• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Hemşirelik (Yetişkin - Onur) BSc (Onur)

Nursing (Adult - Honours) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Hemşirelik Uygulamaları - Klinik Uygulama MSc

Advanced Nursing Practice - Clinical Practice MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Sağlık Ziyaret eden ya da Okul Hemşireliği) uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting or School Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik PgDip/MSc özel muayenehanesi

Specialist Practice in District Nursing PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 hafta
Ruh Sağlığı Vakfı Yıl Hemşirelik BSc (Onur)

Mental Health Nursing with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
GOOGLE Kayıt BSc (Yetişkin) hemşirelik (Onur)

Nursing (Adult) with NMC Registration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Felsefe doktor

Doctor of Philosophy in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Hemşirelik Diploma

Diploma of Nursing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çocuk Hemşireliği (Yüksek Lisans Diploması) PGDip

Child Nursing (Postgraduate Diploma) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
(Öğrenme Güçlüğü) Yüksek Lisans Hemşirelik/Hemşire MSc

MSc Nursing/Registered Nurse (Learning Disability) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pediatrik Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Paediatric Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Hemşirelik lisans (Hemşirelik Hızlandırılmış)

Bachelor of Science in Nursing (Accelerated Nursing)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Hemşirelik Bilim lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Science and Master of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Professional Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
(AGPCNP) (M. S. n) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin/Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Adult/Gerontology Primary Care Nurse Practitioner (AGPCNP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 46 kredi saat
(Onkoloji Hemşireliği)Hemşirelik Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing Science (Oncology Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) Manchester Üniversitesi NHS Foundation Trust - Merkezi ve Trafford BSc (Onur)

Nursing (Adult) Manchester University NHS Foundation Trust - Central and Trafford BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre Uygulama Öğrenme (Onur)Hemşirelik ve Sosyal Hizmet BSc Engelli

Integrated Practice in Learning Disabilities Nursing and Social Work BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uzmanlık)Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing (with specialisations)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı; 3 yıl part-time
(Tam zamanlı) uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Full time) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı Hemşirelik ve Sosyal Hizmet MNSW

Mental Health Nursing and Social Work MNSW

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin Hemşire Uygulayıcısı Parça

Master of Science in Nursing - Adult Nurse Practitioner Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 43 kredi saat
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği (Sağlık Ziyaret) MSc

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hemşirelik) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (School Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezun Hemşire sertifika, Uluslararası Eğitimli Yeniden giriş

Certificate in Graduate Nurse, Internationally Educated Re-entry

Mesleki
47 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Veteriner Hemşirelik PgDip gelişmiş Uygulama

Advanced Practice in Veterinary Nursing PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Hemşirelik lisans - Genel (Temel) Seçeneğini

Bachelor of Science in Nursing - Generic (Basic) Option

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Hemşirelik Yüksek Lisans

M.Sc in Nursing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Gelişmiş Hemşirelik Uygulama Master

Master of Advanced Nursing Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı
Kayıt hemşirelik, Ruh Sağlığı (ön) MA

Nursing, Mental Health (pre-registration) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yetişkin, Meme, Çocuk, Kolorektal Kanser Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Cancer Nursing (Adult, Breast, Children, Colorectal)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veteriner Hemşirelik ve Arkadaşı Hayvan Davranışları BSc (Onur)

Veterinary Nursing and Companion Animal Behaviour BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire-Ebelik

Master of Science in Nursing - Nurse-Midwifery

Yüksek Lisans
74 80 kredi tam Zamanı - Minimum
Psikiyatri Hemşireliği lisans

Bachelor of Psychiatric Nursing

Lisans
123 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
14 Tyne Hastaneler NHS Vakıf Güven Üzerine Lisans yetişkin Hemşirelik uygulamaları - Newcastle

Adult Nursing Practice- The Newcastle Upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Çalışmaları profesyonel kayıt için Yetişkin bir Hemşire PGDip gibi önde gelen

Nursing Studies leading to professional registration as an Adult Nurse PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Gelişmiş Hemşire Uygulayıcısı) Gelişmiş Klinik Uygulama MSc

Advanced Clinical Practice (Advanced Nurse Practitioner) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik (Doktora)- Sonrası MSN Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing - Post-MSN PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Hemşirelik lisans - Geleneksel kişisel numara

Bachelor of Science in Nursing - Traditional BSN

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi saat
;S' Hemşirelik Programı PGDip çocuklar'in Hemşirelik - İkinci Kayıt Çocuklar'

Children's Nursing - Second Registration Children's' Nursing Programme PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. S. Klinik Hemşire Lideri - Sağlık Organizasyon Yönetimi ve Liderlik

M.S. in Clinical Nurse Leader - Health Care Organization Management and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Lisanslı Mesleki Hemşirelik ön Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Licensed Vocational Nursing

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Gelişmiş Hemşirelik Uygulama yüksek lisans Belgesi - Klinik ve yoğun Bakım

Graduate Certificate in Enhanced Nursing Practice - Clinical and Critical Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ebelik (kayıtlı hemşireler için) BSc (Onur)

Midwifery (for registered nurses) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşirelik PGDip

District Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Gelişmiş Hemşirelik Bilim Yüksek Lisans

Advanced Nursing Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Perinatal Klinik Hemşire Uzmanı, Hemşirelik Uygulama doktor (MSS)

Doctor of Nursing Practice in Perinatal Clinical Nurse Specialist (CNS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik Eğitimi

Master of Science in Nursing (MSN) - Nursing Education

Yüksek Lisans
Tez Olmayan 36 dönem kredi saat tam Zamanı - 39 dönem kredi saat Minimum - Tez, Minimum - -
Hemşirelik Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Postgraduate Diploma in Nursing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2. Trimesterde
Uluslararası Çalışmalarda Sanatları C10123v7 Lisans Hemşirelik Lisans

C10123v7 Bachelor of Nursing Bachelor of Arts in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Pediatrik Klinik Hemşire Uzmanı

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Clinical Nurse Specialist

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 kredi saat
Hemşirelik (Ruh Sağlığı Hemşireliği) BSc (Onur)

Nursing (Mental Health Nursing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yetişkin) Avrupa Hemşirelik BSc (Onur)

European Nursing (Adult) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gerontoloji Akut Bakım Hemşirelik Bilim Master: Yetişkin

Master of Science in Nursing: Adult - Gerontology Acute Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 yıl
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Birincil/Akut Bakım, Pediatrik Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Primary/Acute Care Pediatric Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 54 kredi saat
Ebelik / kayıtlı hemşire PgDip için Ebe Kayıtlı

Midwifery / Registered Midwife for registered nurses PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 85 hafta
Aile Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcısı yüksek lisans

M.S. in Family Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi saat
Hemşirelik yüksek lisans (Ameliyat sırası Hemşirelik)

Master of Nursing Science (Perioperative Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor Programı

Doctor of Nursing Practice (DNP) Program

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sağlık Vakfı Yıllık Lisans yetişkin Hemşirelik (Onur)

Adult Nursing with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlerleyen Hemşirelik Uygulamaları MSc

Advancing Nursing Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ameliyat Hemşireliği)Hemşirelik Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing Science (Perioperative Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sağlık Ziyaret ve Okul Hemşireliği) uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting and School Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenidoğan Hemşire Uygulayıcı, yüksek lisans

Master of Science in Neonatal Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2-3 yıl
Akut Bakım Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Acute Care Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Bilim Hemşirelik Lisans Psikiyatri Hemşire kayıtlı

Registered Psychiatric Nurse to Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Pediatrik Hemşire Uygulayıcı Akut Bakım DNP

DNP in Pediatric Nurse Practitioner Acute Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Çalışmaları Master (437)

Master of Nursing Studies (5491)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik MS: Yetişkin Gerontoloji temel Bakım

MS in Nursing: Adult-Gerontology Primary Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 yıl
(DNP) Hemşirelik uygulamaları (Doktora)programı Doktora Programı

Doctor of Philosophy (Ph.D.) to Doctor of Nursing Practice (DNP) Program

Yüksek Lisans
35 kredilik Online/Uzaktan - minimum
Hemşirelik Bilim Master - Yönetici Hemşire Liderlik

Master of Science in Nursing - Executive Nurse Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Hemşirelik yüksek lisans

Master of Advanced Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Gelişmiş Profesyonel Uygulama (Hemşirelik ve Ebelik Meslekleri) MSc

Advanced Professional Practice (Nursing and Midwifery Professions) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik ana (Temel Sağlık Hizmeti)

Master of Nursing (Primary Health Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Akut Bakım Birincil Bakım Hemşire Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice in Acute Care Primary Care Nurse

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
(Çocuklar') hemşirelik;s BSc (Onur)

Nursing (Children's) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik C09018v5 Lisans (Onur)

C09018v5 Bachelor of Nursing (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sağlık Ziyaret eden ya da Okul Hemşireliği) uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting or School Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(BScN) Hemşirelik lisans Ortak Hemşirelik Derecesi

Bachelor of Science in Nursing (BScN) Collaborative Nursing Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Uygulama Yüksek Lisans Doktora

Postgraduate Doctor of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Hemşirelik yüksek lisans (Akut Bakım)

Master of Nursing (Acute Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşirelik Çalışmaları (yukarıda) MSc

Nursing Studies (top up) MSc

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması

Specialist Community Public Health Nursing Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik lisans (Post-kayıt)

Bachelor of Nursing (Post-registration)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kayıtlı Hemşire hemşirelik (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing with Registered Nurse (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pratik Hemşirelik Diploma – Alternatif Dağıtım

Diploma in Practical Nursing – Alternative Delivery

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 açısından
Master ;Tıp Bilimi, Hemşirelik Program

Master's Programme in Medical Science - Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisansüstü Giriş Hemşirelik - Çocuk Şube MSc

Graduate Entry Nursing - Child Branch MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik uygulamaları doğrudan Giriş Programı - Doktora

Direct Entry Program - Doctor of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36.5 kredi ve içerir 820 klinik saat
Ruh Sağlığı Hemşireliği Önceden Ayakta BSc (Onur)

Mental Health Nursing Advance Standing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Yetişkin) Hemşirelik (Orta Yorkshire Hastaneler) BSc (Onur)

Nursing (Adult) (Mid Yorkshire Hospitals) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma İle Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
Aile Hemşire Uygulayıcısı, Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice in Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
(Ön) (Yetişkin) Hemşirelik Çalışmaları-Kayıt BSc (Onur)

Nursing Studies (Adult) (Pre-Registration) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yetişkin Hemşire Uygulayıcısı M. S.

M.S. in Adult Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 40 kredi saat
BSc (Onur)Davranış Arkadaşı Hayvan ile veteriner Hemşirelik

Veterinary Nursing with Companion Animal Behaviour BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans (2241)

Bachelor of Nursing (2241)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yoğun Bakım Hemşireliği)Hemşirelik Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing Science (Intensive Care Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Zekanın en C10351v2 Lisans Hemşirelik Lisans ve Yenilik

C10351v2 Bachelor of Nursing Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Hemşirelik C07044v4 Lisansüstü Diploma

C07044v4 Graduate Diploma in Advanced Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuklar'in Hemşirelik (Eylül) BSc (Onur)

Children's Nursing (September) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yetişkin Hemşirelik PgDip / MSc (Üst)

Adult Nursing PgDip / MSc (Top-up)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yetişkin ve Ruh Sağlığı Hemşireliği (ön kayıt)

Adult and Mental Health Nursing (pre-registration)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kayıt (Pre -) Yetişkin hemşirelik Çalışmaları MSc

Nursing Studies Adult (Pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 ay
TÃ Hemşirelik lisans

Bachelor of Nursing with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veteriner Hemşirelik Lisans Diploması

Veterinary Nursing Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 29 ay
Çocuk Vakfı Yıl Hemşirelik BSc (Onur)

Child Nursing with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Eğitimi yüksek lisans

M.S. in Nursing Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
(221AB Hemşirelik yüksek lisans (Araştırma).3)

Master of Nursing (Research) (221AB.3)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Hemşirelik, Sağlık Ziyaret eden ya da Okul Hemşireliği, Halk Sağlığı Yüksek Lisans Diploması

Public Health (District Nursing, Health Visiting or School Nursing) Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Hemşirelik (Yetişkin) marş BN (Onur)

Nursing (Adult) March start BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcısı yüksek lisans

Master of Science in Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 yıl
Hemşire Anestezi Yönetimi Uygulama doktor (DMPNA)

Doctor of Management Practice in Nurse Anesthesia (DMPNA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Hemşirelik - Kayıtlı Hemşire (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing - Registered Nurse (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Bilim Önlisans

Associate of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzman Uygulayıcı Yeterlilik (Community' Çocuklar;Hemşirelik ler) PGDip

Specialist Practitioner Qualification (Community Children's Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Genel Sağlık) Hemşirelikte lisansüstü Diploma (Öğrenme ve Öğretme)

Graduate Diploma in Nursing (Global Health Care) (Learning and Teaching)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hemşirelik ve Genel Uygulama Hemşirelik) topluluk Uzman Uygulama MSc

Community Specialist Practice (District Nursing and General Practice Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Aile Hemşire Uygulayıcısı M. S.

M.S. in Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 46 kredi saat
Aile Psikiyatrik Zihinsel Hea Hemşirelik yüksek lisans - Gelişmiş Uygulama Hemşirelik Daldırma (...

Master of Science in Nursing - Advanced Practice Nursing Immersion (Family Psychiatric Mental Hea ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 116 119 kredi
Hemşirelik BS

BS in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 127 kredi saat
Hemşirelik Bilim Master (M. S. n) - Psikiyatri Ruh Sağlığı

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Psychiatric Mental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kayıtlı Hemşire (Bilim Hemşirelik Lisans RN) (kişisel numara)

Registered Nurse (RN) to Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Lisans
Online/Uzaktan - 3-4 şartları
Ebelik (Kayıtlı Yetişkin Hemşire) PGDip

Midwifery (Registered Adult Nurses only) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Yönlendirmede üniversite Sertifika Ontario Pratik Hemşireler için Hemşirelik

College Certificate in Orientation to Nursing in Ontario for Practical Nurses

Mesleki
Tam Zamanlı - 15 hafta
Pediatrik/Yenidoğan Hemşire Uygulayıcı M. S.

M.S. in Pediatric/Neonatal Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi saat
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Uygulama doktor - Yetişkin-Gerontoloji Hemşire Uygulayıcısı Parça

Doctor of Nursing Practice - Adult-Gerontology Nurse Practitioner Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 68 Kredi
(Doktora)Hemşirelik Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 93 kredi
Halk Sağlığı Hemşireliği DNP

DNP in Community Health Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çocuk Hemşireliği) hemşirelik yüksek lisans

Nursing (Children’s Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sigara için hızlandırılmış Master's Programı - Hemşire

Accelerated Master's Program for Non - Nurses

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Hemşirelik Bilim hızlandırılmış Lisans

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Yetişkin M. S. - Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

M.S. in Adult - Gerontology Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcısı Uzmanlık

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult Gerontology Acute Care Nurse Practitioner Specialty

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi saat
Ebelik Hemşirelik lisans / Lisans

Bachelor of Nursing / Bachelor of Midwifery

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik doktor (Profesyonel Doktora)

Doctor of Nursing (Professional Doctorate)

Yüksek Lisans
(4 yıl maksimum) tam Zamanı - 3 yıl tam zamanlı
Hemşirelik (Doktora)- Doktora için kişisel numara

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing - BSN to PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - (69 adet) Yönetici Hemşire Lideri; Yetişkin-Gerontoloji, Klinik Hemşire Uzmanı (83 adet)
Hemşirelik Çalışmaları, Kayıtlı Hemşire (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing Studies, Registered Nurse (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Hemşirelik C04228v2 Usta

C04228v2 Master of Advanced Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Psikolojik Bilim Hemşirelik lisans / Lisans

Bachelor of Nursing / Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Teknoloji Uygulamalı Bilim Associate

Associate of Applied Science in Nursing Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik BS MS RN

BS in Nursing RN to MS

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
(Topluluk' Çocuklar;Hemşirelik birincil ve Toplum Bakım MSc

Primary and Community Care (Community Children's Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Veteriner Hemşirelik MSc gelişmiş Uygulama

Advanced Practice in Veterinary Nursing MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Kayıt (Yetişkin) Hemşirelik (Ön) MSc

Nursing (Adult) (Pre-Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora) Pediatrik Hemşire Uygulayıcı ve Doktora MS kombine Derecesi Hemşirelik ...

Combined Degree of MS in Pediatric Nurse Practitioner and Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nursing ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hemşirelik (DNP) Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice (DNP) in Nursing

Yüksek Lisans
Lisans (mezun) tam Zamanlı - 1.5 - (yüksek lisans derecesi ile mezun) 2.5 yıl; 3.5 yıl
Aile Hemşire Uygulayıcısı olarak DNP

DNP in Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik - Kayıtlı Hemşire (Yetişkin) BSc (Onur)

Nursing - Registered Nurse (Adult) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Mental Health Nursing

Yüksek Lisans
Eşdeğer Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı veya part-time
Temel Sağlık Hizmetleri Hemşirelik yüksek lisans

Master of Primary Health Care Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Lisansüstü Diploma Kritik Bakım Hemşireliği: Yoğun Bakım

Graduate Diploma Critical Care Nursing: Intensive Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Ergin-İstanbul Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Adult-Gerontological Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 78 kredi ve sağlar 672 klinik saat ve 336 OYNAMADI staj saat
Hemşirelik Liderlik MSc

Nursing Leadership MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sonrası RPN (Barrie) (Onur) Hemşirelik lisans - Hemşirelik -

Bachelor of Science in Nursing (Honours) - Nursing - Post RPN (Barrie)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ön Kayıt) Hemşirelik Yetişkin MSc

Nursing (Pre-Registration) Adult MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Acil Hemşireliği)Hemşirelik Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing Science (Emergency Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hemşirelik Önlisans) sağlık ve Sosyal Bakım FdSc

Health and Social Care (Nursing Associate) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Post RN)Kayıtlı Hemşireler için BSCN Programı

BSCN Program for Registered Nurses (Post RN)

Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Hemşirelik yüksek lisans (Ruh Sağlığı)

Master of Nursing (Mental Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
Hemşirelik ve Ebelik MPhil

Nursing and Midwifery MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik PgCert/PgDip/MSc

Nursing PgCert/PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Tez veya Ders)Master tabanlı

Master of Nursing (Thesis or Course based)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pratik Hemşirelik Diploma

Diploma in Practical Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Bilim Master (GH10)

Master of Science in Nursing (GH10)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Hemşirelik Bölümü: 1 yıl; Hemşirelik Eğitimi: 2 yıl; Aile Hemşire Uygulayıcı: yarı zamanlı, 3 yıl; Hemşirelik Ebelik: yarı zamanlı 4 yıl
(BSCN) Hemşirelik lisans Ortak Programı

Bachelor of Science in Nursing (BSCN) Collaborative Program

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik ve Ebelik Doktora

Nursing and Midwifery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik, Çocuklar'in (ön kayıt) MSc

Nursing, Children's (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Çocuklar' Uygulayıcı;s Hemşirelik PGDip

Specialist Community Practitioner Children's Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 hafta
Hemşirelik lisans (Fast Track Hobart)

Bachelor of Nursing (Fast Track Hobart)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
GOOGLE Kayıt BSc ile s (Çocuklar') hemşirelik (Onur)

Nursing (Children's) with NMC Registration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği (Yüksek Lisans Diploması) PGDip

Mental Health Nursing (Postgraduate Diploma) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Yetişkin Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcısı olarak DNP

DNP in Adult Gerontology Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşireliğe Giriş

Master's Entry Program in Nursing (for non-RNs)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 Ay; 71 akademik birimler
(Profesyonel kayıt) PG Dip Ruh Sağlığı Hemşireliği PGDip

PG Dip Mental Health Nursing (with professional registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
GOOGLE kayıt MSc (Ruh Sağlığı) hemşirelik

Nursing (Mental Health) with NMC registration MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği: Hemşirelik Yüksek Lisans

Specialist Community Public Health Nursing: School Nursing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Yetişkin, Hemşirelik ve Ebelik Konseyi kaydı) hemşirelik Çalışmaları PGDip

Nursing Studies (Adult, with Nursing and Midwifery Council registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kayıt (Ruh Sağlığı) ile hemşirelik yüksek lisans

Nursing with Registration (Mental Health) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) Manchester Üniversitesi NHS Foundation Trust - Wythenshawe BSc (Onur)

Nursing (Adult) Manchester University NHS Foundation Trust - Wythenshawe BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Hemşire Uygulayıcısı - Oftalmik MSc

Advanced Nurse Practitioner - Ophthalmic MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ön Lisans Yolu-Hemşirelik

Undergraduate Pathway in Pre-Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 3 Dönem (3 - 12 ay)
Kritik Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması: Kardiyovasküler

Graduate Diploma in Critical Care Nursing: Cardiovascular

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuklar ve Gençler'in Hemşirelik BSc (Onur)

Children and Young People's Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hemşirelik) Sağlık Vakfı ve Veteriner Çalışmaları (0 Yıl) BN (Onur)

Foundation to Health and Veterinary Studies (Nursing) (Year 0) BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik doğrudan Giriş Programı

Direct Entry Program in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36.5 kredi ve tam 820 klinik saat içerir-zaman
Uzman Topluluk Uygulayıcı/Hemşirelik PGDip

Specialist Community Practitioner/District Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 hafta
Öğrenme güçlüğü Hemşirelik BN (Onur)

Learning Disability Nursing BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Öğrenim gelişmiş Diş Hemşirelik Diploma

Advanced Dental Nursing Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Pre-Reg Ruh Sağlığı (Eylül) BSc (Onur)

Nursing Pre-Reg Mental Health (September) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Aile Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing - Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) (Yetişkin) BSc Hemşirelik - İstanbul Bölge Vakfı Güven BSc

BSc Nursing (Adult) - Harrogate District Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği: Sağlık Ziyaret MSc

Specialist Community Public Health Nursing: Health Visiting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 8 ay parçası-
Hemşirelik - Çocuklar ve Gençler'in Hemşirelik BN

Nursing - Children and Young People's Nursing BN

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Lisansüstü Giriş)

Master of Nursing (Graduate Entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Bilim Master - Operasyonel Liderlik Parça

Master of Science in Nursing - Operational Leadership Track

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Pratik Hemşirelik üniversite Diploması

College Diploma in Practical Nursing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik lisans (BSN)

Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Hemşirelik MSc/PGDip/PGCert

Nursing MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Onkoloji Hemşireliği)

Master of Nursing Science (Oncology Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Pediatrik Hemşire Uygulayıcı (Birincil Bakım)

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Pediatric Nurse Practitioner (Primary Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M. S. n) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire Yönetici

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Nurse Administrator

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 41 kredi saat
Yetişkin Hemşirelik uygulamaları - Sunderland ve Güney Tyneside NHS Vakfı Güvenleri BSc (Onur)

Adult Nursing Practice- Sunderland and South Tyneside NHS Foundation Trusts BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Çocuk Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 44 kredi saat
Birinci basamak Sağlık Hemşire Uygulayıcısı Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Primary Health Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği: İş Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans

Specialist Community Public Health Nursing: Occupational Health Nursing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Ruh Sağlığı Hemşireliği Uygulama - Northumberland, Tyne ve Wear NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Mental Health Nursing Practice- Northumberland, Tyne and Wear NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans (Kayıtlı Hemşire yol için Kayıtlı Hemşire)

Bachelor of Nursing (Enrolled Nurse to Registered Nurse pathway)

Lisans
Hemşirelik onaylı Sağlık Eğitim Paketi Diploması tamamlayan öğrenciler için (2 yıl) tam Zamanı - 3 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) Wrightington, Wigan ve Leigh NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Nursing (Adult) Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Ön Kayıt Öğrenme Engelli) MSc

Nursing (Pre-Registration Learning Disabilities) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Klinik Hemşire Uzmanı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Clinical Nurse Specialist

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 75 Kredi ve sağlar 672 klinik hemşire uzmanı, klinik saat ve 336 OYNAMADI staj saat
Hemşirelikte lisansüstü Diploma - Ruh Sağlığı (ön kayıt) PGDip

Postgraduate Diploma in Nursing - Mental Health (pre-registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Çocuk) Hemşirelik MNurs

Nursing (Child) MNurs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğrenme Güçlüğü Hemşirelik BN (Onur)

Learning Disabilities Nursing BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ruh Sağlığı) Hemşirelik PGDip

Nursing (Mental Health) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Temel Sağlık Hizmetleri)Hemşirelik alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing (Primary Health Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Mesleki Uygulama) Hemşirelik (Üst) BSc

Nursing (Professional Practice) (Top Up) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuk Hemşirelik PGDip

Child Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Igt

Specialist Community Public Health Nursing PgD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Ziyaret (Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği) PGDip

Health Visiting (Specialist Community Public Health Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Hemşirelik ve Müttefik Sağlık Yüksekokulu - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

School of Nursing and Allied Health - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing - Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 49 55 ünite
Hemşirelik lisans (Ön Kayıt)

Bachelor of Nursing (Pre-Registration)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yukarı veteriner Hemşirelik ve Uygulama Yönetimi (üst) BSc (Onur)

Veterinary Nursing and Practice Management (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Öğrenme Güçlüğü) PGDip

Nursing (Learning Disabilities) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşire doktor Anestezi Uygulaması

Doctor of Nurse Anesthesia Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 Minimum birimleri
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Psikiyatri Ruh Sağlığı

Master of Science in Nursing (MSN) - Psychiatric Mental Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 49 kredi saat
MSc Gelişmiş Hemşirelik Uygulama & Liderlik

MSc Advanced Nursing Practice & Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hemşirelik lisans (BScN)

Bachelor of Science in Nursing (BScN)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik liderlik

Master of Science in Nursing - Nursing leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Yetişkin Hemşirelik - Yüksek Lisans Ön Kayıt

Adult Nursing - Preregistration MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği (Hemşirelik) MSc

Specialist Community Public Health Nursing (School Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Ortak Sağlık/Hemşirelik lisans

Bachelor of Global Public Health/Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanada Hemşirelik Köprüsü - AMS Programı

Bridge to Canadian Nursing - BCN Program

Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 dönem
Çocuklar' topluluk;s Hemşirelik PGDip

Community Children's Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Öğrenme Güçlüğü Hemşirelik BSc (Onur)

Learning Disabilities Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yetişkin Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcısı olarak DNP

DNP in Adult Gerontology Acute Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ön Kayıt Ruh Sağlığı) Hemşirelik Yüksek Lisans

Nursing (Pre-Registration Mental Health) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı Hemşireliği) PGDip

Nursing (Mental Health Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
PFO MSN Hemşirelikte yüksek lisans: Klinik Hemşire Lideri (:)

Master of Science in Nursing: Clinical Nurse Leader (MSN:CNL)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 39 saat
(Genel Sağlık) Hemşirelikte lisansüstü Diploma (Uluslararası Sağlık)

Graduate Diploma in Nursing (Global Health Care) (International Health Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - MSN DNP için

Doctor of Nursing Practice (DNP) - MSN to DNP

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 adet
Gelişmiş Diş Hemşirelik BSc (Onur)

Advanced Dental Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşire Anestezi Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice in Nurse Anesthesia

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği: Hemşirelik PGDip

Specialist Community Public Health Nursing: School Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gerontoloji Hemşire Uygulayıcısı - birinci basamak

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult-Gerontology Nurse Practitioner - Primary Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 kredi saat
(Yetişkin) Hemşirelik Uygulamaları (Eylül Giriş Stoke) BSc

Nursing Practice (Adult) (September Entry Stoke) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl