• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Bilgisayar Bilimi Bilim lisans (BSc)

Bachelor of Science in Computer Science (BSc)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Yurtdışında MEng ile Elektronik (Onur)

Computer Science and Electronics with Study Abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Eğitimi

Master of Science in Computer Science Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Bilgisayar Bilimleri lisans ve Yazılım Mühendisliği

Bachelor of Science in Computer Science and Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Bilgisayar Bilimi (Siber Güvenlik) BSc (Onur)

Computer Science (Cyber Security) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyunları Teknoloji Mscı ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Games Technology MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Master' Entegre;s) MComp

Computer Science (Integrated Master's) MComp

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Bilimi)Siber güvenlik yüksek lisans

Master of Cybersecurity (Computer Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi (Danışmanlık) BSc (Onur)

Computer Science (Consultancy) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar bilimlerinde Doktora)

Doctor of Philosophy in Computer Science (PhD)

Yüksek Lisans
Elbette tam Zamanı - 12 kredi, Yüksek Lisans Tezi ve 18 kredi iş
Bilgisayar Bilimi Master (5522)

Master of Computer Science (5522)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (MS)

Master of Science in Computer Science (MS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Uygulamalı Bilgisayar Bilimleri lisans (ACS)

Bachelor of Science in Applied Computer Science (ACS)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Bilişsel Bilimler Doktora

Computer Science and Cognitive Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Temel Giriş) BSc (Onur)

Computer Science (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Deneyimi BSc ile Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science for Games Development with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Online) Yüksek Lisans

Computer Science (Online) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Doktora - Felsefe Doktora Bilgisayar Bilimleri ()

PhD - Doctor of Philosophy in Computer Science (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği - Bilgisayar Bilimleri Parça

BS in Computer Engineering - Computer Science Track

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans (Bilgisayar Bilimleri Uygulamalı)

Bachelor of Information Technology (Applied Computer Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (Endüstriyel Deneyim) Mscı (Onur)

Computer Science (with Industrial Experience) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Teknoloji College Gelişmiş Diploma - Bilgisayar Bilimi

College Advanced Diploma in Computer Engineering Technology - Computing Science

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Web Geliştirme ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Web Development with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sektöründe Yüksek Performanslı Bilgisayar ile bilgisayar Bilimi (Yıl) BSc (Onur)

Computer Science with High Performance Computing (Year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liberal Sanat ve bilim lisans programı - Bilgisayar Bilimi ve Dilbilim

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Computer Science and Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Bilgisayar Bilimi Mscı (Onur)

Computing Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi lisans ve Mühendisliği

Bachelor of Science in Computer Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Bilgi (MPhil)) Felsefe yüksek lisans ve Bilgisayar Bilimleri

Master of Philosophy (MPhil)) in Information and Computing Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (Onur bilgi İşlem Uygulanır)

Bachelor of Computer Science (Honours Applied Computing)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans Binbaşı

Bachelor of Science Major in Computer science

Lisans
120 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
İkincil Bilgisayar Bilimleri PGCE

Secondary Computer Science PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
B. A./B. S., Bilgisayar Bilimi

B.A./B.S. in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans Belgesi (sezgisel)

Graduate Certificate in Computer Science (5519)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mesleki Uygulama (Bilgisayar Ağ), BSc (Onur)

Computer Science (Network Computing) with Professional Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGCert PGDip)Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bilgisayar Bilimi)yüksek lisans

Master of Science (Computer Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Akademik Amaçlı İngilizce ile bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Computer Science with English for Academic Purposes Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilgisayar Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar Bilimleri (CECS)

Bachelor of Science in Computer Engineering and Computer Science (CECS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Matematik BSc (Onur)

Computer Science/Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans programı Bilgisayar Bilimleri ile İktisat

Bachelor of Arts in Economics with Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma) Bilim C03025v4 Ana Bilgisayar Bilimlerinde

C03025v4 Master of Science (Research) in Computing Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Yazılım Mühendisliği)

Master of Science in Computer Science (Software Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 Minimum birimleri
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Bio -) MCompu (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Bio-Computing) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Finans Lisans Programı ile Matematik lisans ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Mathematical and Computer Sciences with Bachelor of Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BS Bilgisayar Bilimleri ve İngilizce

BS in Computer Science and English

Lisans
Tam Zamanlı - 132 toplam dönem saat
(İşbirlikçi Eğitim) (HBSc) Bilim onur Lisans- Bilgisayar Bilimleri

Honours Bachelor of Science (HBSc) (Co-operative Education) - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar bilimlerinde Yüksek Lisans Diploması (5520)

Graduate Diploma in Computer Science (5520)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc/PGCert/PGDip

Computer Science MSc/PGCert/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri Şeyler İnternette bir Binbaşı ile Bachelor

Bachelor of Computer Science with a Major in Internet of Things

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Lisans (Bilgisayar Sistemleri) Onur/Lisans

Bachelor of Engineering (Computer Systems) Honours/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (WCOMS1)

Bachelor of Computer Science (WCOMS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MCompu Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Onur)

Computer Science with Industrial Placement MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yayınlanan İş Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD in Published Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Sanayi Deneyim BSc Bilgisayar Bilimi ve Matematik

Computer Science and Mathematics with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri, Yaratıcı Sanatlar lisans/Lisans

Bachelor of Creative Arts/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Görsel Hesaplama ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Visual Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim Master (Yüksek Performanslı Hesaplama ve Simülasyonlar)

Master of Science in Computer Science (High Performance Computing and Simulations)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 Minimum birimleri
Bir Yıl bilgisayar Bilimleri ve Matematik Yurtdışında BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics with a Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Endüstriyel bir Yıl), yapay Zeka ve Bilgisayar Bilimi BSc

Artificial Intelligence and Computer Science (with an Industrial Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlık Yılı MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Foundation Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Matematik MCompu (Onur)

Computer Science and Mathematics MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans ve Ürün Bilimler

Bachelor of Science in Computer Science and Crop Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 126 saat
Gömülü Sistemler MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Embedded Systems MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri ve bilgisayar Bilimi MSc

MSc in Data and Computational Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimi BS

BS in Mathematics and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
MSc Bilgisayar Bilimi - Bilgisayar Sistemleri Paralel

MSc in Computer Science - Parallel Computing Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri Parça Bilgisayar Bilimleri MS - Vakıflar

MS in Computer Science - Foundations of Computer Science Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar Bilimi.

Computing Science MRes

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Sanayi Bilgisayar Bilimi (Yıl) BSc (Onur)

Computer Science (Year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Tarih alanında lisans

BS in Computer Science and History

Lisans
Tam Zamanlı - 135 toplam dönem saat
Yapay Zeka MCompu ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Vakıf Yıl Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computing Science with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Astrophysics and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri Yazılım Geliştirme bölümünden lisans

Bachelor of Computer Science with a Major in Software Development

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi bir Yılı ile bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği () MEng (Onur)

Computer Science and Software Engineering (with an Industrial Year) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Parça (NLP) Bilgisayar Bilimleri MS - Doğal Dil İşleme

MS in Computer Science - Natural Language Processing (NLP) Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Matematik lisans ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Mathematics and Computer Science

Lisans
Değişken tam Zamanı
Yazılım Önemli bir Bilgisayar Bilimleri lisans (Profesyonel) Kalkınma

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Software Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. S. Bilgisayar Bilimi

M.S. in Computer Science

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
İşletme (BBA) ve Bilgisayar Bilimleri (BSc) Çift Diploma

Business Administration (BBA) and Computer Science (BSc) Double Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Sanayi BSc bir Yıl ile bilgisayar Bilimi (Ağlar)

Computer Science (Networks) with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) Sanayi bir Yılı ile Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics with a Year in Industry (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Grafik Tasarımı lisans Bilgisayar Bilimleri (BCS), Oyun ve Medya

Bachelor of Computer Science (BCS) specializing in Graphics, Gaming and Media

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi, Matematik ve Mesleki Eğitim BSc (Onur)

Computing Science, Mathematics and Professional Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (Büyük Veri)

Bachelor of Computer Science (Big Data)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi MEng Yıl Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science with Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İlahiyat ve Din bilimleri Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Onur)/

Theology and Religious Studies/Computing Science MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Yönetimi BSc (Onur)

Computer Science and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İnsan Bilgisayar Etkileşimi) Bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science (Human Computer Interaction) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Tecrübe ile Web Geliştirme ile bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science with Web Development with Professional Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkincil (Bilgisayar Bilimi) PGCE

Secondary (Computer Science) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (2425)

Bachelor of Computer Science (2425)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BEng bir Yıl bilgisayar Bilimleri ve Elektronik Mühendisliği (Onur)

Computer Science and Electronic Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ortak lisans/yüksek Lisans

Joint Bachelor of Science in Computer Science/Master of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Bilgisayar Bilimi)Felsefe yüksek lisans

Master of Philosophy (Computer Science)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yapay Zeka & Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Artificial Intelligence & Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Robotik BSc (Onur)

Computer Science and Robotics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(5 yıl) Sanayi bir Yılı ile bilgisayar Bilimleri MComp (Onur)

Computer Science with a Year in Industry (5 years) MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanayi bir Yılı ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with an Industrial Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MS - Ağ Sistemleri Parça

MS in Computer Science - Network Systems Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri (temel) BSc (Onur)

Computer Science (with Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(11-16 yaş) QTS ile orta Öğretim: Bilgisayar Bilimleri ve BİLİŞİM PGCE

Secondary Education with QTS: Computer Science and ICT (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi (M. S) yüksek lisans

Master of Science (M.S) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (Simülasyon ve Ciddi Oyunlar) (Onur)

Bachelor of Computer Science (Simulation and Serious Games) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mimarlık Master/Master

Master of Architecture/Master of Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 74 yüksek lisans saat
Bilgisayar Bilimleri ve Müzik BSc (Onur)

Computer Science and Music BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıllık) bilgisayar Bilimleri ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Computer Science and Electronic Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve İstatistik BSc (Onur)

Computer Science and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MPhil

Advanced Computer Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilgisayar Bilimleri ve Welsh (yeni başlayanlar için) BSc (Onur)

Computer Science and Welsh (for beginners) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) Sanayi Deneyim BSc (Onur)ile bilgisayar Bilimleri ve Matematik

Computer Science and Mathematics with Industrial Experience (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi, BS - Sınıflarda 8-12 Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Konsantrasyon

Computer Science, BS - Grades 8-12 Computer Science Education Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 127 dönem saat
Bilgisayar Bilimi ile Matematik derece ile lisans eğitimi Küçük

Bachelor of Science with Honors in Applied Mathematics with Computing Science Minor

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Bio-bilgisayar) MCompu (Onur)

Computer Science (Bio-computing) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında eğitim ile Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Games Development with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi BS / BA

BS / BA in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 135 toplam dönem saat
Bilgisayar Bilimleri alanında lisans ve Ekonomi

BS in Computer Science and Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
İş & ile bilgisayar Bilimleri, Endüstriyel Deneyimi ile Yönetim BSc (Onur)

Computer Science with Business & Management with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş yılı dahil) bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science (including foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi küçük (büyük) BSc (Onur)

Computer Science (major with a minor) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Doktora, ANU College

PhD - Doctor of Philosophy, ANU College of Engineering and Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (endüstriyel yerleştirme bir yıl) MCompu (Onur)

Computer Science (with an industrial placement year) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Yıl Mscı dahil olmak üzere Yapay Zeka ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence including International Year MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Cep &) Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri; Dağıtılmış Sistemleri MCompu (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Mobile & Distributed Systems) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans - Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgi bir Yıl içinde Güvenlik)-Bilgisayar Bilimi Endüstri BSc

Computer Science (Information Security) with a Year-in-Industry BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Bilgisayar Bilimi - Büyük Veri Mühendisliği

MSc in Computer Science - Big Data Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
BA Bilgisayar Bilimi

BA in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
(Bilgisayar Bilimi Bilim Medya Sanatlar lisans (Onur)/Lisans)

Bachelor of Media Arts (Honours)/Bachelor of Science (Computer Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Doktora - Matematik alanında Doktora ve Bilgisayar Bilimleri ()

PhD - Doctor of Philosophy in Mathematical and Computer Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Siyaset Bilimi alanında lisans

BS in Computer Science and Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 132 toplam dönem saat
Bilgisayar Bilimi (Sanayi entegre yıl) MComp

Computer Science (with integrated year in industry) MComp

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi Binbaşı - Hesaplamalı Matematik

Computer Science Major - Computational Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
Bilgisayar Bilimi.

Computer Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ağ Tasarımı bölümünden lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science with a Major in Network Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği/M. S.

B.S./M.S. in Computer Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnternet Ekonomisi MSc/PGCert/PGDip Gelişmiş Bilgisayar Bilimi

Advanced Computer Science with Internet Economics MSc/PGCert/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilim ve Eğitim BA (Onur)

Computer Science and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber ile bilgisayar Bilimleri Mesleki Deneyim BSc ile Güvenlik

Computer Science with Cyber Security with Professional Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi ve Bilgisayar Bilimleri (&CS) PGCE

Information Technology and Computer Science (IT&CS) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Bilgisayar Ağları)

Master of Science in Computer Science (Computer Networks)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 32 adet
Uluslararası Çalışma MEng Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science with International Study MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (yurtdışında bir yıl ile) Mscı (Onur)

Computer Science (with a year abroad) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve İşletme Bölümü

BS in Computer Science and Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
Bilgisayar Bilimleri MS - Hesaplamalı Biyoloji Parça

MS in Computer Science - Computational Biology Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yasaların lisans Bilgisayar Bilimleri/Lisans

Bachelor of Computer Science/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Bilgisayar Bilimleri B. A./B. S. ve Matematik

B.A./B.S. in Computer Science and Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc/PGCert/PGDip

Advanced Computer Science MSc/PGCert/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi.

Advanced Computer Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimi, BA/MS

BA/MS in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - buçuk-Dört Beş yıl
Bilgisayar Bilimi BS ve Dilbilim

BS in Computer Science and Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
Bilgisayar Bilimleri lisans (Simülasyon ve Ciddi Oyunlar)

Bachelor of Computer Science (Simulation and Serious Games)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapay Zeka ve Bilgisayar Bilimi (4 yıl) MCompu (Onur)

Artificial Intelligence and Computer Science (4 years) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka Mscı ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Binbaşı - Yazılım Mühendisliği

Computer Science Major - Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
Bilgisayar Bilimi (endüstride yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Bilgisayar Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojisi Eğitim (Faz 11-16 Yaş) PGCE

Secondary Computer Science and Information Technology Education (Age Phase 11-16) PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans veya Lisans

Bachelor of Computer Science or a Bachelor of Mathematics in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri alanında lisans Derecesi

Bachelors Degree in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
(Çift Lisans)Gazetecilik/Bilgisayar Bilimleri M. S.

M.S. in Journalism/Computer Science (Dual Degree)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Biyoloji alanında lisans

BS in Computer Science and Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 139 toplam dönem saat
Binbaşı ile lisans - Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Arts with Major - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans (Onur) - Gelişmiş Giriş

Bachelor of Science (Honours) in Computer Science - Advanced Entry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans ve Juris Doktor

Master of Computer Science and Juris Doctor in Law

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İş ile bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science with Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (5521)

Master of Computer Science (5521)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerleşim Yıl ile Bilgisayar Bilimi ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Computer Science with Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilim Bilim Mühendislik Onur lisans - Mekatronik Mühendisliği/Lisans -

Bachelor of Engineering Honours - Mechatronic Engineering/Bachelor of Science - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Bilgisayar Bilimi) yüksek lisans - Araştırma

Master of Science (Computer Science) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Onur İş İdaresi ve Bilgisayar Bilimleri Ticaret lisans

Bachelor of Commerce in Honours Business Administration and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri: Nitelikli Öğretmen Statüsü (QTS) İkincil PGDE

Computer Science: Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat (Bilgisayar Bilimi) lisans/Lisans

Bachelor of Science (Computer Science)/Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Yazılım Mühendisliği) BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Software Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri bilimleri'nde (Profesyonel) lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uygulamalı Matematik ve bilgisayar Bilimlerinde Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Mathematical and Computational Sciences

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Bilgisayar Bilimi (Onur) Mühendislik lisans (Bilgisayar Sistemleri) / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) (Computer Systems) / Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri ile matematik ve Mesleki uygulamaları BSc (Onur)

Mathematics with Computer Science and Professional Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans matematik ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Mathematics and Computer Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans Binbaşı

Bachelor of Science with Major in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği Uzmanlık ile Bilim lisans (Onur Bilgisayar Bilimi)

Bachelor of Science (Honours Computer Science with Software Engineering Specialization)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim & (Bilgisayar Bilimi 5 Yıl) Mühendislik Hazırlık Programı Mscı

Science & Engineering Foundation Programme (Computer Science 5 Year) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yapay Zeka MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Ekonomi BSc (Onur)

Computer Science and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimleri Onur Gelişmiş ()

Bachelor of Computer Science Advanced (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimleri B. S. - Online (Post -)

B.S. in Computer Science - Online (Post-baccalaureate)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Siber Güvenlik MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Cyber Security MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çalışmanın bir yıl ile bilgisayar Bilimleri Yurtdışında Mscı (Onur)

Computer Science with a year of Study Abroad MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri MMath

Mathematics and Computer Science MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimleri - Entegre Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science - Integrated Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri MEng (Onur)

Mathematics and Computer Science MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Matematik Mscı (Onur)

Computer Science and Mathematics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri (temel yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ile kuramsal Bilgisayar Bilimi MSc

Theoretical Computer Science MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka BSc (Onur)

Computer Science and Artificial Intelligence BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dönüşüm) Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science (conversion) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Commerce/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri A. B.

B.A. in Computer Science

Lisans
120 dönem kredi tam Zamanı - Minimum
(B. S. E.) Mühendisliği Lisans Programı Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science in Engineering (B.S.E.) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans ve Sistemleri

Master of Science in Computer Science and Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi
Sanayi BSc bir Yıl ile matematik ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Mathematics and Computer Science with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Vakfı Yıl (4 veya 5 yıl) MCompu (Onur)

Computer Science Foundation Year (4 or 5 years) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimleri (Oyun ve Mobil Geliştirme)

Bachelor of Computer Science (Game and Mobile Development)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
(Bilgisayar Bilimi)Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Science/Bachelor of Science (Computer Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Fizik BSc (Onur)

Computer Science/Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyunlarda bir Binbaşı ile Bilgisayar Bilimleri lisans (Profesyonel) Kalkınma

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Games Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (MCSc)

Master of Computer Science (MCSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yapay Zeka konusunda uzmanlaşmış Bilgisayar Bilimi lisans (BCS) ve Akıllı Sistemler

Bachelor of Computer Science (BCS) specializing in Artificial Intelligence and Intelligent Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel yıl BSc (Onur), Bilgisayar Bilimleri

Computing Sciences (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyun için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Games BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Performanslı bilgisayar Bilimleri Bilgisayar BSc (Onur)

Computer Science with High Performance Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Bilgisayar Bilimi

MSc in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe yüksek lisans Bilgisayar Bilimleri bölümünden

Master of Philosophy majoring in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel (Güvenlik ve Esneklik) MCompu Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Security and Resilience) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar Bilimleri (Ders 6-2)

Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science (Course 6-2)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-186 üniteleri
Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Bilimi Sanatları ortak lisans/yüksek Lisans

Joint Bachelor of Arts in Computer Science/Master of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yapay Zeka ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence BSc (Hons)

Lisans
Bilgisayar Bilimleri Lisans Derecesi onur

Honours Degree of Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Endüstriyel Deneyim BSc ile İTMB) Yönetimi ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Management (ITMB) with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Onur lisans - Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science Honours - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi MCompu (Onur)

Computing Science MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans, Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans Belgesi

Advanced Computer Science MSc, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Mühendislik programları (Matematik Lisans ile Mekatronik) ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronic) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş (BSC'LER), Bilgisayar Bilimleri lisans - Uzmanlık

Bachelor of Science in Computer Science (BSCS) - Specialization in Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yönetim) Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (5518)

Master of Computer Science (Management) (5523)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi Temelleri (Laboratuvar) bilişim yüksek lisans

Informatics (Laboratory for Foundations of Computer Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(BBA)İşletme (BCS) Bilgisayar Bilimi lisans ve Lisans

Bachelor of Computing Science (BCS) and Bachelor of Business Administration (BBA)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim Derecesi Associate (işbirlikçi Eğitim)

Associate of Science Degree in Computer Science (Co-operative Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 69 kredi saat
İş bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mesleki Eğitim BA (Onur)

Business Studies, Computing Science and Professional Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Önemli bir Bilgisayar Bilimleri lisans (Profesyonel) Siber

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Cybersecurity

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi/Yazılım Mühendisliği MEng (Onur)

Computer Science/Software Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi/Psikoloji BSc (Onur)

Computing Science/Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon Çalışmalar/Bilgisayar Bilimleri BA (Onur)/BSc (Onur)

Japanese Studies/Computer Science BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MS - Bilgisayar Güvenliği Parça

MS in Computer Science - Computer Security Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Mathematical and Computational Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Fizik BSc (Onur)

Computer Science and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi İkinci Derece Sanatlar lisans veya Lisans Önemli

Bachelor of Science or Bachelor of Arts in Computing Science Second Degree Major

Lisans
(Üç dönem) tam Zaman - Bir yıl
(Çift Diploma), Bilgisayar Bilimleri Ticaret lisans ve Lisans

Bachelor of Commerce and Bachelor of Computer Science (Double Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ile yüksek lisans bilgisayar Bilimleri ve Bilişim

Computer Science and Informatics (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar bilimlerinde uzmanlaşma ile iş analizi () yüksek lisans

Business Analytics (with specialisation in Computer Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi lisans (Onur)

Bachelor of Computer Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl - Onur; 5 yıl - co-op seçeneği
Dijital Teknoloji Ortaklığı ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Digital Technology Partnership BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Mscı (Onur)

Mathematics and Computer Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MPhil

Computer Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans ve Moleküler Biyoloji (Ders 6-7)

Bachelor of Science in Computer Science and Molecular Biology (Course 6-7)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-183 üniteleri
Bilgisayar Bilimi Binbaşı - Mobil ve Web Geliştirme

Computer Science Major - Mobile and Web Development

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
Yasaların lisans Lisans Bilgisayar Bilimleri /

Bachelor of Laws / Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Sistemleri lisans

B.S. in Computer Science and Information Systems

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Vakıf Yıl Lisans ile Siber Güvenlik ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Cyber Security with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (Akıllı Sistemler)

Master of Computer Science (Intelligent Systems)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi (sektöründe bir yıl), MEng (Onur)

Computer Science (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 krediye Kadar
Bilgisayar Bilimi MSc - İnternet ve Web Teknolojileri

MSc in Computer Science - Internet and Web Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri MS - kişiye özel Parça

MS in Computer Science - Personalized Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri (Oyun Mühendisliği) BSc (Onur)

Computer Science (Game Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri Bölümü - Lisansüstü Araştırma Fırsatları

Department of Computer Science - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Bilgisayar Bilimleri (Oyun Mühendisliği) MCompu (Onur)

Computer Science (Game Engineering) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Sistemleri Doktora

Computer Science and Information Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (yerleştirme ile) Milton Keynes BSc (Onur)

Computer Science (with placement) Milton Keynes BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyun Teknolojisi ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Games Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Liberal Sanat ve bilim lisans programı - Bilgisayar Bilimi ve Kimya

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Computer Science and Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Onur ile Bilgisayar Bilimleri BCSH - Lisans

BCSH - Bachelor of Computer Science with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Bilgisayar Bilimleri ve İşletme alanında lisans

BS in Computer Science and Business

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
(Çift Diploma), Bilgisayar Bilimleri lisans ve Lisans

Bachelor of Science and Bachelor of Computer Science (Double Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri/JD BS

BS in Computer Science/JD

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Bilgisayar Bilimi, BA/B. Sc/BCosc

BA/B.Sc/BCosc in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BSc Oyun Programlama ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computing Science with Games Programming BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Elektronik MEng (Onur)

Computer Science and Electronics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mobil ve Yaygın uzmanlık ile Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS) Bilgisayar

Bachelor of Computer Science (BCS) with specialization in Mobile and Ubiquitous Computing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans (Onur) ve Mühendislik (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Computer Science and Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (MCompSc)

Master of Computer Science (MCompSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Bilgisayar Bilimi (3 yıl) BSc (Onur)

Computer Science (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Statistics and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Moleküler Biyoloji alanında lisans eğitimi ve Biyokimya ve Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science in Molecular Biology and Biochemistry and Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 adet