• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Sandviç) BEng (Onur)Uzay Bilimleri Teknolojisi ile Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Space Science Technology (Sandwich) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Elektrik) Mühendisliği Lisans Onur

Bachelor of Engineering (Electrical Power) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Yurt dışında Entegre bir Çalışma Yıl, BEng dahil olmak üzere Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering including an Integrated Study Abroad Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nükleer Mühendisliği

Nuclear Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Op İsteğe bağlı Co Çevresel gelişmiş Diploması - İnşaat Mühendisliği Teknoloji ( -)

Advanced Diploma in Environmental - Civil Engineering Technology (Optional Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar ve İnternet Mühendisliği BEng (Onur)

Computer and Internet Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği BSc (Onur)

Electronic Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans - Esnek İlk Yıl

Bachelor of Engineering (Honours) - Flexible First Year

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Araştırma ve Geliştirme) Mühendisliği alanında esnek Çift Diploma ve Bachel ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Research and Development) (Honours) and Bachel ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Otomotiv Mühendisliği Mühendisliği (Onur) Yönetim lisans

Bachelor of Engineering and Management (Honours) in Automotive Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Bilim Mühendislik lisans (Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği) (Onur)/Lisans (Bilgisayar Sc ...

Bachelor of Engineering (Computer Systems Engineering) (Honours)/Bachelor of Science (Computer Sc ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Telekomünikasyon Mühendisliği Elektrik Mühendisliği - Konsantrasyon

MS in Electrical Engineering - Concentration in Telecommunications Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans/PgDip/PgCert

Advanced Mechanical Engineering MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanayi MEng Yıl ile mühendislik ve Yönetim (Onur)

Engineering and Management with Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Master mühendislik hazırlık Yılı hazırlık Sertifikası Derece

Engineering Foundation Year for Masters Degrees Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik (Biyokimyasal) BEng (Onur)

Engineering (Biochemical) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Mühendisliği - Elektrik Mühendisliği Parça

BS in Computer Engineering - Electrical Engineering Track

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Energy Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik ve Tıp Mühendisliği (Yurtdışında Yıl) BEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering (with Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. S. E.) Mühendisliği İnşaat ve Çevre Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Engineering (B.S.E.) in Civil and Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Biyomedikal)

Master of Professional Engineering (Biomedical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Mühendisliği Elektrik Mühendisliği - Buharlı Konsantrasyonu (Photonics)

MS in Electrical Engineering - Concentration in Lightwave (Photonics) Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Metalurji kaynak ve Kaynak Mühendisliği Yüksek Lisans

Welding Metallurgy and Welding Engineering MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Maden Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Mining Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PDEng) Mühendislik Doktora - Bakım

Professional Doctorate in Engineering (PDEng) - Maintenance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mekanik (Doktora) doktora ve İmalat Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical and Manufacturing Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans Sanatlar

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Vakfın bir Yıl ile MEng Biyomühendislik (Onur)

Bioengineering with a Foundation Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
MEng Bilgisayar Sistemleri (Onur)Sanayi MEng bir Yıl ile Mühendislik

MEng Computer Systems Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Electronics and Electrical Engineering and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik Mühendisliği (hazırlık yılı) BEng (Onur)

Electronic Engineering (with foundation year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Nükleer Mühendislik MPhil

Nuclear Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnşaat Mühendisliği Ontario College Gelişmiş Diploma - Teknoloji

Ontario College Advanced Diploma in Civil Engineering - Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik Mühendisliği PlusOne BS/MS

PlusOne BS/MS in Electrical Engineering

Lisans
8 dönem saat tam Zamanı - Maksimum
Kimya Mühendisliği Felsefe(Doktora) ve Uygulamalı Kimya

Ph.D - Doctor of Philosophy in Chemical Engineering and Applied Chemistry

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Havacılık ve Makina Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical and Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği

BS in Electrical Engineering and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 141 kredi
(Opsiyonel Co-op)Makine Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma - Tasarım ve Analizi

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technology - Design and Analysis (Optional Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendislik programları (İç Mimari)

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Architectural)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Bilimleri Sertifika

Graduate Certificate of Engineering Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Kaynak Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Welding Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Elektrik)

Master of Professional Engineering (Electrical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

B.S. in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Gıda İşleme Mühendisliği Yüksek Lisans/PgDip

Food Processing Engineering MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme ile) Yönetimi ile gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering with Management (with Industrial Placement) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler Bilim ve Mühendislik.

Molecular Science and Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Malzeme Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Materials Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans Biyomühendislik

Master of Science in Bioengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Elektrik Mühendisliği Teknikleri sertifikası

Certificate in Power Engineering Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefenin ana Madencilik ve Metalurji Mühendisliği bölümünden

Master of Philosophy majoring in Mining and Metallurgical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
Okyanus Mühendisliği Bilim Master: Okyanus Haritalama

Master of Science in Ocean Engineering: Ocean Mapping

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 43 - 47 kredi
Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Felsefe doktoru (Ph. D) / Doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D) / Doctor of Science in Electrical Engineering and Computer Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Çevre)

Master of Professional Engineering (Environmental)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 160 adet
Yukarı (Üst) (Uzaktan Eğitim) elektronik sistem Mühendisliği (3 Yıl) BEng (Onur)

Electronic Systems Engineering (Distance Learning) (Top-up) (3 Year) BEng (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Mühendisliği alanında yüksek lisans Diploması (Elektronik)

Graduate Diploma in Engineering (Electronic)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimyasal Araştırma tarafından MSc Mühendislik

Chemical Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Sanayi MEng ile uzay Mühendisliği

Aerospace Engineering with Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (4 yıl), MEng (Onur)

Materials Science and Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yapısal Mühendislik)Mühendislik Teknolojisi lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Engineering Technology (Structural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
İş MSc ile elektrik Mühendisliği

Electrical Power Engineering with Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mühendislik Yönetimi BEng (Onur)

Engineering Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Sistemleri Mühendisliği MSc

Space Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Mühendisliği BEng ile 14 sivil

Civil with Environmental Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım, İmalat ve Mühendislik Yönetimi Endüstriyel Doktora

Design, Manufacture and Engineering Management Industrial Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik ve Kamu Politikası MS

MS in Engineering and Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Çevresel Jeoloji mühendisliğinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Geosciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Adli Mühendislik ve Bilim MSc

Forensic Engineering and Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından Önerilen Mühendisliği Lisans Programı (Cour ...

Bachelor of Science in Engineering as Recommended by the Department of Chemical Engineering (Cour ...

Lisans
Tam Zamanlı - 183-198 üniteleri
(Eng)Endüstriyel Yönetim yüksek lisans enerji Mühendisliği

Energy Engineering with Industrial Management MSc (Eng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gemi Bilim / Deniz Mühendisliği MEng (Onur)

Ship Science / Naval Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma tarafından MSc Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Yönetimi MEng (Onur)

Engineering Management MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa'da Yılın mimari Mühendislik (İspanya) MEng (Onur)

Architectural Engineering with Year in Europe (Spain) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fotonik (MEng) Mühendislik Master ve Optik Bilimler

Master of Engineering (MEng) in Photonics and Optical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Mekanik ve İmalat Mühendisliği Yüksek Lisans

Mechanical and Manufacturing Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans Bilimler

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Mathematical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Mobil Makine) Tarımsal Mühendislik PgC / Igt / MSc

Agricultural Engineering (Mobile Machinery) PgC / PgD / MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Vakıf BSc (Onur), uygulanan Ses Mühendisliği

Applied Sound Engineering (with Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güvenilirlik Mühendisliği ve Varlık Yönetimi MSc

Reliability Engineering and Asset Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Otomotiv (Otoban) Mühendisliği BEng (Onur)

Automotive Engineering (Off Highway) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng ile enstrüman ve Kontrol Mühendisliği (Onur)

Instrumentation and Control Engineering with Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Endüstriyel Yerleştirme Yıl MEng ile birlikte Fen / Mühendislik Yönetimi (Onur)

Ship Science / Engineering Management with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans (Onur) (İç) / Lisans (Ölçme)

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil) / Bachelor of Engineering (Honours) (Surveying)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Mühendislik Teknolojisi gelişmiş Diploma

Advanced Diploma of Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar (Telekomünikasyon Mühendisliği Lisans(Onur)/Lisans

Bachelor of Engineering (Telecommunications Engineering)(Honours)/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Makine Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - dört beş yıl
Sektöründe Yıl yazılım ve Elektronik Sistemleri Mühendisliği () BEng (Onur)

Software and Electronic Systems Engineering (with Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Master of Engineering (MEng) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Program için tam Zamanı - tam minimum süre kaydınızı üç dönem ve maksimum izin verilen zaman aktif kayıt altı dönemdir
Makine Mühendisliği (profesyonel yerleştirme ile) MEng (Onur)

Mechanical Engineering (with professional placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Master (Madencilik)

Master of Engineering (Mining)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Mühendislik lisans (Çevre Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Honours) (Environmental Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Teknisyeni/Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Akustik ve Ses Mühendisliği BEng (Onur)

Acoustical and Audio Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Elektronik Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri BEng (Onur)

Electronic Engineering and Computer Systems BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği Uygulamalı Bilimler lisans diploması

Bachelor of Applied Science in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mekanik Mühendislik Master ve Malzeme Mühendisliği

Master of Engineering in Mechanical and Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Dijital Sistem Mühendisliği MSc

Advanced Digital Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Master Mühendislik Enerji Sistemleri odaklı

Master of Engineering in Engineering with Concentration in Energy Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Makine Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans - Çevre Seçenek

Bachelor of Applied Science in Mechanical Engineering - Environmental Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nükleer Bilim ve Mühendislik yüksek lisans

Master of Science in Nuclear Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - bir iki yıl
Haberleşme Mühendisliği BEng (Onur)

Communications Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği PlusOne BS / MS

PlusOne BS / MS in Civil Engineering

Lisans
16 dönem saat tam Zamanı - Maksimum
Uzay Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım ve biyoloji Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Agricultural and Biological Engineering

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 33 Saat, 36 saat
Kuruluş Yılı ile uzay Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Electronic Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği

B.S. in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Biyomedikal Mühendisliği (M. Eng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (M.Eng) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 dönem kredi saat
Gemi Bilim / Deniz Mühendisliği MEng (Onur)

Ship Science / Offshore Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomühendislik lisans - nano-Bilimler ve Moleküler Mühendislik seçeneği

Bachelor of Science in Bioengineering - Nanoscience and Molecular Engineering option

Lisans
Tam Zamanlı - 77 kredi
Elektronik ve Yazılım Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic and Software Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Sistemleri Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar

Bachelor of Engineering in Engineering Systems and Computing

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
(BASc) Uygulamalı Bilim lisans Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler

Bachelor of Applied Science (BASc) in Engineering and Applied Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıllık SW) uzay Mühendisliği BSc (Onur)

Aerospace Engineering (4-year SW) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Mühendislik Bölümü mezunu (İnşaat, Yapı ve Çevre)

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil, Structural and Environmental)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Bilimleri Yüksek Lisans

Engineering Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik (Otomotiv) MSc

Engineering (Automotive) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Mühendisliği Sistemleri Bilim lisans (Büyük)

Bachelor of Science (Major in Environmental Engineering Systems)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Madencilik (Doktora) doktora ve Metalurji Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Mining and Metallurgical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 – 4 yıl
Endüstri Mühendisliği Lisans Binbaşı (BS, HBS)

Industrial Engineering Undergraduate Major (BS, HBS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık MSc ile gelişmiş Mekanik Mühendisliği

Advanced Mechanical Engineering with Aerospace MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BSc (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uçuş Simülasyonu ve Teknolojisi Mühendisliği MPhil

Flight Simulation and Technology Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
(BA, BS, HBA, HBS)İnşaat Mühendisliği Yönetimi Lisans Binbaşı

Construction Engineering Management Undergraduate Major (BA, BS, HBA, HBS)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 en Az kazanılan puan
Mühendisliği Lisans - Kimya Mühendisliği Co-op

Bachelor of Engineering - Chemical Engineering Co-op

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Master (Biyomedikal)

Master of Engineering (Biomedical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Akışkanlar Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (Fluids Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans (Onur) ve Mühendislik (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Computer Science and Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı ile Mekatronik Mühendisliği MEng (Onur)

Mechatronic Engineering with Foundation Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik Mühendisliği (Elektrik ve Enerji) MEng (Onur)

Electrical Engineering (Power and Energy) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği (M. S. E.) elektrik yüksek Mühendisi

Master of Science in Engineering (M.S.E.) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(4 yıllık) hazırlık yılı ile Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering with foundation year (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Mathematical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Denizaltı Teknolojisi ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Subsea Technology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik ve Bilgisayar Lisans (Onur) Mühendisliği Lisans (Mekanik) Bilimler

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mekanik ve Uzay Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Mechanical and Aerospace Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makina Mühendisliğinde B. S. / M. S.

B.S. / M.S. in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Çevre Mühendisliği) Mühendislik yüksek lisans - Araştırma

Master of Engineering (Environmental Engineering) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Malzeme Bilimi ve teknolojisi - nano-Bilimler ve Moleküler Mühendislik ...

Bachelor of Science in Materials Science and Engineering - Nanoscience and Molecular Engineering ...

Lisans
Tam Zamanlı - 97 kredi
Makine Mühendisliği MSc/PgDip/PgCert

Mechanical Engineering MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Bilgisayar Sistemleri Mesleki Uygulama Yıl BEng ile 14. Mühendislik

Computer Systems Engineering with Professional Practice Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Doktora

Mechanical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14 Yıl tasarım, Yenilik ve Yaratıcı Mühendislik Yurtdışında MEng

Design, Innovation and Creative Engineering with a Year Abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik (temel yıl) BEng (Onur)

Engineering (with a foundation year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme (Onur) Mühendislik programları (Mekatronik) / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronics) / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik Mühendisliği - Konsantrasyon Veri Odaklı Analiz ve Hesaplama

MS in Electrical Engineering - Concentration in Data-Driven Analysis and Computation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Makine Mühendisliği Ontario Üniversite Diploması - Teknisyen

Ontario College Diploma in Mechanical Engineering - Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Yılda bir BEng (Onur)da dahil olmak üzere imalat Mühendisliği

Manufacturing Engineering including an Industrial Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Mühendisliği alanında Mühendislik Uzmanlık ana

Master of Engineering Specialization in Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği Lisans (Mekanik) Onur

Bachelor of Engineering (Mechanical) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sivil Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Masters of Civil Structural Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 19 ay
Biyoenformatik yüksek lisans, Biyomühendislik Konsantrasyon

Master of Science in Bioinformatics, Bioengineering Concentration

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 32 Saat, 36 saat
Mühendislik Yönetimi B. S.

B.S. in Engineering Management

Lisans
Tam Zamanlı - 125 kredi saat
Mühendislik usta (İnşaat ve Çevre)

Master of Engineering (Civil and Environmental)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
3 Yıl Giriş MEng Elektrik, Elektronik & Enerji Mühendisliği -

Electrical, Electronic & Energy Engineering - 3rd Year Entry MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe Master (MPhil) (Mühendislik)

Master of Philosophy (MPhil) (Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans (Onur) (İç) / Lisans (Çevre)

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil) / Bachelor of Engineering (Honours) (Environmental)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Havacılık Sistemleri Pilot Çalışmalar MEng ile 14. Mühendislik

Aerospace Systems Engineering with Pilot Studies MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilim lisans (Deniz Mühendisliği)

Bachelor of Applied Science (Marine Engineering)

Lisans
9 Yıl en Az 4 Yıl tam Zaman
(Onur) Mühendisliği Lisans İnşaat Mühendisliği Bölümünden

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
International Foundation bir Yıl Mühendisliği BEng (Onur)

Manufacturing Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik bölümünden (Onur) Mühendislik programları (Profesyonel) ve Elektronik

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Electrical and Electronic

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fizik ve Jeoloji mühendisliğinde B. S.

B.S. in Physics and Geosciences

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Ürün Tasarımı bölümünden (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Product Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (MEng) Mühendislik Master - Nükleer Mühendislik

Master of Engineering (MEng) in Civil Engineering - Nuclear Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(Zarf İmalat ve Mekatronik Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Adv Manufacturing and Mechatronics) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PWTY)Elektrik Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Power Engineering Technology (PWTY)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik Mühendisliği Teknolojisi lisans

B.S. in Electrical Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Sistem Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Systems Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 adet
Gelişmiş Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Advanced Engineering and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
İnşaat Mühendisliği

BS in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 134 toplam dönem saat
Mühendislik Bilim Master (M. S. E.) Kimya ve biyoloji Mühendisliği

Master of Science in Engineering (M.S.E.) in Chemical and Biological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 veya 2 yıl
Mühendislik Transfer sertifikası

Certificate in Engineering Transfer

Mesleki
Tam Zamanlı - 10 ay
Mühendislik Master (Yazılım)

Master of Engineering (Software)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng

Electrical and Electronic Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi lisans

B.S. in Electrical and Computer Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 130-132 kredi
(Doktora)Biyolojik ve Çevre Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Biological and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en fazla 7 yıl
(4 yıllık) Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı yüksek lisans Yol ve Fizik Mühendisliği

Graduate Pathway in Applied and Engineering Physics

Yüksek Lisans
(9 - 11 ay) tam Zamanı - 2 Dönem
Mühendislik Sertifika Programı temelleri

Fundamentals of Engineering Certificate Program

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 ay
Yukarı (Üst) elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (Top-up) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği Teknolojisi lisans

B.S. in Construction Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Software Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Giriş) Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering (Foundation Entry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Makine Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with a Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Üretim ve İşletme Mühendisliği Doktora Entegre

Advanced Manufacturing and Enterprise Engineering Integrated PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bioresource Bilimleri bölümünden lisans ve Mühendislik

Bachelor of Science with a Major in Bioresource Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Kimyasal ve Biyomoleküler)

Master of Professional Engineering (Chemical and Biomolecular)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yazılım Mühendisliği)Lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science (Software Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Malzemeler (M. S) Bilim Master Bilim ve Mühendislik

Master of Science (M.S) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Havacılık ve Uzay Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical and Aerospace Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (İnşaat ve Yapı) Mühendisliği Lisans (Onur) Bilim

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Structural) with Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektronik ve Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği/Master

Master of Electronic and Computer Engineering/Master of Electronic and Energy Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi Mühendislik Okuyor - Makine Mühendisliği

Bachelor of Science Majoring in Engineering Science - Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Ağ Mühendisliği () BEng (Onur)

Computer Network Engineering (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim & (Matematiksel Bilim 4 Yıl) Mühendislik Hazırlık Programı BSc (Onur)

Science & Engineering Foundation Programme (Mathematical Science 4 Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (daha Hızlı Rota) İşe Yerleştirme ile Yazılım Mühendisliği Mscı

Software Engineering with Work Placement (Faster Route) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya Mühendisliği MPhil

Chemical Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Mekatronik Mühendisliği)Mühendislik Teknolojisi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Engineering Technology (Mechatronic Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Endüstriyel Bilim Master ve sistem Mühendisliği

Master of Science in Industrial and Systems Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 adet
(MNTY)Maden Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Mining Engineering Technology (MNTY)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)İnşaat Yönetimi ile MEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Construction Management MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Mekaniğinde bilgisayar Modellemesi ve Sonlu Elemanlar PGDip

Computer Modelling and Finite Elements in Engineering Mechanics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Elektrik Mühendisliği)Felsefe yüksek lisans

Master of Philosophy (Electrical Engineering)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İnşaat Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Yönetimi Programı Master

Master of Engineering Management Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Makine Mühendisliği/Deniz Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering/Naval Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma tarafından Malzeme Mühendisliği Ana Bilim ve Mühendislik

Master of Engineering in Materials Science and Engineering by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik Sistemleri Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic Systems Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Bilgisayar ve Ağ Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans

Bachelor of Engineering (Computer and Network Engineering) (Honours)/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme ile) bilgi ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans

Information and Communications Engineering (with Industrial Placement) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Entegre Mekanik Ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Integrated Mechanical and Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PETQ)Elektrik Mühendisliği Teknikleri sertifikası

Certificate in Power Engineering Techniques (PETQ)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kimyasal ve Biyolojik Mühendislik Mühendislik Master

Master of Engineering in Chemical and Biological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Deniz Mühendisliği MEng ile deniz Mimarlık

Naval Architecture with Ocean Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yaşam Bilimleri lisans - Biyomedikal Mühendislik

B.S. in Life Sciences - Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 136 krediyi
Gıda Mühendisliği MEngSc

MEngSc in Food Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyosistem ve Gıda Mühendisliği BANA

ME in Biosystems and Food Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
Yönetim Bilimi lisans ve Mühendisliği

Bachelor of Science in Management Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (GCU Yolları) MEng

Electrical and Electronic Engineering (GCU Pathways) MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) Mühendislik lisans (Kimya)

Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstri Mühendisliği BEng (Onur)

Industrial Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği (Doktora) Felsefe yüksek lisans (M. S)/Doktor

Master of Science (M.S)/Doctor of Philosophy (PhD) in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en fazla 4 yıl
Sistem Mühendisliği (Elektronik) Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Systems Engineering (Electronic) and Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Mimari Mühendislik MEng

Architectural Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık Mühendisliği (hazırlık yılı) BEng (Onur)

Aeronautical Engineering (with Foundation year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği (Onur)/Sanat lisans (1304)

Bachelors of Engineering (Honours)/Arts (2343)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Madencilik ve Jeoteknik Mühendisliği Mühendislik lisans (2342) (Onur) Uzmanlaşma (D ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Mining and Geotechnical Engineering (D ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. S. E.) Mühendisliği Lisans Programı Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science in Engineering (B.S.E.) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Akustik ve Ses Mühendisliği MPhil

Acoustics and Audio Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği JD/M. S.

JD/M.S. in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İnşaat Mühendisliği ve Mühendislik Mekaniği - Yapı Mühendisliği

MS in Civil Engineering and Engineering Mechanics - Structural Engineering

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 puan
Bilim & (Fizik 4 Yıl) Mühendislik Hazırlık Programı BSc (Onur)

Science & Engineering Foundation Programme (Physics 4 Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği ve Kimya BSc (Onur)

Chemical Engineering and Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilir Bina Tasarım ve Mühendislik MSc

Sustainable Building Design and Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol Mühendisliği

B.S. in Petroleum Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 veya 5 yıl) Vakfı bir Yıl ile elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering with a Foundation Year (4 or 5 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Kimya Mühendisliği PGDip

Sustainable Chemical Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Endüstriyel Proje MEng ile mikroelektronik Mühendisliği

Microelectronic Engineering with Industrial Project MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Renewable Energy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Havacılık ile Makine Mühendisliği BEng

Mechanical Engineering with Aeronautics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (Electrical Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Önemli olan Mühendisliği Lisans (Onur) Biyomedikal

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Biomedical

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sektöründe entegre yıl Robotik ve Gömülü Sistemler Mühendisliği () MEng

Robotics and Embedded Systems Engineering (with integrated year in industry) MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile (Mekanik) dijital Mühendislik BEng (Onur)

Digital Engineering (Mechanical) with Year Abroad BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Bilimi ve Mühendisliği

MS in Management Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans - Karar ve Risk Analizi

Master of Science in Management Science and Engineering - Decision and Risk Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomühendislik Mühendislik Master

Master of Engineering in Bioengineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Yapısal ve Beton Mühendisliği MSc

Structural and Concrete Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği (Uluslararası) MEng (Onur)

Mechanical Engineering (International) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Master (Otomasyon ve Üretim Sistemleri)

Master of Engineering (Automation and Manufacturing Systems)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Proje Yönetimi Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours and Bachelor of Project Management

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans (Onur) uzmanlık

Bachelor of Engineering (Honours) specialisation in Electrical and Electronics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Sistemleri Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma - Elektrikli (Opsiyonel Co-op)

Advanced Diploma in Energy Systems Engineering Technology - Electrical (Optional Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ulaşım Planlama ve Mühendisliği

MS in Transportation Planning and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Gelişmiş Kontrol ve sistem Mühendisliği MSc

Advanced Control and Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Mühendisliği (Mühendislik Yönetimi)Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate of Advanced Engineering (Engineering Management)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1-2 yıl part-
Mühendislikte Felsefe yüksek lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Master of Philosophy in Engineering - Computer Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İnşaat Mühendisliği (hazırlık Yılı) BEng (Onur)

Civil Engineering (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Mühendislik doktor

Doctor of Professional Engineering

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 6 yıl part-
Genel Mühendislik (Endüstri Yıl) BEng (Onur)

General Engineering (with Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
RF ve Mikrodalga Mühendisliği MSc

RF and Microwave Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl ile MEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Foundation Year MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mesleki Deneyim üzerine yüksek Lisans Yazılım Mühendisliği

Software Engineering with Professional Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans

Master of Professional Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik, yüksek lisans, Biyomekanik Mühendisliği

Master of Science in Engineering, Biomechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
(Telekomünikasyon) Mühendisliği ana LMEL

Master of Engineering (Telecommunications) LMEL

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik (Onur) Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Music

Lisans
Tam Zamanlı - 10 yıl
Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng Otomotiv Makina Mühendisliği / 14.

Mechanical Engineering / Automotive with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Uluslararası Çalışma MEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with International Study MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği ve Süreç Yönetimi MSc

Chemical Engineering and Process Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş yılı ile elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendislik () BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering and Biomedical Engineering (with Foundation year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dil (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl