• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Mühendislik Bilim Uygulamalı Bilim lisans - Fizik Mühendisliği

Bachelor of Applied Science in Engineering Science - Engineering Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Master (Biyokimyasal)

Master of Engineering (Biochemical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendislik lisans (Bilgisayar Sistemleri)

Bachelor of Engineering (Honours) (Computer Systems)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Gelişmiş Uygulama) sivil ve Yapısal Mühendislik MSc

Civil and Structural Engineering (with Advanced Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Bilimleri yüksek lisans Belgesi (5527)

Graduate Certificate in Engineering Science (5527)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Bilgi (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans Teknoloji

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. kuruluş Yılı ile üretim ve Üretim Mühendisliği BSc

Manufacturing and Production Engineering with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uçak Mühendisliği (üst) BSc (Onur)

Aircraft Engineering (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Opsiyonel Co-op)Makine Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma - Robotik ve Otomasyon

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technology - Robotics and Automation (Optional Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Engineering Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Bilim Master (MSE)

Master of Science in Engineering (MSE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Olmayan-tez PROGRAMI DERS çalışma 30 kredi saatlik bir asgari gerektirir ve tez programı 21 kredi saatlik bir asgari gerektirir
(14) Sanayi MEng bir Yıl Uluslararası entegre Mühendislik

Integrated Engineering (International) with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik ve Doktora Çalışmaktadır

Engineering and Tribology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doğal Bilimler MEng (Onur)) Kimya Mühendisliği

Chemical Engineering (via Natural Sciences) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği / Mühendislik lisans (2342) (Onur) Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Electrical Engineering / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Teknisyeni/Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik MPhil (Genel)

Engineering MPhil (General)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya Mühendisliği Lisans Programı (Ders 10)

Bachelor of Science in Chemical Engineering (Course 10)

Lisans
Tam Zamanlı - 195 - 198 adet
(Mikro-KOBİ)Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Masters of Science in Mechanical Engineering (MSME)

Yüksek Lisans
42 kredilik tam Zamanı - minimum
Mühendislik Teknolojisi Önlisans

Associate Degree in Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Elektrik Mühendisliği Bilim lisans Belgesi

Graduate Certificate of Engineering Science (Power Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Mühendisliği Master Mekaniği

Master of Science in Engineering Mechanics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yangın ve Güvenlik Mühendisliği Teknoloji lisans

B.S. in Fire and Safety Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans (Makine Mühendisliği)

Master of Philosophy (Mechanical Engineering)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Mühendisliği Lisans - Biyomedikal Mühendislik

Bachelor of Engineering - Biomedical Engineering

Lisans
Endüstriyel Staj Programı için tam Zamanı - 4 yıl tam zamanlı; İsteğe bağlı 5 Yıl
Araştırma yüksek lisans - Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik

Master of Research - Science, Technology, Engineering and Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Mühendisliği

MS in Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
İmalat Mühendisliği

Manufacturing Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yapısal Mühendislik)Mühendislik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Engineering Science (Structural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Mesleki Gelişim BEng ile havacılık Mühendisliği

Aviation Engineering with Professional Development BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği - Jeoteknik Mühendisliği Parça

BS in Civil Engineering - Geotechnical Engineering Track

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Lisans (İnşaat ve Yapı) Mühendisliği Lisans (Onur) Bilim

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Structural) with Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat Mühendisliği (Uzman) / Ana Bilim Onur lisans - Çevre Fizik ...

Bachelor of Science Honours - Environmental Physics (Specialist) / Master of Engineering in Civil ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)İnşaat Yönetim BEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Construction Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği MEng

Mechanical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Mühendisliği (Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans)

Master of Advanced Engineering (Engineering Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1,5 - 2 yıl part-time
Disiplinlerarası Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Interdisciplinary Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Electronics Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik bölümünden (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Electrical and Electronic

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal (BEng) Mühendislik konusunda lisans ve Mekanik Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) in Biomedical and Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl) BEng (Onur)

Chemical Engineering (with a Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tedarik Zinciri Yönetimi Mühendisliği Yüksek Lisans (MEng-SCM)

Master of Engineering in Supply Chain Management (MEng-SCM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
(Makine Mühendisliği)Mühendislik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Engineering Science (Mechanical Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans (Multimedya ve Yaratıcı Teknolojileri)

Master of Science in Electrical Engineering (Multimedia and Creative Technologies)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Kimya) Mühendisliği Lisans Onur

Bachelor of Engineering (Chemical) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Su Kaynakları alanında Doktora Mühendisliği

PhD - Doctor of Philosophy in Water Resources Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 108 en az yüksek lisans kredisi
Mühendisliği Lisans - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Electronic and Communication Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektro-mekanik Mühendisliği Teknisyeni/Teknoloji Diploma

Diploma in Electromechanical Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sistemleri Savunma Yeteneği için MSc Mühendislik

Systems Engineering for Defence Capability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ziraat Mühendisliği)Mühendislik Teknolojisi lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Engineering Technology (Agricultural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Araştırma yüksek lisans (Mühendislik ve Bilgi Bilimleri)

Master of Research (Engineering and Information Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Makine Mühendisliği (Yıl Sanayi) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans Mühendislik Mekatronik

Bachelor of Engineering (Honours) in Mechatronics Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
14. Çevre Mühendisliği MEng ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Environmental Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kimya)Mühendisliği alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Engineering (Chemical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(5 yıl) Vakfı bir Yıl ile sivil ve Yapısal Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Structural Engineering with a Foundation Year (5 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans - Malzeme Seçeneği

Bachelor of Applied Science in Mechanical Engineering - Materials Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Telekomünikasyon Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Telecommunications Engineering) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği lisansüstü Diploma (Mekatronik)

Graduate Diploma in Engineering (Mechatronic)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Mühendisliği ve Yönetimi Mühendisliği Yüksek Lisans

Masters of Engineering in Information Engineering and Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Su MEngSc, Atık ve Çevre Mühendisliği

MEngSc in Water, Waste and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Aviation Engineering and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Maden Mühendisliği Lisans Diploması

Graduate Diploma of Mining Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Elektrik Mühendisliği)Mühendislik Önlisans

Associate Degree of Engineering (Power Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans (M. Env.E. )

Master of Environmental Engineering (M.Env.E. )

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Tıp Bilimleri ve Mühendisliği BSc (Onur)

Medical Sciences and Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ses Mühendisliği) müzik ve Ses Teknolojisi yüksek lisans

Music and Sound Technology (Audio Engineering) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği PlusOne BS/MS

PlusOne BS/MS in Electrical Engineering

Lisans
8 dönem saat tam Zamanı - Maksimum
Kimya Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
(Mekanik ve İmalat Mühendisliği Yüksek Lisans - Araştırma

Master of Engineering (Mechanical and Manufacturing Engineering) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri B. S.

B.S. in Electrical Engineering and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Nükleer Mühendislik için kontrol ve Gereçleri MSc

Control and Instrumentation for Nuclear Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi MEng bir Yıl İnşaat Mühendisliği (Onur)

Civil Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Gelişmiş Mekanik Mühendislik Bilimi Mühendislik Malzemeleri MSc

Engineering Materials (Advanced Mechanical Engineering Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Robotik ve Mekatronik bölümünden (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Robotics and Mechatronics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering

Yüksek Lisans
64 saat tam Zamanı - Minimum
(+Almanca Yüksek Lisans) Mekatronik Mühendisliği MEng (Onur)

Mechatronic Engineering (+German Masters Degree) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Communication Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Aerospace Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 192-198 üniteleri
Sektöründe Yıl yazılım ve Elektronik Sistemleri Mühendisliği () BEng (Onur)

Software and Electronic Systems Engineering (with Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Maden Mühendisliği / Mühendislik lisans (2342) (Onur) Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Mining Engineering / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği (Onur)/Sanat lisans (1304)

Bachelors of Engineering (Honours)/Arts (2343)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
(4 veya 5 yıl) Vakfı bir Yıl ile elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering with a Foundation Year (4 or 5 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik/Elektronik Mühendisliği MPhil

Electrical/Electronic Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İmalat Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Manufacturing Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 60 hafta
Mekanik yüksek lisans ve Uzay Mühendisliği

Master of Science in Mechanical and Aerospace Engineering

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı 24 saat; 33 kredi saat tez seçeneği
(Onur) Mühendisliği Lisans ve Uluslararası Oum Lisans esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of International Securit ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yukarı (Üst) Elektronik Mühendisliği BSc (Onur)

Electronic Engineering (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Master Gelişmiş Mühendislik (Mühendislik Proje Yönetimi)

Master of Advanced Engineering (Engineering Project Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1,5 - 2 yıl part-time
Makine Mühendisliği/İleri Malzeme MEng (Onur)

Mechanical Engineering/Advanced Materials MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya ve Süreç Mühendisliği MPhil

Chemical and Process Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık Araştırma tarafından MSc Mühendislik

Aerospace Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (Computer Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetim Bilimi ve Mühendislik Bilim Master - Mali Analitik

Master of Science in Management Science and Engineering - Financial Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği BEng (Onur)

Electronics and Computer Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sistem Mühendisliği Yönetimi EngD

Systems Engineering Management EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Oil and Gas Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi
Sivil yüksek lisans ve Altyapı Mühendisliği

Master of Science in Civil and Infrastructure Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Mühendisliği lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Tez)Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (by Thesis)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3. trimesterde
İle Lisans (İnşaat ve Çevre Mühendisliği Lisans (Onur) Bilim

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Environmental) with Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (Endüstriyel bir Yıl) BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with an Industrial Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik usta (Mekanik)

Master of Engineering (Mechanical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Mühendisliği alanında entegre BS/MS Programı

Integrated BS/MS Program in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Enerji Kaynakları Coterminal B. S. ve M. S. Programı Mühendislik

Coterminal B.S. and M.S. Program in Energy Resources Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - Bir iki yıl
14. kuruluş Yılı ve Endüstriyel Yerleştirme Yıl BEng ile akustik Mühendisliği

Acoustical Engineering with Foundation Year and Industrial Placement Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Alman MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with German MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Telecommunications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Yılı (Foundation) Vakfı Sertifikası

Engineering (Foundation Year) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Performanslı Grafik ve Oyun Mühendisliği MEng (Onur)

Computer Science with High-Performance Graphics and Games Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği/Sürdürülebilir Enerji Sistemleri MEng (Onur)

Mechanical Engineering/Sustainable Energy Systems MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Disiplinler Mühendisliği Teknoloji yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Engineering Technology (Transdisciplinary Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Bilgisayar Bilimi (Bilgisayar ve Ağ Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans

Bachelor of Engineering (Computer and Network Engineering) (Honours)/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mekanik ve Uzay Mühendisliği (M. S. E.), yüksek lisans

Master of Science in (M.S.E.) in Mechanical and Aerospace Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstri (temel Yıl) BEng ile enstrüman ve Kontrol Mühendisliği (Onur)

Instrumentation and Control Engineering with Industry (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Mekanik Mühendisliği PGCert

Advanced Mechanical Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Bir Bileşik Küçük ile Jeoloji Jeoloji mühendisliğinde B. S.: Konsantrasyon

B.S. in Geosciences: Concentration in Geology with a Composite Minor

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Mühendislik Master (Spatial)

Master of Engineering (Spatial)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat ve Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Yolu

Graduate Pathway in Construction and Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 açısından
(Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bilim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Engineering Science (Electrical and Electronic Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Malzemeler MSc ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with Materials MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nanoteknoloji Mühendisliği Uygulamalı Bilimler lisans diploması

Bachelor of Applied Science in Nanotechnology Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Havacılık Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Mühendislik lisans (Çevre Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Honours) (Environmental Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Advanced Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Makine Mühendisliği Ontario Üniversite Diploması - Teknoloji

Ontario College Diploma in Mechanical Engineering - Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Lisans/Yüksek Lisans Diploması toplam

Combined Degree of Bachelor’s/Master’s Degree in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği kombine B. S. - M. Eng

Combined B.S. - M.Eng in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı en az 24 yüksek lisans kredi saat toplam
(Çok KÖK) (Makine) Mühendisliği MSc

Engineering (Mechanical) (Far STEM) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Çift Diploma), Bilim (Onur) Mühendisliği Lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Science (Double Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Mühendisliği Biyosistem

Bachelor of Science in Biosystems Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
(Yurtdışında bir yıl ile) elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng

Electronic and Electrical Engineering (with a year abroad) BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği lisans eğitimi - Çevre İhtisas

Bachelor of Science in Civil Engineering - Environmental Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 192 krediyi
Havacılık Mühendisliği (yerleştirme yıl) BEng

Aeronautical Engineering (with placement year) BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoteknik, İnşaat ve Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans Yolu

Graduate Pathway in Geotechnical, Construction and Structural Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında Ses ve Müzik Mühendislik/MS BS kombine Derece

Combined Degree of BS in Audio and Music Engineering/MS in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Uluslararası Çalışma MEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with International Study MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Havacılık Mühendisliği MEng (Onur)

Aeronautical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hazırlık Programı – Bilim Teknoloji Mühendislik ve Matematik Vakfı Ce ...

International Foundation Programme – Science Technology Engineering and Mathematics Foundation Ce ...

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sistemleri ve Girişimcilik Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Systems and Entrepreneurial Engineering

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Çevik Yazılım Mühendisliği Teknikleri PGDip

Agile Software Engineering Techniques PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans - Maden ve Mühendislik Ölçmeleri

Bachelor of Science - Mine and Engineering Surveying

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik ve Mimari Mühendislik MEng (Onur)

Mechanical and Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği ve Telekomünikasyon BEng (Onur)

Electronic Engineering and Telecommunications BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Mekanik)

Master of Professional Engineering (Mechanical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 160 adet
Mekanik Mühendislik Master ve Malzeme Mühendisliği

Master of Engineering in Mechanical and Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat ve Çevre En Bakanlığı tarafından Önerilen gibi Bilim lisans Mühendislik ...

Bachelor of Science in Engineering as Recommended by the Department of Civil and Environmental En ...

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Makine Mühendisliği (Profesyonel Uygulama Yıl) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with Professional Practice Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Opsiyonel Co-op)İmalat Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma - Kaynak ve Robotik

Advanced Diploma in Manufacturing Engineering Technology - Welding and Robotics (Optional Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği (Yerleştirme yıl) BEng (Onur)

Electronic Engineering (with Placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Engineering Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sanayi Yerleştirme yüksek lisans ve Mühendislik Yönetimi MEM

Master of Engineering Management (With Industry Placement) MEM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Bilimi (Onur) Mühendislik C09074v2 Lisans Lisans

C09074v2 Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Medical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İmalat Mühendisliği MEng (Onur)

Manufacturing Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) doktora Bilgi İşlem, Mühendislik, Matematik

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing, Engineering, Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstri ve Üretim Sistemleri Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Industrial and Manufacturing Systems Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapısal ve temel Mühendisliği PGDip

Structural and Foundation Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Otomotiv Mühendisliği (yerleştirme yıl) BEng (Onur)

Automotive Engineering (with placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık ve Otomotiv Mühendisliği

Aeronautical and Automotive Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Ders Bölüm tarafından Önerilen gibi lisans eğitimi ...

Bachelor of Science as Recommended by the Department of Materials Science and Engineering (Course ...

Lisans
Tam Zamanlı - 192 adet
(Onur)Vakfı BEng elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering with Foundation BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislikte Felsefe yüksek lisans - Kimya Mühendisliği

Master of Philosophy in Engineering - Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ses Mühendisliği ve Üretim BSc (Onur)

Sound Engineering and Production BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Environmental Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık (Onur)

Civil Engineering and Architecture with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sürdürülebilirlik Mühendisliği MSc

Sustainability Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği (yurtdışında bir yıl ile) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with a year abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Telecommunications Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Biyomedikal) Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Biomedical) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Mekanik Mühendisliği PGDip

Advanced Mechanical Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Enstrüman ve Kontrol Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Instrumentation and Control Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Sivil ve Yapısal Mühendislik MEng

Civil and Structural Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Mühendislik Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Architectural Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Bilimi (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Robotik, Mekatronik ve Kontrol Mühendisliği BEng (Onur)

Robotics, Mechatronics and Control Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari ve İnşaat Mühendisliği Doktora

Architecture and Civil Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği BEng (Onur)

Software Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Mesleki Gelişim BEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Professional Development BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa'da Yıl Makine Mühendisliği (İspanya) MEng (Onur)

Mechanical Engineering with Year in Europe (Spain) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Computer Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği Teknisyeni/Teknoloji Diploma

Diploma in Mechanical Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Enerji ve Çevre Mühendisliği BEng (Onur)

Energy and Environmental Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng

Electronic and Electrical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Endüstri Mühendisliği ve Yönetimi Pre-Master Programı

Pre-Master’s Programme in Industrial Engineering and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15-30 Avrupa Kredi
Gelişmiş Havacılık Mühendisliği MSc

Advanced Aeronautical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İnşaat Mühendisliği Araştırma tarafından Masters (LMİE)

Masters by Research in Civil Engineering (LMIE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mekanik ve Üretim Mühendisliği Araştırma Masters (LMİE)

Masters by Research in Mechanical and Manufacturing Engineering (LMIE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Çevre Mühendisliği)Mühendislik yüksek lisans

Master of Engineering (Environmental Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14 Yıl elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yurtdışı MEng

Electrical and Electronic Engineering with a Year Abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel BS/BA ve sistem Mühendisliği

BS/BA in Industrial and Systems Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 147 üniteleri
Akustik ve Ses Mühendisliği BEng (Onur)

Acoustical and Audio Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari ve Mühendislik Teknolojisi Diploma

Architectural and Engineering Technology Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendislik Uygulamalı Bilim Master (MASc)

Master of Applied Science in Biomedical Engineering (MASc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik, Bilgisayar ve İstatistik uluslararası diploma

International Year One in Engineering, Computing and Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 2 - 3 Dönem (7 - 12 ay)
JD Biyomühendislik yüksek lisans/

JD/M.S. in Bioengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Sanayi BEng bir Yıl bilgisayar Bilimleri ve Elektronik Mühendisliği (Onur)

Computer Science and Electronic Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği BSc (Onur)

Mechanical Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi MEng bir yıl tıp Mühendisliği (Onur)

Medical Engineering with a year in industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İmalat Mühendisliği (Üst) BEng (Onur)

Manufacturing Engineering (Top-Up) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendisliği Lisans (Onur) (Sivil ve Yapısal) LHMİ

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Structural) LHMI

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Mühendislik programları (Matematik Lisans ile Mekatronik) ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronic) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kamu Politikası Derecesi Yönetimi Bilim alanında ortak lisans ve Mühendislik ve Master

Joint MS in Management Science and Engineering and Master of Public Policy Degree

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Operasyon Araştırması Mühendisliği Yüksek Lisans ve Bilgi Mühendisliği

Master of Engineering in Operations Research and Information Engineering

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Mimarlık ve Çevre Mühendisliği BEng (Onur)

Architecture and Environmental Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi mimari Mühendislik (Yıl) BEng (Onur)

Architectural Engineering (Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Elektrik Felsefe Doktoru ve Bilgisayar Mühendisliği

PhD - Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 108 derslerden
(Doktora)Sistemleri Mühendislik ve Operasyon Araştırması

Doctor of Philosophy (PhD) in Systems Engineering and Operations Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Vakıf Yıl ile MEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Foundation Year MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat (Mekatronik) (Onur) Mühendisliği Lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronic) and Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik lisans (Kimya ve Çevre) Onur

Bachelor of Engineering (Chemical and Environmental) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Diploma Elektrik Mühendisliği Teknolojisi (Opsiyonel Co-op)

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology (Optional Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği BS/MS

BS/MS in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Enerji ve Çevre) Mühendisliği (EngD)

Engineering (Energy and Environment) (EngD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi &Mühendisliği MEng (Onur)

Materials Science & Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık ve Otomotiv Mühendislik MPhil

Aeronautical and Automotive Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gömülü Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Embedded Electronics Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği (Robotik) Mühendisliği Lisans (Onur) / yüksek lisans (Elektronik)

Bachelor of Engineering (Robotics) (Honours) / Master of Engineering (Electronics)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp fizik ve Mühendislik: Biyomedikal Mühendisliği ve Tıbbi Görüntüleme MSc

Physics and Engineering in Medicine: Biomedical Engineering and Medical Imaging MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Mühendisliği alanında bir Vurgu ile Kimya Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Chemical Engineering with an Emphasis in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Online) Profesyonel Mühendislik Yüksek Lisans

Professional Engineering (Online) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Doktora - Fizik Doktora, Araştırma Okulu ve Mühendislik

PhD - Doctor of Philosophy, Research School of Physics and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeo Mühendislik Mühendislik yüksek lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Geospatial Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Mühendisliği (5674) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (5674) in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Elektrik) Mühendisliği Lisans Onur

Bachelor of Engineering (Electrical Power) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilim lisans - İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Uluslararası Çalışmalar ile MEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with International Studies MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans/PgDip/PgCert

Electronic Engineering MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Mühendisliği BEng (Onur)

Environmental Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi MEng Yıl Makine Mühendisliği (Onur)

Mechanical Engineering with Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kentsel Sistemler Mühendisliği Liderlik Master (MEL)

Master of Engineering Leadership in Urban Systems (MEL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yazılım Mühendisliği Lisans (560AA.6)

Bachelor of Software Engineering (560AA.6)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart altı dönem tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 20 dönem.
Finans Mühendisliği bir Yıl ile Sektöründe MSc

Computational Finance with a Year in Industry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat yönetimi Mühendislik Yönetimi Teknolojisi

Bachelor of Science in Construction Engineering Management Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toz, Mühendislik MEngSc

MEngSc in Biopharmaceutical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Engineering (Honours) - Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)lisans Kimya Mühendisliği

Bachelor of Chemical Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetik (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Genetics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendislik kombine B. S.-M. S.

Combined B.S.-M.S. in Materials Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans İnşaat Mühendisliği Bölümünden

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BEng bir Yıl biyomedikal Mühendisliği (Onur)

Biomedical Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. Biyomedikal Mühendisliği

M.Sc. in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Havacılık ve Astronauti Bakanlığı tarafından Önerilen gibi Bilim lisans Mühendislik ...

Bachelor of Science in Engineering as Recommended by the Department of Aeronautics and Astronauti ...

Lisans
Tam Zamanlı - 192-198 üniteleri
Araştırma tarafından MSc Bio-proses Mühendisliği

Bio-process Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği Tasarım & İnşaat. MEng (Onur)

Civil Engineering Design & Construction. MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık, Bilişim ve Mühendislik MPhil

Architecture, Computing and Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma tarafından MSc mühendislik

Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

MS in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 yüksek lisans düzeyinde kredi
Yüksek Mühendisi - Makine Mühendisliği

Master of Science in Engineering - Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki veya üç akademik çeyrek
Elektrik Mühendisliği (GCU Yolları) MEng

Electrical Power Engineering (GCU Pathways) MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rezervuar Mühendisliği MSc

Reservoir Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ortak Sivil ve Çevre Mühendisliği/Yüksek Lisans Kentsel ve Bölgesel Planlama S. E. B.

Joint B.S.E. in Civil and Environmental Engineering/M.S. in Urban and Regional Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İleri Yazılım Mühendisliği PGCert

Advanced Software Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim (Onur) Mühendisliği Lisans (Mekanik) / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical) / Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, BEng (Onur)

Electronic and Computer Systems Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Com Lisans (İnşaat ve Çevre Mühendisliği Lisans (Onur) ...

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Environmental) with Bachelor of Mathematical and Com ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Yönetimi Pre-Master Programı

Pre-Master’s Programme in Civil Engineering and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Endüstriyel Eğitim MEng Diploma ile Enerji Mühendisliği ile kimya Mühendisliği Alanlarında

Chemical Engineering with Energy Engineering with Diploma in Industrial Training MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Entegre Petrol Jeoloji mühendisliğinde yüksek lisans

Master of Science in Integrated Petroleum Geosciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl İçinde
(Sanayi) MEng (Onur)Kimya Mühendisliği

Chemical Engineering (Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Önceden Uygulama İle) enstrüman ve Kontrol Mühendisliği Yüksek Lisans

Instrumentation and Control Engineering (With Advance Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Kimya ve Biyokimya Mühendisliği/M. S. B. S.

B.S. in Chemical and Biochemical Engineering/M.S. in Civil and Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mekanik ve İmalat Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical and Manufacturing Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Mühendislik (Endüstri Yıl), MEng (Onur)

General Engineering (with Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyolojik ve Ekolojik Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Biological and Ecological Engineering

Yüksek Lisans
45 yüksek lisans kredisi tam Zamanı - Minimum
Biyomedikal Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Biomedical Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim ile Elektronik Mühendisliği ve Mühendislik hazırlık Yılı BEng (Onur)

Electronic Engineering with Science and Engineering Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gemi Bilim / Deniz Mühendisliği MEng (Onur)

Ship Science / Naval Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanunların Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours and Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Nükleer Mühendislik Mühendislik (Onur) Yönetim lisans

Bachelor of Engineering and Management (Honours) in Nuclear Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Avrupa'da Yıl İnşaat Mühendisliği (Almanya) MEng (Onur)

Civil Engineering with Year in Europe (Germany) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sektöründe Yıl yazılım ve Elektronik Sistemleri Mühendisliği () MEng (Onur)

Software and Electronic Systems Engineering (with Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Deniz Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Offshore Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Mühendislik Master (Malzeme)

Master of Engineering (Materials)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Electronics Engineering Technician

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (3 yıl) BEng (Onur)

Computer Systems Engineering (3 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Elektronik Mühendisliği Teknolojisi alanında Diploma (Co-op)

Advanced Diploma in Electronics Engineering Technology (Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Computer Science and Software Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Malzeme Mühendisliği MPhil

Materials Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik BEng (Onur)

Engineering Geology and Geotechnics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik ve Finans Mühendisliği Yüksek Lisans

Statistics and Computational Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl