• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Mimari Teknolojisi ileri Diploma (ARC3)

Advanced Diploma in Architectural Technology (ARC3)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık, Bilişim ve Mühendislik MPhil

Architecture, Computing and Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık (Mesleki Deneyim ve Kalkınma Kaydı, PEDR) Mesleki Gelişim Diploma

Architecture (Professional Experience and Development Record, PEDR) Professional Development Diploma

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Gelişmiş Mimari Tasarım MA

Advanced Architectural Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık - Araştırma Fırsatları MPhil

Architecture - Research Opportunities MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Kentsel Planlama Mimarlık yüksek lisans ve Master

Master of Architecture and Master of Urban Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 86 saat
Mimarlık (Temel Giriş) BSc (Onur)

Architecture (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Mimari Tasarım Mart/PgDip

Advanced Architectural Design MArch/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Mimari Tasarım ve Sosyoloji BA (Onur)

Architectural Design and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik ve Mimari Mühendislik BEng (Onur)

Mechanical and Architectural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık lisans eğitimi

Bachelor of Architectural Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; co için 5 yıl ameliyat seçeneği
Mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Mimarisi ve Deniz Mühendisliği MPhil

Naval Architecture and Marine Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimari Mühendislik ve Tasarım Yönetimi BSc (Onur)

Architectural Engineering and Design Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Mimarlık ve Ekoloji) sürdürülebilir Mühendislik/ PgDip/ PgCert, MSc

Sustainable Engineering (Architecture and Ecology) MSc/ PgDip/ PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimarlık Master (Profesyonel Program)

Master of Architecture (Professional Program)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 saat
Mimari Teknoloji ve Bina Performans MSc

Architectural Technology and Building Performance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Peyzaj Mimarlığı BA

Landscape Architecture with Foundation Year BA

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Tasarım ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Architectural Design and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Mart)

Master of Architecture (MArch)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 164 lisansüstü birimler
Mimarlık Teknisyen

Architectural Drafting Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 38 hafta
(Hızlandırılmış gün) mimari Tasarım ve Teknoloji-serbest BSc (Onur)

Architectural Design and Technology (Accelerated day-release) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Mimarlık ve Tasarım) Tasarım yüksek lisans - Araştırma

Master of Design (Architecture and Design) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlıkta Araştırma tarafından Masters (MMRD)

Masters by Research in Architecture (MMRD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İç Mimarlık BSc (Onur)

Interior Architecture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım MA

Interior Architecture and Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Çalışmalarda BA

BA in Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Mimarlık Master Eleştirel, Küratöryel ve Kavramsal Uygulamalar M. S./

Master of Architecture/M.S. in Critical, Curatorial and Conceptual Practices

Yüksek Lisans
(Sekiz dönem) kredi tam Zamanı - 144 puan
İç Mimarlık ve Mekan Tasarımı BA (Onur)

Interior Architecture and Venue Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakfı ile İç Mimarlık Yıl BA (Onur)

Interior Architecture with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari: Mesleki Uygulama

Architecture: Professional Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Mimarlık ve Kentsel Gelişim Tarihi Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in History of Architecture and Urban Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Mimarlık (Sosyal Bilimler) Doktora

Architecture (Social Science) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık ve Sürdürülebilir Ortamlar MSc

Architecture and Sustainable Environments MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık A. B.

B.A. in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Mimarlık (Yerleştirme yıl) BA (Onur)

Architecture (with Placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Tasarım C10004v5 Lisans

C10004v5 Bachelor of Design in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlıkta Bilim lisans Derecesi

Bachelor of Science Degree in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - toplam 128 dönem saat
(Sürdürülebilir Tasarım) Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (Sustainable Design) (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari, Tasarım ve Yapılı Çevre.

