• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Mimarlık ve Çevre Tasarımı yüksek lisans

Architecture and Environmental Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MA Peyzaj Mimarlığı

MA Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık usta - Kurs

Master of Architecture - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (5 yıla kadar)
(Profesyonel) Mimarlık yüksek lisans (Mart[Prof])

Master of Architecture (Professional) (MArch[Prof])

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; 5 trimesterde
(Fast Track)Mimari Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Architectural Technology (Fast Track)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İç Mimarlık (hazırlık Yılı) BA (Onur)

Interior Architecture (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım BA (Onur)

Interior Architecture and Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlıkta sürdürülebilir Çevre Tasarımı (SEDA) MSc

Sustainable Environmental Design in Architecture (SEDA) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Bilim Ve Teknoloji BA (Onur)

Architectural Science and Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Peyzaj Mimarlığı PGDip

Landscape Architecture PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Peyzaj Mimarlığı MPhil

Landscape Architecture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık Master (Profesyonel Program)

Master of Architecture (Professional Program)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 saat
Mimarlık, Planlama ve Peyzaj MPhil

Architecture, Planning and Landscape MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Mimarlık ve Kentsel Gelişim Tarihi Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in History of Architecture and Urban Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Sanat: Mimarlık.

Arts: Architecture MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Önemli (Onur) Mühendislik programları (Profesyonel) Mimarlık

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Architectural

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimarlık bölümünden Mimari Bilimi (Onur) ve Mart

BSc in Architectural Science (Hons) and MArch in Architecture

Lisans
(Mart) tam Zamanı - 3 Yıl (Onur) (BSc) artı 2 Yıl
7501 (Doktora) (doktora Mimarlık

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Mimarlık ve Tarihi Kentsel alanlar, MA

Architecture and Historic Urban Environments MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
2 (kontrol grubunda/RİBA bölümü) mimari Mart

Architecture (ARB/RIBA part 2) MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Doktora - Doktora (Mimari ve Kentsel Çevre)

Ph.D - Doctor of Philosophy (Architecture and Urban Environment)

Yüksek Lisans
Zaman eşdeğeri (ya da bölümü), dört yıl tam tam Zamanı - en Az iki yıllık süresi ve en fazla
İnşaat Mühendisliği Mimarlık ve yüksek lisans Master (İnşaat Yönetimi)

Master of Architecture and Master of Science in Civil Engineering (Construction Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 78 saat
Mimarlık lisans (B. Arch.)

Bachelor of Architecture (B.Arch.)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Mimarlık (Mart) Mart

Architecture (MArch) MArch (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kuruluş Çalışmaları Sanat, Tasarım ve Mimarlık

Foundation Studies: Art, Design and Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Teknoloji ve Yönetim BSc (Onur)

Architectural Technology and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Peyzaj Mimarlığı BA

Landscape Architecture with Foundation Year BA

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık MPhil

Architecture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İslam Orta Doğu ve Yoğun Arapça MA Sanat Tarihi ve Mimari

History of Art and Architecture of the Islamic Middle East and Intensive Arabic MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık Master Mart

Master of Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)İç Mimarlık lisans

Bachelor of Interior Architecture (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Çevre Tasarımı Çalışmaları lisans (YATAK) / Ana (Mart)

Bachelor of Environmental Design Studies (BEDS) / Master of Architecture (MArch)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kurs Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture by coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Mimarlık) İşletme yüksek lisans - MBA

Master of Business Administration (Architecture) - MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık (Onur) Mimari Tasarım lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Design in Architecture (Honours) and Master of Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Peyzaj Mimarlığı Teknoloji lisans

Bachelor of Technology in Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bina Tasarımı gelişmiş Diploma (Mimari)

Advanced Diploma of Building Design (Architectural)

Lisans
Tam Zamanlı - Tam zamanlı 2.5 yıl veya 2 yıl hızlandırılmış
Mimarlık Lisans Diploması

Architecture Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ana Mimarisinin ben

Master of Architecture I

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık (Yerleştirme yıl) BA (Onur)

Architecture (with Placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık (Onur)

Civil Engineering and Architecture with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yaratıcı Zekanın Tasarım C10325v2 Lisans Mimarlık Lisans ve Yenilik

C10325v2 Bachelor of Design in Architecture Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Mimari ve Kentsel Tasarım MA

Architecture and Urban Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Felsefe lisans Peyzaj Mimarlığı Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari ve Kentsel Planlama BA (Onur)

Architecture and Urban Planning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Çalışmalarda BA

BA in Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Çevre ve Mimari Akustik MSc

Environmental and Architectural Acoustics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 13 ay
İç Mimarlık yüksek lisans

Master of Arts in Interior Architecture

Yüksek Lisans
Maksimum tam Zamanı - 30 - 85 kredi
Mimari Çevre Mühendisliği BEng (Onur)

Architectural Environment Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlıkta araştırma, İnşaat ve Haritacılık Doktora

Research in Architecture, Construction and Surveying PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık ve Dijital Teori.

Architecture and Digital Theory MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mimarlık Master/Master

Master of Architecture/Master of Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 74 yüksek lisans saat
Mimarlık lisans (BSA)

Bachelor of Science in Architecture (BSA)

Lisans
Tam Zamanlı - 192 adet
Mimari Teknoloji ve Bina Performans MSc

Architectural Technology and Building Performance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
2 Mimarlık Master (kontrol grubunda/RİBA Bölümü) Mart

Master of Architecture (ARB/RIBA Part 2) MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Dönüşüm)MA Peyzaj Mimarlığı

MA Landscape Architecture (Conversion)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari ve İnşaat Mühendisliği MPhil

Architecture and Civil Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa'da Yılın mimari Mühendislik (İspanya) MEng (Onur)

Architectural Engineering with Year in Europe (Spain) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimarlık Vakfı Vakfı Sertifikası

Architecture Foundation Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık BA

BA in Architecture

Lisans
Kredi tam Zamanı - 124 dönem birimleri
(Onur) Mühendislik programları (İç Mimari)

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Architectural)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
2 (kontrol grubunda/RİBA Bölümü)mimari Mart

Architecture MArch (ARB/RIBA Part 2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Önceden mimarlık Lisansüstü Diploma-okul dönemi öncesi İngilizce

Architecture Graduate Diploma with Pre-Sessional English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanat Vakfı Yıl BA ile İç Mimarlık ve Tasarım (Onur)

Interior Architecture and Design with Arts Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)İnşaat Yönetimi (Mimari) Tasarım lisans / Lisans

Bachelor of Design (Architecture) / Bachelor of Construction Management (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Tasarım ortak Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Mimarlık (Doktora) doktora (BHE)

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture (MPHD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mimarisi Bilim deniz Mühendisliği / Master, yüksek lisans ve Engin Deniz ...

Master of Science in Ocean Engineering / Master of Science in Naval Architecture and Marine Engin ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi birimleri
İç Tasarım ve Ön lisans-Mimarlık

B.A. in Interior Design and Pre-Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Sürdürülebilir Tasarım)

Master of Architectural Science (Sustainable Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mimarlık (Sosyal Bilimler) Doktora

Architecture (Social Science) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kentsel Planlama Mimarlık yüksek lisans ve Master

Master of Architecture and Master of Urban Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 86 saat
MLArch Peyzaj Mimarlığı

MLArch Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Çalışmalarda Bilim lisans

Bachelor of Science in Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Mimarlık/MBA yüksek lisans - Master

Master of Architecture/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 110 saat
(Onur)Peyzaj Mimarlığı lisans

Bachelor of Landscape Architecture (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık lisans (BArch)

Bachelor of Architecture (BArch)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tasarım Vakfı Yıl BA ile mimari Tasarım ve Görselleştirme (Onur)

Architectural Design and Visualisation with Design Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat (Doktora) doktora, Tasarım ve Mimarlık

Doctor of Philosophy (PhD) in Art, Design and Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Mimarlık lisans programı

Bachelor of Arts in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım (temel Yıl) BA (Onur)

Interior Architecture and Design (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Mühendisliği

B.S. in Architectural Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Peyzaj Mimarlığı Profesyonel Çalışmalar yüksek lisans

Master of Professional Studies in Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
Mimarlık / Mimari (Uluslararası) 1 (RİBA Bölümü) BA (Onur)

Architecture / Architecture (International) (RIBA Part 1) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Peyzaj Master Mimarisi II

Master of Landscape Architecture II

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
(MIA)İç Mimarlık Master

Master of Interior Architecture (MIA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; 5 trimesterde
Master Mimarlık I

Master in Architecture I

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
2 Mimari Tasarım uygulanan (kontrol grubunda ve RİBA bölümü) Mart

Applied Design in Architecture (ARB and RIBA part 2) MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık ve Yapı Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Architecture and Building

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Mimarlık alanında Doktora ve Bina ()

PhD - Doctor of Philosophy in Architecture and Building (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Mimari Mühendislik: Çevre Tasarımı

MSc Architectural Engineering: Environmental Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Mimarlık ve Tasarım) Tasarım yüksek lisans - Araştırma

Master of Design (Architecture and Design) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Peyzaj Mimarlığı MLA

Landscape Architecture MLA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gayrimenkul Geliştirme ve Mimari Tasarım BA (Onur)/BSc (Onur)

Property Development and Architectural Design BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
2 (RİBA bölümü) (Mart) ana o f Mimarlık

Master o f Architecture (MArch) (RIBA part 2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Bilim lisans (İç Mimarlık)

Bachelor of Applied Science (Interior Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari ve Kentsel Tasarım MPhil

Architecture and Urban Design MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Mimari Teknoloji ve Çevre BA (Onur)

Architectural Technology and the Environment BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Tasarım C10004v5 Lisans

C10004v5 Bachelor of Design in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Master II

Master of Architecture II

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Mimarlık yüksek lisans (Profesyonel)

Masters of Architecture (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf ile Peyzaj Mimarlığı Yıl BA (Onur)

Landscape Architecture with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(3/4 yıl) BSc (Onur)mimari Teknoloji

Architectural Technology (3/4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlıkta Araştırma tarafından Masters (MMRD)

Masters by Research in Architecture (MMRD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık, Planlama ve Peyzaj Doktora

Architecture, Planning and Landscape PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Mimarisi ve Şehrin Sanat ve Kültür MA - Tarih planlama

MA in Arts and Culture - History of Architecture and Town planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimarlık ve Çevre Tasarımı MEng (Onur)

Architecture and Environmental Design MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(A. B.) lisans Mimarlık

Bachelor of Arts (A.B.) in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Çalışmaları Mart

Architectural Studies MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Ses ve Akustik) Mimarlık yüksek lisans (Sürdürülebilir Tasarım)

Master of Architectural Science (Audio and Acoustics) (Sustainable Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Deniz Mimarlık MEng ile deniz Teknolojisi (Onur)

Marine Technology with Naval Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) doktora Mimarlık ve İç Mimarlık

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture and Interior Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mimarlık, Yapı ve Planlama)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Architecture, Building and Planning)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Teknik Mimarlık

MSc Technical Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimarlık - Araştırma Fırsatları MPhil

Architecture - Research Opportunities MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Peyzaj Mimarlığı MLA Master

Master of Landscape Architecture MLA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık ve Sürdürülebilir Ortamlar MSc

Architecture and Sustainable Environments MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı ile mimari Mühendisliği BEng (Onur)

Architectural Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Ses ve Akustik) (Yüksek Performanslı Binalar)

Master of Architectural Science (Audio and Acoustics) (High Performance Buildings)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gayrimenkul Geliştirme ve tasarımda Mimari Çalışmalarda BS - Konsantrasyonu

BS in Architectural Studies - Concentrations in Real Estate Development and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı Master (Araştırma)

Master of Landscape Architecture (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tasarım ve Teknoloji BA (Onur)

Architectural Design and Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Mimarlık)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Architecture)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
14. Mimarlık MEng ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Teknoloji ve uygulamaları BSc (Onur)

Architectural Technology and Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık ve Yapılı Çevre Doktora

Architecture and the Built Environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık C03001v4 Master (Araştırma)

C03001v4 Master of Architecture (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tasarım ve Psikoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Architectural Design and Psychology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık C04235v2 Usta

C04235v2 Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Tarihi ve Mimarlık Tarihi MA (Onur)

History of Art and Architectural History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı lisans

Bachelor of Science in Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Hızlandırılmış gün) mimari Tasarım ve Teknoloji-serbest BSc (Onur)

Architectural Design and Technology (Accelerated day-release) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Tasarım İnşaat Yönetimi/BA BS

BS in Construction Management/BA in Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 225 kredileri
Yüksek Performanslı Bina Mimari Master

Master of Architecture in High Performance Building

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - minimum
Tasarım ve Kültür Mimari Çalışmalarda BS - Konsantrasyonu

BS in Architectural Studies - Concentrations in Design and Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Çalışmalar lisans (Onur)

Bachelor of Architectural Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mimarisi için Bilişim (Enstitüsü) Doktora

Informatics (Institute for Computing Systems Architecture) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Mart

Architecture and Landscape Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Mimarlık ile Mühendislik lisans - İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Civil Engineering with Architecture (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Tasarım ve Tiyatro Çalışmaları BA (Onur)

Architectural Design and Theatre Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Mimari Çalışmalar yüksek lisans (MAAS)

Master of Advanced Architectural Studies (MAAS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Deniz Mühendisliği BEng ile deniz Mimarlık (Onur)

Naval Architecture with Ocean Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng bir Yıl mimari Mühendisliği (Onur)

Architectural Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimarlık ve Sanat Tarihi yüksek lisans

MA in History of Art and Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
(Endüstride Yıl) (Uluslararası) mimari Mühendislik MEng (Onur)

Architectural Engineering (International) (Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Mimari Tasarım Mart/PgDip

Advanced Architectural Design MArch/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Mimarlık ve Tasarım yüksek lisans

Digital Architecture and Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlıkta Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Tarihi ve Teorisi BA

BA in History and Theory of Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Mimarlık (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
Mimarlık (temel Yıl) BSc (Onur)

Architecture (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevik ve Esnek Sistemler için yürütülebilir Sistemleri Mimarileri Doktora

Executable Systems Architectures for Agile and Resilient Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur (Deniz Mimarlık)sektöründe) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Specialisation) with Honours (Naval Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Mühendislik Master

Master of Architectural Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Mimari Tasarım lisans (Büyük)

Bachelor of Design (Major in Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik ve Mimari Mühendislik MEng (Onur)

Mechanical and Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlıkta Felsefe C02001v2 Doktora - Doktor

C02001v2 PhD - Doctor of Philosophy in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mühendisliği MEng ile deniz Mimarlık

Naval Architecture with Ocean Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Genel İşletme)İşletme Mimarlık/ Lisans lisans

Bachelor of Science in Architecture/ Bachelor of Business Administration (General Business)

Lisans
Tam Zamanlı - 161 saat
Felsefe yüksek lisans (Mimarlık)

Master of Philosophy (Architecture)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Araştırma İle Mimarlık Master

Master of Architecture By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık Programında Bilim Master - Tasarım Bilgisayar

Master of Science in Architecture Program - Design Computing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 6 çeyrek
Sanat Vakfı Yıl BArch ile mimarlık (Onur)

Architecture with Arts Foundation Year BArch (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Lİ akredite)Peyzaj Mimarlığı PgDip

Landscape Architecture PgDip(LI accredited)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Teknoloji ve Tasarım (temel Yıl) BSc (Onur)

Architectural Technology and Design (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Architectural Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(3/4 yaş) mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering (3/4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(6)Kentsel Planlama Peyzaj Mimarlığı lisans ve yüksek lisans Yıllık Lisans Programı

Bachelor of Landscape Architecture and Master of Urban Planning (6-Year Degree Program)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Mimari Hesaplama.

Architectural Computation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Tasarım

Architectural Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık eğitimi ve Tasarım A. Ş.

A.S. in Architectural Studies and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İç Mimari ve Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gayrimenkul Geliştirme Mimarlık/MS Master

Master of Architecture/MS in Real Estate Development

Yüksek Lisans
(Sekiz dönem) kredi tam Zamanı - 144 puan
Mimari, Tasarım ve Yapılı Çevre.

Architecture, Design and the Built Environment MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Çalışmalar lisans

Bachelor of Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Peyzaj Mimarlığı Master (profesyonel)

Masters of Landscape Architecture (professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık eğitimi lisans DBAE

Bachelor of Architectural Studies DBAE

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Çalışmalar yüksek lisans

Master of Science in Architectural Studies

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 32 saat
Dijital Mimarisi ve Robot Yapımı MSc

Digital Architecture and Robotic Construction MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Mimarlık alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık MEng (Onur)

Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tasarım alanında yüksek lisans Diploması (İç Mimarlık) DGSP

Graduate Diploma in Design (Interior Architecture) DGSP

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Dönüşüm)PgDip Peyzaj Mimarlığı

PgDip Landscape Architecture (Conversion)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Mühendislik MEng (Onur)

Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık lisans (289JA.2 )

Bachelor of Interior Architecture (289JA.2 )

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Kentsel Planlama Peyzaj Mimarlığı Master/Master

Master of Landscape Architecture/Master of Urban Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 80 - 88 saat
Mimarlık ve Sanat Tarihi MPhil

History of Art and Architecture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mimari Mühendislik (Uluslararası) MEng (Onur)

Architectural Engineering (International) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarisi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Landscape Architecture

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Sürdürülebilirlik Mimari Çalışmalarda BS - Konsantrasyonu

BS in Architectural Studies - Concentrations in Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Mimarlık

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sürdürülebilir Tasarım) Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (Sustainable Design) (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık Master Eleştirel, Küratöryel ve Kavramsal Uygulamalar M. S./

Master of Architecture/M.S. in Critical, Curatorial and Conceptual Practices

Yüksek Lisans
(Sekiz dönem) kredi tam Zamanı - 144 puan
14. mimarlık MA

Architecture MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Sanat Tasarım C10272v3 Lisans İç Mimarlık Lisans Çalışmaları

C10272v3 Bachelor of Design in Interior Architecture Bachelor of Arts in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Ses ve Akustik) Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (Audio and Acoustics) (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Peyzaj Mimarisi / Kentsel Tasarım ve Planlama çift diploma MLA-MUP:

Dual degree MLA-MUP: Landscape Architecture / Urban Design and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Mimari ve İnşaat Mühendisliği Doktora

Architecture and Civil Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakfı ile İç Mimarlık Yıl BA (Onur)

Interior Architecture with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Teknisyen/Teknoloji Diploma

Diploma in Architectural Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik ve Mimari Tasarım MEng (Onur)

Engineering and Architectural Design MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Tasarım Yönetimi)

Master of Architecture (Design Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Matematik ve Mimari Tasarım BA (Onur)/BSc (Onur)

Mathematics and Architectural Design BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Tasarım (B. F. A.) İyi lisans Sanatlar

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) in Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Çalışmalarda Bilim Master (SMArchS)

Master of Science in Architecture Studies (SMArchS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Peyzaj Mimarlığı MA

Professional Landscape Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCert PGDip)mimari ve Kentsel Tasarım MA

Architectural and Urban Design MA (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tasarım lisans (Mimarlık)

Bachelor of Design (Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık (yerleştirme ile) BSc (Onur)

Architecture (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık BA (Onur)

Interior Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık (Temel Giriş) BSc (Onur)

Architecture (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Mart

Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık MEng (Onur)

Civil Engineering and Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mühendisliği Bilim / Deniz Mimarlık Yüksek Lisans

Maritime Engineering Science / Naval Architecture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenilenebilir Enerji ve Mimarlık yüksek lisans

Renewable Energy and Architecture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık MA

Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Tasarım (İç) Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours (Civil) and Bachelor of Design in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimarlıkta araştırma, İnşaat ve Haritacılık.

Research in Architecture, Construction and Surveying MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Tasarım Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Design Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlıkta sayısal Yöntemler

Computational Methods in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık yüksek lisans

Master of Science in Architecture

Yüksek Lisans
32 dönem kredi saat tam Zamanı - Minimum
(Onur)Peyzaj Mimarlığı C09079v3 Lisans

C09079v3 Bachelor of Landscape Architecture (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari, Tasarım ve Yapılı Çevre MPhil

Architecture, Design and the Built Environment MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Mart

MArch in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İç Mimarlık DBİR lisans

Bachelor of Interior Architecture DBIR

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mimarisi ve Deniz Mühendisliği.

Naval Architecture and Marine Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimarlık yüksek lisans (M. Arch)

Master of Architecture (M.Arch)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en fazla 4 yıl
Deniz Mimarisi ve Deniz Mühendisliği MPhil

Naval Architecture and Marine Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İç Mimarlık ve Tasarım PGDip

Interior Architecture and Design PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
14. Peyzaj Mimarlığı MA

Landscape Architecture MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(ARCH)Mimari Teknisyeni Diploma

Diploma in Architectural Technician (ARCH)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
1 Mimarlık Master

Master of Architecture 1

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi (Doktora)ve Mimarlık

Doctor of Philosophy (PhD) in History of Art and Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Altı-yedi yıl
Mimarlık veya Sanat Tarihi (Doktora)ve Teorisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History and Theory of Architecture or Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 204 üniteleri
Ana Mimarisinin 2+

Master of Architecture 2+

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - dört buçuk İki-ve-bir yıl
Birleşik doktora Sanat ve Mimarlık Tarihi ve Orta Doğu Çalışmaları

Joint Doctor of Philosophy (PhD) in History of Art and Architecture and Middle Eastern Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Gelişmiş Mimari Tasarım MA

Advanced Architectural Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Tasarım ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Architectural Design and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari ve Kentsel Çalışmalar MPhil

Architecture and Urban Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mimari Teknisyen üniversite Diploması

College Diploma in Architectural Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Opsiyonel Co-op)Mimaride gelişmiş Diploması - İnşaat Mühendisliği Teknoloji

Advanced Diploma in Architecture - Construction Engineering Technology (Optional Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari ve Peyzaj BA (Onur)

Architecture and Landscape BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık A. B.

B.A. in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Mimarlık ve Planlama (hazırlık Yılı) BA (Onur)

Architecture and Planning (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Peyzaj Mimarlığı C04270v1 Usta

C04270v1 Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık Tarihi MA

Architectural History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık 2 (RİBA bölümü) Mart

Architecture (RIBA part 2) MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık ve Çevre Tasarımı BSc (Onur)

Architecture and Environmental Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık II yüksek lisans

Master in Architecture II

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tasarım ve Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Design and Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Mimarlık BEng ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with Architecture BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Mimarlık, Peyzaj ve Görsel Sanatlar)

Master of Philosophy - Research (Architecture, Landscape and Visual Arts)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Koruma (BEng) Mühendislik konusunda lisans ve Sürdürülebilirlik Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) in Architectural Conservation and Sustainability Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım Vakfı Yıl BA ile mimari Tasarım ve Teknoloji Alanlarında

Architectural Design and Technology with Design Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarisi yaratıcı Uygulama

Creative Practice in Architechture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(M. S) Bilim, Mimari Bilimi yüksek

Master of Science (M.S) in Architectural Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en fazla 4 yıl
Mekanik ve Mimari Mühendislik BEng (Onur)

Mechanical and Architectural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlık Yılı ile mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Tasarım Yenilik MSc

Architectural Design Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İslam Orta Doğu MA Sanat Tarihi ve Mimari

History of Art and Architecture of the Islamic Middle East MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık (Bilim) Doktora

Architecture (Science) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Mühendislik Tasarım Yüksek Lisans

Architectural Engineering Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
B. Arch. Mimarlık

B.Arch. in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 160 krediyi
(Onur)BSc Vakfı ile mimari Tasarım ve Teknoloji

Architectural Design and Technology with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık ve Şehircilik MA

Architecture and Urbanism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Peyzaj Mimarlığı Mimarlık yüksek lisans ve Master

Master of Architecture and Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek Performanslı Binalar) Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings) (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık & Disiplinler arası Çalışmalarda BSc (Onur)

Architecture & Interdisciplinary Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel (Post-Mimarlık Master Mart (Post-Prof.))

Master of Architecture (Post-Professional) (MArch (Post-Prof.))

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Çalışmalar FdSc

Architectural Studies FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
BSc Mimarlık ile Yapı Mühendisliğinde BENİ götürüyor

BSc in Structural Engineering with Architecture Leading to ME

Lisans
BANA tam Zamanı - (BSc)) 3 Yıl artı 2 Yıl (
Mimarlık BArch (Onur)

Architecture BArch (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Hesaplama MSc

Architectural Computation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık.

Architecture MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimari, Tasarım ve Yapılı Çevre Doktora

Architecture, Design and the Built Environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı Mimarlık Master / Master

Master of Architecture / Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapısal Mühendislik ve Mimarlık (4 yıl), MEng (Onur)

Structural Engineering and Architecture (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ön Araştırma tarafından daha yüksek Derece - Mimarlık, Peyzaj ve Görsel Sanatlar

Higher Degree by Research Preliminary - Architecture, Landscape and Visual Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Mühendislik ve Tasarım Yönetimi BSc (Onur)

Architectural Engineering and Design Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Mimarlık BEng ile deniz Teknolojisi (Onur)

Marine Technology with Naval Architecture BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Tasarım ve Kriminoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Architectural Design and Criminology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alan Kullanımı: Mimari ve Şehirler MSc

Space Syntax: Architecture and Cities MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakfın bir Yıl İç Mimarlık BSc (Onur)

Interior Architecture with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
1 Master Peyzaj Mimarlığı

Master of Landscape Architecture 1

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Mimari Teknolojisi ileri Diploma (Co-op)

Advanced Diploma in Architectural Technology (Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PgDip Peyzaj Mimarlığı

PgDip Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Aydınlatma Tasarımı) Mimarlık yüksek lisans (Ses ve Akustik)

Master of Architectural Science (Illumination Design) (Audio and Acoustics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Mimari Tasarım MEng ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with Architectural Design MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Proje Yönetimi MSc

Architectural Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl