• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşireliği yüksek lisans (Hemşire Uygulayıcı Akışı)

Master of Nursing (Nurse Practitioner Stream)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi saat
Hemşirelik (Çocuk) BSc (Onur)

Nursing (Child) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
[Ön] (Yetişkin) hemşirelik kayıt Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Adult) [Pre-registration Nursing] BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelikte lisansüstü Diploma - Ruh Sağlığı (ön kayıt) PGDip

Postgraduate Diploma in Nursing - Mental Health (pre-registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Hemşirelik PGDip

Advanced Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ruh Sağlığı)Hemşirelikte lisansüstü Diploma

Graduate Diploma in Nursing Practice (Mental Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans

Master of Mental Health Nursing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 80 adet
(Ön) (Yetişkin) Hemşirelik Çalışmaları-Kayıt BSc (Onur)

Nursing Studies (Adult) (Pre-Registration) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yetişkin Hemşirelik uygulamaları - Sunderland ve Güney Tyneside NHS Vakfı Güvenleri BSc (Onur)

Adult Nursing Practice- Sunderland and South Tyneside NHS Foundation Trusts BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği Önceden Ayakta BSc (Onur)

Mental Health Nursing Advance Standing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzman Topluluk Çocuklar' Uygulayıcı;s Hemşirelik PGDip

Specialist Community Practitioner Children's Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 hafta
Hemşirelikte yüksek lisans (M. S. n) - Klinik Hemşire Lideri

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Clinical Nurse Leader

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 kredi saat
(Ruh Sağlığı Hemşireliği) Hemşirelik Çalışmaları PGDip

Nursing Studies (Mental Health Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Kritik Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması (Çocuk)

Graduate Diploma in Critical Care Nursing (Children)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sağlık Ziyaret) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Araştırma)Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kanser ve Hematoloji Hemşirelik yüksek lisans

Master of Cancer and Haematology Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Çocuk Hemşireliği) hemşirelik yüksek lisans

Nursing (Children’s Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Akut Bakım)

Master of Nursing (Acute Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Kayıtlı Hemşire hemşirelik (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing with Registered Nurse (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik ve Ebelik MPhil

Nursing and Midwifery MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Aile Hemşire Uygulayıcısı olarak DNP

DNP in Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner Hemşirelik MSc gelişmiş Uygulama

Advanced Practice in Veterinary Nursing MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Yetişkin Hemşirelik uygulamaları - County Durham and Darlington NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Adult Nursing Practice - County Durham and Darlington NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Bilim Master (MNSc)

Master of Nursing Science (MNSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik doktor (Profesyonel Doktora)

Doctor of Nursing (Professional Doctorate)

Yüksek Lisans
(4 yıl maksimum) tam Zamanı - 3 yıl tam zamanlı
Uzman Hemşirelik (yollar Full time) PgDip

Specialist Nursing (with pathways Full time) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ruh Sağlığı) Yüksek Lisans Hemşirelik/Hemşire MSc

MSc Nursing/Registered Nurse (Mental Health) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisansüstü Diploma Kritik Bakım Hemşireliği: Yoğun Bakım

Graduate Diploma Critical Care Nursing: Intensive Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
[Ön] (Ruh Sağlığı) hemşirelik kayıt Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Mental Health) [Pre-registration Nursing] BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hemşirelik) Sağlık Vakfı ve Veteriner Çalışmaları (0 Yıl) BN (Onur)

Foundation to Health and Veterinary Studies (Nursing) (Year 0) BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıt (Ruh Sağlığı) ile hemşirelik yüksek lisans

Nursing with Registration (Mental Health) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Uygulama doktor - Hemşire Anestezi Takip

Doctor of Nursing Practice - Nurse Anesthesia Track

Yüksek Lisans
Lisans Online/Uzaktan - Post-73 Kredi, Post-yüksek lisans, 30-35 Kredi
(Yetişkin)Acil Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Emergency Nursing (Adult)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Öğrenme Güçlüğü) PGDip

Nursing (Learning Disabilities) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kayıt (Pre -) Yetişkin hemşirelik Çalışmaları MSc

Nursing Studies Adult (Pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 ay
Entegre Uygulama Öğrenme (Onur)Hemşirelik ve Sosyal Hizmet BSc Engelli

Integrated Practice in Learning Disabilities Nursing and Social Work BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Topluluk' Çocuklar;Hemşirelik birincil ve Toplum Bakım MSc

Primary and Community Care (Community Children's Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Hemşirelik (Yetişkin) Bolton NHS Güven BSc (Onur)

Nursing (Adult) Bolton NHS Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlerleyen Hemşirelik Uygulamaları MSc

Advancing Nursing Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Eğitimi yüksek lisans

M.S. in Nursing Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcı (MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin -

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult-Gerontology Nurse Practitioner - Acute Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 48 kredi saat
Hemşirelik Felsefe doktor (PhD) Programı

Doctor of Philosophy (PhD) Program in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(M. S. n) Hemşirelik yüksek lisans - Aile Hemşire Uygulayıcısı bir Konsantrasyon

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Family Nurse Practitioner Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 50 Kredi saat
Uzman Uygulayıcı Yeterlilik (Hemşirelik) PGDip

Specialist Practitioner Qualification (District Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik lisans (Onur)

Bachelor of Nursing (Honours)

Lisans
(2 Yarı yıl) tam Zamanı - 1 yıl
(Uzmanlık)Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing (with specialisations)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı; 3 yıl part-time
* Gerontoloji Hemşireliği alanında yüksek Lisans Diploması

Post-Graduate Diploma in Gerontological Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe yüksek lisans (Hemşirelik)

Master of Philosophy (Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Hemşirelik (Doktora) doktora (uyumlu HD)

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing (IPHD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onkoloji Hemşireliği)Hemşirelik Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing Science (Oncology Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)(Hemşirelik)

Doctor of Philosophy (PhD) - (Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yoğun Bakım Hemşireliği PG Cert

Intensive Care Nursing PG Cert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği: İş Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans

Specialist Community Public Health Nursing: Occupational Health Nursing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Üniversite Hemşirelik için Köprü Sertifika mezun - IEN

Graduate Certificate in Bridging to University Nursing - IEN

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim lisans (BSc) Hemşirelik

Bachelor of Science (BSc) in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisanslı Mesleki Hemşirelik ön Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Licensed Vocational Nursing

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Hemşirelik (Uluslararası) Yüksek Lisans

Nursing (International) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik Bilişim

Master of Science in Nursing (MSN) - Nursing Informatics

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 40 kredi saat
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşire - Sağlık Ziyaret eden ya da Okul Hemşireliği Cinsel Sağlık Zarf ...

Specialist Community Public Health Nurse - Health Visiting or School Nursing or Sexual Health Adv ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Hemşirelik yüksek lisans

Master of Clinical Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik lisans Giriş Gelişmiş

Bachelor of Science in Nursing, Advanced Entry

Lisans
Tam Zamanlı - Gerekli Minimum Kredi: 93 (62)
(Kayıtlı Hemşire - Yetişkin Hemşirelik)Hemşirelik Çalışmaları

Nursing Studies (Registered Nurse - Adult Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Acil Hemşireliği yüksek lisans

Master of Emergency Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşirelik Lisans Diploması

Graduate Diploma of Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 16 ay parçası-
Hemşireliğe Giriş

Master's Entry Program in Nursing (for non-RNs)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 Ay; 71 akademik birimler
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Aile Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Family Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 81 kredi ve sağlar 784 aile birincil bakım klinik saat ve 224 OYNAMADI staj saat
Pratik Hemşirelik Diploma (S121)

Diploma in Practical Nursing (S121)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 yarıyıl)
Gelişmiş Hemşirelik Uygulama Master

Master of Advanced Nursing Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı
(Yetişkin) Hemşirelikte Profesyonel Kayıt ile Lisansüstü Diploma PGDip

Post Graduate Diploma with Professional Registrations in Nursing (Adult) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Uygulamaları (Eylül Giriş Shrewsbury) (Yetişkin) BSc (Onur)

Nursing Practice (Adult) (September Entry Shrewsbury) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması

Specialist Community Public Health Nursing Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 8 ay parçası-
Veteriner Hemşirelik PgCert gelişmiş Uygulama

Advanced Practice in Veterinary Nursing PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(M) Hemşirelik yüksek lisans - Klinik Hemşirelik

Master of Nursing (MN) - Clinical Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing - Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 49 55 ünite
İşletme Hemşirelik uygulamaları (DNP) / MBA doktoru - Master

Doctor of Nursing Practice (DNP) / MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 66 kredi artı 448 pratik saat
(Doktora) doktora (Hemşirelik ve Ebelik Entegre)

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Nursing and Midwifery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzman Topluluk Hemşirelik (Topluluk Hemşirelik) PgDip

Specialist Community Nursing (Community District Nursing) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik lisans (B. S. N.)

Bachelor of Science in Nursing (B.S.N.)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Kanada Hemşirelik Köprüsü - AMS Programı

Bridge to Canadian Nursing - BCN Program

Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 dönem
Hemşirelik Uygulamaları (Ruh Sağlığı) (Mart Giriş Stafford) BSc (Onur)

Nursing Practice (Mental Health) (March Entry Stafford) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Uygulamaları (Eylül Giriş Stafford) (Çocuk) BSc (Onur)

Nursing Practice (Child) (September Entry Stafford) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisansüstü Giriş Hemşirelik - Ruh Sağlığı MSc

Graduate Entry Nursing - Mental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Ameliyat Hemşireliği)Hemşirelik Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing Science (Perioperative Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Zekanın en C10351v2 Lisans Hemşirelik Lisans ve Yenilik

C10351v2 Bachelor of Nursing Bachelor of Creative Intelligence and Innovation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Ortak Sağlık/Hemşirelik lisans

Bachelor of Global Public Health/Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ruh Sağlığı) Hemşirelik Uygulamaları( Eylül Giriş Shrewsbury) BSc (Onur)

Nursing Practice (Mental Health)( September Entry Shrewsbury) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik lisans (Post-kayıt)

Bachelor of Nursing (Post-registration)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Aile Hemşire Uygulayıcı)Hemşirelik yüksek lisans - Gelişmiş Uygulama Hemşirelik Daldırma

Master of Science in Nursing - Advanced Practice Nursing Immersion (Family Nurse Practitioner)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 113 116 kredi
(Öğrenme Güçlüğü) hemşirelik Eylül Girdi BN 14.

Nursing (Learning Disabilities) September Entry BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Philos Yetişkin MS kombine Derece Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı ve Doktor ...

Combined Degree of MS in Adult - Gerontology Primary Care Nurse Practitioner and Doctor of Philos ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(PGDip)Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans

Specialist Community Public Health Nursing MSc (PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yetişkin) Hemşirelik MNurs

Nursing (Adult) MNurs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönlendirmede üniversite Mezunu Sertifika için Ontario Hemşireler için Hemşirelik

College Graduate Certificate in Orientation to Nursing in Ontario for Nurses

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 30 hafta
Hemşirelik lisans (2241)

Bachelor of Nursing (2241)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genel Sağlık) Hemşirelik yüksek lisans (Öğrenme ve Öğretme)

Master of Nursing (Global Health Care) (Learning and Teaching)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşirelik Pre-Reg Ruh Sağlığı (Eylül) BSc (Onur)

Nursing Pre-Reg Mental Health (September) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kayıt hemşirelik, Ruh Sağlığı (ön) MA

Nursing, Mental Health (pre-registration) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Yetişkin - Onur) BSc (Onur)

Nursing (Adult - Honours) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gerontoloji Klinik Hemşire Uzmanı

Master of Science in Nursing - Adult-Gerontology Clinical Nurse Specialist

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 adet
(Lisans Hemşirelik

Master of Science (MSc) in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Çalışmaları Master (437)

Master of Nursing Studies (5491)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik - Yetişkin MSc

Nursing - Adult MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Bilim Master - Sağlık Bilişim

Master of Science in Nursing - Health Care Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 akademik birimler
Pratik Hemşirelik Ontario Üniversite Diploması

Ontario College Diploma in Practical Nursing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Yetişkin/Gerontoloji Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Adult/Gerontology Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aile Hemşire Uygulayıcısı yüksek lisans

Master of Science in Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2-3 yıl
Uzman Uygulayıcı Topluluk Hemşirelik PgDip

Specialist Practitioner Community District Nursing PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Yüksek Lisans

M.Sc in Nursing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Hemşirelik Çalışmaları profesyonel kayıt için Yetişkin bir Hemşire PGDip gibi önde gelen

Nursing Studies leading to professional registration as an Adult Nurse PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Aile Hemşire Uygulayıcısı, Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice in Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Igt

Specialist Community Public Health Nursing PgD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yetişkin) GOOGLE Kayıt PGDip ile hemşirelik

Nursing (Adult) with NMC Registration PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kritik Bakım Hemşireliği İleri Araştırmalar belgesi

Certificate of Advanced Studies in Critical Care Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Çocuk' (Çift Alan) ve Yetişkin BN BN (Onur)

Nursing Children's and Adult BN (Dual Field) BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuk Hemşireliği (Yüksek Lisans Diploması) PGDip

Child Nursing (Postgraduate Diploma) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Hemşirelik Uygulamaları (Yetişkin) (Mart Giriş Shrewsbury) BSc (Onur)

Nursing Practice (Adult) (March Entry Shrewsbury) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Vakfı Yıl üzerine yüksek Lisans Ruh Sağlığı Hemşireliği (Onur)

Mental Health Nursing with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıtlı Hemşire hemşirelik (Yetişkin) BSc (Onur)

Nursing with Registered Nurse (Adult) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Pediatrik Hemşire Uygulayıcı (Birincil Bakım)

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Pediatric Nurse Practitioner (Primary Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Hemşirelik Uygulamaları - Klinik Uygulama MSc

Advanced Nursing Practice - Clinical Practice MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Doktora) Felsefe ve Aile Hemşire Pratisyen Doktor MS kombine Derece Hemşirelik ve ...

Combined Degree of MS in Family Nurse Practitioner and Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nursing and ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Çocuklar') hemşirelik;s BSc (Onur)

Nursing (Children's) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BScN) Hemşirelik lisans Ortak Hemşirelik Derecesi

Bachelor of Science in Nursing (BScN) Collaborative Nursing Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Acil Bakım)

Master of Nursing Science (Emergency Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Hemşirelik ve Müttefik Sağlık Yüksekokulu - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

School of Nursing and Allied Health - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Hemşirelik Bilim Master (M. S. n) - Hemşire Ebelik

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Nurse Midwifery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik MSc/PGDip/PGCert

Nursing MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yetişkin Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcısı olarak DNP

DNP in Adult Gerontology Acute Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ön Kayıt Yetişkin) Hemşirelik Yüksek Lisans

Nursing (Pre-Registration Adult) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Bilim Master (M. S. n) - Psikiyatri Ruh Sağlığı

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Psychiatric Mental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Psikiyatri Ruh Sağlığı

Master of Science in Nursing (MSN) - Psychiatric Mental Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 49 kredi saat
Uluslararası Çalışmalarda Sanatları C10123v7 Lisans Hemşirelik Lisans

C10123v7 Bachelor of Nursing Bachelor of Arts in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ebelik (Sadece Kayıtlı Yetişkin Hemşire) 18 Ay BSc (Onur)

Midwifery (Registered Adult Nurses only) 18 Months BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Çocuk Hemşirelik PGDip

Child Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Diploma

Diploma of Nursing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Learning Disabilities) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Sistemleri yüksek lisans

MSc in Nursing, Midwifery and Health Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik lisans (Kayıtlı Hemşire yol için Kayıtlı Hemşire)

Bachelor of Nursing (Enrolled Nurse to Registered Nurse pathway)

Lisans
Hemşirelik onaylı Sağlık Eğitim Paketi Diploması tamamlayan öğrenciler için (2 yıl) tam Zamanı - 3 yıl
Hemşirelik Liderlik ve Yönetim anlayışı: Lisans Belgesi

Post Degree Certificate in Nursing Leadership and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Uygulama (Hemşirelik) PGDip

Professional Practice (Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Hemşirelik C07044v4 Lisansüstü Diploma

C07044v4 Graduate Diploma in Advanced Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 21-36 ay
Hemşirelik Bilim Master - Yönetici Hemşire Lideri

Master of Science in Nursing - Executive Nurse Leader

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 adet
Yetişkin Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcısı olarak DNP

DNP in Adult Gerontology Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
GOOGLE Kayıt BSc ile s (Çocuklar') hemşirelik (Onur)

Nursing (Children's) with NMC Registration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik lisans (Fast Track Hobart)

Bachelor of Nursing (Fast Track Hobart)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Teknoloji Uygulamalı Bilim Associate

Associate of Applied Science in Nursing Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik, Çocuklar'in (ön kayıt) MSc

Nursing, Children's (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hemşire Çocuk' Kayıtlı) hemşirelik Çalışmaları, Hemşirelik s BSc (Onur)

Nursing Studies (Registered Nurse Children's Nursing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gero Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing - Adult-Gero Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik uygulamaları doktor (DNP) - Hemşire Anestezi

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Nurse Anesthesia

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik lisans (BScN)

Bachelor of Science in Nursing (BScN)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Hemşirelik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nursing

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Topluluk Hemşire Modülü Reçete

Community Nurse Prescribing Module

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 ay
Hemşirelik - Kayıtlı Hemşire (Çocuk) BSc (Onur)

Nursing - Registered Nurse (Child) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisansüstü Giriş Hemşirelik - Çocuk Şube MSc

Graduate Entry Nursing - Child Branch MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşire yönetiminde Bilim Master

Master of Science in Nurse Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2-4 yıl
Hemşirelik Bilim Master - Yenidoğan Hemşireliği

Master of Science in Nursing - Neonatal Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzman Uygulayıcı (İlçe Hemşire) PgDip

Specialist Practitioner (District Nurse) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği BN (Onur)

Mental Health Nursing BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşireliği: Mesleki Uygulama İlerleyen MSc

Nursing: Advancing Professional Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Aile Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 49 kredi saat
Hemşirelik yüksek lisans (M)

Master of Nursing (MN)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğrenme güçlüğü Hemşirelik BN (Onur)

Learning Disability Nursing BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genel)Hemşirelik BSc (Onur)

BSc (Hons) in Nursing (General)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(DNP) Hemşirelik uygulamaları (Doktora)programı Doktora Programı

Doctor of Philosophy (Ph.D.) to Doctor of Nursing Practice (DNP) Program

Yüksek Lisans
35 kredilik Online/Uzaktan - minimum
Acil Hemşireliği yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Emergency Nursing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl tam zamanlı
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M. S. n) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire Yönetici

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Nurse Administrator

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 41 kredi saat
Pratik Hemşirelik mezunu - FTN (Yabancı Eğitimli Hemşire)

College Diploma in Practical Nursing - FTN (Foreign-Trained Nurse)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pediatrik Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Paediatric Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Gelişmiş Hemşirelik yüksek lisans

Master of Advanced Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşirelik lisans (İleri Çalışmalar)

Bachelor of Nursing (Advanced Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Temel Sağlık Hizmetleri)Hemşirelik alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing (Primary Health Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik uygulamaları doğrudan Giriş Programı - Doktora

Direct Entry Program - Doctor of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36.5 kredi ve içerir 820 klinik saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Pediatrik Klinik Hemşire Uzmanı

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Clinical Nurse Specialist

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 kredi saat
Hemşirelik doktor

Doctor of Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner Hemşirelik Çalışmaları (Solihull College) BSc (Onur)

Veterinary Nursing Studies (Solihull College) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Ziyaret (Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği) PGDip

Health Visiting (Specialist Community Public Health Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Hemşirelik) Uzman Uygulama MSc

Specialist Practice (District Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikolojik Bilim Hemşirelik lisans / Lisans

Bachelor of Nursing / Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
CRNP, Ömrü Boyunca Hemşirelik yüksek lisans - Aile (Bireysel)

Master of Science in Nursing - Family (Individual Across the Lifespan) CRNP

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
Hemşirelik yüksek lisans (Ders ve Araştırma)

Master of Nursing (Coursework and Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yetişkin Hemşirelik uygulamaları - North Tees ve Hartlepool Hastaneler NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Adult Nursing Practice- North Tees and Hartlepool Hospitals NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Hemşirelik (Hemşirelik) MSc

Specialist Community Nursing (District Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veteriner Hemşirelik lisans

Bachelor of Veterinary Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı) marş BN (Onur)

Nursing (Mental Health) March start BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sağlık Ziyaret/Okul Hemşireliği) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşire BSc (Onur)/PGDip

Specialist Community Public Health Nurse (Health Visiting/School Nursing) BSc (Hons)/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
(Doktora) Pediatrik Hemşire Uygulayıcı ve Doktora MS kombine Derecesi Hemşirelik ...

Combined Degree of MS in Pediatric Nurse Practitioner and Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nursing ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(DEMİR Programı)Yurtdışı Hemşireler için ilk Kayıt

Initial Registration for Overseas Nurses (IRON Program)

Mesleki
Tam Zamanlı - 13 hafta
Hemşirelik yüksek lisans (Ruh Sağlığı)

Master of Nursing (Mental Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor Programı - Hemşire Anestezi

Doctor of Nursing Practice (DNP) Program - Nurse Anesthesia

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Ruh Sağlığı Vakfı Yıl Hemşirelik BSc (Onur)

Mental Health Nursing with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik BS MS RN

BS in Nursing RN to MS

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Hemşirelik Felsefe doktor

Doctor of Philosophy in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Hemşirelik (Ruh Sağlığı)14. BSc

BSc (Hons) in Nursing (Mental Health)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzman Topluluk Hemşirelik (Toplum Çocuk Bakım) PgDip

Specialist Community Nursing (Community Childrens Nursing) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) Manchester Üniversitesi NHS Foundation Trust - Merkezi ve Trafford BSc (Onur)

Nursing (Adult) Manchester University NHS Foundation Trust - Central and Trafford BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yetişkin ve Ruh Sağlığı Hemşireliği (ön kayıt)

Adult and Mental Health Nursing (pre-registration)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) Wrightington, Wigan ve Leigh NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Nursing (Adult) Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Hemşirelikte Doktora, Ebelik ve Paramedicine ()

PhD - Doctor of Philosophy in Nursing, Midwifery and Paramedicine (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Hemşirelik lisans - İşbirlikçi

Bachelor of Science in Nursing (Honours) - Collaborative

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kritik Bakım Hemşireliği yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Critical Care Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Pratik Hemşirelik) Birinci Basamak Lisansüstü Diploma

Primary Care (Practice Nursing) Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Hemşirelik lisans eğitimi

Bachelor of Nursing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Yetişkin- * Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Adult-Gerontological Acute Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 77 kredi ve sağlar 784 akut bakım klinik saat ve 224 OYNAMADI staj saat
Hemşirelik yüksek lisans - Klinik Hemşire Lideri

Master of Science in Nursing - Clinical Nurse Leader

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 ünite
(MPhil)Hemşirelik ve Müttefik Sağlık Yüksekokulu - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

School of Nursing and Allied Health - Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcısı yüksek lisans

Master of Science in Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 yıl
Pratik Hemşirelik için Kişisel Destek İşçi Yolu sertifika (S119)

Certificate in Personal Support Worker Pathway to Practical Nursing (S119)

Mesleki
(1 dönem) tam Zaman - 14 hafta
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult-Gerontology Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi saat
Ruh Sağlığı Hemşireliği Uygulama - Tees, Esk ve Aşınma Valley NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Mental Health Nursing Practice- Tees, Esk and Wear Valley NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ön) (Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik Çalışmaları-Kayıt BSc (Onur)

Nursing Studies (Learning Disabilities) (Pre-Registration) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Aile Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BSCN) Hemşirelik lisans Ortak Programı

Bachelor of Science in Nursing (BSCN) Collaborative Program

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin/İstanbul Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing - Adult/Gerontological Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik (Doktora)- Doktora için kişisel numara

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing - BSN to PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - (69 adet) Yönetici Hemşire Lideri; Yetişkin-Gerontoloji, Klinik Hemşire Uzmanı (83 adet)
Ebelik / kayıtlı hemşire PgDip için Ebe Kayıtlı

Midwifery / Registered Midwife for registered nurses PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 85 hafta
(Çocuklar') Hemşirelik Alanlarında lisans;s ve Genel

BSc (Hons) in Nursing (Children's and General)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Hemşirelik Bilim lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Science and Master of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sigara için hızlandırılmış Master's Programı - Hemşire

Accelerated Master's Program for Non - Nurses

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Klinik Uygulama (Liderlik) hemşirelik Çalışmaları MSc

Nursing Studies (Leadership in Clinical Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kayıtlı Hemşire (Bilim Hemşirelik Lisans RN) (kişisel numara)

Registered Nurse (RN) to Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Lisans
Online/Uzaktan - 3-4 şartları
Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. oturum
Yönlendirmede üniversite Sertifika Ontario Pratik Hemşireler için Hemşirelik

College Certificate in Orientation to Nursing in Ontario for Practical Nurses

Mesleki
Tam Zamanlı - 15 hafta
Araştırma ile Hemşirelik (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Hemşirelik lisans (Hemşirelik Hızlandırılmış)

Bachelor of Science in Nursing (Accelerated Nursing)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
(Profesyonel kayıt) PG Dip Yetişkin Hemşirelik PGDip

PG Dip Adult Nursing (with professional registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Yetişkin, Hemşirelik ve Ebelik Konseyi kaydı) hemşirelik Çalışmaları PGDip

Nursing Studies (Adult, with Nursing and Midwifery Council registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Genel Sağlık) Hemşirelikte lisansüstü Diploma (Uluslararası Sağlık)

Graduate Diploma in Nursing (Global Health Care) (International Health Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kayıtlı Hemşirelik Bilim Derecesi Associate - I Genel ADN Parça

Associate in Science Degree in Registered Nursing - Track I Generic ADN

Lisans
Tam Zamanlı - 67,5 - 72.5 üniteleri
Yetişkin Hemşire Uygulayıcısı M. S.

M.S. in Adult Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 40 kredi saat
(Yetişkin) Yüksek Lisans Hemşirelik/Hemşire MSc

MSc Nursing/Registered Nurse (Adult) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Yetişkin) Avrupa Hemşirelik BSc (Onur)

European Nursing (Adult) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yetişkin Hemşirelik uygulamaları - Northumbria Sağlık NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Adult Nursing Practice- Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Gelişmiş Uygulama Hemşirelik Daldırma (Gelişmiş Toplum Kamu Hea ...

Master of Science in Nursing - Advanced Practice Nursing Immersion (Advanced Community Public Hea ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 113 116 kredi
Hemşirelik Bilim hızlandırılmış Lisans

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
' çocuklar;s Hemşirelik PGDip

Children's Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MPhil) Felsefe Master (Hemşirelik)

Master of Philosophy (MPhil) (Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl