• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Biyomühendislik Doktora

Bioengineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği (5674) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (5674) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (MEng 4 yıl), MEng (Onur)

Computer Systems Engineering (MEng 4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proses Kalite Mühendisliği Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Process Quality Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Robotik) Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Robotics) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası hazırlık Yılı ile otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)

Automotive Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği (Yıl Sanayi) BEng (Onur)

Civil and Environmental Engineering (Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendislik Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Biomedical Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
(Onur)Mimarlık ile Mühendislik lisans - İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Civil Engineering with Architecture (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstri Mühendisliği Mühendisliği ortak lisans/yüksek Lisans

Joint Bachelor of Science in Engineering/Master of Science in Industrial Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik Mühendisliği Lisans (BSEE)

Bachelor of Science in Electrical Engineering (BSEE)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, MEng (Onur)

Electronic and Computer Systems Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yangın Güvenliği Mühendisliği - PgDip/MSc

Fire Safety Engineering - PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Malzeme Mühendisliği BEng (Onur)

Materials Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş (Makine Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans (Yönetim)

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours)/Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Bilim lisans - Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Fast-Track)Biyomedikal Mühendislik Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Biomedical Engineering Technology (Fast-Track)

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
(BSECE)Elektrik Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering (BSECE)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi ve Metalurji MEng ile Mühendislik Alanlarında

Materials Science and Engineering with Metallurgy MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sivil ve Demiryolu Mühendisliği MEng

Civil and Railway Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik (İnşaat ve Yapı) BEng (Onur)

Engineering (Civil and Structural) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Robotik Endüstriyel Deneyimi BEng (Onur)ile Mühendislik

Robotics Engineering with Industrial Experience BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Entegre Master') Makine Mühendisliği;s MEng (Onur)

Mechanical Engineering (Integrated Master's) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstri Mühendisliği ve Yönetimi

MSc in Industrial Engineering and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Modern bir Dil ile inşaat Mühendisliği (4 yıl), MEng (Onur)

Civil Engineering with a Modern Language (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Diploma Mekanik Mühendislik Teknolojisi (Co-op)

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technology (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl, 8 ay
Uluslararası Çalışma MEng ile mühendislik ve Yönetim (Onur)

Engineering and Management with International Study MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Su Kaynakları Mühendisliği Lisans Mühendislik

Bachelor of Engineering in Water Resources Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Elektrik Mühendisliği Teknolojisi gelişmiş Diploma -

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mali Yönetimi ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Financial Management MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Fast Track)Mühendisliği diploması

Diploma in Engineering (Fast Track)

Mesleki
Tam Zamanlı - 0.75 yıl
Mühendislik Proje Yönetimi MSc

Engineering Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzay Mühendisliği MSc

Aerospace Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği Teknoloji ileri Diploma (CİV3)

Advanced Diploma in Civil Engineering Technologist (CIV3)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile (Mekanik) dijital Mühendislik BEng (Onur)

Digital Engineering (Mechanical) with Year Abroad BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Sistemleri (Onur)Sanayi MEng bir Yıl ile Mühendislik

Computer Systems Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yukarı (Üst) (Uzaktan Eğitim) makine ve İmalat Mühendisliği (3 Yıl) BEng (Onur)

Mechanical and Manufacturing Engineering (Distance Learning) (Top-up) (3 Year) BEng (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(MSE)Su Kaynakları Mühendisliği alanında yüksek lisans Mühendislik Konsantrasyon

Master of Science in Engineering Concentration in Water Resources Engineering (MSE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki-yarıyıl programı
14. kuruluş Yılı ve Endüstriyel Yerleştirme Yıl BEng ile akustik Mühendisliği

Acoustical Engineering with Foundation Year and Industrial Placement Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Vakfı bir Yıl havacılık Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering in Mechatronics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Bilgisayar Mühendisliği/MBA MS - Master

MS in Computer Science/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Mühendisliği alanında Mühendislik Uzmanlık ana

Master of Engineering Specialization in Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Bilimi ( Eng doktor.Sc.D. ya da DES) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doctor of Engineering Science ( Eng.Sc.D. or DES) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
MS ötesinde tam Zamanı - 30 kredi saat
Elektronik Mühendisliği MPhil

Electronic Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sivil kuruluş Yılı ile Mühendislik BEng (Onur)

Civil Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği (Endüstriyel Proje) MEng

Electronics and Computer Engineering (with Industrial Project) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fotonik (MEng) Mühendislik Master ve Optik Bilimler

Master of Engineering (MEng) in Photonics and Optical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Makine Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Mechanical Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
14. Mesleki Gelişim MEng ile uzay Mühendisliği

Aerospace Engineering with Professional Development MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora) Felsefe MD/Doktora Biyomühendislik

MD/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Bioengineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Şeylerin Internet Mühendisliği

Internet of Things Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sistem Mühendisliği Araştırma ile Masters (LMİE)

Masters by Research in Systems Engineering (LMIE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzay Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Aerospace Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
İnşaat Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma - Ulaşım

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology - Transportation

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Vakıf Yıl, BEng İnşaat Mühendisliği (Onur)

Civil Engineering with a Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Vakfı Vakfı Sertifikası

Engineering Foundation Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Telekomünikasyon ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Telecommunication and Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Felsefenin Ana Makine Mühendisliği bölümünden

Master of Philosophy majoring in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Mühendisliği MEng ile 14 sivil

Civil with Environmental Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Co-op)Güç ileri Diploma Mühendislik Teknoloji

Advanced Diploma in Power Engineering Technology (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sektöründe Yıl elektronik ve Elektrik Mühendisliği () MEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tez ile yüksek lisans Petrol Mühendisliği

Master of Science in Petroleum Engineering with Thesis

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tıp Mühendisliği

Medical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Bilim lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Teknoloji Erişim sertifika

Certificate in Mechanical Engineering Technology Access

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 ay
Avrupa'da Yıl İnşaat Mühendisliği (Almanya) MEng (Onur)

Civil Engineering with Year in Europe (Germany) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş ile Mühendislik usta (Mekanik)

Master of Engineering (Mechanical with Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği Lisans (Onur) (Kimyasal Bilimler) / Ana (Malzeme)

Bachelor of Science (Honours) (Chemical Sciences) / Master of Engineering (Materials)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Elektrik Mühendisliği/MBA MS - Master

MS in Electrical Engineering/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Altyapı) ulaşım, Planlama ve Mühendislik MSc

Transportation, Planning and Engineering (Infrastructure) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nükleer Bilim Bilim Lisans kombine Lisans ve Master ve Mühendislik

Combined Degree of Bachelor of Science and a Master of Science in Nuclear Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MEM)Çevre Yönetimi (MEMP) Mühendislik Yönetimi Master/Master

Master of Engineering Management (MEMP)/Master of Environmental Management (MEM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
(Elektrik) Mühendisliği Lisans Onur

Bachelor of Engineering (Electrical Power) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik ve Tıp Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans eğitimi Bilgisayar Mühendisliği Onur

Bachelor of Science with Honors in Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Offshore Mühendisliği MSc

Offshore Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mühendislik lisans (BEng) - Kimya Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) - Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Coğrafi Bilgi Bilimi) İnşaat Mühendisliği MSc

Civil Engineering (with Geographic Information Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Denizaltı ve Boru hattı Mühendislik MSc/PgDip

Subsea and Pipeline Engineering MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Makine Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) Üretim BEng (Onur)

Mechanical Engineering and Manufacturing (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kombine Mühendislik HNC

Combined Engineering HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Maden Mühendisliği BEng (Onur)

Mining Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Petrol Mühendisliği bir Vurgu ile Kimya Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Chemical Engineering with an Emphasis in Petroleum Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilenebilir Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans

Renewable Energy Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnşaat Mühendisliği (Uluslararası) MEng (Onur)

Civil Engineering (International) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Mühendisliği MEng (Onur)

Information Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Mühendislik lisans (Makine Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Ed. (KÖK)eğitim programları ve Öğretim, Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
İletişim ve Bilgi Mühendisliği MSc

Communications and Information Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 32 adet
(SAE) (BSE) üretim Mühendisliği - Biyomedikal Mühendislik

Bachelor of Science in Engineering (BSE) - Biomedical Engineering (BME)

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Ürün bölümünden (Onur) Mühendislik programları (Profesyonel) Tasarım

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Product Design

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Biyomühendislik/MBA yüksek lisans - Master

M.S. in Bioengineering/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 kredi saat
Bilgisayar Mesleki Uygulama (Yazılım Mühendisliği) Bilim BSc (Onur)

Computer Science (Software Engineering) with Professional Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği lisans eğitimi

Bachelor of Engineering Science (Computer Systems Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sandviç) MEng (Onur), elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering (Sandwich) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sistem Mühendisliği Yönetimi MSc/PgDip

Systems Engineering Management MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mühendisliği Lisans (Onur) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında uzmanlaşma

Bachelor of Engineering (Honours) specialisation in Electronics and Communications Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Master (Kimyasal)

Master of Engineering (Chemical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp fizik ve Mühendislik: Biyomedikal Mühendisliği ve Tıbbi Görüntüleme MSc

Physics and Engineering in Medicine: Biomedical Engineering and Medical Imaging MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendisliği Master Mekaniği

Master of Science in Engineering Mechanics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(5 yıllık) Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering (5 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanayi BEng bir Yıl İnşaat Mühendisliği (Onur)

Civil Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Akışkanlar Mühendisliği MPhil

Fluids Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Bilgi Teknolojisi ile ileri Kimya Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Advanced Chemical Engineering with Information Technology and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Mühendisliği BEng (Onur)

Architectural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Tasarım (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Industrial Design

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) Mühendislik programları (Mekatronik) LHEG

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronic) LHEG

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik C04278v2 Master (Gelişmiş)

C04278v2 Master of Engineering (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği lisansüstü Diploma (Mekanik)

Graduate Diploma in Engineering (Mechanical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik (Mekatronik) MSc

Engineering (Mechatronics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ölçme) İnşaat Mühendisliği MSc

Civil Engineering (with Surveying) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Vakfı (Genel) BEng (Onur)

Engineering Foundation (General) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik ve Uygulamalı Bilim Vakfı Programı BSc (Onur)

Engineering and Applied Science Foundation Programme BSc (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Mühendislik (Kompozit Malzemeler) MSc

Engineering (Composite Materials) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarım lisans ve biyoloji Mühendisliği - Ziraat Mühendisliği

Bachelor of Science in Agricultural and Biological Engineering - Agricultural Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng bir Yıl ile Mekatronik ve Robotik Mühendisliği (Onur)

Mechatronic and Robotic Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendisliği (Onur)/Sanat lisans (1304)

Bachelors of Engineering (Honours)/Arts (2343)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
(İnşaat Mühendisliği)Mühendislik Önlisans

Associate Degree of Engineering (Civil Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği (Kontrol Sistemleri) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (Control Systems) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Petrol)Mühendislik Teknolojisi lisans

Bachelor of Engineering Technology (Petroleum)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendislik kombine B. S.-M. S.

Combined B.S.-M.S. in Materials Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Otomotiv Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Automotive Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
Genel Mühendislik (yurtdışında bir yıl ile MEng (Onur)

General Engineering (with a year abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanayi BEng Yıl Makine Mühendisliği (Onur)

Mechanical Engineering with Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maden Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master (MASc)

Master of Applied Science in Mining Engineering (MASc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Otomotiv Mühendisliği (yerleştirme yıl) BEng (Onur)

Automotive Engineering (with placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BEng bir Yıl ile elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Onur)

Electrical Engineering and Electronics with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)İnşaat Mühendisliği MSc

Civil Engineering MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Endüstriyel Yerleştirme MEng ile uzay Mühendisliği

Aerospace Engineering with Industrial Placement MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Robotik ve Gömülü Sistemler Mühendisliği MEng

Robotics and Embedded Systems Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Mekatronik MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Mechatronics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Chemical Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İmalat ve İşletme Mühendisliği

Manufacturing and Enterprise Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Mühendisliği (Temel Giriş) MEng (Onur)Destekli

Computer Aided Engineering (Foundation Entry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MEng)Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering (MEng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12-16 ay
RF ve Mikrodalga Mühendisliği MSc

RF and Microwave Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Makine Mühendisliği (kuruluş Yılı dahil) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği MEng

MEng in Engineering

Yüksek Lisans
Yılda 3 dönem ile tam () tam Zamanı - Yaklaşık 3 - 5 dönem
Uzay Mühendisliği MPhil

Aerospace Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Robotik BEng elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering with Robotics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Elektrik Mühendisliği Master / Mühendis

Master of Electrical Engineer / Engineer in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 162 üniteleri
Mühendislik Yönetimi BEng (Onur)

Engineering Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sağlık)Bilim Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours and Bachelor of Science (Health)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yönetim Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans - Karar ve Risk Analizi

Master of Science in Management Science and Engineering - Decision and Risk Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
M. Eng. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

M.Eng. in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uçak Bakım Mühendisliği BSc (Onur)

Aircraft Maintenance Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Bilgisayar Lisans (Onur) Mühendislik programları (Maden) Bilimler

Bachelor of Engineering (Honours) (Mining) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Master (Sürdürülebilirlik ve Çevre Mühendisliği)

Master of Engineering (Sustainability and Environmental Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
8 BSc (NFQ Seviye) 8 (NFQ Seviye) 9 (NFQ (Onur) Düzeyi) ya da BANA yol Mühendisliği

BSc (NFQ Level 8) leading to ME (NFQ Level 9) or BE (Hons) (NFQ Level 8) in Engineering

Lisans
() Tam Zamanlı (BANA) (BSc) 3 Yıl artı 2 Yıl veya 4 Yıl
(Onur) Mühendislik Bölümü mezunu (İnşaat, Yapı ve Çevre)

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil, Structural and Environmental)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Master (Biyomedikal Mühendislik)

Master of Engineering (Biomedical Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İnovasyon Mühendisliği BEng (Onur)

Innovation Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans (M. S..E.) Bilim

Master of Science in Engineering (M.S..E.) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Uygulama Yıl BEng ile telekomünikasyon ve Ağ Mühendisliği (Onur)

Telecommunications and Network Engineering with Professional Practice Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Diploma Mühendislik Teknolojisi (Co-op)

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendislik (Endüstriyel Yerleştirme ile) MEng (Onur)

Biomedical Engineering (with Industrial Placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sürdürülebilir Proses Mühendisliği ve Üretim Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Sustainable Process Engineering and Production

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ulaştırma Mühendisliği ve Planlama yüksek lisans

Transport Engineering and Planning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 adet
(BA, BS, HBA, HBS)İnşaat Mühendisliği Lisans Binbaşı

Civil Engineering Undergraduate Major (BA, BS, HBA, HBS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) bilgisayar Bilimleri ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Computer Science and Electronic Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otomasyon ve Robotik (Co-op) ileri Diploma Elektro-Mekanik Mühendisliği Teknolojisi ( ...

Advanced Diploma in Electro-Mechanical Engineering Technology - Automation and Robotics (Co-op) ( ...

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ulaşım Planlama ve Mühendisliği

MS in Transportation Planning and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
(Onur) Mühendislik programları (Yazılım)

Bachelor of Engineering (Honours) (Software)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PTY)Elektrik Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology (PTY)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği BSc (Onur)

Electronic Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Software Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya ve Malzeme Mühendisliği Mühendislik lisans (2342) (Onur) Uzmanlaşma (Du ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Chemical and Materials Engineering (Du ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Teknolojisi (BSc) lisans eğitimi

Bachelor of Science (BSc) in Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MSCE) İnşaat yüksek Mühendisi - İnşaat, Enerji ve Sürdürülebilir Altyapı

Master of Science in Civil Engineering (MSCE) - Construction, Energy, and Sustainable Infrastructure

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 toplam kredi
Elektrik Mühendisliği (BEng) Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering (BEng) in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik (temel yıl) BSc (Onur)

Engineering (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Computer Engineering

Lisans
Endüstriyel Staj Programı için tam Zamanı - 4 yıl tam zamanlı; İsteğe bağlı 5 Yıl
Güvenilirlik Mühendisliği ve Varlık Yönetimi PG Diploma

Reliability Engineering and Asset Management PG Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Multimedya Elektrik Mühendisliği - Konsantrasyon Ağ

MS in Electrical Engineering - Concentration in Multimedia Networking

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(4 yıllık) İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(367JA İnşaat Mühendisliği Teknoloji lisans.1)

Bachelor of Civil Engineering Technology (367JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart altı dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Mühendislik op (Uzman İşbirliği) / Ana Bilim Onur lisans - Çevre Kimyası ...

Bachelor of Science Honours - Environmental Chemistry (Specialist Co-op) / Master of Engineering ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gemi Bilim / Deniz Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng Mühendisliği (Onur)

Ship Science / Offshore Engineering with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Electrical Engineering Technician

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans - Makine Mühendisliği

Bachelor of Engineering (Honours) - Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 8 ay
(Sandviç Yıl) (Otomotiv) Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering (Automotive) (Sandwich Year) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyosistem ve Gıda Mühendisliği BANA

ME in Biosystems and Food Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Matematik Lisans ile Kimyasal) (Onur) Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) (4) Makine Mühendisliği yıllık SW BEng

Mechanical Engineering (4-year SW) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MEng) Mühendislik ana Malzeme Mühendisliğinde

Master of Engineering (MEng) in Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Yerleştirme Yıl MEng ile birlikte Fen / Mühendislik Yönetimi (Onur)

Ship Science / Engineering Management with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Müzik Teknolojisi Sistemleri ile MEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Music Technology Systems MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSE/MBA)İşletme Mühendisliği/MBA yüksek lisans - Master

Master of Science in Engineering/MBA - Master of Business Administration (MSE/MBA)

Yüksek Lisans
Tez ile veya olmadan tam Zamanı - kredi Minimum toplam sayısı 54.
Sanayi MEng Yıl ile inşaat ve Çevre Mühendisliği (Onur)

Civil and Environmental Engineering with Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanayi MEng Yıl mühendislik ve Girişimcilik (Onur)

Engineering and Entrepreneurship with Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Uzay Teknolojisi BEng ile uzay Mühendisliği

Aerospace Engineering with Space Technology BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pre-Profesyonel Mühendisliği

Pre-Professional in Engineering

Lisans
Değişken tam Zamanı
(Onur)Endüstriyel Çalışmalar MEng elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering with Industrial Studies MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Bilim Master (Yapısal Mühendislik)

Master of Engineering Science (Structural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma tarafından MSc Bio-proses Mühendisliği

Bio-process Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği/Master

Master of Electronic and Computer Engineering/Master of Electronic and Energy Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mikroelektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Microelectronics and Computer Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Çalışmalar Sanatlar (Onur) Mühendislik C09069v1 Lisans Lisans P Diploma ...

C09069v1 Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Arts in International Studies Diploma in P ...

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Nükleer Bilim ve Mühendislik yüksek lisans

Nuclear Science and Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Mekanik ve Gelişmiş Üretim) (Onur) Mühendisliği Lisans LHMR

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical and Advanced Manufacturing) LHMR

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma İle Mühendislik ana Tıbbi ve Psikolojik Bilimler)

Master of Engineering in Medical and Psychological Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genel Mühendislik.

General Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık Mühendisliği HND

Aeronautical Engineering HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sürdürülebilirlik Mühendislik PGCert

Sustainability Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Lisans Sistemleri Tasarım Mühendisliği Uygulamalı

Bachelor of Applied Science in Systems Design Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Güvenlik, Risk ve Güvenilirlik Mühendisliği MSc

Safety, Risk and Reliability Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendisliği Lisans - İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Civil Engineering

Lisans
Endüstriyel Staj Programı için tam Zamanı - 4 yıl tam zamanlı; İsteğe bağlı 5 Yıl
Gelişmiş Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Advanced Materials Engineering

Yüksek Lisans
Önceden niteliklere bağlı olarak tam Zamanlı - 2 yıl / 1 yıl
Uzay Sistemleri Mühendisliği MSc

Space Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik yüksek lisans (Ziraat Mühendisliği)

Master of Engineering Science (Agricultural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (endüstriyel yerleştirme bir yıl), MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with an industrial placement year) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(4 yıl) sivil ve Yapısal Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Structural Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Lisans - Elektrik Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Electrical Engineering

Lisans
Endüstriyel Staj Programı için tam Zamanı - 4 yıl tam zamanlı; İsteğe bağlı 5 Yıl
İnşaat Mühendisliği Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Elektrik Mühendisliği - Konsantrasyon Veri Odaklı Analiz ve Hesaplama

MS in Electrical Engineering - Concentration in Data-Driven Analysis and Computation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(BİM) Modelleme bina ve Altyapı Bilgi Mühendislik Akıllı

Building and Infrastructure Information Modelling (BIM) for Smart Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Taşkın ve Kıyı Mühendisliği Yüksek Lisans

Flood and Coastal Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Master (Mekatronik)

Master of Engineering (Mechatronic)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Sistemler Mühendisliği Master ve Telekomünikasyon

Master of Engineering in Digital Systems and Telecommunications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik MPhil

Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği Teknisyeni ileri Diploma

Advanced Diploma in Construction Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 60 hafta
Makine Mühendisliği lisans eğitimi (Ders 2)

Bachelor of Science in Mechanical Engineering (Course 2)

Lisans
Tam Zamanlı - 189 adet
Çevre Yönetim BEng ile enerji Mühendisliği (Onur)

Energy Engineering with Environmental Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi BEng ile enstrüman ve Kontrol Mühendisliği (Onur)

Instrumentation and Control Engineering with Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Computing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Tam 30 adet
Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek Lisans Diploması

Post Graduate Diploma in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakfın bir Yıl uzay Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Engineering with a Foundation Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(4 yıl) Pilot Çalışmalar MEng ile havacılık Mühendisliği (Onur)

Aviation Engineering with Pilot Studies (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uçak Mühendisliği BEng BEng (Onur)

BEng Aircraft Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendislik (Yurtdışında Yıl), MEng (Onur)

Biomedical Engineering (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Geliştirilmesi Mühendislik Uygulamaları için Artırılmış Gerçeklik Mekansal Haritalama Doğruluğu Doktora

Improving the Spatial Mapping Accuracy of Augmented Reality for Engineering Applications PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik ve Ziraat Mühendisliği

BS in Biological and Agricultural Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Doktora)

Doctor of Philosophy in Civil Engineering (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 - 48 ay
Dünya Sistemleri ve Çevre Mühendisliği

M.S. in Earth Systems and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
(Staj) inşaat ve Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Civil and Environmental Engineering (with Internship) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Sistemleri Bilim Master ve Girişimcilik Mühendisliği

Master of Science in Systems and Entrepreneurial Engineering

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 32 Saat, 36 saat
Nükleer Mühendislik Mühendislik Master

Master of Engineering in Nuclear Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 dönem kredi saat
Endüstriyel (Doktora)ve sistem Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Industrial and Systems Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi
Gelişmiş Elektrik Mühendisliği MSc

Advanced Electrical Power Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Spor Mühendisliği MSc

Sports Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik DEng

Engineering DEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı ile telekomünikasyon ve Ağ Mühendisliği BEng

Telecommunications and Network Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (endüstriyel yerleştirme bir yıl) BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with an industrial placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği ve sistem yönetimi

Bachelor of Science in Computer Engineering and Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Uzay Mühendisliği, Uzay & (4 yıllık SW) Uzay Teknolojisi BEng (Onur)

Aerospace Engineering, Astronautics & Space Technology (4-year SW) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Mühendisliği MSc

Medical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mühendislik (Biyokimyasal) BEng (Onur)

Engineering (Biochemical) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yerleştirme ile) uzay Mühendisliği. MEng (Onur)

Aerospace Engineering (with placement). MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme (Onur) Mühendislik programları (İç) / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil) / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Diploma Elektro-Mekanik Mühendisliği Teknisyeni - Otomasyon ve Robotik

Diploma in Electro-Mechanical Engineering Technician - Automation and Robotics

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Mühendislik Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 Seans
14 Yıl uzay Mühendisliği, Yurtdışında MEng

Aerospace Engineering with a Year Abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sürdürülebilir Mühendislik olarak MEng başarıları ile kimya Mühendisliği (Onur)

Chemical Engineering with Honours in Sustainable Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Bilimi (Eng doktor.Sc.D. ya da Uygulamalı Fizik DES) - Plazma Fiziği

Doctor of Engineering Science (Eng.Sc.D. or DES) in Applied Physics - Plasma Physics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (MEng), MEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (MEng) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alanlarında Entegre bir hazırlık Yılı BEng Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with Integrated Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik, Elektrik ve Üretim Mühendisliği

Mechanical, Electrical and Manufacturing Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Çevre ve sürdürülebilir Mühendisliği Yüksek Lisans

Sustainable Engineering (Renewable Energy Systems and the Environment) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Makine Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans - Çevre Seçenek

Bachelor of Applied Science in Mechanical Engineering - Environmental Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Lisans (Mekanik) Onur

Bachelor of Engineering (Mechanical) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Deneyimi MEng ile Yazılım Mühendisliği (Onur)

Software Engineering with Industrial Experience MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yangın ve Güvenlik Mühendisliği Teknoloji Bilim lisans

Bachelor of Science in Fire and Safety Engineering Technology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(LPHD)Elektrik (Doktora) Felsefe doktoru ve Bilgi Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Information Engineering (LPHD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Mühendislik ana (İç)

Master of Professional Engineering (Civil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 160 adet
(Onur) Mühendisliği Lisans ve Uluslararası Oum Lisans esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of International Securit ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Mühendisliği (Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans)

Master of Advanced Engineering (Engineering Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1,5 - 2 yıl part-time
(Onur)Müzik Teknolojisi Sistemleri sektöründe bir yıl ile MEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Music Technology Systems (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik BEng vakıf Yıl 14.

Foundation Year in Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik ve Çevre Mühendisliği alanında Doktora yüksek lisans (M. S)/Doktor

Master of Science (M.S)/Doctor of Philosophy (PhD) in Biological and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en fazla 4 yıl
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Communications Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim ile Elektronik Mühendisliği ve Mühendislik hazırlık Yılı BEng (Onur)

Electronic Engineering with Science and Engineering Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans Uzmanlık

Master of Engineering Specialization in Telecommunications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya Mühendisliği ve Biyokimya alanında lisans

BS in Chemical Engineering and Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 145 toplam dönem saat