• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Acil Tıp ve Resüsitasyon PGDip

Emergency and Resuscitation Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Genetik ve Moleküler Tıp Doktora

Genetics and Molecular Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14 Tipografi BA ile grafik İletişim

Graphic Communication with Typography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimleri MD

Medical Sciences MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler ve Hücresel Tıp DPhil

Molecular and Cellular Medicine DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Tıp doktoru (MD)/MS Bilimler

Doctor of Medicine (MD)/MS in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Master (Toplum Tıp ve Klinik Epidemiyoloji)

Master of Philosophy (Community Medicine and Clinical Epidemiology)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Deneysel Tıp Bilim Master (MSc)

Master of Science in Experimental Medicine (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Tıp MPhil

Medicine MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Yerleştirme Yıl) Biyotıp BSc ile biyolojik Bilimler

Biological Sciences with Biomedicine (Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Mesleki Eğitim üzerine yüksek Lisans Tıp Bilimleri

Medical Sciences with Professional Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp.

Sport and Exercise Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Büyük Nörobilim)Biyotıp lisans

Bachelor of Biomedicine (Major in Neuroscience)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner Tıp Alanlarında MVB

MVB (Hons) in Veterinary Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp alanında doktora

Doctorate in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Tıp Doktora

Comparative Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Sağlık (Tıp) Doktora

One Health (Medical) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi Patoloji ve Laboratuvar Tıp Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Pathology and Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moleküler ve Klinik Tıp MScR

Molecular and Clinical Medicine MScR

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Tıp - Biyolojik Bilimler)

Master of Philosophy - Research (Medicine - Biological Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik Güvenlik ve Dijital Adli Tıp yüksek lisans

Electronic Security and Digital Forensics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Eğitimi MMEd

Medical Education MMEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilim Tarihi, Tıp ve Teknoloji MPhil

History of Science, Medicine and Technology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Biyomühendislik Sistemleri Biyotıp lisans (Büyük)

Bachelor of Biomedicine (Major in Bioengineering Systems)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği Tıp Doktor çift Diploma-Master

Dual Degree in Doctor of Medicine-Master of Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Bilimleri.

Medical Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp Bilimi (CİMR) Doktora

Medical Science (CIMR) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp MSc

Sports and Exercise Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cilt Yaşlanması ve Estetik Tıp MSc

Skin Ageing and Aesthetic Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
İş Tıp Bilimi Lisans C10163v4 Lisans

C10163v4 Bachelor of Medical Science Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Master (Pediatrik Tıp)

Master of Medicine (Paediatric Medicine)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp Bilimi (Tıp) MPhil

Medical Science (Medicine) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp - Kanada Programı) Mevcuttur

Medicine - Canadian Programme MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Sağlık alanında Lisans Derecesi onur ve Tıp Bilimleri

Honours Degree of Bachelor of Health and Medical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cerrahi MCh (Ortopedi & Rejeneratif Tıp)

MCh in Surgery (Orthopaedics & Regenerative Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Tıp ana

Master of Advanced Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ameliyat Tıp MSc

Perioperative Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora) doktora Bütünleşik (Sağlık ve Tıp)

Doctor of Philosophy (PhD) Integrated (Health and Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Tıp geçidi (G2M) CertHE

Gateway to Medicine (G2M) CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onur Sanatlar lisans - Adli Tıp

Bachelor of Arts Honours - Forensic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Hukuku PGDip

Medical Law PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
(4 yıl) ve Adli Tıp Bilimleri BSc (Onur)

Forensic and Medical Sciences (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGCert) (Çevrimiçi Öğrenme) Pediatrik Acil Tıp

Paediatric Emergency Medicine (Online Learning) (PGCert)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Biyoloji ve Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Biology and Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Disiplinlerarası Moleküler Tıp) Öteleme Tıp.

Translational Medicine (Interdisciplinary Molecular Medicine) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Halk Sağlığı, İşyerinde Sağlık ve Davranışsal Tıp Doktora

Public Health, Wellness at Work and Behavioural Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Nükleer Tıp) Tıbbi Radyasyon lisans İBRS

Bachelor of Medical Radiation Science (Nuclear Medicine) IBRS

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Patoloji ve Laboratuvar Tıp Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Pathology and Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Laboratuvar Tıp lisans (Onur) İHBL

Bachelor of Laboratory Medicine (Honours) IHBL

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ile doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp MSc

Tissue Engineering and Regenerative Medicine MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jinekoloji ve Tıp Doktora

Biosciences and Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Biyotıp MD

Biomedicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Matematik Bilimleri/BS Ortaöğretim Matematik Tıp

BS in Mathematical Sciences/MEd in Secondary Education Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Uygulamalı Bilim Associate Yardım

Associate in Applied Science in Medical Assisting

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler ve Klinik Tıp Doktora

Molecular and Clinical Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji ve Yenileyici Tıp yüksek lisans

Biomaterials and Regenerative Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimi Doktora

Medical Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
HST (MD), Tıp doktoru - Sağlık Bilimleri ve Teknoloji

Doctor of Medicine (MD) - Health Sciences and Technology (HST)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tıp Bilimlerinde Doktora - Ortodonti

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Orthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kapsamlı Eğitim: Araştırma, Politika ve Uygulama Tıp

Inclusive Education: Research, Policy and Practice MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mitokondriyal Biyoloji ve Tıp.

Mitochondrial Biology and Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Tıp Bilimleri BSc (Onur)

Applied Medical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp - Fizyo MSc

Sports and Exercise Medicine - Physio MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Master (Psikiyatri)

Master of Medicine (Psychiatry)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Tıpta BA, Edebiyat ve Toplum

BA in Medicine, Literature, and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Mezuniyet Belgesi (882AA (online) Adli Tıp Adli Tıp Çalışmalarında.3)

Graduate Certificate in Forensic Studies in Forensic Science (online) (882AA.3)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl
Tıp Bilimi BSc (Onur)

Medical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Eğitimi (Ara seviyelerinden) MA

Medical Education (Intercalated) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Tıp Doktora

Clinical Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BA Yazma, Retorik ve Söylem/Ortaöğretim İngilizce Tıp

BA in Writing, Rhetoric and Discourse/MEd in Secondary Education English

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Yüksek Lisans Programı Eczacılık Bilimleri

MSc in Medical Pharmaceutical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Mekanik ve Tıp Mühendisliği (Yurtdışında Yıl), MEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora) doktora Tıp ve Biyolojik Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical and Biological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Tıp - Halk Sağlığı)

Master of Philosophy - Research (Medicine - Public Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
7501 (Doktora) (doktora Tıp

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Kadınlar' Efendisi;s Sağlık Tıp

Master of Women's Health Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
M. Sc. Patoloji ve Moleküler Tıp

M.Sc. in Pathology and Molecular Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Bilimleri Felsefe lisans (Onur) Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Medical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Mühendisliği

Medical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Spor ve Egzersiz Tıp MSc

Applied Sport and Exercise Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli tıp ve Adli Tıp Doktora

Forensic and Legal Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enfeksiyon ve Genel Sağlık (Tıp) Doktora

Infection and Global Health (Medical) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi (Adli Tıp)

Bachelor of Science (Forensic Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Adli Tıp BSc (Onur)

Computer Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner Tıp Bilimleri doktoru (DVetMedSc)

Doctor of Veterinary Medical Science (DVetMedSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Ortodonti

Master of Science in Medical Sciences - Orthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp ve Sağlık Araştırmaları MD

Medical and Health Care Studies MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans / Doktora

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp ve Sağlık Bilimleri lisans (Onur)

Bachelor of Medical and Health Sciences (Honours)

Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
Felsefe (HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Cinsel Sağlık) Tıp, yüksek lisans ve Master

Master of Science in Medicine (HIV, STIs and Sexual Health) and Master of Philosophy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Araştırma ile)halk Sağlığı, İşyerinde Sağlık ve Davranışsal Tıp MSc

Public Health, Wellness at Work and Behavioural Medicine MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hücre ve Gelişim Biyolojisi Biyotıp lisans (Büyük)

Bachelor of Biomedicine (Major in Cell and Developmental Biology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Yapısı ve İşlevi Biyotıp lisans (Büyük)

Bachelor of Biomedicine (Major in Human Structure and Function)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hücresel ve Moleküler Tıp BSc (Onur)

Cellular and Molecular Medicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim lisans - Tıp ve Veterinerlik (MVS)

Bachelor of Science in Biomedical Science - Medical and Veterinary Sciences (MVS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Adli tıp & Güvenlik MEng (Onur)

Computer Forensics & Security MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Acil Tıp ve Resüsitasyon MSc

Emergency and Resuscitation Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Tıp Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Medical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tıp Bilimi)Felsefe doktora - Doktor

Ph.D - Doctor of Philosophy (Medical Science)

Yüksek Lisans
Zaman eşdeğeri (ya da bölümü), dört yıl tam tam Zamanı - en Az iki yıllık süresi ve en fazla
Moleküler Tıp Doktora

Molecular Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Temel Tıp Bilimlerinde lisans eğitimi

Bachelor of Science in Basic Medical Sciences

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Oral Tıp

Master of Science in Medical Sciences - Oral Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Tıp Bilimleri MSc

Medical Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp Bilimi İBMS lisans

Bachelor of Medical Science IBMS

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tıp) Kas-İskelet Sistemi Biyoloji Doktora

Musculoskeletal Biology (Medicine) PhD

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
(MD), Tıp Doktorları ve Cerrahları (Doktora)Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Physicians and Surgeons to Doctor of Medicine (MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Laboratuvar Tıp ana

Master of Laboratory Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 2 Yıl, maksimum 5 Yıl
Tıp Eğitimi Doktora

Medical Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora

Cellular and Molecular Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji ileri Diploma - Gelişmiş (eski Biyoteknoloji Teknoloji Uzmanı - Adli Tıp)

Advanced Diploma in Biotechnology - Advanced (formerly Biotechnology Technologist - Forensics)

Mesleki
Tam Zamanlı - 5 dönem
Laboratuvar Tıp lisans/Lisans (BSc/Laboratuvar Tıp BLabMed)

Bachelor of Science/Bachelor of Laboratory Medicine (BSc/BLabMed) in Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Radyasyon Bilimleri B. S. - Nükleer Tıp Teknolojisi Konsantrasyon

B.S. in Medical Radiation Sciences - Nuclear Medicine Technology Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji Mscı ile adli tıp

Forensic Science with Criminology MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimi (Pediatri) MPhil

Medical Science (Paediatrics) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp ana (İç Hastalıkları)

Master of Medicine (Internal Medicine)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Kriminoloji ve Adli Tıp Çalışmaları BSc (Onur)

Criminology and Forensic Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Tıp DPhil

Clinical Medicine DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Tıp ana (HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Cinsel Sağlık) ve Ana

Master of Medicine (HIV, STIs and Sexual Health) and Master of Philosophy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Biyokimya alanında yüksek lisans ve Moleküler Tıp

Master of Science in Biochemistry and Molecular Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 adet
Bilim Teknoloji ve Tıp Tarihi MA

History of Science Technology and Medicine MA

Yüksek Lisans
Tıp Felsefe Master (Manyetik Rezonans)

Master of Philosophy (Magnetic Resonance in Medicine)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tıp MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans/M. D.

MBA - Master of Business Administration/M.D. in Medicine

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Karşılaştırmalı Tıp MS

MS in Comparative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 UW 10-gerekli notu kredisi
Tıp BMBCh

Medicine BMBCh

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Disiplinlerarası Moleküler Tıp) Öteleme Tıp PgCert

Translational Medicine (Interdisciplinary Molecular Medicine) PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Adli Tıp yüksek lisans (Profesyonel Uygulama)

Master of Forensic Science (Professional Practice)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bond Üniversitesi Vakfı Programı - Sağlık Bilimleri ve Tıp

Bond University College Foundation Program - Health Sciences and Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem (8 ay)
(Enfeksiyon, Bağışıklık ve İnflamasyon)Tıp biliminde önemli Güven Mre + Doktora

Wellcome Trust MRes + PhD in Medical Science (Infection, Immunity and Inflammation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans Toplum Tıp Araştırma tarafından

Master of Science (MSc) in Community Medicine by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Biliminin Master

Master of Medical Science

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Genomik Tıp Yüksek Lisans/Diploma/Sertifika

Genomic Medicine MSc/Diploma/Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefenin ana, ANU Tıp Fakültesi

Master of Philosophy, ANU Medical School

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp MSc

Sport and Exercise Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp doktoru Klinik araştırmalar, yüksek lisans/

Doctor of Medicine/Master of Science in Clinical Investigation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Bilimi (CİMR) MPhil

Medical Science (CIMR) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyotıp M. D

Biomedicine M.D

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yol Tıp Doktora

Pathway Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği Tıp

Teaching English to Speakers of Other Languages MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı, İşyerinde Sağlık ve Davranışsal Tıp MPhil

Public Health, Wellness at Work and Behavioural Medicine MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek lisans Tezi ile Tıp Bilimleri

MSc by Thesis Medical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp öğrenimi Biyolojik Bilimler alanında lisans – Biyomedikal Bilim ()

Bachelor of Science in Biological Sciences – Biomedical Science (Premedical)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Eğitimi MPhil

Medical Education MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Türk hijyen ve deneysel biyoloji

Master of Science in Medical Sciences - Periodontology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uzmanlık)Tıp Biliminin usta

Master of Medical Science (with specialisations)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Tıp Eğitimi PGDip

Medical Education PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genomik Tıp PgCert/PgDip/MSc

Genomic Medicine PgCert/PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar ve Siber Adli Tıp BSc (Onur)

Computer and Cyber Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimleri

Medical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Siber Adli Tıp (BSc) lisans eğitimi ve Bilgi Güvenliği

Bachelor of Science (BSc) in Cyber Forensics and Information Security

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Adli tıp Bilimi Master ve Güvenlik Yönetimi

Master of Science in Computer Forensics and Security Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 dönem saat
(M. A.) yüksek lisans Tıp Aile Terapisi

Master of Arts (M.A.) in Medical Family Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Rejeneratif Tıp ve Hücresel Tedaviler Doktora

Regenerative Medicine and Cellular Therapies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp - Fizyo PGDip

Sports and Exercise Medicine - Physio PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Tarih lisans programı - Bilim Tarihi ve Tıp

Bachelor of Arts in History - History of Science and Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Tıp alanında yüksek lisans ve Bütünleştirici Biyoloji

Master of Science in Comparative Medicine and Integrative Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Dijital Adli Tıp ve Siber suç Analizi MSc

Digital Forensics and Cybercrime Analysis MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Felsefe Master (MPhil) (Tıp)

Master of Philosophy (MPhil) (Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp biliminde MS

MS in Medical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Estetik Tıp PGDip

Aesthetic Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Tıpta(Doktora)a/MD

PhD - Doctor of Philosophy/MD in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 yıl
(CİMR)Tıp biliminde mre + Doktora

MRes + PhD in Medical Science (CIMR)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tıp Araştırmaları Lisans, Doktora/Lisans

Bachelor of Medical Studies, Doctor of Medicine/Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 8 yıl
Malzemeler (Doktora) doktora Mühendislik ve Nanotıp (LPHD)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomaterials Engineering and Nanomedicine (LPHD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Doktora (Tıp - Biyolojik Bilimler)

PhD - Doctor of Philosophy (Medicine - Biological Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp (Bütünleşik) Doktora) ve Biyolojik Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Medical and Biological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktorlar (Doktora)Tıp (MD)/Doktor ve Cerrahlar

Doctor of Medicine (MD)/Doctor of Philosophy (PhD) in Physicians and Surgeons

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
(MD/MPH)Halk Sağlığı Tıp doktor / Master

Doctor of Medicine / Master of Public Health (MD/MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Genomik ve Deneysel Tıp Doktora

Genomic and Experimental Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanunların bu C10131v6 Lisans Tıp Bilimi Lisans

C10131v6 Bachelor of Medical Science Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Enfeksiyon, İmmünoloji ve Öteleme Tıp DPhil

Infection, Immunology and Translational Medicine DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıpta doktora - Doktora (Manyetik Rezonans)

PhD - Doctor of Philosophy (Magnetic Resonance in Medicine)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Ön Seçmeli Çalışmaları ile Tiyatro Bölümü ve Performans-Tıp

Bachelor of Arts in Theatre and Performance with Elective Studies in Pre-Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siber Güvenlik ve Adli Tıp yüksek lisans

Cyber Security and Forensics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Dal Doktora

Medical Parasitology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Büyük Patoloji)Biyotıp lisans

Bachelor of Biomedicine (Major in Pathology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deneysel Tıp alanında doktora (Doktora)

Doctor of Philosophy in Experimental Medicine (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilim Tarihi, Tıp ve Teknoloji yüksek lisans

History of Science, Medicine and Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
MSc Tıp ve Eczacılık Uyuşturucu Yenilik (Araştırma)

MSc in Medical and Pharmaceutical Drug Innovation (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Bilgisayar Adli tıp ve Güvenlik BSc (Onur)

Computer Forensics and Security BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(LMİE)Protez üzerinde yapılan araştırmada ustaları Mühendisliği ve Nanotıp

Masters by Research in Biomaterials Engineering and Nanomedicine (LMIE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Halk Sağlığı Doktora) doktora ve Toplum Tıp

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health and Community Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Felsefe Master (Fakülte) Tarafından yapılan bir Araştırma

Master of Philosophy (Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Tıp (MD)/MBA doktoru - Master

Doctor of Medicine (MD)/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Ürün Tasarım MA Prototipleme

Product Design Prototyping MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Ofisi ortak Sanat Derece Profesyonel

Associate in Arts Degree in Medical Office Professional

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Tıp Felsefesinin ana - MDHS ()

Master of Philosophy - MDHS (Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Biyotıp lisans (Büyük)

Bachelor of Biomedicine (Major in Microbiology and Immunology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya BS - Adli Tıp İhtisas

BS in Chemistry - Forensic Science Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Tıp - Paraclinical Bilimsel Araştırma Ön tarafından Yüksek Lisans - Tıp ve Sağlık Bilimleri (...

Higher Degree by Research Preliminary - Medicine and Health Science (Medicine - Paraclinical Scie ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sadece (Fast-track, Yüksek Lisans Giriş) tıp BMBCh

Medicine (Fast-track, Graduate Entry only) BMBCh

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Giriş) adli tıp ve Antropoloji BSc (Onur)

Forensic Science and Anthropology (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deneysel Tıp Mre (Kas-İskelet)

MRes Experimental Medicine (Musculoskeletal)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kök, yüksek lisans Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıp

Master of Science in Stem Cell Biology and Regenerative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 45 adet
(Büyük Farmakoloji)Biyotıp lisans

Bachelor of Biomedicine (Major in Pharmacology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MAM Kanser Birimi) tıp Bilimi MPhil

Medical Science (MRC Cancer Unit) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jinekoloji ve Tıp MD

Biosciences and Medicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Tıp Bilimi)Bilim Gelişmiş Bilgisayar ve Lisans

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Science (Medical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Cilt Yaşlanması ve Estetik Tıp PGDip

Skin Ageing and Aesthetic Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Genomik Tıp ve İstatistik DPhil

Genomic Medicine and Statistics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimleri MS

MS in Medical Sciences

Yüksek Lisans
32 yüksek lisans kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tıp Bilimi Master (Göz Bilimi)

Master of Science in Medicine (Ophthalmic Science)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Bilgisayar (Ağ, Güvenlik ve Adli Tıp) BSc (Onur)

Computing (Networking, Security and Forensics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nanotıp PGCert

Nanomedicine PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Farklı kanser hücre tipleri metabolik akı haritaları tanımlamak için yeni 3D co-kültür modeli kullanarak ...

Using a novel 3D co-culture model to define metabolic flux maps of different cancer cell types in ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimi Master (HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Cinsel Sağlık)

Master of Science in Medicine (HIV, STIs and Sexual Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp Doktoru MD

MD Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Master - Doktora

Master of Public Health - Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp alanında yüksek lisans (Ağrı tedavisi)

Master of Science in Medicine (Pain Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp Bilimleri (Farmakoloji ve Tedavi) BSc (Onur)

Medical Sciences (Pharmacology and Therapeutics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nüfus Tıpta Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Population Medicine

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Mesafe ile Tıpta fizik ve Mühendislik MSc Öğrenme

Physics and Engineering in Medicine by Distance Learning MSc

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
(Tıp)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Tıp Master (anestezi ve Reanimasyon)

Master of Medicine (Infection and Immunity)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Nükleer Tıp) Sağlık Bilimleri BSc (Onur)

Healthcare Science (Nuclear Medicine) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırmacı Tıp alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Investigative Medicine

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 3 - 5
Hekimin Master Yardımcısı Tıp

Master of Physician Assistant Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 27 ay
Master ;Tıp Bilimi, Hemşirelik Program

Master's Programme in Medical Science - Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp doktoru ve Ameliyat

Doctor of Medicine and Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kaynaştırma ve Özel Eğitim gerektiren Tıp

Inclusion and Special Educational Needs MEd

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Tıp Master (Kritik Bakım Tıp)

Master of Medicine (Critical Care Medicine)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp MSc uygulamalarla istatistikler

Statistics with Applications in Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Master ;Tıp Biliminin Mesleki Terapi Programı

Master's Programme in Medical Science - Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Nörobilim) BSc (Onur), Tıp Bilimleri

Medical Sciences (Neuroscience) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortopedi ve Travma Tıp MSc

Orthopaedic and Trauma Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öteleme Tıp Doktora

Translational Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Estetik Tıp PGCert

Aesthetic Medicine PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Matematik Bilimleri/BA Ortaöğretim Matematik Tıp

BA in Mathematical Sciences/MEd in Secondary Education Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Deneysel Tıp MPhil

Experimental Medicine MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal ve Toplum Tıp MSc

Social and Community Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Geriatrik Tıp Doktora

Geriatric Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tıp) Kas-İskelet Biyoloji MPhil

Musculoskeletal Biology (Medicine) MPhil

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Kök Hücre ve Yenileyici Tıp yüksek lisans

Stem Cells and Regenerative Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nüfus Tıpta MSc

MSc in Population Medicine

Yüksek Lisans
Bir araştırma (yaklaşık üç yarıyıl) tam Zamanı - temel araştırma projesi/kağıt seçeneği; kurs ve savunma (yaklaşık altı yarıyıl) tez seçeneği temel
Mesleki Eğitim Yıl BSc ile spor ve Egzersiz Tıp Bilimleri (Onur)

Sport and Exercise Medical Sciences with Professional Training Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimleri ve Mühendislik Mscı (Onur)

Medical Sciences and Engineering MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İmmünoloji Tıp Bilimleri Master

Master of Medical Sciences in Immunology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Adli Tıp ve Sanatlar lisans (Onur), Adli Tıp ve Bilim

Bachelor of Science (Honours) in Forensics and Arts, Forensics and Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MAM Kanser Birimi) tıp Bilimi Doktora

Medical Science (MRC Cancer Unit) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp (7500) Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Tıp Master (Uyku İlacı)

Master of Medicine (Sleep Medicine)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Bilgi Güvenliği ve Dijital Adli Tıp yüksek lisans

Information Security and Digital Forensics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Tıp Tarihi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - üç-dört yarıyıl
Bilgisayar ve Dijital Adli Tıp BSc (Onur)

Computer and Digital Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Eğitimi MMedSci

Medical Education MMedSci

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Tarihi ve Sağlık MA

History of Medicine and Health MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Hukuku PGCert

Medical Law PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
(LDB)Tabanlı Türkiye Acil Tıp D. O. - Anlatım-Tartışma

D.O. in Osteopathic Medicine - Lecture-Discussion Based (LDB)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematiksel Biyoloji, Ekoloji ve Tıp PGDip

Mathematical Biology, Ecology and Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Doktora - Geliştirme, Doktora, Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp

PhD - Doctor of Philosophy in Development, Stem Cells, and Regenerative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 adet
Acil Tıp bilimlerinde yüksek lisans (Gelişmiş Paramedik)

MSc in Emergency Medical Science (Advanced Paramedic)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Rejeneratif Tıp Mre için doku Mühendisliği

Tissue Engineering for Regenerative Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klinik Araştırma - Öteleme Tıp.

Clinical Research - Translational Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Biyoteknoloji Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences in Medical Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cerrahi Tıp lisans Lisans (Onur)

Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Tıp Bilimi)Bilim Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours and Bachelor of Science (Medical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Veteriner Tıp Bilimleri (Doktora) Felsefe D. V. M. ve Doktor - Karşılaştırmalı Jinekoloji

D.V.M. and Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Veterinary Medical Science - Comparative Biosciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yazı tipi Tasarım MA

Typeface Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kök Hücre ve Yenileyici Tıp yüksek lisans

Stem Cell and Regenerative Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MA Tıp Tarihi: Zihinler, Bedenler ve Kültürler

History of Medicine: Minds, Bodies and Cultures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp fizik ve Mühendislik: Radyasyon Fiziği yüksek lisans

Physics and Engineering in Medicine: Radiation Physics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı ve Tıp Bilimleri BSc

Population Health and Medical Sciences BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hücresel ve Moleküler Tıp MD

Cellular and Molecular Medicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Laboratuvar Tıp alanında yüksek lisans ve Patobiyoloji

Master of Science in Laboratory Medicine and Pathobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 Yarı yıl
Kültür ana, Sağlık ve Tıp

Master of Culture, Health and Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Nükleer Tıp PGDip

Nuclear Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 20 ay
(Araştırma)tipografi ve Grafik İletişim MA

Typography and Graphic Communication MA (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Yüksek lisans Belgesi)ötelenme Kardiyovasküler Tıp PG Sertifikası

Translational Cardiovascular Medicine PG Certificate (Postgraduate Certificate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp - Medic PGDip

Sports and Exercise Medicine - Medic PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Tıp Bilimi (Onur) Mühendislik C09074v2 Lisans Lisans

C09074v2 Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Medical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyotıp Mscı (Onur)

Biomedicine MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Anatomik Bilimler) Tıp Bilimleri MMedSci

Medical Science (Anatomical Sciences) MMedSci

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alanlarında Profesyonel Uygulama Yıl ile bilgisayar Güvenliği ve Adli Tıp BSc

Computer Security and Forensics with Professional Practice Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öncesi Tıp Bilimi CertHE

Pre-Medical Science CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Tıp Uzmanlaşma ile Ceza Adalet BS

BS in Criminal Justice with Forensic Science Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 192 krediyi
(İMHC)Protez üzerinde yapılan araştırmada ustaları Mühendisliği ve Nanotıp

Masters by Research in Biomaterials Engineering and Nanomedicine (IMHC)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp alanında Doktora doktor ve Ameliyat

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine and Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tıp Bilimleri)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Medical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimleri B. A., ve Beşeri Bilimler

B.A. in Medicine, Science, and Humanities

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Vakıf Yıl tıp BMBS

Medicine with a Foundation Year BMBS

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Cerrahi Tıp lisans Lisans

Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Tıp - Paraclinical Bilimler)

Master of Philosophy - Research (Medicine - Paraclinical Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji, Polisiye ve Adli Tıp BA (Onur)

Criminology, Policing and Forensics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Çalışmalar Sanatlar Tıp Bilimi Lisans C10167v3 Lisans

C10167v3 Bachelor of Medical Science Bachelor of Arts in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yenidoğan Tıp MSc

Neonatal Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Doktora) Felsefe Hücresel ve Moleküler Tıp doktora

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Cellular and Molecular Medicine

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tıp (Hızlandırılmış Program, Lisansüstü Giriş) MB BS

Medicine (Accelerated Programme, Graduate Entry) MB BS

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güvenlik ve Yurtdışında BSc bir Yıl ile Adli tıp ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Security and Forensics with a Year of Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Adli Tıp Yüksek Lisans

Digital Forensics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay