• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Hemşire Anestezi Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice in Nurse Anesthesia

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hemşirelik lisans Giriş Gelişmiş

Bachelor of Science in Nursing, Advanced Entry

Lisans
Tam Zamanlı - Gerekli Minimum Kredi: 93 (62)
Veteriner Hemşirelik PgCert gelişmiş Uygulama

Advanced Practice in Veterinary Nursing PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Hemşirelik (Uluslararası) Yüksek Lisans

Nursing (International) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kritik Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması (Çocuk)

Graduate Diploma in Critical Care Nursing (Children)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kayıt öncesi hemşirelik - Yetişkin (-) PGDip

Nursing - Adult (pre-registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik ve Ebelik Doktora

Nursing and Midwifery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ön) (Ruh Sağlığı) Hemşirelik Çalışmaları-Kayıt BSc (Onur)

Nursing Studies (Mental Health) (Pre-Registration) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ruh Sağlığı)Hemşirelikte lisansüstü Diploma

Graduate Diploma in Nursing Practice (Mental Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması

Specialist Community Public Health Nursing Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcısı Uzmanlık

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult Gerontology Acute Care Nurse Practitioner Specialty

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi saat
Hemşirelik yüksek lisans (M) - Hemşire Uygulayıcı

Master of Nursing (MN) - Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kayıt (Yetişkin) hemşirelik yüksek lisans

Nursing with Registration (Adult) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Igt

Specialist Community Public Health Nursing PgD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik lisans (B. S. N.)

Bachelor of Science in Nursing (B.S.N.)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Ebelik (Sadece Kayıtlı Yetişkin Hemşire) 18 Ay BSc (Onur)

Midwifery (Registered Adult Nurses only) 18 Months BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Felsefe yüksek lisans (Hemşirelik)

Master of Philosophy (Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Hemşirelik Teknoloji Uygulamalı Bilim Associate

Associate of Applied Science in Nursing Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gerontoloji Akut Bakım Hemşirelik Bilim Master: Yetişkin

Master of Science in Nursing: Adult - Gerontology Acute Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 yıl
(Genel Sağlık) Hemşirelikte lisansüstü Diploma (Öğrenme ve Öğretme)

Graduate Diploma in Nursing (Global Health Care) (Learning and Teaching)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Bilim Master - Yönetici Hemşire Liderlik

Master of Science in Nursing - Executive Nurse Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
GOOGLE Kayıt BSc (Yetişkin) hemşirelik (Onur)

Nursing (Adult) with NMC Registration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
TÃ Hemşirelik lisans

Bachelor of Nursing with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşire doktor Anestezi Uygulaması

Doctor of Nurse Anesthesia Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 Minimum birimleri
Kayıtlı Yetişkin Hemşire (Kısaltılmış Programı) Profesyonel Kayıt ile ebelik Lisans (H ...

Midwifery with Professional Registration (Shortened Programme for Registered Adult Nurses) BSc (H ...

Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uzman Topluluk Hemşirelik (Hemşirelik) MSc

Specialist Community Nursing (District Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik - Kayıtlı Hemşire (Yetişkin) BSc (Onur)

Nursing - Registered Nurse (Adult) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Ruh Sağlığı MN Master

Master of Nursing Mental Health MN

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Yetişkin Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult Gerontology Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 44 kredi saat
Hemşirelik lisans - Genel (Temel) Seçeneğini

Bachelor of Science in Nursing - Generic (Basic) Option

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Hemşirelik Bilim Master - Yenidoğan Hemşireliği

Master of Science in Nursing - Neonatal Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik MSc/PGDip/PGCert

Nursing MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hızlandırılmış Yol BSN/MSN)Hemşirelik yüksek lisans

M.S. in Nursing (Accelerated Path BSN/MSN)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik - Kayıtlı Hemşire (Çocuk) BSc (Onur)

Nursing - Registered Nurse (Child) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenidoğan Hemşire Uygulayıcı, yüksek lisans

Master of Science in Neonatal Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2-3 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği: Hemşirelik Yüksek Lisans

Specialist Community Public Health Nursing: School Nursing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Klinik Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Clinical Nursing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 40 adet
(M) Hemşirelik yüksek lisans - Sağlık Sistemleri, Liderlik ve Yönetim

Master of Nursing (MN) - Health Systems Leadership and Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşireliği yüksek lisans (Hemşire Uygulayıcı Akışı)

Master of Nursing (Nurse Practitioner Stream)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi saat
Aile Hemşire Uygulayıcısı yüksek lisans

Master of Science in Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2-3 yıl
Hemşirelik (Lisans Bilim lisans.N.)

Bachelor of Science in Nursing (B.Sc.N.)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Hemşirelik ve Genel Uygulama Hemşirelik) topluluk Uzman Uygulama MSc

Community Specialist Practice (District Nursing and General Practice Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Uygulama (Liderlik) hemşirelik Çalışmaları MSc

Nursing Studies (Leadership in Clinical Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Aile Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcısı yüksek lisans

M.S. in Family Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi saat
Hemşirelik lisans eğitimi

Bachelor of Nursing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Pediatrik Hemşire Uygulayıcı (Birincil Bakım)

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Pediatric Nurse Practitioner (Primary Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Master Hemşirelik Yetişkin MN

Master of Nursing Adult MN

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 8 ay parçası-
(Çocuklar') Hemşirelik Alanlarında lisans;s ve Genel

BSc (Hons) in Nursing (Children's and General)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Çocuklar'in ve Gençler'in Hemşirelik BSc (Onur)

Children's and Young People's Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik yüksek lisans: Tez Stream

Master of Science in Nursing: Thesis Stream

Yüksek Lisans
İki yılda tam Zamanı
Yetişkin Hemşirelik uygulamaları - North Tees ve Hartlepool Hastaneler NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Adult Nursing Practice- North Tees and Hartlepool Hospitals NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik ana (Temel Sağlık Hizmeti)

Master of Nursing (Primary Health Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği: Sağlık Ziyaret PGDip

Specialist Community Public Health Nursing: Health Visiting PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Hemşire yönetiminde Bilim Master

Master of Science in Nurse Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2-4 yıl
Hemşirelik Liderlik MSc

Nursing Leadership MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 toplam yarıyıl saat
(Gelişmiş Yenidoğan Hemşire Uygulayıcı; Gelişmiş Yenidoğan Uygulayıcı) Gelişmiş Klinik Uygulama ...

Advanced Clinical Practice (Advanced Neonatal Nurse Practitioner; Advanced Neonatal Practitioner) ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Çalışmaları, Kayıtlı Hemşire (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing Studies, Registered Nurse (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik lisans (Fast Track Hobart)

Bachelor of Nursing (Fast Track Hobart)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Lisans Diploması

Graduate Diploma of Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 16 ay parçası-
Pediatrik Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Paediatric Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Gelişmiş Hemşirelik yüksek lisans

Master of Advanced Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Pratik Hemşirelik Diploma (PNUR)

Diploma in Practical Nursing (PNUR)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Vakfı Yıl BN ile ruh Sağlığı Hemşireliği (Onur)

Mental Health Nursing with Health Foundation Year BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönlendirmede üniversite Sertifika Ontario Pratik Hemşireler için Hemşirelik

College Certificate in Orientation to Nursing in Ontario for Practical Nurses

Mesleki
Tam Zamanlı - 15 hafta
Kayıt hemşirelik, Ruh Sağlığı (ön) MA

Nursing, Mental Health (pre-registration) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sağlık Ziyaret) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yetişkin Hemşirelik PgDip / MSc (Üst)

Adult Nursing PgDip / MSc (Top-up)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora) doktora (Hemşirelik ve Ebelik Entegre)

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Nursing and Midwifery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği BN (Onur)

Mental Health Nursing BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ruh Sağlığı) Hemşirelik PGDip

Nursing (Mental Health) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğrenme Güçlüğü Hemşirelik BSc (Onur)

Learning Disability Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Sağlığı Hemşireliği (SCPHN) BSc (Onur)

Occupational Health Nursing (SCPHN) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yetişkin M. S. - Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcı

M.S. in Adult - Gerontology Acute Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 47 kredi saat
Acil Hemşireliği yüksek lisans

Master of Emergency Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hemşire Anestezi yüksek lisans

Master of Science in Nurse Anesthesia

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 47 adet
(Yetişkin) GOOGLE Kayıt PGDip ile hemşirelik

Nursing (Adult) with NMC Registration PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Gelişmiş Toplum Halk Sağlığı

Master of Science in Nursing - Advanced Community Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik MS: Yetişkin Gerontoloji temel Bakım

MS in Nursing: Adult-Gerontology Primary Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 yıl
Anestezi Hemşirelik Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice in Anesthesia Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
Pediatrik/Yenidoğan Hemşire Uygulayıcı M. S.

M.S. in Pediatric/Neonatal Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi saat
Hemşirelikte Doktora Hemşirelikte Yüksek Lisans/Doktora

Master of Science in Nursing/Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kayıtlı Hemşire hemşirelik (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing with Registered Nurse (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Hemşirelik Uygulamaları - Klinik Uygulama MSc

Advanced Nursing Practice - Clinical Practice MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor Programı - Hemşire Anestezi

Doctor of Nursing Practice (DNP) Program - Nurse Anesthesia

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Hemşirelik Post Kayıt lisans (Singapur)

Bachelor of Nursing Post Registration (Singapore)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Bilim lisans (Sağlık) ve Ana

Bachelor of Science (Health) and Master of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Dönüşüm Derecesi) Hemşirelik Çalışmaları BSc

Nursing Studies (Conversion Degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuklar' topluluk;s Hemşirelik PGDip

Community Children's Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yetişkin Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcısı olarak DNP

DNP in Adult Gerontology Acute Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yetişkin) Hemşirelikte Profesyonel Kayıt ile Lisansüstü Diploma PGDip

Post Graduate Diploma with Professional Registrations in Nursing (Adult) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Entegre Uygulama Öğrenme (Onur)Hemşirelik ve Sosyal Hizmet BSc Engelli

Integrated Practice in Learning Disabilities Nursing and Social Work BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Uygulama doktor - Hemşire Anestezi Takip

Doctor of Nursing Practice - Nurse Anesthesia Track

Yüksek Lisans
Lisans Online/Uzaktan - Post-73 Kredi, Post-yüksek lisans, 30-35 Kredi
[Ön] (Ruh Sağlığı) hemşirelik kayıt Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Mental Health) [Pre-registration Nursing] BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik doğrudan Giriş Programı

Direct Entry Program in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36.5 kredi ve tam 820 klinik saat içerir-zaman
Gelişmiş Hemşirelik Uygulama yüksek lisans Belgesi - Klinik ve yoğun Bakım

Graduate Certificate in Enhanced Nursing Practice - Clinical and Critical Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği)Hemşirelik alanında lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Nursing Science (Infection Control Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Küresel Ortak Sağlık/Hemşirelik lisans

Bachelor of Global Public Health/Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yetişkin) Hemşirelik PGDip

Nursing (Adult) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik - Kayıtlı Hemşire (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing - Registered Nurse (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik Eğitimi

Master of Science in Nursing (MSN) - Nursing Education

Yüksek Lisans
Tez Olmayan 36 dönem kredi saat tam Zamanı - 39 dönem kredi saat Minimum - Tez, Minimum - -
Gelişmiş Hemşire Uygulayıcısı - Oftalmik MSc

Advanced Nurse Practitioner - Ophthalmic MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gerontoloji Klinik Hemşire Uzmanı

Master of Science in Nursing - Adult-Gerontology Clinical Nurse Specialist

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 adet
Yüksek Öğrenim gelişmiş Diş Hemşirelik Diploma

Advanced Dental Nursing Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PFO MSN Hemşirelikte yüksek lisans: Klinik Hemşire Lideri (:)

Master of Science in Nursing: Clinical Nurse Leader (MSN:CNL)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 39 saat
(Mesleki Uygulama) Hemşirelik (Üst) BSc

Nursing (Professional Practice) (Top Up) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik liderlik

Master of Science in Nursing - Nursing leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Çocuk Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 44 kredi saat
Araştırma İle Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
(Gelişmiş Hemşirelik Uygulama) Hemşirelik Çalışmaları MSc

Nursing Studies (Advanced Nursing Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Çalışmaları profesyonel kayıt için Yetişkin bir Hemşire PGDip gibi önde gelen

Nursing Studies leading to professional registration as an Adult Nurse PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Klinik Liderlik)

Master of Nursing (Clinical Leadership)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Hemşirelik Sağlık Sistemleri Yönetimi

Master of Science in Nursing (MSN) - Nursing Health Systems Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Yetişkin Hemşirelik BSc (Onur)Ayakta Gelişmiş

Adult Nursing Advanced Standing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14)GOOGLE Kaydı BSc (Ruh Sağlığı) hemşirelik Çalışmaları

Nursing Studies (Mental Health) with NMC Registration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik lisans - İkinci Derece kişisel numara Parça

Bachelor of Science in Nursing - Second Degree BSN Track

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi saat
Çift Diploma BS Hemşirelik MS/

Dual Degree BS/MS in Nursing

Lisans
Değişken tam Zamanı
Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 21-36 ay
(PgDip)Hemşirelik: Uzman Uygulama

Nursing: Specialist Practice in Nursing (PgDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Birinci basamak Sağlık Hemşire Uygulayıcısı Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Primary Health Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik uygulamaları doktor (DNP) - Hemşire Anestezi

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Nurse Anesthesia

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ruh Sağlığı Hemşireliği) Hemşirelik Çalışmaları PGDip

Nursing Studies (Mental Health Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Hemşirelik lisans (Dönüşüm)

Bachelor of Nursing (Conversion)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veteriner Hemşirelik ve Bioveterinary Bilimi BSc (Onur)

Veterinary Nursing and Bioveterinary Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Ergin-İstanbul Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Adult-Gerontological Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 78 kredi ve sağlar 672 klinik saat ve 336 OYNAMADI staj saat
Kayıt (Ruh Sağlığı) ile hemşirelik yüksek lisans

Nursing with Registration (Mental Health) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
;S' Hemşirelik Programı PGDip çocuklar'in Hemşirelik - İkinci Kayıt Çocuklar'

Children's Nursing - Second Registration Children's' Nursing Programme PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik (Öğrenme Güçlüğü) PGDip

Nursing (Learning Disabilities) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Standart)Üniversite Hazırlık Çalışmaları Sağlık Bilimleri / Hemşirelik Akışı

University Foundation Studies Health Science / Nursing Stream (Standard)

Lisans
Tam Zamanlı - 0.75 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) (Wetherby ve İlçe NHS Güven) BSc (Onur)

Nursing (Adult) (Harrogate and District NHS Trust) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin Hemşire Uygulayıcısı Parça

Master of Science in Nursing - Adult Nurse Practitioner Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 43 kredi saat
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Klinik Hemşire Lideri

Master of Science in Nursing (MSN) - Clinical Nurse Leader

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 31 kredi saat
(Kayıtlı Hemşire - Yetişkin Hemşirelik) Hemşirelik Çalışmaları PGDip

Nursing Studies (Registered Nurse - Adult Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pediatrik Hemşire Uygulayıcı Akut Bakım DNP

DNP in Pediatric Nurse Practitioner Acute Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Pediatrik Hemşire Uygulayıcı - birinci basamak

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Nurse Practitioner - Primary Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 kredi saat
Sağlık Davranış Halk Sağlığı Hemşirelik bilim Master / Master (MSN/MPH)

Master of Sciences in Nursing / Master of Public Health in Health Behavior (MSN/MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl veya altı dönem üst üste
Hemşirelik yüksek lisans (Böbrek Hemşirelik)

Master of Nursing Science (Renal Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik (Doktora)- Doktora için kişisel numara

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing - BSN to PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - (69 adet) Yönetici Hemşire Lideri; Yetişkin-Gerontoloji, Klinik Hemşire Uzmanı (83 adet)
Halk Sağlığı uygulamaları (SCPHN) (Okul Hemşireliği) yüksek lisans

Public Health Practice (SCPHN) (School Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
(Hemşirelik) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (School Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Lisansüstü Diploma Kritik Bakım Hemşireliği: Yoğun Bakım

Graduate Diploma Critical Care Nursing: Intensive Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı Vakfı Yıl Hemşirelik BSc (Onur)

Mental Health Nursing with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzman Topluluk Hemşirelik (Topluluk Hemşirelik) PgDip

Specialist Community Nursing (Community District Nursing) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık, Hemşirelik ve Ebelik MPhil

Health, Nursing and Midwifery MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Parça BSN için Hemşirelik lisans - RN

Bachelor of Science in Nursing - RN to BSN Track

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi saat
(Entegre) Hemşirelik lisans (BNİ)

Bachelor of Nursing (Integrated) (BNI)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Yetişkin PGDip

Nursing Adult PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(EPİQ)Avustralya Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Australian Nursing (EPIQ)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Hemşirelik lisans - Geleneksel kişisel numara

Bachelor of Science in Nursing - Traditional BSN

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi saat
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Psikiyatri Ruh Sağlığı

Master of Science in Nursing (MSN) - Psychiatric Mental Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 49 kredi saat
Hemşirelik yüksek lisans - Klinik Hemşire Lideri

Master of Science in Nursing - Clinical Nurse Leader

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 ünite
(PMHNP)Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcısı olarak DNP

DNP in Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner (PMHNP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Lisans Hemşirelik

Master of Science (MSc) in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Temel Sağlık Hizmetleri Hemşirelik yüksek lisans

Master of Primary Health Care Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Çankaya)Hemşirelik Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Nursing Science (Orthopaedic Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik doktor (Profesyonel Doktora)

Doctor of Nursing (Professional Doctorate)

Yüksek Lisans
(4 yıl maksimum) tam Zamanı - 3 yıl tam zamanlı
Hemşirelik lisans (BScN)

Bachelor of Science in Nursing (BScN)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Bilim Master - Operasyonel Liderlik Parça

Master of Science in Nursing - Operational Leadership Track

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Hemşirelik BS MS RN

BS in Nursing RN to MS

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Hemşirelik lisans (Ön Kayıt)

Bachelor of Nursing (Pre-Registration)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Professional Nursing

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Philos Yetişkin MS kombine Derece Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı ve Doktor ...

Combined Degree of MS in Adult - Gerontology Primary Care Nurse Practitioner and Doctor of Philos ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Akut Bakım (MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Pediatrik Hemşire Uygulayıcı -

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Nurse Practitioner - Acute Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 kredi saat
Psikiyatri Hemşireliği lisans

Bachelor of Psychiatric Nursing

Lisans
123 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
(Yetişkin) Hemşirelik - Carmarthen BSc (Onur)

Nursing (Adult) - Carmarthen BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hemşirelik) Sağlık Vakfı ve Veteriner Çalışmaları (0 Yıl) BN (Onur)

Foundation to Health and Veterinary Studies (Nursing) (Year 0) BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplum Uzman Uygulama (Hemşirelik) PGDip

Community Specialist Practice (District Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Vakfı Yıl BN yetişkin Hemşirelik (Onur)

Adult Nursing with Health Foundation Year BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Learning Disabilities) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner Hemşirelik ve Arkadaşı Hayvan Davranışları BSc (Onur)

Veterinary Nursing and Companion Animal Behaviour BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Felsefe Master (Fakülte) Tarafından yapılan bir Araştırma

Master of Philosophy (Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik BS

BS in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 127 kredi saat
Uzman Uygulayıcı (İlçe Hemşire) PgDip

Specialist Practitioner (District Nurse) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Aile Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 49 kredi saat
(Tam zamanlı) uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Full time) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(DNP) Hemşirelik uygulamaları (Doktora)programı Doktora Programı

Doctor of Philosophy (Ph.D.) to Doctor of Nursing Practice (DNP) Program

Yüksek Lisans
35 kredilik Online/Uzaktan - minimum
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Aile Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Bilim lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Science and Master of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans

Specialist Community Public Health Nursing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Hemşirelik Bilim Master (MNSc)

Master of Nursing Science (MNSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Uygulamaları (Ruh Sağlığı) (Mart Giriş Stafford) BSc (Onur)

Nursing Practice (Mental Health) (March Entry Stafford) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
' çocuklar;in Hemşirelik ve Sosyal Hizmet MNSW

Children's Nursing and Social Work MNSW

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcı Ömrü

Master of Science in Nursing (MSN) - Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner Lifespan

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 45 kredi saat
Kritik Bakım Hemşireliği İleri Araştırmalar belgesi

Certificate of Advanced Studies in Critical Care Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Felsefe doktor (PhD)

Doctor of Philosophy in Nursing (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği (Sağlık Ziyaret) MSc

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Aile Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Family Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 81 kredi ve sağlar 784 aile birincil bakım klinik saat ve 224 OYNAMADI staj saat
Yetişkin ve Ruh Sağlığı Hemşireliği (ön kayıt)

Adult and Mental Health Nursing (pre-registration)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Bilim Master (Anestezi ve Kurtarma Hemşirelik)

Master of Nursing Science (Anaesthetics and Recovery Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Uygulama ustası

Master of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
(Ön) (Yetişkin) Hemşirelik Çalışmaları-Kayıt BSc (Onur)

Nursing Studies (Adult) (Pre-Registration) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik N. B. S. N. Program

R.N. to B.S.N. Program in Nursing

Lisans
Online/Uzaktan - 120 kredi saat
Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcısı yüksek lisans

Master of Science in Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 yıl
Hemşirelik.

Nursing MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kayıt (Ruh Sağlığı) Hemşirelik (Ön) MSc

Nursing (Mental Health) (Pre-Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Perinatal Klinik Hemşire Uzmanı, Hemşirelik Uygulama doktor (MSS)

Doctor of Nursing Practice in Perinatal Clinical Nurse Specialist (CNS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc RN Hemşirelik: (ön kayıt) Yetişkin Ruh Sağlığı Programı yüksek lisans

MSc RN Nursing: Adult Mental Health Programme (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pratik Hemşirelik için Kişisel Destek İşçi Yolu sertifika (S119)

Certificate in Personal Support Worker Pathway to Practical Nursing (S119)

Mesleki
(1 dönem) tam Zaman - 14 hafta
Gelişmiş Uygulama Hemşirelik PGDip

Advanced Practice Midwifery PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult-Gerontology Acute Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 43 kredi saat
(Profesyonel Kayıt) Yetişkin Hemşirelik PGDip

Adult Nursing (With Professional Registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kayıtlı Hemşire (Bilim Hemşirelik Lisans RN) (kişisel numara)

Registered Nurse (RN) to Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Lisans
Online/Uzaktan - 3-4 şartları
(Hemşirelik Önlisans) sağlık ve Sosyal Bakım FdSc

Health and Social Care (Nursing Associate) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yetişkin Hemşirelik PG Dip

Adult Nursing PG Dip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği Uygulama - Northumberland, Tyne ve Wear NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Mental Health Nursing Practice- Northumberland, Tyne and Wear NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Yetişkin) Bolton NHS Güven BSc (Onur)

Nursing (Adult) Bolton NHS Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Ruh Sağlığı Şube BN BN (Onur)

Nursing Mental Health Branch BN BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ebelik (kayıtlı hemşireler için) BSc (Onur)

Midwifery (for registered nurses) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Çocuklar'in Hemşirelik BSc (Onur)

Children's Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik lisans (BSN) Programı

Bachelor of Science in Nursing (BSN) Program

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mezun Hemşire sertifika, Uluslararası Eğitimli Yeniden giriş

Certificate in Graduate Nurse, Internationally Educated Re-entry

Mesleki
47 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Hemşirelik ve Sağlık (Doktora) Felsefe Hemşirelik Eğitiminde MS kombine Lisans ve Doktora ...

Combined Degree of MS in Nursing Education and Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nursing and Health ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hemşirelik Uygulama doktor - Aile Hemşire Uygulayıcısı Parça

Doctor of Nursing Practice - Family Nurse Practitioner Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi
(Yetişkin) Yüksek Lisans Hemşirelik/Hemşire MSc

MSc Nursing/Registered Nurse (Adult) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik (Öğrenme Engelli) MSc

Nursing (Learning Disabilities) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Çocuk Hemşireliği) hemşirelik yüksek lisans

Nursing (Children’s Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - İş Sağlığı

Master of Science in Nursing - Occupational Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Hemşirelik Uygulamaları - Sağlık MSc Ziyaret

Advanced Nursing Practice - Health Visiting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(Aile Hemşire Uygulayıcı)Hemşirelik yüksek lisans - Gelişmiş Uygulama Hemşirelik Daldırma

Master of Science in Nursing - Advanced Practice Nursing Immersion (Family Nurse Practitioner)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 113 116 kredi
Uluslararası Çalışmalarda Sanatları C10123v7 Lisans Hemşirelik Lisans

C10123v7 Bachelor of Nursing Bachelor of Arts in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hemşireliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) of Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplum Uzman Uygulayıcı (Hemşirelik) PgDip

Community Specialist Practitioner (District Nursing) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Hemşirelik uygulamaları doktor (DNP)

Doctor of Nursing Practice (DNP)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 37 kredi saat
(Ruh Sağlığı) Hemşirelik Uygulamaları( Eylül Giriş Shrewsbury) BSc (Onur)

Nursing Practice (Mental Health)( September Entry Shrewsbury) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BSc (Onur)Davranış Arkadaşı Hayvan ile veteriner Hemşirelik

Veterinary Nursing with Companion Animal Behaviour BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pediatrik Hemşire Uygulayıcı bir Uzmanlaşma ile yüksek lisans (PNP)

Master of Science with a Specialization in Pediatric Nurse Practitioner (PNP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 yıl
Peri lisansüstü Diploma-Operatif Hemşirelik

Graduate Diploma in Peri-Operative Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Ön Kayıt Öğrenme Engelli) MSc

Nursing (Pre-Registration Learning Disabilities) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Uygulamaları (Eylül Giriş Stafford) (Çocuk) BSc (Onur)

Nursing Practice (Child) (September Entry Stafford) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Çalışmaları MSc

Nursing Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kayıtlı Hemşire hemşirelik (Yetişkin) BSc (Onur)

Nursing with Registered Nurse (Adult) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire-Ebelik

Master of Science in Nursing - Nurse-Midwifery

Yüksek Lisans
74 80 kredi tam Zamanı - Minimum
Hemşireliğe Giriş

Master's Entry Program in Nursing (for non-RNs)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 Ay; 71 akademik birimler
Sağlık &Sosyal Bakım (Hemşirelik) MSc

Health & Social Care (District Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelikte lisansüstü Diploma - Ruh Sağlığı (ön kayıt) PGDip

Postgraduate Diploma in Nursing - Mental Health (pre-registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği İş Sağlığı Hemşireliği) PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Occupational Health Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğrenme Güçlüğü Hemşirelik BSc (Onur)

Learning Disabilities Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı Hemşireliği) PGDip

Nursing (Mental Health Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Tez Yayını )Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing (Thesis Stream )

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Akut Bakım Hemşirelik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Acute Care Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği (Ocak) BSc (Onur)

Mental Health Nursing (January) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin/İstanbul Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing - Adult/Gerontological Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Çocuk' (Çift Alan) ve Yetişkin BN BN (Onur)

Nursing Children's and Adult BN (Dual Field) BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıtlı Hemşire Dönüşüm (Hemşirelik) lisans eğitimi - Avustralya Kayıt Hemşire İzle

Bachelor of Science (Nursing) in Registered Nurse Conversion - Australian Registration Nurse Stream

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Hemşirelik PGDip

Advanced Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Hemşirelik C07044v4 Lisansüstü Diploma

C07044v4 Graduate Diploma in Advanced Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çocuklar') hemşirelik;s BSc (Onur)

Nursing (Children's) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Uygulayıcı/Hemşirelik PGDip

Specialist Community Practitioner/District Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 hafta
(Ön) (Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik Çalışmaları-Kayıt BSc (Onur)

Nursing Studies (Learning Disabilities) (Pre-Registration) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Uygulayıcı Yeterlilik Nanoteknoloji ile Hemşirelik gelişmiş Pratik

Advanced Practice in District Nursing with Specialist Practitioner Qualification PgD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Hemşirelik lisans - İşbirlikçi

Bachelor of Science in Nursing (Honours) - Collaborative

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gero Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing - Adult-Gero Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yetişkin Hemşirelik (Wetherby ve İlçe NHS Foundation Trust) BSc (Onur)

Adult Nursing (Harrogate and District NHS Foundation Trust) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl