• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Çocuklar'in Hemşirelik (Eylül) BSc (Onur)

Children's Nursing (September) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Yetişkin Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult Gerontology Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 44 kredi saat
Veteriner Hemşirelik PgDip gelişmiş Uygulama

Advanced Practice in Veterinary Nursing PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Hemşirelik lisans (2241)

Bachelor of Nursing (2241)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
GOOGLE Kayıt BSc ile s (Çocuklar') hemşirelik (Onur)

Nursing (Children's) with NMC Registration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı Hemşireliği DNP

DNP in Community Health Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PG (Sağlık Ziyaret)Halk Sağlığı Hemşiresi Dip

PG Dip Public Health Nurse (Health Visiting)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Lisansüstü Giriş)

Master of Nursing (Graduate Entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gero Akut Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing - Adult-Gero Acute Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik (Lisans Bilim lisans.N.)

Bachelor of Science in Nursing (B.Sc.N.)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Sistemleri (MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik Liderlik

Master of Science in Nursing (MSN) - Nursing Leadership in Health Systems

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 kredi saat
Hemşirelik Yetişkin PGDip

Nursing Adult PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı) Mart Girdi BN (Onur)

Nursing (Mental Health) March Entry BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Mesleki Uygulama) Hemşirelik (Üst) BSc

Nursing (Professional Practice) (Top Up) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Vakfı Yıl BN yetişkin Hemşirelik (Onur)

Adult Nursing with Health Foundation Year BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcı (MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin -

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult-Gerontology Nurse Practitioner - Acute Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 48 kredi saat
Hemşirelik Felsefe doktor (Ph. D.) Programı

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-5 yıl
Yetişkin Hemşirelik uygulamaları - North Tees ve Hartlepool Hastaneler NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Adult Nursing Practice- North Tees and Hartlepool Hospitals NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kayıt (Pre -) Yetişkin hemşirelik Çalışmaları MSc

Nursing Studies Adult (Pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 ay
Kayıtlı Hemşire (Bilim Hemşirelik Lisans RN) (kişisel numara)

Registered Nurse (RN) to Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Lisans
Online/Uzaktan - 3-4 şartları
Hemşirelik doktor (Profesyonel Doktora)

Doctor of Nursing (Professional Doctorate)

Yüksek Lisans
(4 yıl maksimum) tam Zamanı - 3 yıl tam zamanlı
Hemşirelik Pre-Reg Ruh Sağlığı (Eylül) BSc (Onur)

Nursing Pre-Reg Mental Health (September) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Bilim Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Nursing Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Hemşirelik Ruh Sağlığı MN Master

Master of Nursing Mental Health MN

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çalışmalarda Sanatları C10123v7 Lisans Hemşirelik Lisans

C10123v7 Bachelor of Nursing Bachelor of Arts in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yoğun Bakım Hemşireliği PG Cert

Intensive Care Nursing PG Cert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Felsefe doktor (PhD) Programı

Doctor of Philosophy (PhD) Program in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Çalışmaları (yukarıda) MSc

Nursing Studies (top up) MSc

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması

Specialist Community Public Health Nursing Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ruh Sağlığı) Hemşirelik Uygulamaları( Eylül Giriş Shrewsbury) BSc (Onur)

Nursing Practice (Mental Health)( September Entry Shrewsbury) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik - Kayıtlı Hemşire (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing - Registered Nurse (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Uygulamaları (Eylül Giriş Stafford) (Yetişkin) BSc (Onur)

Nursing Practice (Adult) (September Entry Stafford) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Gelişmiş Hemşirelik Uygulama & Liderlik

MSc Advanced Nursing Practice & Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yetişkin Hemşire Uygulayıcısı M. S.

M.S. in Adult Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 40 kredi saat
Hemşirelik: (Nörobilim) Araştırma, Uygulama, Uygulama, Eğitim MSc/PgDip/PgCert

Nursing: Research, Practice, Practice (Neuroscience), Education MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma İle Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Hemşirelik Uygulamaları (Ruh Sağlığı) (Mart Giriş Shrewsbury) BSc (Onur)

Nursing Practice (Mental Health) (March Entry Shrewsbury) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult-Gerontology Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi saat
Hemşirelik yüksek lisans - Aile Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing - Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik - Kayıtlı Hemşire (Çocuk) BSc (Onur)

Nursing - Registered Nurse (Child) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Bilim Master (M. S. n) - Psikiyatri Ruh Sağlığı

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Psychiatric Mental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Çalışmaları, Kayıtlı Hemşire (Çocuk) BSc (Onur)

Nursing Studies, Registered Nurse (Child) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik lisans (Hemşirelik BNurs)

Bachelor of Nursing (BNurs) in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Aile Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing - Family Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Bilim Master - Aile Hemşire Uygulayıcısı Parça

Master of Science in Nursing - Family Nurse Practitioner Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 47 kredi saat
Veteriner Hemşirelik ve Bioveterinary Bilimi BSc (Onur)

Veterinary Nursing and Bioveterinary Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Öğrenme Güçlüğü) hemşirelik Eylül Girdi BN 14.

Nursing (Learning Disabilities) September Entry BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Nursing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. Trimesterde
Hemşirelik Felsefe doktor (PhD)

Doctor of Philosophy in Nursing (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kayıt öncesi hemşirelik - Yetişkin (-) PGDip

Nursing - Adult (pre-registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) (Yetişkin) BSc Hemşirelik - İstanbul Bölge Vakfı Güven BSc

BSc Nursing (Adult) - Harrogate District Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Onur) Hemşirelik lisans - Sonrası RPN

Bachelor of Science in Nursing (Honours) in Nursing - Post RPN

Lisans
Tam Zamanlı - en Az üç yıl
Kayıtlı Yetişkin Hemşire (Kısaltılmış Programı) Profesyonel Kayıt ile ebelik Lisans (H ...

Midwifery with Professional Registration (Shortened Programme for Registered Adult Nurses) BSc (H ...

Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) Manchester Üniversitesi NHS Foundation Trust - Merkezi ve Trafford BSc (Onur)

Nursing (Adult) Manchester University NHS Foundation Trust - Central and Trafford BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe yüksek lisans Hemşirelik ve Ebelik bölümünden

Master of Philosophy majoring in Nursing and Midwifery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Sağlık Ziyaret) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Hızlandırılmış Yol BSN/MSN)Hemşirelik yüksek lisans

M.S. in Nursing (Accelerated Path BSN/MSN)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yetişkin Hemşirelik BSc (Onur)Ayakta Gelişmiş

Adult Nursing Advanced Standing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans

Specialist Community Public Health Nursing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
(Uzmanlık)Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing (with specialisations)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı; 3 yıl part-time
Acil Hemşireliği yüksek lisans

Master of Emergency Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Genel Uygulama Hemşirelik) Topluluk Uzman Uygulama Yüksek Lisans Diploması

Community Specialist Practice (General Practice Nursing) Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora) doktora (Hemşirelik ve Ebelik Entegre)

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Nursing and Midwifery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Genel Sağlık) Hemşirelikte lisansüstü Diploma (Öğrenme ve Öğretme)

Graduate Diploma in Nursing (Global Health Care) (Learning and Teaching)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Entegre) Hemşirelik lisans (BNİ)

Bachelor of Nursing (Integrated) (BNI)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MİL/MSN)Hemşirelik Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı yüksek lisans ve Master

Master of Public Health and Master of Science in Nursing (MPH/MSN)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 kredi saat
Çocuk Hemşirelik PGDip

Child Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Yetişkin, Hemşirelik ve Ebelik Konseyi kaydı) hemşirelik Çalışmaları PGDip

Nursing Studies (Adult, with Nursing and Midwifery Council registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Post RN)Kayıtlı Hemşireler için BSCN Programı

BSCN Program for Registered Nurses (Post RN)

Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Pratik Hemşirelik mezunu - FTN (Yabancı Eğitimli Hemşire)