Architecture, Design and the Built Environment MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Master Master

Master of Architecture with Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Çalışmalar lisans (BAS)

Bachelor of Architectural Studies (BAS)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım alanında yüksek lisans Diploması (İç Mimarlık) DGSP

Graduate Diploma in Design (Interior Architecture) DGSP

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mimarlık Master/Master

Master of Architecture/Master of Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 74 yüksek lisans saat
Mimari Teknolojisi ileri Diploma (Co-op)

Advanced Diploma in Architectural Technology (Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlıkta sayısal Yöntemler

Computational Methods in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe yüksek lisans (Mimarlık)

Master of Philosophy (Architecture)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Mimarlık MPhil

Architecture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Mimarlık alanında Doktora ve Bina ()

PhD - Doctor of Philosophy in Architecture and Building (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Tarihi ve Kuramı yüksek lisans

Architectural History and Theory MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Architectural Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari ve Peyzaj BA (Onur)

Architecture and Landscape BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık, Planlama ve Peyzaj Doktora

Architecture, Planning and Landscape PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Mimari Koruma (BEng) Mühendislik konusunda lisans ve Sürdürülebilirlik Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) in Architectural Conservation and Sustainability Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık MA

Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi Mimarlık Master/Master

Master of Architecture/Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
Kurs Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture by coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Peyzaj Mimarlığı Master (Araştırma)

Master of Landscape Architecture (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari ve Kentsel Tasarım yüksek lisans

M.S. in Architecture and Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 sömestr programı
İç Mimarlık BA (Onur)

Interior Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Tasarım Yenilik MSc

Architectural Design Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık ve Dijital Teori.

Architecture and Digital Theory MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Koruma MSc

Architectural Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Tasarım ve Coğrafya BA (Onur)/BSc (Onur)

Architectural Design and Geography BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Tekniker/Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Architectural Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Bilim Master

Masters of Architectural Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mimarisi için Bilişim (Enstitüsü) yüksek lisans

Informatics (Institute for Computing Systems Architecture) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Lİ akredite)Peyzaj Mimarlığı PgDip

Landscape Architecture PgDip(LI accredited)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Mimari Mühendislik: Çevre Tasarımı

MSc Architectural Engineering: Environmental Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Mimari Tasarım Mart

International Architectural Design MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları MA

Landscape Architecture Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimarlık Tarihi MA

Architectural History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık lisans (BArch)

Bachelor of Architecture (BArch)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Mimarlık ve Tasarım)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Architecture and Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık eğitimi lisans DBAE

Bachelor of Architectural Studies DBAE

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık yüksek lisans

M.S. in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 Minimum kredi saat
Çevre Tasarımı Mimari Çalışmalarda Çevre Tasarımı lisans

Bachelor of Environmental Design in Environmental Design Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MLA)Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture (MLA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 70 kredi
Mimaride profesyonel Diploma - RİBA2

Professional Diploma in Architecture - RIBA2

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık Çevre Tasarımı Çalışmaları lisans (YATAK) / Ana (Mart)

Bachelor of Environmental Design Studies (BEDS) / Master of Architecture (MArch)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi mimari Mühendislik (Yıl) BEng (Onur)

Architectural Engineering (Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık BSc (Onur)

Architecture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gemi Bilim / Deniz Mimarlık MEng (Onur)

Ship Science / Naval Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık (Doktora) doktora (BHE)

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture (MPHD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı İleri Araştırmalar Master (MASLA)

Master of Advanced Studies in Landscape Architecture (MASLA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Mimarlık Tarihi ve Teorisi Sanat Tarihi MA

History of Art (Architectural History and Theory) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hızlı) (Co-op) Mimari Teknolojisi ileri Diploma-Track

Advanced Diploma in Architectural Technology (Co-op) (Fast-Track)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Mimari Tasarım MEng ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with Architectural Design MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Ses ve Akustik) Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (Audio and Acoustics) (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tasarım lisans (Mimarlık)

Bachelor of Design (Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Teknisyen/Teknoloji Diploma

Diploma in Architectural Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık, Bilişim ve Mühendislik Doktora

Architecture, Computing and Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Tasarım ve Psikoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Architectural Design and Psychology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Mimari Çalışmalar

Bachelor of Arts - Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari, Tasarım ve Yapılı Çevre Doktora

Architecture, Design and the Built Environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek Performanslı Binalar) Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings) (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari ve Kentsel Planlama BA (Onur)

Architecture and Urban Planning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Teknoloji ve Tasarım (temel Yıl) BSc (Onur)

Architectural Technology and Design (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)BSc Vakfı ile mimari Tasarım ve Teknoloji

Architectural Design and Technology with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Sanat Tasarım C10272v3 Lisans İç Mimarlık Lisans Çalışmaları

C10272v3 Bachelor of Design in Interior Architecture Bachelor of Arts in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kentsel Planlama Mimarlık Master/M. S.

Master of Architecture/M.S. in Urban Planning

Yüksek Lisans
(Sekiz dönem) kredi tam Zamanı - 144 puan
Mimari Tasarım Teknolojisi (temel Yıl) BSc (Onur)

Architectural Design Technology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
2 (RİBA bölümü) (Mart) ana o f Mimarlık

Master o f Architecture (MArch) (RIBA part 2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kentsel Tasarım ve Mimari Çalışmalarda B. A.

B.A. in Urban Design and Architecture Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Mimarlık veya Sanat Tarihi (Doktora)ve Teorisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History and Theory of Architecture or Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 204 üniteleri
Mimarlık Mart Bölüm 2

Architecture MArch Part 2

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık ve Çevre Tasarımı yüksek lisans

Architecture and Environmental Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BSc Mimarlık ile Yapı Mühendisliğinde BENİ götürüyor

BSc in Structural Engineering with Architecture Leading to ME

Lisans
BANA tam Zamanı - (BSc)) 3 Yıl artı 2 Yıl (
Mimari Mühendisliği BEng (Onur)

Architectural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Tarihi (Genel) lisans ve Teorisi

Bachelor of Arts (General) in History and Theory of Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık

Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık (Bilim) Doktora

Architecture (Science) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MLA )Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture (MLA )

Yüksek Lisans
45 dönem kredi saat tam Zamanı - Minimum
Mimari Teknoloji ve Yönetim BSc (Onur)

Architectural Technology and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Mimarlık/ Lisans lisans

Bachelor of Science in Architecture/ Bachelor of Science in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 183-184 saat
(Onur)Peyzaj Mimarlığı C09079v3 Lisans

C09079v3 Bachelor of Landscape Architecture (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Master (Yüksek Performanslı Binalar) Mimari tasarım (Sürdürülebilir Tasarım)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings) (Sustainable Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari ve İnşaat Mühendisliği MPhil

Architecture and Civil Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık doktora (Tasarım)

Doctor of Architecture (Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Peyzaj Mimarlığı Tasarım lisans (Büyük)

Bachelor of Design (Major in Landscape Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Tasarım Yönetimi)

Master of Architecture (Design Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mimari Tasarım lisans

Bachelor of Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık ve Çevre Tasarımı BSc (Onur)

Architecture and Environmental Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Opsiyonel Co-op)Mimaride gelişmiş Diploması - İnşaat Mühendisliği Teknoloji

Advanced Diploma in Architecture - Construction Engineering Technology (Optional Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doktora (Mimarlık Peyzaj ve Görsel Sanatlar)

PhD - Doctor of Philosophy (Architecture Landscape and Visual Arts)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Vakfı Yıl BA ile İç Mimarlık ve Tasarım (Onur)

Interior Architecture and Design with Arts Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım PGDip

Interior Architecture and Design PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mimarlık ve Şehircilik MA

Architecture and Urbanism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik ve Mimari Mühendislik MEng (Onur)

Mechanical and Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PgDip Peyzaj Mimarlığı

PgDip Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gayrimenkul Geliştirme Mimarlık/MS Master

Master of Architecture/MS in Real Estate Development

Yüksek Lisans
(Sekiz dönem) kredi tam Zamanı - 144 puan
(Onur (Deniz Mimarlık)sektöründe) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Specialisation) with Honours (Naval Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım BA (Onur)

Interior Architecture and Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Master Tarihi Koruma yüksek lisans/

Master of Architecture/M.S. in Historic Preservation

Yüksek Lisans
(Sekiz dönem) kredi tam Zamanı - 144 puan
Mimarlıkta sürdürülebilir Çevre Tasarımı (SEDA) MSc

Sustainable Environmental Design in Architecture (SEDA) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Peyzaj Mimarlığı MA

Landscape Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tabanlı Mimaride BA (Studio)

BA in Architecture (Studio-Based)

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Alan Kullanımı: Mimari ve Şehirler MSc

Space Syntax: Architecture and Cities MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3/4 yaş) mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering (3/4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık BArch (Onur)

Architecture BArch (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Tasarım (İç) Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours (Civil) and Bachelor of Design in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimarisi yaratıcı Uygulama

Creative Practice in Architechture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Tasarım ortak Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
İç Mimarlık Yüksek Lisans Belgesi

Interior Architecture Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Mimarlık C04235v2 Usta

C04235v2 Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Peyzaj Mimarlığı II Master

Master in Landscape Architecture II

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Peyzaj Mimarlığı MA

Professional Landscape Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık - Araştırma Fırsatları Doktora

Architecture - Research Opportunities PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevik ve Esnek Sistemler için yürütülebilir Sistemleri Mimarileri Doktora

Executable Systems Architectures for Agile and Resilient Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari ve Mühendislik Teknolojisi Diploma

Architectural and Engineering Technology Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık MEng (Onur)

Civil Engineering and Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık (Sektöründe bir Yıl), MEng ile yapısal Mühendislik (Onur)

Structural Engineering with Architecture (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İç Mimari ve Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mühendisliği BEng ile deniz Mimarlık (Onur)

Naval Architecture with Ocean Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Tasarım ve Tarih BA (Onur)

Architectural Design and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Peyzaj Mimarlığı Mimarlık yüksek lisans ve Master

Master of Architecture and Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
2 (kontrol grubunda/RİBA Bölümü)mimari Mart

Architecture MArch (ARB/RIBA Part 2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tasarım lisans (Büyük)

Bachelor of Design (Major in Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Önceden mimarlık Lisansüstü Diploma-okul dönemi öncesi İngilizce

Architecture Graduate Diploma with Pre-Sessional English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gayrimenkul Geliştirme ve tasarımda Mimari Çalışmalarda BS - Konsantrasyonu

BS in Architectural Studies - Concentrations in Real Estate Development and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tecrübe Mimarlık Bölümü

Bachelor of Arts in Experience Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Mimari Hesaplama.

Architectural Computation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat (Doktora) doktora, Tasarım ve Mimarlık

Doctor of Philosophy (PhD) in Art, Design and Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Ses ve Akustik)

Master of Architectural Science (Audio and Acoustics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mimarlık ve Sanat Tarihi yüksek lisans

MA in History of Art and Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Mimari Tasarım Mart

Architectural Design MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Mühendislik Master

Master of Architectural Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Sürdürülebilir Mimari Çalışmalar Yüksek Lisans

Sustainable Architectural Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe Master Mimarlık bölümünden

Master of Philosophy majoring in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Mimarlık

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı MLA

Landscape Architecture MLA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık Tarihi (Onur) lisans ve Teorisi

Bachelor of Arts (Honours) in History and Theory of Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) doktora Mimarlık ve Tasarım

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture and Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Gelişmiş Mimari Çalışmalar yüksek lisans (MAAS)

Master of Advanced Architectural Studies (MAAS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Dijital Mimarlık ve Tektonik Mart

Digital Architecture and Tectonics MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık / Mimari (Uluslararası) 1 (RİBA Bölümü) BA (Onur)

Architecture / Architecture (International) (RIBA Part 1) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlıkta Felsefe C02001v2 Doktora - Doktor

C02001v2 PhD - Doctor of Philosophy in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat: Mimarlık.

Arts: Architecture MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Çevre Mühendisliği BEng (Onur)

Architectural Environment Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Mühendisliği Bilim / Deniz Mimarlık Yüksek Lisans

Maritime Engineering Science / Naval Architecture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık ve Yapı Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Architecture and Building

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık (Onur) Mimari Tasarım lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Design in Architecture (Honours) and Master of Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14 Mart Mimarlık

Architecture MArch (Hons)

Lisans
6 yıl tam Zamanı - 5 -
İç Mimarlık yüksek lisans

Master of Arts in Interior Architecture

Yüksek Lisans
Maksimum tam Zamanı - 30 - 85 kredi
Mimarlıkta araştırma, İnşaat ve Haritacılık Doktora

Research in Architecture, Construction and Surveying PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık eğitimi ve Tasarım A. Ş.

A.S. in Architectural Studies and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Avrupa'da Yılın mimari Mühendislik (İspanya) MEng (Onur)

Architectural Engineering with Year in Europe (Spain) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Endüstride Yıl) (Uluslararası) mimari Mühendislik MEng (Onur)

Architectural Engineering (International) (Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Kentsel mimarlık Planlama Mart

Architecture with Urban Planning MArch (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hazırlık Yılı ile mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Mimarisi ve Robot Yapımı MSc

Digital Architecture and Robotic Construction MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Mimarlık yüksek lisans (Sürdürülebilir Tasarım)

Master of Architectural Science (Sustainable Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Pre-Mimarlık

Pre-Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Tasarım) mimari, Planlama ve Peyzaj MA

Architecture, Planning and Landscape (Design) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Mimarlık BEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Architecture BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Vakfı Vakfı Sertifikası

Architecture Foundation Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım Doktora mimarlık

Architecture by Design PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Mimarlık/MBA yüksek lisans - Master

Master of Architecture/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 110 saat
Mimarlık yüksek lisans

Master of Science in Architecture

Yüksek Lisans
32 dönem kredi saat tam Zamanı - Minimum
(Ses ve Akustik) Mimarlık yüksek lisans (Sürdürülebilir Tasarım)

Master of Architectural Science (Audio and Acoustics) (Sustainable Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MIA)İç Mimarlık Master

Master of Interior Architecture (MIA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; 5 trimesterde
Deniz Mimarlık BEng ile deniz Teknolojisi (Onur)

Marine Technology with Naval Architecture BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ana Mimarisinin 2+

Master of Architecture 2+

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - dört buçuk İki-ve-bir yıl
7501 (Doktora) (doktora Mimarlık

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Mimarlık lisans (BSA)

Bachelor of Science in Architecture (BSA)

Lisans
Tam Zamanlı - 192 adet
Mimari Tasarım İnşaat Yönetimi/BA BS

BS in Construction Management/BA in Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 225 kredileri
İç Mimarlık lisans (289JA.2 )

Bachelor of Interior Architecture (289JA.2 )

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Mimarlık ve Sanat Tarihi MPhil

History of Art and Architecture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Tasarım Vakfı Yıl BA ile mimari Tasarım ve Teknoloji Alanlarında

Architectural Design and Technology with Design Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mimarlık, Yapı ve Planlama)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Architecture, Building and Planning)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(3/4 yıl) BSc (Onur)mimari Teknoloji

Architectural Technology (3/4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık ve Yapılı Çevre Doktora

Architecture and the Built Environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mart Mimarlık

MArch Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tasarım lisans (269)

Bachelor of Architectural Design (2293)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Master Mimarlık I

Master in Architecture I

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Mimari Tasarım ve (Hızlandırılmış Derece) Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Design and Technology (Accelerated Degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Teknoloji College Gelişmiş Diploma

College Advanced Diploma in Architectural Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Programında Bilim Master - Tarihi ve Teorisi

Master of Science in Architecture Program - History and Theory

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Teknisyeni Diploma

Diploma in Architectural Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık (temel Yıl) BSc (Onur)

Architecture (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık usta - Kurs

Master of Architecture - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (5 yıla kadar)
Zooloji ve Mimari Tasarım BSc (Onur)

Zoology and Architectural Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık (Onur) Tasarım C09048v2 Lisans

C09048v2 Bachelor of Design (Honours) in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma ile Mimarlık (Doktora) doktora ve Yapılı Çevre

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture and Built Environment by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Vakıf ile Peyzaj Mimarlığı Yıl BA (Onur)

Landscape Architecture with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel uygulama yıl ile İç Mimarlık BA (Onur)

Interior Architecture with professional practice year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık, Planlama ve Peyzaj MPhil

Architecture, Planning and Landscape MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MA Peyzaj Mimarlığı

MA Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Tasarım) Mimarlık yüksek lisans - Araştırma

Master of Architecture (Design) - Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Çalışmaları Mart

Architectural Studies MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık ve Çevre Mühendisliği BEng (Onur)

Architecture and Environmental Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Mimarlık yüksek lisans (post -)

Masters of Architecture (post-professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Teknoloji & Uygulama Vakfı Yılın BSc (Onur)

Architectural Technology & Practice with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Master Mart

Master of Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tasarım ve İşletme BA (Onur)

Architectural Design and Business Enterprise BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kentsel Tasarım Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture in Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Mimarlık MEng ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hazırlık Yılı MEng İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık (Onur)

Civil Engineering and Architecture with Foundation Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Teknisyen üniversite Diploması

College Diploma in Architectural Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Avrupa'da Yılın mimari Mühendislik (Almanya) MEng (Onur)

Architectural Engineering with Year in Europe (Germany) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) Mühendislik programları (İç Mimari)

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Architectural)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilirlik Mimari Çalışmalarda BS - Konsantrasyonu

BS in Architectural Studies - Concentrations in Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MEL)Deniz Mimarlık Mühendislik Liderlik Master ve Deniz Mühendisliği

Master of Engineering Leadership in Naval Architecture and Marine Engineering (MEL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Tasarım Bölümü

Bachelor of Arts in Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık ve Tarihi Kentsel alanlar, MA

Architecture and Historic Urban Environments MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Mühendislik Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Architectural Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Önemli (Onur) Mühendislik programları (Profesyonel) Mimarlık

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Architectural

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(912AA Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.6)

Bachelor of Arts in Architecture (912AA.6)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Mimari Çalışmalar lisans

Bachelor of Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Peyzaj Mimarlığı Mimarlık Master / Master

Master of Architecture / Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İç Mimarlık (hazırlık Yılı) BA (Onur)

Interior Architecture (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Çalışmalarda Bilim Master (SMArchS)

Master of Science in Architecture Studies (SMArchS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Bilim lisans (İç Mimarlık)

Bachelor of Applied Science (Interior Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Tasarım ve Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Design and Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Mimarisi Bilim deniz Mühendisliği / Master, yüksek lisans ve Engin Deniz ...

Master of Science in Ocean Engineering / Master of Science in Naval Architecture and Marine Engin ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi birimleri
(MAAS/MPl)Planlama Gelişmiş Mimari Çalışmalar yüksek lisans/Master

Master of Advanced Architectural Studies/Master of Planning (MAAS/MPl)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 adet
Tasarım lisans (İç Mimarlık) (Onur)

Bachelor of Design (Interior Architecture) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı BA (Onur)

Landscape Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Co-op Mimarisinde Uygulanan ön lisans - Proje ve Tesis Yönetimi ()

Bachelor of Applied Technology in Architecture - Project and Facility Management (Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı Profesyonel Çalışmalar yüksek lisans

Master of Professional Studies in Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
Mimari Tasarım lisans

Bachelor of Design in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık BA

BA in Architecture

Lisans
Kredi tam Zamanı - 124 dönem birimleri
(Mimarlık) İşletme yüksek lisans - MBA

Master of Business Administration (Architecture) - MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Peyzaj Mimarlığı Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Tarihi ve Teorisi BA

BA in History and Theory of Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
(Onur) Felsefe lisans Peyzaj Mimarlığı Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimari Tasarım lisans

Bachelor of Landscape Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(ARCH)Mimari Teknisyeni Diploma

Diploma in Architectural Technician (ARCH)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Mimari tasarım)Uygulanan lisans Bilim

Bachelor of Applied Science (Architectural Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Bilim Master (Yüksek Performanslı Binalar)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık (Onur)

Civil Engineering and Architecture with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Dönüşüm)PgDip Peyzaj Mimarlığı

PgDip Landscape Architecture (Conversion)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sistemleri bilim Master Mimarisi ve Mühendisliği

Master of science in Systems Architecting and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 30 adet
Sanat Vakfı Yıl BArch ile mimarlık (Onur)

Architecture with Arts Foundation Year BArch (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek Performanslı Binalar) Mimarlık yüksek lisans (Ses ve Akustik)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings) (Audio and Acoustics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İç Tasarım ve Ön lisans-Mimarlık

B.A. in Interior Design and Pre-Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Teknoloji ve Tasarım BSc (Onur)

Architectural Technology and Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık ve Sürdürülebilirlik yüksek lisans

Architecture and Sustainability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MA/PGDip Peyzaj Mimarlığı

MA/PGDip Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tasarım ve Tiyatro Çalışmaları BA (Onur)

Architectural Design and Theatre Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Doktora

Architecture PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi MEng bir Yıl mimari Mühendisliği (Onur)

Architectural Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dijital Tasarım ve Üretim uzmanlığı ile Mimarlık alanında yüksek lisans (GEZGİNİ'Nİ)

Master of Science in Architecture with a specialization in Digital Design and Fabrication (DDF)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık II yüksek lisans

Master in Architecture II

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Peyzaj Mimarlığı Teknoloji lisans

Bachelor of Technology in Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(6)Kentsel Planlama Peyzaj Mimarlığı lisans ve yüksek lisans Yıllık Lisans Programı

Bachelor of Landscape Architecture and Master of Urban Planning (6-Year Degree Program)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(İç Mimarlık) Tasarım usta DMSP

Master of Design (Interior Architecture) DMSP

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek Performanslı Deniz Araçları ile deniz Mimarlık MEng

Naval Architecture with High Performance Marine Vehicles MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Fast Track)Mimari Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Architectural Technology (Fast Track)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl