eski Tıp)Büro Yönetimi Diploma – Sağlık Hizmetleri

Diploma in Office Administration – Health Services (formerly Medical)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp biliminde MS

MS in Medical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Tıp Bilimlerinde Doktora - Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Obstetrics and Gynecology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yerli Politika Geliştirme Yüksek Lisans Diploması (TİPD01)

Graduate Diploma of Indigenous Policy Development (TIPD01)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Acil Tıp PgCert/PgDip/MSc

Emergency Medicine PgCert/PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
(Tropik Sağlık ve Tıp)Araştırma Yöntemleri lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Research Methods (Tropical Health and Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Nükleer Tıp) Sağlık Bilimleri BSc (Onur)

Healthcare Science (Nuclear Medicine) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Doktora

Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sahne Sanatları Tıp MSc

Performing Arts Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Büyük Nörobilim)Biyotıp lisans

Bachelor of Biomedicine (Major in Neuroscience)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öncesi Tıp Bilimi CertHE

Pre-Medical Science CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimleri doktoru

Doctor of Medical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl