• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Tasarım Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Design Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
B. Arch. Mimarlık

B.Arch. in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 160 krediyi
Dijital Tasarım ve Üretim uzmanlığı ile Mimarlık alanında yüksek lisans (GEZGİNİ'Nİ)

Master of Science in Architecture with a specialization in Digital Design and Fabrication (DDF)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Tasarım Yönetimi)

Master of Architecture (Design Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Peyzaj Mimarlığı Mimarlık Master / Master

Master of Architecture / Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı ile İç Mimarlık ve Tasarım BA (Onur)

Interior Architecture and Design with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık ve Mekan Tasarımı BA (Onur)

Interior Architecture and Venue Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Mimarisi Bilim deniz Mühendisliği / Master, yüksek lisans ve Engin Deniz ...

Master of Science in Ocean Engineering / Master of Science in Naval Architecture and Marine Engin ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi birimleri
Lisans Mimarlık Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pre-Mimarlık

Pre-Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Peyzaj Mimarlığı Mimarlık yüksek lisans ve Master

Master of Architecture and Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık lisans programı

Bachelor of Arts in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mimarisi ve Deniz Mühendisliği MPhil

Naval Architecture and Marine Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kentsel Tasarım Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture in Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Mimari ve Kentsel Planlama BA (Onur)

Architecture and Urban Planning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Peyzaj Mimarlığı Tasarım lisans (Büyük)

Bachelor of Design (Major in Landscape Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Peyzaj Mimarlığı İleri Araştırmalar Master (MASLA)

Master of Advanced Studies in Landscape Architecture (MASLA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Çalışmalarda Bilim lisans (SBAS)

Bachelor of Science in Architecture Studies (SBAS)

Lisans
Tam Zamanlı - 189-192 üniteleri
İç Mimarlık BA (Onur)

Interior Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Teknolojisi (Yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Architectural Technology (with Placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MEL)Deniz Mimarlık Mühendislik Liderlik Master ve Deniz Mühendisliği

Master of Engineering Leadership in Naval Architecture and Marine Engineering (MEL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Temel Giriş) Mimari Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Technology (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tasarım) Mimarlık yüksek lisans - Araştırma

Master of Architecture (Design) - Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Peyzaj Mimarlığı C04270v1 Usta

C04270v1 Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Deniz Mühendisliği Bilim / Deniz Mimarlık Yüksek Lisans

Maritime Engineering Science / Naval Architecture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Mimarlık MEng ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari, Tasarım ve Yapılı Çevre.

Architecture, Design and the Built Environment MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek Performanslı Deniz Araçları BEng ile deniz Mimarlık (Onur)

Naval Architecture with High Performance Marine Vehicles BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Programında Bilim Master - Tasarım Bilgisayar

Master of Science in Architecture Program - Design Computing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 6 çeyrek
Mimarlık ve Çevre Mühendisliği BEng (Onur)

Architecture and Environmental Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Teknoloji ve Tasarım (temel Yıl) BSc (Onur)

Architectural Technology and Design (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
2 (kontrol grubunda/RİBA Bölümü)mimari Mart

Architecture MArch (ARB/RIBA Part 2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Hesaplama.

Architectural Computation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık ve Yapılı Çevre Doktora

Architecture and the Built Environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Mimari Çalışmalar

Bachelor of Arts - Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık Yüksek Lisans Belgesi

Interior Architecture Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Mimarlıkta Araştırma tarafından Masters (MMRD)

Masters by Research in Architecture (MMRD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Ses ve Akustik) (Yüksek Performanslı Binalar)

Master of Architectural Science (Audio and Acoustics) (High Performance Buildings)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Çalışmalarda Bilim Master (SMArchS)

Master of Science in Architecture Studies (SMArchS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tasarım lisans (Mimarlık)

Bachelor of Design (Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık ve Sürdürülebilirlik yüksek lisans

Architecture and Sustainability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Çevre Mühendisliği BEng (Onur)

Architectural Environment Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık (Onur) Tasarım C09048v2 Lisans

C09048v2 Bachelor of Design (Honours) in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Teknoloji ve uygulamaları BSc (Onur)

Architectural Technology and Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Dönüşüm)PgDip Peyzaj Mimarlığı

PgDip Landscape Architecture (Conversion)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenilenebilir Enerji ve Mimarlık yüksek lisans

Renewable Energy and Architecture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hızlı) (Co-op) Mimari Teknolojisi ileri Diploma-Track

Advanced Diploma in Architectural Technology (Co-op) (Fast-Track)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tasarım ve Çevresel Tehlikeler BA (Onur)/BSc (Onur)

Architectural Design and Environmental Hazards BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari ve Kentsel Tasarım MPhil

Architecture and Urban Design MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Mimari ve Kentsel Tasarım yüksek lisans

M.S. in Architecture and Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 sömestr programı
Tasarım Vakfı Yıl BA ile mimari Tasarım ve Teknoloji Alanlarında

Architectural Design and Technology with Design Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Tasarım lisans (Büyük)

Bachelor of Design (Major in Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık (temel Yıl) BSc (Onur)

Architecture (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel Tasarım Mimarlık Master

Master of Architecture in Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık (Doktora) doktora (BHE)

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture (MPHD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa'da Yılın mimari Mühendislik (Almanya) MEng (Onur)

Architectural Engineering with Year in Europe (Germany) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşa edilmiş Mirası MSc/PgDip/PgCert Korunması için mimari Tasarım

Architectural Design for the Conservation of Built Heritage MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimari ve Mühendislik Teknolojisi Diploma

Architectural and Engineering Technology Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Mimarisi ve Deniz Mühendisliği.

Naval Architecture and Marine Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Peyzaj Mimarlığı MPhil

Landscape Architecture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık MA

Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Tasarım ve İşletme BA (Onur)

Architectural Design and Business Enterprise BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık, Bilişim ve Mühendislik MPhil

Architecture, Computing and Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Deniz Mimarlık (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Naval Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek Performanslı Binalar) Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings) (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
1 Master Peyzaj Mimarlığı

Master of Landscape Architecture 1

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Mimarlık BSc (Onur)

Architecture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik ve Mimari Tasarım MEng (Onur)

Engineering and Architectural Design MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Önceden mimarlık Lisansüstü Diploma-okul dönemi öncesi İngilizce

Architecture Graduate Diploma with Pre-Sessional English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
2 Mimari Tasarım uygulanan (kontrol grubunda ve RİBA bölümü) Mart

Applied Design in Architecture (ARB and RIBA part 2) MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık BArch

Architecture BArch

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Mimari Yenileme ve Geliştirme MA

International Architectural Regeneration and Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimarlık Doktora

Architecture PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Profesyonel) Mimarlık yüksek lisans (Mart[Prof])

Master of Architecture (Professional) (MArch[Prof])

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; 5 trimesterde
Mimarlık alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BSc Mimarlık ile Yapı Mühendisliğinde BENİ götürüyor

BSc in Structural Engineering with Architecture Leading to ME

Lisans
BANA tam Zamanı - (BSc)) 3 Yıl artı 2 Yıl (
Mimarlık yüksek lisans

M.S. in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 Minimum kredi saat
Peyzaj Mimarlığı Master (Araştırma)

Master of Landscape Architecture (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık ve Sanat Tarihi BA

BA in History of Art and Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
(Ses ve Akustik) Mimarlık yüksek lisans (Sürdürülebilir Tasarım)

Master of Architectural Science (Audio and Acoustics) (Sustainable Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Peyzaj Mimarlığı Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi mimari Mühendislik (Yıl) BEng (Onur)

Architectural Engineering (Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Teknisyen

Architectural Drafting Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 38 hafta
Mimari Teknisyeni Diploma

Diploma in Architectural Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Mimarlık)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Architecture)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Onur)İç Mimarlık lisans

Bachelor of Interior Architecture (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı Master (profesyonel)

Masters of Landscape Architecture (professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık (Onur) Mimari Tasarım lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Design in Architecture (Honours) and Master of Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Aydınlatma Tasarımı) Mimarlık yüksek lisans (Ses ve Akustik)

Master of Architectural Science (Illumination Design) (Audio and Acoustics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Teknoloji ve Yönetim BSc (Onur)

Architectural Technology and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Zekanın Tasarım C10325v2 Lisans Mimarlık Lisans ve Yenilik

C10325v2 Bachelor of Design in Architecture Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
2 (RİBA bölümü) mimarlık ve Mimarlık Uluslararası Mart

Architecture and Architecture International (RIBA part 2) MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Mimarlık)Mimarlık lisans ve İnşa Ortamlar

Bachelor of Architecture and Built Environments (Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 3 Yıl, en fazla 7 Yıla kadar
Mimarlık (Temel Giriş) BSc (Onur)

Architecture (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel uygulama yıl ile İç Mimarlık BA (Onur)

Interior Architecture with professional practice year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MLArch/MPl)Planlama Peyzaj Mimarlığı Master/Master

Master of Landscape Architecture/Master of Planning (MLArch/MPl)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 82 adet
Kentsel Planlama Mimarlık yüksek lisans ve Master

Master of Architecture and Master of Urban Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 86 saat
(Doktora)Mimarlık

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(RİBA Bölüm 2 Muafiyet) mimari - Mart

Architecture (RIBA Part 2 Exemption) - MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Mimari Tasarım Mart/PgDip

Advanced Architectural Design MArch/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Felsefe yüksek lisans (Mimarlık)

Master of Philosophy (Architecture)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Mimari ve Kentsel Çalışmalar MPhil

Architecture and Urban Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Tasarım Doktora mimarlık

Architecture by Design PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık ve Sanat Tarihi MPhil

History of Art and Architecture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mimarlık ve Çevre Tasarımı MEng (Onur)

Architecture and Environmental Design MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mimarlık ve Tasarım) Tasarım yüksek lisans - Araştırma

Master of Design (Architecture and Design) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İç Mimarlık BSc (Onur)

Interior Architecture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım lisans (İç Mimarlık) (Onur)

Bachelor of Design (Interior Architecture) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik ve Mimari Mühendislik BEng (Onur)

Mechanical and Architectural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Çalışmaları Mart

Architectural Studies MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ağ ve Güvenlik Mimarisi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Network and Security Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 30 hafta
Mimarlık Bilim Master (Peyzaj çalışmaları)

Masters of Architectural Science (Landscape studies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İç Mimarlık) Tasarım usta DMSP

Master of Design (Interior Architecture) DMSP

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
PgDip Peyzaj Mimarlığı

PgDip Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık yüksek lisans (M. Arch)

Master of Architecture (M.Arch)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en fazla 4 yıl
Deniz Mühendisliği MEng ile deniz Mimarlık

Naval Architecture with Ocean Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Peyzaj Mimarlığı lisans

Bachelor of Science in Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Kuruluş Çalışmaları Sanat, Tasarım ve Mimarlık

Foundation Studies: Art, Design and Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Mühendislik MEng

Architectural Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari ve İnşaat Mühendisliği MPhil

Architecture and Civil Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İç Tasarım)Mimarlık lisans ve Dahili Ortamlar

Bachelor of Architecture and Built Environments (Interior Design)

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 3 Yıl, en fazla 7 Yıla kadar
İç Mimarlık ve Tasarım MA

Interior Architecture and Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Peyzaj Mimarlığı MLA

Landscape Architecture MLA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlıkta Felsefe C02001v2 Doktora - Doktor

C02001v2 PhD - Doctor of Philosophy in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık ve Yapı Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Architecture and Building

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Tasarım Mart

Architectural Design MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık Tarihi (Onur) lisans ve Teorisi

Bachelor of Arts (Honours) in History and Theory of Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Mimarlık ve yüksek lisans Master (İnşaat Yönetimi)

Master of Architecture and Master of Science in Civil Engineering (Construction Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 78 saat
(MLA )Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture (MLA )

Yüksek Lisans
45 dönem kredi saat tam Zamanı - Minimum
Mimarlık MEng (Onur)

Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
MLArch Peyzaj Mimarlığı

MLArch Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Master (Yüksek Performanslı Binalar) Mimari tasarım (Sürdürülebilir Tasarım)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings) (Sustainable Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İç Mimarlık DBİR lisans

Bachelor of Interior Architecture DBIR

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gayrimenkul Geliştirme Mimarlık/MS Master

Master of Architecture/MS in Real Estate Development

Yüksek Lisans
(Sekiz dönem) kredi tam Zamanı - 144 puan
Mimari Teknoloji ve Çevre BA (Onur)

Architectural Technology and the Environment BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık bölümünden Mimari Bilimi (Onur) ve Mart

BSc in Architectural Science (Hons) and MArch in Architecture

Lisans
(Mart) tam Zamanı - 3 Yıl (Onur) (BSc) artı 2 Yıl
Mimaride profesyonel Diploma - RİBA2

Professional Diploma in Architecture - RIBA2

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Teknolojisi ileri Diploma (T109)

Advanced Diploma in Architectural Technology (T109)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
(A. B.) lisans Mimarlık

Bachelor of Arts (A.B.) in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ana Mimarisinin ben

Master of Architecture I

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları MA

Landscape Architecture Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Proje Yönetimi Mimarlık Master/Master

Master of Architecture/Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yarıyıl (2 yıl)
(Onur)BSc Vakfı ile mimari Tasarım ve Teknoloji

Architectural Design and Technology with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık doktora (Tasarım)

Doctor of Architecture (Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tasarım) mimari, Planlama ve Peyzaj MA

Architecture, Planning and Landscape (Design) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimarlıkta Bilim lisans Derecesi

Bachelor of Science Degree in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - toplam 128 dönem saat
Mimarlık Tarihi ve Kuramı yüksek lisans

Architectural History and Theory MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık, Planlama ve Peyzaj MPhil

Architecture, Planning and Landscape MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimarlık Lisans Diploması

Architecture Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Doktora) doktora Mimarlık ve Tasarım

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture and Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Peyzaj Mimarlığı Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlık Yılı MEng İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık (Onur)

Civil Engineering and Architecture with Foundation Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tecrübe Mimarlık Bölümü

Bachelor of Arts in Experience Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Tabanlı Mimaride BA (Studio)

BA in Architecture (Studio-Based)

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Uygulamalı Bilim lisans (İç Mimarlık)

Bachelor of Applied Science (Interior Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık (Onur) Tasarım C09055v1 Lisans

C09055v1 Bachelor of Design (Honours) in Interior Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma (MA mimarlık ve Yapılı Çevre)

Architecture and the Built Environment (MA by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Mühendislik MEng (Onur)

Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng bir Yıl mimari Mühendisliği (Onur)

Architectural Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Tasarım lisans

Bachelor of Design in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Çalışmalarda BArch

BArch in Architecture Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık (Mesleki Deneyim ve Kalkınma Kaydı, PEDR) Mesleki Gelişim Diploma

Architecture (Professional Experience and Development Record, PEDR) Professional Development Diploma

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Mimari Teknisyen/Teknoloji Diploma

Diploma in Architectural Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Koruma (BEng) Mühendislik konusunda lisans ve Sürdürülebilirlik Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) in Architectural Conservation and Sustainability Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Mimari MA

Research Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mart Mimarlık

MArch Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Mühendisliği

B.S. in Architectural Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Mimari Çalışmalar yüksek lisans (MAAS)

Master of Advanced Architectural Studies (MAAS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
(Onur)Peyzaj Mimarlığı C09079v3 Lisans

C09079v3 Bachelor of Landscape Architecture (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakfı mimarlık Yıl BA (Onur)

Architecture with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Mimarlık/MBA yüksek lisans - Master

Master of Architecture/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 110 saat
Araştırma ile Mimarlık (Doktora) doktora ve Yapılı Çevre

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture and Built Environment by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(MAAS/MPl)Planlama Gelişmiş Mimari Çalışmalar yüksek lisans/Master

Master of Advanced Architectural Studies/Master of Planning (MAAS/MPl)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 adet
İç Mimari ve Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kurs Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture by coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(913AA Mimarlık Master.5)

Master of Architecture (913AA.5)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; Standart dört dönem, tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla on yarıyıl.
Mimarlık Master II

Master of Architecture II

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Gelişmiş Mimari Tasarım MA

Advanced Architectural Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği Mimarlık/ Lisans lisans

Bachelor of Science in Architecture/ Bachelor of Science in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 183-184 saat
14 Mart Mimarlık

Architecture MArch (Hons)

Lisans
6 yıl tam Zamanı - 5 -
(Dönüşüm)MA Peyzaj Mimarlığı

MA Landscape Architecture (Conversion)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Lİ akredite)Peyzaj Mimarlığı PgDip

Landscape Architecture PgDip(LI accredited)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilirlik Mimari Çalışmalarda BS - Konsantrasyonu

BS in Architectural Studies - Concentrations in Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık - Araştırma Fırsatları Doktora

Architecture - Research Opportunities PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı BA (Onur)

Landscape Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Koruma MSc

Architectural Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık Bilim Master (Yüksek Performanslı Binalar)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mimari ve Peyzaj BA (Onur)

Architecture and Landscape BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kentsel Planlama Peyzaj Mimarlığı Master/Master

Master of Landscape Architecture/Master of Urban Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 80 - 88 saat
Kentsel Tasarım ve Mimari Çalışmalarda B. A.

B.A. in Urban Design and Architecture Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Mimari Çalışmalar lisans (BAS)

Bachelor of Architectural Studies (BAS)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık yüksek lisans

Master of Science in Architecture

Yüksek Lisans
32 dönem kredi saat tam Zamanı - Minimum
Gayrimenkul Geliştirme ve tasarımda Mimari Çalışmalarda BS - Konsantrasyonu

BS in Architectural Studies - Concentrations in Real Estate Development and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans (post -)

Masters of Landscape Architecture (post-professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Mimarlık ve Kentsel Gelişim Tarihi Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in History of Architecture and Urban Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
İnşaat Mühendisliği Mimarlık ve yüksek lisans Master (Yapısal Mühendislik)

Master of Architecture and Master of Science in Civil Engineering (Structural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 78 saat
Doktora - Doktora (Mimarlık Peyzaj ve Görsel Sanatlar)

PhD - Doctor of Philosophy (Architecture Landscape and Visual Arts)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mimarlık Tarihi ve Teorisi Sanat Tarihi MA

History of Art (Architectural History and Theory) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık Tarihi ve Arkeoloji MA (Onur)

Architectural History and Archaeology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı Profesyonel Çalışmalar yüksek lisans

Master of Professional Studies in Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
Mimari Tasarım (B. F. A.) İyi lisans Sanatlar

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) in Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mimarlık ve Ekoloji) sürdürülebilir Mühendislik/ PgDip/ PgCert, MSc

Sustainable Engineering (Architecture and Ecology) MSc/ PgDip/ PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Vakıf Çalışma) BSc (Onur)ile mimari Teknolojisi

Architectural Technology (with Foundation Study) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari ve İnşaat Mühendisliği Doktora

Architecture and Civil Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Mimarlık yüksek lisans (post -)

Masters of Architecture (post-professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık usta - Kurs

Master of Architecture - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (5 yıla kadar)
İç Tasarım ve Ön lisans-Mimarlık

B.A. in Interior Design and Pre-Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık (Sektöründe bir Yıl), MEng ile yapısal Mühendislik (Onur)

Structural Engineering with Architecture (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dijital Mimarlık ve Tasarım yüksek lisans

Digital Architecture and Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlıkta araştırma, İnşaat ve Haritacılık.

Research in Architecture, Construction and Surveying MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Tasarım Teknolojisi (temel Yıl) BSc (Onur)

Architectural Design Technology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevik ve Esnek Sistemler için yürütülebilir Sistemleri Mimarileri Doktora

Executable Systems Architectures for Agile and Resilient Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA Mimarlık: şehir ve Yenilik

MA Architecture: Cities and Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Mühendislik Tasarım Yüksek Lisans

Architectural Engineering Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Peyzaj Mimarlığı lisans

Bachelor of Landscape Architecture (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Mart)

Master of Architecture (MArch)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 164 lisansüstü birimler
Mimari Mühendislik Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Architectural Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Peyzaj Mimarlığı MA

Landscape Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Peyzaj Mimarlığı MLA Master

Master of Landscape Architecture MLA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık - Araştırma Fırsatları MPhil

Architecture - Research Opportunities MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yüksek Performanslı Binalar) Mimarlık yüksek lisans (Ses ve Akustik)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings) (Audio and Acoustics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Mimari Araştırma PG Cert

Advanced Architectural Research PG Cert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 ay
(Mimarlık) İşletme yüksek lisans - MBA

Master of Business Administration (Architecture) - MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sürdürülebilir Tasarım) Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (Sustainable Design) (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Ses ve Akustik) Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (Audio and Acoustics) (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Çalışmalarda B. A. S.

B.A.S. in Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mimarisi ve Deniz Mühendisliği

Naval Architecture and Marine Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Sanat Vakfı Yıl BArch ile mimarlık (Onur)

Architecture with Arts Foundation Year BArch (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MIA)İç Mimarlık Master

Master of Interior Architecture (MIA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; 5 trimesterde
Mimarlıkta sayısal Yöntemler

Computational Methods in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Teknoloji ve Tasarım BSc (Onur)

Architectural Technology and Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Zooloji ve Mimari Tasarım BSc (Onur)

Zoology and Architectural Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel (Post-Mimarlık Master Mart (Post-Prof.))

Master of Architecture (Post-Professional) (MArch (Post-Prof.))

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre ve Mimari Akustik MSc

Environmental and Architectural Acoustics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 13 ay
Peyzaj Mimarlığı PGDip

Landscape Architecture PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık lisans eğitimi

Bachelor of Architectural Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; co için 5 yıl ameliyat seçeneği
Mimari Tasarım lisans

Bachelor of Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe yüksek lisans - Mimarlık, Yapı ve Planlama

Master of Philosophy - Architecture, Building and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Tasarım ve Tiyatro Çalışmaları BA (Onur)

Architectural Design and Theatre Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doktora (Mimari ve Kentsel Çevre)

Ph.D - Doctor of Philosophy (Architecture and Urban Environment)

Yüksek Lisans
Zaman eşdeğeri (ya da bölümü), dört yıl tam tam Zamanı - en Az iki yıllık süresi ve en fazla
(Vakıf yıl dahil 4 yıl) BSc (Onur)mimari Tasarım Teknoloji

Architectural Design Technology (4 years including foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık C03001v4 Master (Araştırma)

C03001v4 Master of Architecture (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari ve Kentsel Tasarım yüksek lisans

Architectural and Urban Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat: Mimarlık.

Arts: Architecture MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım BA (Onur)

Interior Architecture and Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık (Yerleştirme yıl) BA (Onur)

Architecture (with Placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Peyzaj Mimarlığı MA

Professional Landscape Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa'da Yılın mimari Mühendislik (İspanya) MEng (Onur)

Architectural Engineering with Year in Europe (Spain) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yüksek Performanslı Bina Mimari Master

Master of Architecture in High Performance Building

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - minimum
Gayrimenkul Geliştirme ve Mimari Tasarım BA (Onur)/BSc (Onur)

Property Development and Architectural Design BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Mimarisi ve Robot Yapımı MSc

Digital Architecture and Robotic Construction MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Mimari Tasarım ve Psikoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Architectural Design and Psychology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MLA)Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture (MLA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 70 kredi
2 (RİBA bölümü) (Mart) ana o f Mimarlık

Master o f Architecture (MArch) (RIBA part 2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık Mart Bölüm 2

Architecture MArch Part 2

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım (temel Yıl) BA (Onur)

Interior Architecture and Design (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım Vakfı Yıl BA ile mimari Tasarım ve Görselleştirme (Onur)

Architectural Design and Visualisation with Design Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık lisans (BArch)

Bachelor of Architecture (BArch)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Architectural Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Master Mimarlık I

Master in Architecture I

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Mimarlık eğitimi ve Tasarım A. Ş.

A.S. in Architectural Studies and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık ve Tarihi Kentsel alanlar, MA

Architecture and Historic Urban Environments MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Neoliberal Kenti Okumak) mimarisi.

Architecture (Reading the Neoliberal City) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari, Tasarım ve Yapılı Çevre Doktora

Architecture, Design and the Built Environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mimari tasarım)Uygulanan lisans Bilim

Bachelor of Applied Science (Architectural Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Mimarlık BEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Architecture BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimari Tasarım lisans

Bachelor of Landscape Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Mimarlık BEng ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with Architecture BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
1 Mimarlık Master

Master of Architecture 1

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Kentsel mimarlık Planlama Mart

Architecture with Urban Planning MArch (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Tasarım ve Görselleştirme BA (Onur)

Architectural Design and Visualisation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Vakfı Vakfı Sertifikası

Architecture Foundation Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Peyzaj Master Mimarisi II

Master of Landscape Architecture II

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Deniz Mimarlık BEng ile deniz Teknolojisi (Onur)

Marine Technology with Naval Architecture BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. mimarlık MA

Architecture MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık & Disiplinler arası Çalışmalarda BSc (Onur)

Architecture & Interdisciplinary Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
Peyzaj Mimarlığı Doktora

Landscape Architecture PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(912AA Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.6)

Bachelor of Arts in Architecture (912AA.6)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Mimari Tasarım ve Coğrafya BA (Onur)/BSc (Onur)

Architectural Design and Geography BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)İnşaat Yönetimi (Mimari) Tasarım lisans / Lisans

Bachelor of Design (Architecture) / Bachelor of Construction Management (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Mimarlık ve Tasarım) iç MA

Interiors (Architecture and Design) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ön Araştırma tarafından daha yüksek Derece - Mimarlık, Peyzaj ve Görsel Sanatlar

Higher Degree by Research Preliminary - Architecture, Landscape and Visual Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma Mimari MPhil

Research Architecture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BLA)Peyzaj Mimarlığı lisans

Bachelor of Landscape Architecture (BLA)

Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 113 kredileri
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık MEng (Onur)

Civil Engineering and Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Mimari ve Sağlıklı Binalar MSc

Sustainable Architecture and Healthy Buildings MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Tasarım ve Sosyoloji BA (Onur)

Architectural Design and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mimarisi için Bilişim (Enstitüsü) Doktora

Informatics (Institute for Computing Systems Architecture) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Mimarlık ve Tektonik Mart

Digital Architecture and Tectonics MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl