• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Moleküler Tıp Doktora

Molecular Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yüksek Lisans Giriş) tıp (4 yıl) ) Salya

Medicine (Graduate Entry) (4 years) MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Patobiyoloji (Doktora)ve Moleküler Tıp

Doctor of Philosophy (PhD) in Pathobiology and Molecular Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Master ;Tıp biliminde Programı s - Konuşma ve Dil Patolojisi

Master's Programme in Medical Science - Speech and Language Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Hukuku PGCert

Medical Law PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
(Tamamlayıcı Tıp)Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Science (Complementary Medicine)

Lisans
Kredi (ön) part-time Online/Uzaktan - 4.5 yıl
Koruma Tıp PGCert

Conservation Medicine PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Uzmanlık)Tıp lisans eğitimi

Bachelor of Medical Science (With Specialisations)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Oral Tıp

Master of Science in Medical Sciences - Oral Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Dijital Adli Tıp ve Siber Analizi yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Digital Forensics and Cyber Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Lisans eğitimi Patoloji ve Laboratuvar Tıp Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Pathology and Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Master (Katarakt ve Kardiyovasküler Cerrahi)

Master of Medicine (Cataract and Refractive Surgery)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Doktora) doktora Tıp biliminde (uyumlu HD)

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Science (IPHD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Büyük Patoloji)Biyotıp lisans

Bachelor of Biomedicine (Major in Pathology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Türkiye Acil Tıp D. O. - Göçmen Doktorlar Programı

D.O. in Osteopathic Medicine - Emigre Physicians Program

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar Adli tıp ve Güvenlik (temel Yıl) BSc (Onur)

Computer Forensics and Security (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp geçidi (G2M) CertHE

Gateway to Medicine (G2M) CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Tıp Bilimleri MSc

Forensic Medical Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimi Master (İlaç ve Tıbbi Cihaz Geliştirme)

Master of Science in Medicine (Pharmaceutical and Medical Device Development)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
İşletme Tıp (MD)/MBA doktoru - Master

Doctor of Medicine (MD)/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tıp Bilimleri (İnsan Genom) BSc (Onur)

Medical Sciences (Human Genomics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Entegre kuruluş Yılı ile siber ve Dijital Adli Tıp BSc

Cybersecurity and Digital Forensics with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya ve Moleküler Tıp BSc (Onur)

Biochemistry and Molecular Medicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı Master ve Tropikal Tıp

Master of Public Health and Tropical Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Deneysel Tıp Doktora

Experimental Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora, MPhil, MD)nüfus Tıp

Population Medicine (PhD, MPhil, MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar (Ağ, Güvenlik ve Adli Tıp) BSc (Onur)

Computing (Networking, Security and Forensics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kırsal ve Uzaktan Tıp yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Rural and Remote Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
(Çift Master)Tıp Bilimleri ve Ruh Sağlığı Danışmanlık ve Davranışsal Tıp Programı s

Dual Master's Program in Medical Sciences and Mental Health Counseling and Behavioral Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 83 kredi
Rejeneratif Tıp.

Regenerative Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cerrahi Tıp lisans, Lisans

Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
14. Mesleki Eğitim Yılın BSc (Nöroloji) Tıp Bilimleri

Medical Sciences (Neuroscience) with Professional Training Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimleri MPhil

Medical Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Tıp doktor / Doktor

Doctor of Medicine / Doctor of Philosophy

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Nanotıp PGCert

Nanomedicine PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp doktoru MD

Doctor of Medicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Master (MEd) Tıp Eğitiminde

Master of Education (MEd) in Medical Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp MSc

Sport and Exercise Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp Bilimleri MD

Medical Sciences MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Mühendisliği

Medical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyotıp ile Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with Biomedicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Klinik ve Endüstriyel Teslim) yenileyici Tıp yüksek lisans

Regenerative Medicine (Clinical and Industrial Delivery) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli tıp ve Adli Tıp Doktora

Forensic and Legal Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nanotıp PGDip

Nanomedicine PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ana Yasa LLM (Tıp Hukuku)

Master of Laws LLM (Medical Law)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Patoloji ve Moleküler Tıp Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Pathology and Molecular Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bio lisans-Tıp Bilimi

Bachelor of Science in Bio-Medical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Nanotıp Yüksek Lisans

Nanomedicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp ve Cerrahi Doktora

Medicine and Surgery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Bilgisayar ve Dijital Adli Tıp MComp (Onur)

Computer and Digital Forensics MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans Tezi ile Tıp Bilimleri

MSc by Thesis Medical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onur Sanatlar lisans - Adli Tıp

Bachelor of Arts Honours - Forensic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Master (Toplum Tıp ve Klinik Epidemiyoloji)

Master of Philosophy (Community Medicine and Clinical Epidemiology)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bir Vakıf Yıl tıp) BS

Medicine with a Foundation Year MB BS

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Karşılaştırmalı Tıp Doktora

Comparative Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MD/MPH)Halk Sağlığı Tıp doktor/Master

Doctor of Medicine/Master of Public Health (MD/MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Bilimleri doktoru

Doctor of Medical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tropik Sağlık ve Tıp)Araştırma Yöntemleri lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Research Methods (Tropical Health and Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Eğitimi MMedSci

Medical Education MMedSci

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimi Doktora

Medical Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Master (Göz Bilimi)

Master of Medicine (Ophthalmic Science)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Kök, yüksek lisans Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıp

Master of Science in Stem Cell Biology and Regenerative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 45 adet
Tıp Eğitimi MMEd

Medical Education MMEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Rejeneratif Tıp ve Hücresel Tedaviler Doktora

Regenerative Medicine and Cellular Therapies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefenin ana, ANU Tıp Fakültesi

Master of Philosophy, ANU Medical School

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Adli tıp ve Güvenlik Yönetimi Yüksek Lisans Yolu

Graduate Pathway in Computer Forensics and Security Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 8 ay)
(Yüksek Lisans Diploması)ötelenme Kardiyovasküler Tıp PG Diploma

Translational Cardiovascular Medicine PG Diploma (Postgraduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Master (Yapılar ve Adli Tıp)

Master of Engineering (Structures and Forensics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı Tıp doktoru (MD)/Master

Doctor of Medicine (MD)/Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Sağlık İşitme)Deneysel Tıp.

MRes Experimental Medicine (Hearing Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deneysel Tıp Mre (Kas-İskelet)

MRes Experimental Medicine (Musculoskeletal)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fizik/ BS Ortaöğretim Fizik Tıp

BS in Physics/ MEd in Secondary Education Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Sağlık ve Tropikal Tıp MSc

International Health and Tropical Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deneysel Tıp Bilim Master (MSc)

Master of Science in Experimental Medicine (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Felsefe Tıp doktoru ve Doktora (Doktora)

Doctor of Medicine and Doctor of Philosophy (Ph.D)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6-8 yıl
Ön Seçmeli Çalışmaları ile Tiyatro Bölümü ve Performans-Tıp

Bachelor of Arts in Theatre and Performance with Elective Studies in Pre-Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tıp Bilimi) yüksek lisans Araştırma tarafından

Master of Science (Medical Science) by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Türkiye Acil Tıp En

Osteopathic Medicine MOst

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cerrahi MCh (Ortopedi & Rejeneratif Tıp)

MCh in Surgery (Orthopaedics & Regenerative Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öteleme Tıp Doktora

Translational Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MAM Kanser Birimi) tıp Bilimi MPhil

Medical Science (MRC Cancer Unit) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp.

Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp ve Sağlık Bilimleri lisans (Onur)

Bachelor of Medical and Health Sciences (Honours)

Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
Tıp Mühendisliği (Yerleştirme yıl) BEng (Onur)

Medical Engineering (with Placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nüfus Tıpta Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Population Medicine

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Tıp Bilimlerinde Doktora - Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Obstetrics and Gynecology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klinik İlaç Araştırmaları Ön tarafından Yüksek Lisans - Tıp ve Sağlık Bilimleri ( -)

Higher Degree by Research Preliminary - Medicine and Health Science (Medicine - Clinical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toplum MA tıp

Medicine in Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Malzemeler (Doktora) doktora Mühendislik ve Nanotıp (LPHD)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomaterials Engineering and Nanomedicine (LPHD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimi Master (Sağlık)

Master of Medical Science (Health)

Yüksek Lisans
Zaman eşdeğer zamanı (veya bir parçası) iki yıl dolu dolu Zaman - bir yıl Az süre ve en fazla
Tıp Ofisi ortak Sanat Derece Profesyonel

Associate in Arts Degree in Medical Office Professional

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Tıp biliminde M. S.

M.S. in Medical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Kimya BS - Adli Tıp İhtisas

BS in Chemistry - Forensic Science Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Spor ve Egzersiz Tıp) MPhysiotherapy MSc

MPhysiotherapy (Sport and Exercise Medicine) MSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki ve Çevresel Tıp MPH

MPH in Occupational and Environmental Medicine

Yüksek Lisans
63 toplam kredi tam Zamanlı - minimum
Kök Hücre ve Yenileyici Tıp yüksek lisans

Stem Cell and Regenerative Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Tıp ve Sanat (Onur) lisans, Adli Tıp ve Bilim

Bachelor of Arts (Honours) in Forensics and Arts, Forensics and Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimleri ve Mühendislik Mscı (Onur)

Medical Sciences and Engineering MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MAM Epidemiyoloji Birimi) tıp Bilimi MPhil

Medical Science (MRC Epidemiology Unit) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktorlar (Doktora)Tıp (MD)/Doktor ve Cerrahlar

Doctor of Medicine (MD)/Doctor of Philosophy (PhD) in Physicians and Surgeons

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Tıp Etiği ve Palyatif Bakım MA, Yüksek Lisans Diploması

Medical Ethics and Palliative Care MA, Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı ve Tıp Bilimleri BSc

Population Health and Medical Sciences BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik ve Tıp Mühendisliği (Yurtdışında Yıl) BEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering (with Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp alanında yüksek lisans (Ağrı tedavisi)

Master of Science in Medicine (Pain Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans Tıp Doktoru (MD)

MBA - Master of Business Administration/Medical Doctor (MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Online)spor ve Egzersiz Bilim ve Tıp yüksek lisans

Sport and Exercise Science and Medicine MSc (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Bilim Genişletilmiş Derecesi ilk Yıl Konular Tıp BSc (Onur)Müttefik

Initial Year for Extended Degree in Science - Subjects Allied to Medicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genomik Tıp PGDip

Genomic Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Acil Tıp PgCert/PgDip/MSc

Emergency Medicine PgCert/PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
Tıp Mühendisliği BEng (Onur)

Medical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimi BSc (Onur)

Medical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yüksek lisans Belgesi)ötelenme Kardiyovasküler Tıp PG Sertifikası

Translational Cardiovascular Medicine PG Certificate (Postgraduate Certificate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp - Fizyo PGDip

Sports and Exercise Medicine - Physio PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Online)spor ve Egzersiz Bilim ve Tıp PgCert

Sport and Exercise Science and Medicine PgCert (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Bilgisayar Adli tıp & Güvenlik MEng (Onur)

Computer Forensics & Security MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jinekoloji ve Tıp Doktora

Biosciences and Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Cilt Yaşlanması ve Estetik Tıp PGDip

Skin Ageing and Aesthetic Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Tıp Mühendisliği MEng (Onur)

Medical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
DPC Türkiye Acil Tıp D. O. - Doktor Hasta Continuum ()

D.O. in Osteopathic Medicine - Doctor Patient Continuum (DPC)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MBA/MD)Tıp Master İş İdaresi/Doktor

Master of Business Administration/Doctor of Medicine (MBA/MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim tarihinde Doktora ve Tıp

Doctor of Philosophy (PhD) in History of Science and Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Biyotıp MD

Biomedicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Tıp ve Cerrahi için hazırlık Yılı CertHE

Foundation Year for Medicine and Surgery CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimlerinde Tıp doktoru

Doctor of Medicine in Medical Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kaynaştırma ve Özel Eğitim gerektiren Tıp

Inclusion and Special Educational Needs MEd

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Tıbbi Genetik

Master of Science in Medical Sciences - Medical Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Bilimi BMedSc (Onur)

Medical Science BMedSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli tıp ve Ceza Hukuku yüksek lisans

Forensic Science and Criminal Justice MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
(Onur)BSc Biyotıp ile biyolojik Bilimler

Biological Sciences with Biomedicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Adli Tıp BSc (Onur)

Computer Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Doktora

Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Hukuku PGDip

Medical Law PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
Uzman Çeviri (Bilimsel, Teknik ve Tıp) yüksek lisans

Specialised Translation (Scientific, Technical and Medical) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Laboratuvar Tıp alanında yüksek lisans ve Patoloji

Master of Science in Laboratory Medicine and Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rejeneratif Tıp Doktora

Regenerative Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp öğrenimi Biyolojik Bilimler alanında lisans – Biyomedikal Bilim ()

Bachelor of Science in Biological Sciences – Biomedical Science (Premedical)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kadınlar' Efendisi;s Sağlık Tıp

Master of Women's Health Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Nükleer Tıp PGDip

Nuclear Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 20 ay
(Uyumlu HD)Biyoloji (Doktora) doktora Mühendislik ve Nanotıp

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomaterials Engineering and Nanomedicine (IPHD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Master (HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Cinsel Sağlık)

Master of Medicine (HIV, STIs and Sexual Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Anlatı Tıp alanında M. S.

M.S. in Narrative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 kredi saat
Kardiyovasküler Tıp: kimyasal. Adam

Cardiovascular Medicine: From Molecules to Man MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler ve Hücresel Tıp DPhil

Molecular and Cellular Medicine DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uzmanlık)Tıp Biliminin usta

Master of Medical Science (with specialisations)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
(Solunum)Deneysel Tıp.

MRes Experimental Medicine (Respiratory)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematiksel Biyoloji, Ekoloji ve Tıp yüksek lisans

Mathematical Biology, Ecology and Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp fizik ve Mühendislik: Radyasyon Fiziği yüksek lisans

Physics and Engineering in Medicine: Radiation Physics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Felsefesinin ana - MDHS ()

Master of Philosophy - MDHS (Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İslam Tıp Biyoloji B. S. kombine Lisans/Doktora

Combined Degree of B.S. in Biology/Doctor of Podiatric Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Halk Sağlığı Doktora) doktora ve Toplum Tıp

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health and Community Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MD)Tıp Eğitimi

Medical Education (MD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Ochsner (MD), Tıp doktoru (5579)

Doctor of Medicine (MD-Ochsner) (5579)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Mesleki Eğitim Yılın BSc (İnsan Genom) Tıp Bilimleri

Medical Sciences (Human Genomics) with Professional Training Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Tıp ve Eczacılık Uyuşturucu Yenilik (Araştırma)

MSc in Medical and Pharmaceutical Drug Innovation (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Biyotıp yılında Yüksek Lisans Programı

Master Programme in Biomedicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıpta BA, Edebiyat ve Toplum

BA in Medicine, Literature, and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Neuromusculoskeletal yılında Türkiye Acil Tıp D. O./M. S. Bilimler

D.O. in Osteopathic Medicine/M.S. in Neuromusculoskeletal Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Mesafe ile Tıpta fizik ve Mühendislik MSc Öğrenme

Physics and Engineering in Medicine by Distance Learning MSc

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Tıp MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans/M. D.

MBA - Master of Business Administration/M.D. in Medicine

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Ürün Tasarım MA Prototipleme

Product Design Prototyping MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Matematik lisans (Onur)

Bachelor of Medical Mathematics (Honours)

Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
Tıp ana (İç Hastalıkları)

Master of Medicine (Internal Medicine)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Doktora - Geliştirme, Doktora, Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp

PhD - Doctor of Philosophy in Development, Stem Cells, and Regenerative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 adet
Tıp MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans / Doktora

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öteleme Tıp.

Translational Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe Master (Sağlık Bilimleri ve Tıp)

Master of Philosophy (Health Science and Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Tabakalı Tıp MSc

Stratified Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Araştırma)tipografi ve Grafik İletişim MA

Typography and Graphic Communication MA (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp Bilimleri MBiol (Onur)

Medical Sciences MBiol (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MPhil) Felsefe Tıp ve Cerrahi ana

Master of Philosophy (MPhil) in Medicine and Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Biliminin Master

Master of Science in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Master ;Tıp Bilimi, Hemşirelik Program

Master's Programme in Medical Science - Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Güvenliği ve Dijital Adli Tıp yüksek lisans

Information Security and Digital Forensics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematiksel Biyoloji, Ekoloji ve Tıp PGDip

Mathematical Biology, Ecology and Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Felsefe Tıp ana (HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Cinsel Sağlık) ve Ana

Master of Medicine (HIV, STIs and Sexual Health) and Master of Philosophy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Ötelenme Araştırma Tıp doktoru (MD) / MS

Doctor of Medicine (MD) / MS in Translational Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi
Tıp (5 yıl) ) Salya

Medicine (5 years) MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Master (Kritik Bakım Tıp)

Master of Medicine (Critical Care Medicine)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Adli Tıp Doktora

Forensic Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp ve Cerrahi MD

Medicine and Surgery MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Tıp Tarihi (Doktora) Felsefe M. D/Doktor

M.D/Doctor of Philosophy (PhD) in History of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Enfeksiyon, İmmünoloji ve Öteleme Tıp DPhil

Infection, Immunology and Translational Medicine DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Eğitimi PGCert

Medical Education PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği Tıp

Teaching English to Speakers of Other Languages MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Etiği ve Hukuk MA, Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans Belgesi

Medical Ethics and Law MA, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırmacı ve Tıp Bilimlerinde lisans eğitimi

Bachelor of Science in Investigative and Medical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(MCh) Cerrahi ana Tıpta

Master of Surgery (MCh) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Tıp - Halk Sağlığı)

Master of Philosophy - Research (Medicine - Public Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Laboratuvar Tıp alanında yüksek lisans ve Patobiyoloji

Master of Science in Laboratory Medicine and Pathobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 Yarı yıl
Deneysel Tıp MPhil

Experimental Medicine MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Tarihi yüksek lisans

Master of Arts in History of Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3-5 yıl
Tıp alanında yüksek lisans (Klinik Epidemiyoloji)

Master of Science in Medicine (Clinical Epidemiology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Laboratuvar Tıp lisans (Onur) İHBL

Bachelor of Laboratory Medicine (Honours) IHBL

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp MD doktora

Doctorate in Medicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Laboratuvar Tıp lisans/Lisans (BSc/Laboratuvar Tıp BLabMed)

Bachelor of Science/Bachelor of Laboratory Medicine (BSc/BLabMed) in Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MD/JD)Hukuk ve Tıp doktoru

Doctor of Medicine and Law (MD/JD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Matematik Bilimleri/BA Ortaöğretim Matematik Tıp

BA in Mathematical Sciences/MEd in Secondary Education Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Aile Halk Sağlığı Master ve Toplum Tıp

Master of Public Health in Family and Community Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16-24 ay
Doktora - Doktora (Tıp - Halk Sağlığı)

PhD - Doctor of Philosophy (Medicine - Public Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hassas Tıp MSc

Precision Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Estetik Tıp PGDip

Aesthetic Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Hücresel ve Moleküler Tıp yüksek lisans

Cellular and Molecular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Nükleer Tıp) Tıbbi Radyasyon lisans İBRS

Bachelor of Medical Radiation Science (Nuclear Medicine) IBRS

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nörobilim ve Öteleme Tıp MSc

Neuroscience and Translational Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Tıp Bilimleri Lisans, Doktora

Bachelor of Clinical Sciences, Doctor of Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Biyoloji ve Tıpta sentez EPSRC CDT

Synthesis for Biology and Medicine EPSRC CDT

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanser Biyotıp BSc (Onur)

Cancer Biomedicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Doktoru MD

MD Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Bilimleri/Tıp Vakfı BSc (Onur)

Clinical Sciences/Medicine Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tıp) Kas-İskelet Sistemi Biyoloji Doktora

Musculoskeletal Biology (Medicine) PhD

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Hospitalist Tıp MSc

Hospitalist Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Acil Tıp ve Resüsitasyon PGDip

Emergency and Resuscitation Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Rejeneratif Tıp MSc

Regenerative Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Güvenlik ve Adli Tıp BEng (Onur)

Digital Security and Forensics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sahne Sanatları Tıp MSc

Performing Arts Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ceza Adalet Teknoloji Uygulamalı Bilim Associate: Adli Tıp

Associate of Applied Science in Criminal Justice Technology: Forensics

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hücresel ve Moleküler Tıp MD

Cellular and Molecular Medicine MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Mühendisliği (Yurtdışında bir Yıl ile) BEng (Onur)

Medical Engineering (with a Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık alanında Lisans Derecesi onur ve Tıp Bilimleri

Honours Degree of Bachelor of Health and Medical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp doktoru Klinik araştırmalar, yüksek lisans/

Doctor of Medicine/Master of Science in Clinical Investigation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat Tıp Araştırmaları Lisans, Doktora/Lisans

Bachelor of Medical Studies, Doctor of Medicine/Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 8 yıl
Doktora - Doktora (Tıp - Paraclinical Bilimler)

PhD - Doctor of Philosophy (Medicine - Paraclinical Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deneysel Tıp (Doktora)- Çevre

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Experimental Medicine - Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Örnekleri ve Tıp Hukuku MA, PGDip, PGCert

Bioethics and Medical Law MA, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp (7500) Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Bilim Tarihi, Tıp B. A., ve Halk Sağlığı

B.A. in History of Science, Medicine, and Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Tıpta doktora - Doktora (Manyetik Rezonans)

PhD - Doctor of Philosophy (Magnetic Resonance in Medicine)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Online)spor ve Egzersiz Bilim ve Tıp PgDip

Sport and Exercise Science and Medicine PgDip (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Tıp doktoru ve Ameliyat

Doctor of Medicine and Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Tıp İrlanda Klinik ve Ötelenme Araştırma Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Molecular Medicine Ireland Clinical and Translational Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Master (Klinik Nörofizyoloji)

Master of Medicine (Clinical Neurophysiology)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Kimya, lisans - Kimya tıp öğrenimi

Bachelor of Science in Chemistry - Premedical Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng bir yıl tıp Mühendisliği (Onur)

Medical Engineering with a year in industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Master (Uyku İlacı)

Master of Medicine (Sleep Medicine)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp Mühendisliği MSc

Medical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Tıp Bilimi)Bilim Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours and Bachelor of Science (Medical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp alanında yüksek lisans (Klinik Nörofizyoloji)

Master of Science in Medicine (Clinical Neurophysiology)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp Master (Pediatrik Tıp)

Master of Medicine (Paediatric Medicine)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Egzersiz Tıp PGDip

Exercise Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Büyük Biyoteknoloji)Biyotıp lisans

Bachelor of Biomedicine (Major in Biotechnology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp - Kanada Programı) Mevcuttur

Medicine - Canadian Programme MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Tıp Master (Metabolik Sağlık)

Master of Medicine (Metabolic Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Dahil Olmak Üzere Bilgisayar Adli Tıp () BSc

Computer Forensics (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyotıp Mscı (Onur)

Biomedicine MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Mühendisliği (Yurtdışında bir Yıl ile MEng (Onur)

Medical Engineering (with a Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kas-iskelet Biyoloji (Tıp) MD

Musculoskeletal Biology (Medicine) MD

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
(Araştırma ile)halk Sağlığı, İşyerinde Sağlık ve Davranışsal Tıp MSc

Public Health, Wellness at Work and Behavioural Medicine MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Çalışmalar Sanatlar Tıp Bilimi Lisans C10167v3 Lisans

C10167v3 Bachelor of Medical Science Bachelor of Arts in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Felsefe Master (Fakülte) Tarafından yapılan bir Araştırma

Master of Philosophy (Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hassas Tıp Doktora

Precision Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siber Güvenlik ve Adli Tıp yüksek lisans

Cyber Security and Forensics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültür Müzik / Ana Sağlık Usta esnek Çift Diploma ve Tıp

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Culture, Health, and Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl tıp BMBS

Medicine with Foundation Year BMBS

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Cilt Yaşlanması ve Estetik Tıp MSc

Skin Ageing and Aesthetic Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
Mezuniyet Belgesi (882AA (online) Adli Tıp Adli Tıp Çalışmalarında.3)

Graduate Certificate in Forensic Studies in Forensic Science (online) (882AA.3)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl
Tarih (Tıp Tarihi ağırlıklı) yüksek lisans

History (with an emphasis on the History of Medicine) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Eğitimi (Ara seviyelerinden) MA

Medical Education (Intercalated) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ana Klinik Tıp (Liderlik ve Yönetimi)

Master of Clinical Medicine (Leadership and Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 80 adet
Koruma Tıp PGDip

Conservation Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(MD), Tıp Doktorları ve Cerrahları (Doktora)Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Physicians and Surgeons to Doctor of Medicine (MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora) doktora Tıp ve Biyolojik Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical and Biological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Biyotıp lisans (Büyük)

Bachelor of Biomedicine (Major in Microbiology and Immunology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Biliminin Master

Master of Medical Science

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Felsefe Master (MPhil) (Tıp)

Master of Philosophy (MPhil) (Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Deneysel Tıp alanında doktora (Doktora)

Doctor of Philosophy in Experimental Medicine (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Biyomühendislik Sistemleri Biyotıp lisans (Büyük)

Bachelor of Biomedicine (Major in Bioengineering Systems)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp ve Cerrahi MB BS

Medicine and Surgery MB BS

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Deneysel Tıp

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Experimental Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Tıp alanında yüksek lisans

Master of Science in Global Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 Minimum toplam birimler
Kırsal ve Uzaktan Tıp Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Rural and Remote Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı
(Doktora) Felsefe Kök Hücre Biyolojisi ve Yenileyici Tıp doktoru

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Stem Cell Biology and Regenerative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 135 adet
Koruyucu Kardiyovasküler Tıp MSc

Preventative Cardiovascular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Güvenlik ve Adli Tıp üzerine yüksek Lisans Bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Security and Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli tıp ve Antropoloji BSc (Onur)

Forensic Science and Anthropology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nüfus Tıpta MSc

MSc in Population Medicine

Yüksek Lisans
Bir araştırma (yaklaşık üç yarıyıl) tam Zamanı - temel araştırma projesi/kağıt seçeneği; kurs ve savunma (yaklaşık altı yarıyıl) tez seçeneği temel
Tıp (Doktora. MPhil. MD)

Medicine (PhD. MPhil. MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Cerrahi Tıp Bilimleri MPhil

Medical Science (Surgery) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma, Tıp ve Klinik Uygulamada MSc Hipnoz

MSc Hypnosis in Research, Medicine and Clinical Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimleri (Farmakoloji ve Tedavi) BSc (Onur)

Medical Sciences (Pharmacology and Therapeutics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimi BMedSci (Onur)

Medical Science BMedSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Tıp Bilimleri BSc (Onur)

Applied Medical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp BSc - Genel Sağlık

BSc in Medicine - Global Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Akademik Tıp ana

Master of Academic Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 kredi saat
Tıp doktoru (5626)

Doctor of Medicine (5578)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Tıbbi Radyasyon lisans (Nükleer Tıp)

Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Nuclear Medicine)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz Tıp PGCert

Exercise Medicine PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Radyasyon Bilimleri B. S. - Nükleer Tıp Teknolojisi Konsantrasyon

B.S. in Medical Radiation Sciences - Nuclear Medicine Technology Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimi Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Medical Science

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Halk Sağlığı Tıp Bilimleri MS/Master

MS in Medical Sciences/Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi
(Doktora)Tıp Tarihi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - üç-dört yarıyıl