College Diploma in Practical Nursing - FTN (Foreign-Trained Nurse)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ön Lisans Yolu-Hemşirelik

Undergraduate Pathway in Pre-Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 3 Dönem (3 - 12 ay)
Hemşirelik yüksek lisans (Yoğun Bakım Hemşireliği)

Master of Nursing Science (Intensive Care Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Profesyonel kayıt) PG Dip Ruh Sağlığı Hemşireliği PGDip

PG Dip Mental Health Nursing (with professional registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik doğrudan Giriş Programı

Direct Entry Program in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36.5 kredi ve tam 820 klinik saat içerir-zaman
Hemşire Anestezi Yönetimi Uygulama doktor (DMPNA)

Doctor of Management Practice in Nurse Anesthesia (DMPNA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Okul Hemşireliği (Uzman Halk Sağlığı Hemşireliği) PgDip

School Nursing (Specialist Community Health Nursing) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(EPİQ)Avustralya Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Australian Nursing (EPIQ)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği: Sağlık Ziyaret MSc

Specialist Community Public Health Nursing: Health Visiting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Ruh Sağlığı Hemşirelik ve Sosyal Hizmet MNSW

Mental Health Nursing and Social Work MNSW

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Profesyonel Kayıt) Yetişkin Hemşirelik PGDip

Adult Nursing (With Professional Registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(M. S. n) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire Yönetici

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Nurse Administrator

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 41 kredi saat
Temel Sağlık Hizmetleri Hemşirelik yüksek lisans

Master of Primary Health Care Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Pratik Hemşirelik üniversite Diploması

College Diploma in Practical Nursing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Psikiyatri Ruh Sağlığı

Master of Science in Nursing (MSN) - Psychiatric Mental Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 49 kredi saat
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Hemşirelik yüksek lisans (Akut Bakım)

Master of Nursing (Acute Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Çocuklar'in Hemşirelik BN (Onur)

Children's Nursing BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hemşire Çocuk' Kayıtlı) hemşirelik Çalışmaları, Hemşirelik s BSc (Onur)

Nursing Studies (Registered Nurse Children's Nursing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ruh Sağlığı Hemşirelik BSc (Onur)

Mental Health Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14)GOOGLE Kaydı BSc (Ruh Sağlığı) hemşirelik Çalışmaları

Nursing Studies (Mental Health) with NMC Registration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği: Hemşirelik PGDip

Specialist Community Public Health Nursing: School Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Hemşirelik PgDip/MSc özel muayenehanesi

Specialist Practice in District Nursing PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 hafta
(Ön) (Yetişkin) Hemşirelik Çalışmaları-Kayıt BSc (Onur)

Nursing Studies (Adult) (Pre-Registration) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelikte yüksek lisans (M. S. n) - Klinik Hemşire Lideri

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Clinical Nurse Leader

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 kredi saat
Küresel Ortak Sağlık/Hemşirelik lisans

Bachelor of Global Public Health/Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BSc (Onur)Davranış Arkadaşı Hayvan ile veteriner Hemşirelik

Veterinary Nursing with Companion Animal Behaviour BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisansüstü Giriş Hemşirelik - Çocuk Şube MSc

Graduate Entry Nursing - Child Branch MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yenidoğan Hemşire Uygulayıcı, yüksek lisans

Master of Science in Neonatal Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2-3 yıl
(Öğrenme güçlüğü) hemşirelik ve Sosyal Çalışma BSc (Onur)

Nursing (Learning Disability) and Social Work BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik olarak Yoğun Yönlendirmede üniversite Mezuniyet Belgesi, Ontario Hemşirelik

College Graduate Certificate in Clinically Intensive Orientation to Nursing in Ontario

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuklar ve Gençler'in Hemşirelik BSc (Onur)

Children and Young People's Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Uygulama doktor - Hemşire Anestezi Takip

Doctor of Nursing Practice - Nurse Anesthesia Track

Yüksek Lisans
Lisans Online/Uzaktan - Post-73 Kredi, Post-yüksek lisans, 30-35 Kredi
Hemşirelik yüksek lisans (Ruh Sağlığı)

Master of Nursing (Mental Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
Anestezi Hemşirelik Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice in Anesthesia Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
(Onur) (Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik BSc

Nursing (Learning Disability) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Psikiyatri/Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Psychiatric/Mental Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 44 kredi saat
Ön ön-Hemşirelik

Associate in Pre-Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Birincil ve Toplum Bakımı (Hemşirelik) MSc

Primary and Community Care (District Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Yetişkin- * Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Adult-Gerontological Acute Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 77 kredi ve sağlar 784 akut bakım klinik saat ve 224 OYNAMADI staj saat
Veteriner Hemşirelik Çalışmaları (Solihull College) BSc (Onur)

Veterinary Nursing Studies (Solihull College) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yetişkin) Avrupa Hemşirelik BSc (Onur)

European Nursing (Adult) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hemşirelik) Sağlık Vakfı ve Veteriner Çalışmaları (0 Yıl) BN (Onur)

Foundation to Health and Veterinary Studies (Nursing) (Year 0) BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kalp Hemşireliği)Hemşirelik Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing Science (Cardiac Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Topluluk Çocuklar' Uygulayıcı;s Hemşirelik PGDip

Specialist Community Practitioner Children's Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 hafta
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor Programı - Hemşire Anestezi

Doctor of Nursing Practice (DNP) Program - Nurse Anesthesia

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(DEMİR Programı)Yurtdışı Hemşireler için ilk Kayıt

Initial Registration for Overseas Nurses (IRON Program)

Mesleki
Tam Zamanlı - 13 hafta
(Sağlık Ziyaret/Okul Hemşireliği) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşire BSc (Onur)/PGDip

Specialist Community Public Health Nurse (Health Visiting/School Nursing) BSc (Hons)/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
(Hemşirelik ve Ebelik) öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme PgCert

Learning, Teaching and Assessment (Nursing and Midwifery) PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uzman Uygulayıcı Topluluk Hemşirelik PgDip

Specialist Practitioner Community District Nursing PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği (Ocak) BSc (Onur)

Mental Health Nursing (January) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ön) (Çocuk) Hemşirelik Çalışmaları-Kayıt BSc (Onur)

Nursing Studies (Child) (Pre-Registration) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik lisans (Dönüşüm)

Bachelor of Nursing (Conversion)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Hemşirelik uygulamaları (DNP) / MBA doktoru - Master

Doctor of Nursing Practice (DNP) / MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 66 kredi artı 448 pratik saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Çocuk Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 44 kredi saat
Yönlendirmede üniversite Sertifika Ontario Pratik Hemşireler için Hemşirelik

College Certificate in Orientation to Nursing in Ontario for Practical Nurses

Mesleki
Tam Zamanlı - 15 hafta
Hemşirelik Yetişkin (Çift Alan) Ruh Sağlığı BN BN (Onur)

Nursing Adult and Mental Health BN (Dual Field) BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Yönetici

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Executive

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
(Hemşirelik) Topluluk Uzman Uygulama Yüksek Lisans Diploması

Community Specialist Practice (District Nursing) Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe yüksek lisans (Hemşirelik)

Master of Philosophy (Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Hemşirelik lisans Giriş Gelişmiş

Bachelor of Science in Nursing, Advanced Entry

Lisans
Tam Zamanlı - Gerekli Minimum Kredi: 93 (62)
Gelişmiş Hemşirelik yüksek lisans

Master of Advanced Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yetişkin Hemşirelik uygulamaları - County Durham and Darlington NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Adult Nursing Practice - County Durham and Darlington NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik lisans (BScN) - Hemşirelik İşbirliği Programı

Bachelor of Science in Nursing (BScN) - Nursing Collaborative Program

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Aile Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Family Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 81 kredi ve sağlar 784 aile birincil bakım klinik saat ve 224 OYNAMADI staj saat
Hemşirelik Çalışmaları Master (437)

Master of Nursing Studies (5491)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşire yönetiminde Bilim Master

Master of Science in Nurse Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2-4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Gelişmiş Toplum Halk Sağlığı

Master of Science in Nursing - Advanced Community Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Aile Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 49 kredi saat
Uzman Uygulayıcı Yeterlilik (Hemşirelik) PGDip

Specialist Practitioner Qualification (District Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PMHNP)Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcısı olarak DNP

DNP in Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner (PMHNP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner Hemşirelik ve Arkadaşı Hayvan Davranışları BSc (Onur)

Veterinary Nursing and Companion Animal Behaviour BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire-Ebelik

Master of Science in Nursing - Nurse-Midwifery

Yüksek Lisans
74 80 kredi tam Zamanı - Minimum
(Aile Hemşire Uygulayıcı)Hemşirelik yüksek lisans - Gelişmiş Uygulama Hemşirelik Daldırma

Master of Science in Nursing - Advanced Practice Nursing Immersion (Family Nurse Practitioner)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 113 116 kredi
Hemşirelik Liderlik MSc

Nursing Leadership MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
* Gerontoloji Hemşireliği alanında yüksek Lisans Diploması

Post-Graduate Diploma in Gerontological Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Sistemleri yüksek lisans

MSc in Nursing, Midwifery and Health Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcısı Uzmanlık

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult Gerontology Acute Care Nurse Practitioner Specialty

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi saat
Hemşirelik yüksek lisans (Ders ve Araştırma)

Master of Nursing (Coursework and Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Entegre Uygulama Öğrenme (Onur)Hemşirelik ve Sosyal Hizmet BSc Engelli

Integrated Practice in Learning Disabilities Nursing and Social Work BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Hemşirelik Uygulama Master

Master of Advanced Nursing Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı
Hemşirelik Bilim lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Science and Master of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Uygulamaları (Ruh Sağlığı) (Mart Giriş Stafford) BSc (Onur)

Nursing Practice (Mental Health) (March Entry Stafford) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kayıt hemşirelik, Ruh Sağlığı (ön) MA

Nursing, Mental Health (pre-registration) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Acil Hemşireliği yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Emergency Nursing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı
Kayıt öncesi hemşirelik - Çocuk (-) PGDip

Nursing - Child (pre-registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Gelişmiş Yenidoğan Hemşire Uygulayıcı; Gelişmiş Yenidoğan Uygulayıcı) Gelişmiş Klinik Uygulama ...

Advanced Clinical Practice (Advanced Neonatal Nurse Practitioner; Advanced Neonatal Practitioner) ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Klinik Hemşire Uzmanı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Clinical Nurse Specialist

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 75 Kredi ve sağlar 672 klinik hemşire uzmanı, klinik saat ve 336 OYNAMADI staj saat
Hemşirelik ve Ebelik Doktora

Nursing and Midwifery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Vakfı Yıllık Lisans Hemşirelik çocuk ve Genç Halkların (Onur)

Children and Young Peoples Nursing with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Küçük Hayvan Rehabilitasyon BSc ile veteriner Hemşirelik

Veterinary Nursing with Small Animal Rehabilitation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Üniversite Hemşirelik için Köprü Sertifika mezun - IEN

Graduate Certificate in Bridging to University Nursing - IEN

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kayıt (Ruh Sağlığı) ile hemşirelik yüksek lisans

Nursing with Registration (Mental Health) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Bilim Master - Yönetici Hemşire Lideri

Master of Science in Nursing - Executive Nurse Leader

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 adet
Hemşirelik yüksek lisans (Klinik Liderlik)

Master of Nursing (Clinical Leadership)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gerontoloji Hemşire Uygulayıcısı - birinci basamak

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult-Gerontology Nurse Practitioner - Primary Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 kredi saat
PGDip (ön kayıt) Hemşirelikte lisansüstü Diploma - Yetişkin

Postgraduate Diploma in Nursing - Adult (pre-registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği Uygulama - Tees, Esk ve Aşınma Valley NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Mental Health Nursing Practice- Tees, Esk and Wear Valley NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Dönüşüm Derecesi) Hemşirelik Çalışmaları BSc

Nursing Studies (Conversion Degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Science in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 49 adet
(Ön Kayıt Ruh Sağlığı) Hemşirelik Yüksek Lisans

Nursing (Pre-Registration Mental Health) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Clinical Nursing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 40 adet
' çocuklar;Sağlık Vakfı Yıl BN ile Hemşireliği (Onur)

Children's Nursing with Health Foundation Year BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Sistemleri Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Nursing, Midwifery and Health Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuk Hemşireliği (Yüksek Lisans Diploması) PGDip

Child Nursing (Postgraduate Diploma) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
(AMNP)Hemşirelik Yolu Ana' hızlandırılmış;Giriş s

Accelerated Master's Entry to Nursing Pathway (AMNP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Genel Sağlık) Hemşirelikte lisansüstü Diploma (Uluslararası Sağlık)

Graduate Diploma in Nursing (Global Health Care) (International Health Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pediatrik Klinik Hemşire Uzmanı olarak DNP (PCNS)

DNP in Pediatric Clinical Nurse Specialist (PCNS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikolojik Bilim Hemşirelik lisans / Lisans

Bachelor of Nursing / Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans (BScN)

Bachelor of Science in Nursing (BScN)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kayıtlı Hemşire hemşirelik (Yetişkin) BSc (Onur)

Nursing with Registered Nurse (Adult) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Hemşirelik lisans - İşbirlikçi

Bachelor of Science in Nursing (Honours) - Collaborative

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Ameliyat sırası Hemşirelik)

Master of Nursing Science (Perioperative Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşireliği: Mesleki Uygulama İlerleyen MSc

Nursing: Advancing Professional Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Topluluk Hemşirelik (Toplum Çocuk Bakım) PgDip

Specialist Community Nursing (Community Childrens Nursing) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Birinci basamak Sağlık Hemşire Uygulayıcısı Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Primary Health Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Nursing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem
Hemşirelik lisans (S118)

Bachelor of Science in Nursing (S118)

Lisans
Tam Zamanlı 4 yıl (8 dönem)
Kritik Bakım Hemşireliği İleri Araştırmalar belgesi

Certificate of Advanced Studies in Critical Care Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yenidoğan Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Neonatal Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 kredi saat
Hemşirelik Bilim lisans (Sağlık) ve Ana

Bachelor of Science (Health) and Master of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
' çocuklar;s Hemşirelik PGDip

Children's Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik Eğitimi

Master of Science in Nursing - Nursing Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi saat
Ebelik (kayıtlı hemşireler için) BSc (Onur)

Midwifery (for registered nurses) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Sağlık Ziyaret ve Okul Hemşireliği) uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting and School Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(BScN)lisans Hemşirelik

Bachelor of Science Nursing (BScN)

Lisans
Tam Zamanlı Uzunluk: 2 yıl, 3 yıl
Doktora - Hemşirelikte Doktora, Ebelik ve Paramedicine ()

PhD - Doctor of Philosophy in Nursing, Midwifery and Paramedicine (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik BS

BS in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 127 kredi saat
Ebelik (Kayıtlı Yetişkin Hemşire) PGDip

Midwifery (Registered Adult Nurses only) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Profesyonel Hemşirelik Liderlik Bilim Master

Master of Science in Professional Nursing Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Hemşirelik (Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Learning Disabilities Nursing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Bilim Master - Operasyonel Liderlik Parça

Master of Science in Nursing - Operational Leadership Track

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Ruh Sağlığı Hemşireliği (Yüksek Lisans Diploması) PGDip

Mental Health Nursing (Postgraduate Diploma) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Akut Bakım Birincil Bakım Hemşire Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice in Acute Care Primary Care Nurse

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
MSc RN Hemşirelik: (ön kayıt) Yetişkin Ruh Sağlığı Programı yüksek lisans

MSc RN Nursing: Adult Mental Health Programme (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği İş Sağlığı Hemşireliği) PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Occupational Health Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 21-36 ay
Sağlık, Hemşirelik ve Ebelik Doktora

Health, Nursing and Midwifery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(AGPCNP) (M. S. n) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin/Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Adult/Gerontology Primary Care Nurse Practitioner (AGPCNP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 46 kredi saat
Sağlık Vakfı Yıllık Lisans yetişkin Hemşirelik (Onur)

Adult Nursing with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Pediatrik Hemşire Uygulayıcı - birinci basamak

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Nurse Practitioner - Primary Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 kredi saat
(MPhil)Hemşirelik ve Müttefik Sağlık Yüksekokulu - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

School of Nursing and Allied Health - Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Hemşirelik / MBA MS - Master

MS in Nursing / MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-7 yıl
(PGCert PGDip)Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans

Specialist Community Public Health Nursing MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Topluluk Uygulayıcı/Hemşirelik PGDip

Specialist Community Practitioner/District Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 hafta
Hemşirelik Bilim Master (Doğrudan Giriş)

Master of Science in Nursing (Direct Entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (M)

Master of Nursing (MN)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Klinik Hemşire Lideri

Master of Science in Nursing (MSN) - Clinical Nurse Leader

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 31 kredi saat
Hemşirelik lisans (BSN)

Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Global Halk Sağlığı Hemşirelik MS/MPH

MS in Nursing/MPH in Global Public Health

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Öğrenme Güçlüğü Hemşirelik BSc (Onur)

Learning Disability Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Davranış Halk Sağlığı Hemşirelik bilim Master / Master (MSN/MPH)

Master of Sciences in Nursing / Master of Public Health in Health Behavior (MSN/MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl veya altı dönem üst üste
Hemşirelik Teknoloji Uygulamalı Bilim Associate

Associate of Applied Science in Nursing Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Ergin-İstanbul Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Adult-Gerontological Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 78 kredi ve sağlar 672 klinik saat ve 336 OYNAMADI staj saat
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Igt

Specialist Community Public Health Nursing PgD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
[Ön] (Ruh Sağlığı) hemşirelik kayıt Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Mental Health) [Pre-registration Nursing] BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(M) Hemşirelik yüksek lisans - Klinik Hemşirelik

Master of Nursing (MN) - Clinical Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Uygulama Sağlık ve Sosyal Bakım (Hemşirelik) PGDip

Advanced Practice in Health and Social Care (Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pratik Hemşirelik için Kişisel Destek İşçi Yolu sertifika (S119)

Certificate in Personal Support Worker Pathway to Practical Nursing (S119)

Mesleki
(1 dönem) tam Zaman - 14 hafta
İnsan Merkezli Uygulama (Hemşirelik) PgDip

Person-Centred Practice (District Nursing) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yetişkin) Hemşirelik (Orta Yorkshire Hastaneler) BSc (Onur)

Nursing (Adult) (Mid Yorkshire Hospitals) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 8 ay parçası-
Pratik Hemşirelik Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Practical Nursing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Bilim Master (Anestezi ve Kurtarma Hemşirelik)

Master of Nursing Science (Anaesthetics and Recovery Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14)GOOGLE Kaydı BSc (Çocuk) hemşirelik Çalışmaları

Nursing Studies (Child) with NMC Registration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Çalışmaları (Kayıtlı Hemşire - Ruh Sağlığı) PGDip

Nursing Studies (Registered Nurse - Mental Health) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Hemşirelik C07044v4 Lisansüstü Diploma

C07044v4 Graduate Diploma in Advanced Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hemşirelik, Sağlık Ziyaret eden ya da Okul Hemşireliği, Halk Sağlığı MSc

Public Health (District Nursing, Health Visiting or School Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Hemşirelik Yetişkin ya da Ruh Sağlığı - Ön Kayıt MSc

Nursing Adult or Mental Health - Pre-Registration MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
GOOGLE kayıt MSc (Ruh Sağlığı) hemşirelik

Nursing (Mental Health) with NMC registration MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl