• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Bilgisayar Bilimi (5 yıl) Sektöründe bir Yıl MComp (Onur)Matematik

Computer Science with Mathematics with a Year in Industry (5 years) MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi (Veri Analizi) MSc

Advanced Computer Science (Data Analytics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar Bilimleri (CECS)

Bachelor of Science in Computer Engineering and Computer Science (CECS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık lisans - Bilgisayar Bilimleri Önemli

Bachelor of Aviation - Computer Science Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Performanslı Grafik ve Oyun Mühendisliği MEng (Onur)

Computer Science with High-Performance Graphics and Games Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Mobil ve Dağıtılmış Sistemler) BSc (Onur)

Computer Science (Mobile and Distributed Systems) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Endüstriyel bir Yıl) matematik ve Bilgisayar Bilimleri Mscı

Mathematics and Computer Science (with an Industrial Year) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim lisans (BSc), Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (BSC'LER), Bilgisayar Bilimleri lisans - Uzmanlık

Bachelor of Science in Computer Science (BSCS) - Specialization in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Statistics and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Bilim adamları ve Mühendisler)

Master of Science in Computer Science (Scientists and Engineers)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
B. A./B. S., Bilgisayar Bilimi

B.A./B.S. in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Bilim & (Bilgisayar Bilimi 5 Yıl) Mühendislik Hazırlık Programı Mscı

Science & Engineering Foundation Programme (Computer Science 5 Year) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(4 yıllık) Bilgisayar Bilimleri ile fizik MPhys

Physics with Computer Science (4 years) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi HND

Computing Science HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (Onur ya da Genel)

Bachelor of Computer Science (Honours or General)

Lisans
Tam Zamanlı (Genel) 3 yıl, 4 yıl (Co-op - Onur)
Araştırma Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimi MSc

Computing Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi (Sanayi entegre yıl) MComp

Computer Science (with integrated year in industry) MComp

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
ICT PGCE ile ikincil Bilgisayar Bilimleri

Secondary Computer Science with ICT PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Science (Honours) Specialising in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi BSc Yıl ile bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka (Onur)

Computer Science and Artificial Intelligence with Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BSc bir Yıl ile matematik ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Mathematics and Computer Science with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka konusunda uzmanlaşmış Bilgisayar Bilimi lisans (BCS) ve Akıllı Sistemler

Bachelor of Computer Science (BCS) specializing in Artificial Intelligence and Intelligent Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Film Çalışmaları BSc (Onur)

Computer Science and Film Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri MS - Ağ Sistemleri Parça

MS in Computer Science - Network Systems Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri DPhil

Computer Science DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siber Güvenlik Mscı ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Cyber Security MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimleri B. S. - Online (Post -)

B.S. in Computer Science - Online (Post-baccalaureate)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mesleki Uygulama (Bilgisayar Ağ), BSc (Onur)

Computer Science (Network Computing) with Professional Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng Yıl Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science with Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çalışmanın bir yıl ile bilgisayar Bilimleri Yurtdışında Mscı (Onur)

Computer Science with a year of Study Abroad MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi, BA/B. Sc/BCosc

BA/B.Sc/BCosc in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans ve Juris Doktor

Master of Computer Science and Juris Doctor in Law

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans - Biyoenformatik

Bachelor of Science in Computer Science - Bioinformatics

Lisans
Tam Zamanlı - 105 kredi saat
(Uzmanlık)lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science (With Specialisation)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilim ve Eğitim BA (Onur)

Computer Science and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri MComp (Onur)

Computer Science MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri/İşletme Yönetimi

Bachelor of Science in Computer Science/Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc (Onur)

Computing Science and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. bilgisayar Bilimleri ve Fizik Mscı

Computing Science and Physics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi MEng (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Kriminoloji BA (Onur)

Computer Science and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diploma Bilgisayar Bilimi

Diploma in Computing Science

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Oyunlarda bir Binbaşı ile Bilgisayar Bilimleri lisans (Profesyonel) Kalkınma

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Games Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri (BBA) İşletme Lisans çift Diploma ve Lisans (BCS)

Dual Degree of Bachelor of Business Administration (BBA) and a Bachelor of Computer Science (BCS)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(BBA)İşletme (BCS) Bilgisayar Bilimi lisans ve Lisans

Bachelor of Computing Science (BCS) and Bachelor of Business Administration (BBA)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyoloji ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Biology and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar Bilimleri (Ders 6-2)

Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science (Course 6-2)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-186 üniteleri
Bilgisayar Bilimleri Yazılım Tasarımı bölümünden lisans

Bachelor of Computer Science with a Major in Software Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Sistemleri Doktora

Computer Science and Information Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim Master (Yüksek Performanslı Hesaplama ve Simülasyonlar)

Master of Science in Computer Science (High Performance Computing and Simulations)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 Minimum birimleri
Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS) Biyoenformatik konusunda uzmanlaşmış

Bachelor of Computer Science (BCS) specializing in Bioinformatics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çalışma MEng Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science with International Study MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (yerleştirme yıl dahil) BSc (Onur)

Computer Science (including placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur İş İdaresi ve Bilgisayar Bilimleri Ticaret lisans

Bachelor of Commerce in Honours Business Administration and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur), Bilgisayar Bilimleri (temel yıl dahil) BSc

Computer Science (includes foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Binbaşı - Yazılım Mühendisliği

Computer Science Major - Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
Bilgisayar Bilimi ve Robotik BSc (Onur)

Computer Science and Robotics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıllık) Sanayi Deneyim BSc (Onur)ile bilgisayar Bilimleri ve Matematik

Computer Science and Mathematics with Industrial Experience (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Yönetimi BSc (Onur)

Computer Science and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14)Yurt dışında Öğrenim Yılı ile Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc

Computer Science and Mathematics with Study Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri B. S./M. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S./M.S. in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İkincil (Bilgisayar Bilimi) PGCE

Secondary (Computer Science) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka BSc (Onur)

Computer Science and Artificial Intelligence BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri/(Eşit) Matematik BSc (Onur)

Computer Science/Mathematics (Equal) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Matematik alanında Doktora ve Bilgisayar Bilimleri ()

PhD - Doctor of Philosophy in Mathematical and Computer Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans Yol

Undergraduate Pathway in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 açısından
Bilgisayar Bilimi Binbaşı - Hesaplamalı Matematik

Computer Science Major - Computational Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
Endüstriyel Çalışmalar MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Industrial Studies MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Binbaşı ile lisans - Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Arts with Major - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilim Bilim Mühendislik Onur lisans - Mekatronik Mühendisliği/Lisans -

Bachelor of Engineering Honours - Mechatronic Engineering/Bachelor of Science - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Sistemleri lisans

B.S. in Computer Science and Information Systems

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Bilimi (M. S) yüksek lisans

Master of Science (M.S) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi Binbaşı - Kriptografi ve Güvenlik

Computer Science Major - Cryptography and Security

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
Bilgisayar Bilimleri (Bio-bilgisayar) MCompu (Onur)

Computer Science (Bio-computing) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi yüksek lisans

Master of Science in Electrical Engineering and Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 adet
Oyun Geliştirme MCompu ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Games Development MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat ve Din bilimleri Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Onur)/

Theology and Religious Studies/Computing Science MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Performanslı Yurtdışında eğitim BSc (Onur Yılı ile Bilgisayar ile bilgisayar Bilimi)

Computer Science with High Performance Computing with a Year of Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ile bilgisayar Bilimi (4 yıl) MCompu (Onur)

Computer Science with Mathematics (4 years) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ile bilgisayar Bilimi (İTMB) BSc (Onur)

Computer Science with Business (ITMB) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hazırlık Yılı MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Foundation Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Core)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Bilgisayar Bilimleri

Secondary Computer Science (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri MMath

Mathematics and Computer Science MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Doktora

Computer Science and Informatics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(11-16 yaş) QTS ile orta Öğretim: Bilgisayar Bilimleri ve BİLİŞİM PGCE

Secondary Education with QTS: Computer Science and ICT (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veri Bilimi bölümünden lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science with a Major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Bilgisayar Bilimleri/Matematik Mscı

Computing Science/Mathematics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimi BSc

Mathematics and Computer Science BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Araştırma Master ve Bilgisayar Bilimleri

Master of Research in Information and Computing Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma ile yüksek lisans bilgisayar Bilimleri ve Bilişim

Computer Science and Informatics (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Bilgisayar Bilimi - Bilgisayar Sistemleri Paralel

MSc in Computer Science - Parallel Computing Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Bilgisayar Güvenliği)

Master of Science in Computer Science (Computer Security)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 adet
Bilgisayar Bilimi, BS - Sınıflarda 8-12 Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Konsantrasyon

Computer Science, BS - Grades 8-12 Computer Science Education Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 127 dönem saat
Bilgisayar Bilimleri (Mobil ve Dağıtılmış Sistemler) MCompu (Onur)

Computer Science (Mobile and Distributed Systems) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi MCompu (Onur)

Computing Science MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği/M. S.

B.S./M.S. in Computer Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mesleki Uygulama üzerine yüksek Lisans (Dijital Medya ve Oyunlar) (Onur)

Computer Science (Digital Media and Games) with Professional Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans veya Lisans ve Dilbilim

Bachelor of Arts or Bachelor of Science in Computing Science and Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 adet
Bilgisayar Bilimleri ve Jeoloji BSc (Onur)

Computer Science and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri (temel yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik/Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Physics/Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (sektöründe bir yıl), MEng (Onur)

Computer Science (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)BSc Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri ve Matematik

Computer Science and Mathematics with Industrial Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Siyaset Bilimi alanında lisans

BS in Computer Science and Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 132 toplam dönem saat
Oyun Teknolojisi ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Games Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moleküler Biyoloji alanında lisans eğitimi ve Biyokimya ve Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science in Molecular Biology and Biochemistry and Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 adet
Bilgisayar Bilimi Temelleri (Laboratuvar) bilişim Doktora

Informatics (Laboratory for Foundations of Computer Science) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri MComp

Computer Science MComp

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi BS ve Dilbilim

BS in Computer Science and Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
(BA, BS, HBA, HBS) Büyük bilgisayar Bilimi Lisans - Bilgisayar Sistemleri Seçeneği

Computer Science Undergraduate Major (BA, BS, HBA, HBS) - Computer Systems Option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 en Az kazanılan puan
Sektöründe Yüksek Performanslı Bilgisayar ile bilgisayar Bilimi (Yıl) BSc (Onur)

Computer Science with High Performance Computing (Year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Bilimi)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Computer Science)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Bilgisayar Bilimi)yüksek lisans

Master of Science (Computer Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (5521)

Master of Computer Science (5521)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapay Zeka & Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Artificial Intelligence & Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Oyun Programlama) BSc (Onur)

Computer Science (Games Programming) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında eğitim ile Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Games Development with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Araştırma) yüksek lisans

Computer Science (by Research) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi (yurtdışında bir yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Önemli bir Bilgisayar Bilimleri lisans (Profesyonel) Kalkınma

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Software Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi Bilgisayar Bilimi (Yıl) BSc (Onur)

Computer Science (Year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik lisans ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi, BA, BS

BA, BS in Computer Science

Lisans
126 kredi tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım alanında lisans

BS in Computer Science and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 135 toplam dönem saat
Yerleştirme iştir Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science wth Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Endüstriyel Yerleştirme ile) BSc (Onur)

Computer Science (with Industrial Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science for Games Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bilgisayar Bilimi Bilim (İleri Matematik) lisans (Onur)/Lisans)

Bachelor of Science (Advanced Mathematics) (Honours)/Bachelor of Science (Computer Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnd (Yıl) (Eşit) Bilgisayar Bilimleri/Matematik BSc (Onur)

Computer Science/Mathematics (Equal) (Yr in Ind) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans (Onur) ve Mühendislik (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Computer Science and Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görsel Hesaplama ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Visual Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme BSc (Onur ile Bilgisayar Bilimi ve Matematik)

Computer Science and Mathematics with Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi bir Yılı ile bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği () MEng (Onur)

Computer Science and Software Engineering (with an Industrial Year) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri Parça Bilgisayar Bilimleri MS - Vakıflar

MS in Computer Science - Foundations of Computer Science Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yazılım Tasarımı bölümünden (Profesyonel) lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Software Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma), Bilgisayar Bilimleri Master

Master of Science in Computer Science (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Deneyimi BSc ile Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science for Games Development with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Akıllı Sistemler) Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science (Intelligent Systems) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimleri Lisans/yüksek Lisans Diploması toplam

Combined Degree of Bachelor’s/Master’s Degree in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mesleki Deneyim ile bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science with Professional Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (3 yıl) BSc (Onur)

Computer Science (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri: Nitelikli Öğretmen Statüsü (QTS) İkincil PGDE

Computer Science: Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Fizik BSc (Onur)

Computing Science and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(5 yıl) Sanayi bir Yılı ile bilgisayar Bilimleri MComp (Onur)

Computer Science with a Year in Industry (5 years) MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MA, MENG, MS, DAHA fazla)bilgisayar Bilimi Mezun Büyük

Computer Science Graduate Major (MA, MENG, MS, MAIS)

Yüksek Lisans
45 yüksek lisans kredisi tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Bilimleri Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 krediye Kadar
Lisans - Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Müzik BSc (Onur)

Computer Science and Music BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MMath) Matematik yüksek lisans Bilgisayar Bilimleri

Master of Mathematics (MMath) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Bilgi Teknolojisi ve Bilgisayar Bilimleri (&CS) PGCE

Information Technology and Computer Science (IT&CS) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Matematik MCompu (Onur)

Computer Science and Mathematics MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc - Bilgisayar Sistemleri Güvenliği

MSc in Computer Science - Computer Systems Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
BA Bilgisayar Bilimi

BA in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Liberal Sanat ve bilim lisans programı - Bilgisayar Bilimi ve Kimya

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Computer Science and Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Mesleki Deneyim MEng dahil olmak üzere bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science including Professional Experience MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat (Bilgisayar Bilimi) lisans/Lisans

Bachelor of Science (Computer Science)/Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Matematik ortak Büyük

Joint Major in Computer Science/Mathematics

Lisans
123 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Yazılım Mühendisliği) BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Software Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans/Master

Bachelor of Arts/Master of Science in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanayi Deneyim BSc Bilgisayar Bilimi ve Matematik

Computer Science and Mathematics with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
MCompu Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Onur)

Computer Science with Industrial Placement MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanayi BSc bir Yıl ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computing Science with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Veri analizi ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Data Analytics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Felsefe Doktora Bilgisayar Bilimleri ()

PhD - Doctor of Philosophy in Computer Science (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre Endüstriyel ve Mesleki Eğitim de dahil olmak üzere) bilgisayar Bilimleri Yazılım Mühendisliği (...

Computer Science Software Engineering (including Integrated Industrial and Professional Training) ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi (Dağıtılmış ve Ağ Sistemleri) BSc (Onur)

Computer Science (Distributed and Networked Systems) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Sistemleri MPhil

Computer Science and Information Systems MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnternet Ekonomisi MSc/PGCert/PGDip Gelişmiş Bilgisayar Bilimi

Advanced Computer Science with Internet Economics MSc/PGCert/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Önemli bir Bilgisayar Bilimleri lisans (Profesyonel) Siber

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Cybersecurity

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans Bilgisayar Bilimleri bölümünden

Master of Philosophy majoring in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Akıllı Robot)

Master of Science in Computer Science (Intelligent Robotics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 adet
(Onur)MComp (5 yıl) Sektöründe bir Yıl yapay Zeka & Bilgisayar Bilimi

Artificial Intelligence & Computer Science with a Year in Industry (5 years) MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hazırlık Yılı ile bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science with Foundation Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Bilimi Bilim Medya Sanatlar lisans (Onur)/Lisans)

Bachelor of Media Arts (Honours)/Bachelor of Science (Computer Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (MCSc)

Master of Computer Science (MCSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi, Matematik ve Mesleki Eğitim BSc (Onur)

Computing Science, Mathematics and Professional Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Pre-Master Programı

Pre-Master’s Programme in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Endüstriyel Deneyim (İnsan Bilgisayar Etkileşimi) Bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science (Human Computer Interaction) with Industrial Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi İkinci Derece Sanatlar lisans veya Lisans Önemli

Bachelor of Science or Bachelor of Arts in Computing Science Second Degree Major

Lisans
(Üç dönem) tam Zaman - Bir yıl
Mobil ve Yaygın uzmanlık ile Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS) Bilgisayar

Bachelor of Computer Science (BCS) with specialization in Mobile and Ubiquitous Computing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik/Bilgisayar Bilimleri lisans (2429)

Bachelors of Mathematics/Computer Science (2429)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sandviç Yerleştirme MSc Bilgisayar Bilimi

Computer Science with Sandwich Placement MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanayi BEng Yıl Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science with Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BEng bir Yıl bilgisayar Bilimleri ve Elektronik Mühendisliği (Onur)

Computer Science and Electronic Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Oyun Mühendisliği) BSc (Onur)

Computer Science (Game Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Bilimleri MEng (Onur)

Electronics and Computer Science MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimi ve Matematik Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Computing Science and Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi.

Computing Science MRes

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi (A. B.) lisans

Bachelor of Arts (A.B.) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilim Master (Kurs ve Tez tarafından)Grafik

Master of Science in Computer Graphics (by Coursework and Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 trimesterde
Bilgisayar Bilimleri Temel Bilgi Teknolojisi Yönetimi

Computer Science Major - Information Technology Management

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
Bilgisayar Bilimi ve Tarih alanında lisans

BS in Computer Science and History

Lisans
Tam Zamanlı - 135 toplam dönem saat
Bilgisayar Bilimleri MS

MS in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 kredi saat
Uygulamalı Bilgisayar onur Bekar Mobil Bilgisayar Bilimi

Honours Bachelor of Applied Computer Science in Mobile Computing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans (Bilgisayar Bilimleri Uygulamalı)

Bachelor of Information Technology (Applied Computer Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Fizik BSc (Onur)

Computer Science and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Doktora, ANU College

PhD - Doctor of Philosophy, ANU College of Engineering and Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilik MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Innovation MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ağdaki bir Ana Bilgisayar Bilim lisans (Profesyonel) Tasarım

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Network Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri alanında lisans Derecesi

Bachelors Degree in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
B. S., Bilgisayar Bilimi

B.S. in Computer Science

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
İkincil Bilgisayar Bilimleri ve PGCE.

Secondary Computer Science and IT - PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gömülü Sistemler MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Embedded Systems MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel yerleştirme bir yıl bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka () BSc (Onur)

Computer Science and Artificial Intelligence (with an industrial placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi, BA/MS

BA/MS in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - buçuk-Dört Beş yıl
Bilgisayar Bilimi (Bilgisayar Ağ), BSc (Onur)

Computer Science (Network Computing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Bilgisayar Bilimi (Dönüşüm)

MSc in Computer Science (Conversion)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Bilgisayar Bilimleri (Güvenlik ve dağınık Hesaplama) yüksek lisans

Computer Science (Security and Distributed Computing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Web Geliştirme MComp ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Web Development MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Yurtdışında eğitim) Mscı (Onur)

Computer Science (with Study Abroad) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim Bilgisayar Bilimi Çift Diploma Master

Master of Science in Computing Science Dual Degree

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde üç Takvim yılı
Bilgisayar Bilimleri/Fizik BSc (Onur)

Computer Science/Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (Simülasyon ve Ciddi Oyunlar) (Onur)

Bachelor of Computer Science (Simulation and Serious Games) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Matematik (3 yıl) BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Dean')lisans Bilgisayar Bilimleri;Alim s

Bachelor of Computer Science (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Welsh (yeni başlayanlar için) BSc (Onur)

Computer Science and Welsh (for beginners) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi (Bütünleşik) Doktora) ve Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Information Technology and Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans Belgesi (sezgisel)

Graduate Certificate in Computer Science (5519)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(İnsan Bilgisayar Etkileşimi) Bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science (Human Computer Interaction) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Temelleri (Laboratuvar) bilişim MPhil

Informatics (Laboratory for Foundations of Computer Science) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans programı Bilgisayar Bilimleri ile İktisat

Bachelor of Arts in Economics with Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS) Veri Bilimi konusunda uzmanlaşmış

Bachelor of Computer Science (BCS) specializing in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (yurtdışında bir yıl ile) Mscı (Onur)

Computer Science (with a year abroad) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi Mscı Daha Hızlı Rota Mscı

Computing Science MSci Faster Route MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (B. Sc.) - Binbaşı Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science (B.Sc.) - Major Computer Science

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
Yapay Zeka MComp ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Dönüşüm) Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science (conversion) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Fen lisans (1956)

Bachelors of Computer Science/Science (2427)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Web Geliştirme ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Web Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yapay Zeka) Bilgisayar Bilimleri Mscı

Computer Science (Artificial Intelligence) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MS - Hesaplamalı Biyoloji Parça

MS in Computer Science - Computational Biology Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İngilizce yüksek lisans Derecesi ile bilgisayar Bilimi

Computer Science Degree with English Language MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Siber güvenlik bölümünden lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science with a Major in Cybersecurity

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme MCompu (Onur ile Bilgisayar Bilimi ve Matematik)

Computer Science and Mathematics with Placement MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi (Endüstriyel Deneyim) Mscı (Onur)

Computer Science (with Industrial Experience) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Bilgisayar Bilimi)

Master of Philosophy - Research (Computer Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Yazılım Mühendisliği)

Master of Science in Computer Science (Software Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 Minimum birimleri
Bilgisayar Bilimleri/Fiziksel Coğrafya BSc (Onur)

Computer Science/Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çift Diploma), Bilgisayar Bilimleri lisans ve Lisans

Bachelor of Science and Bachelor of Computer Science (Double Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (B. S.) Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science (B.S.) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri (temel yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Siber Güvenlik ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Cyber Security with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi küçük (büyük) BSc (Onur)

Computer Science (major with a minor) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (endüstriyel yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with an industrial placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans

Master of Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 veya 2 Yıl
Uluslararası Yıl Mscı dahil olmak üzere Yapay Zeka ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence including International Year MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çalışmanın bir Yıl Yurt dışında Bilgisayar Bilimleri BSc (Onur)

Computer Science with a Year of Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri bilimleri'nde (Profesyonel) lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri Bölümü - Lisansüstü Araştırma Fırsatları

Department of Computer Science - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
(Bilgisayar Bilimi)Bilim Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Commerce/Bachelor of Science (Computer Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (yerleştirme ile) Milton Keynes BSc (Onur)

Computer Science (with placement) Milton Keynes BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(P5 S6'yı, Bilgisayar Bilimi) dönüştürücü Öğrenme ve Öğretme MSc

Transformative Learning and Teaching (P5 S6, Computing Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Yapay Zeka Mscı ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (HND üst) BSc (Onur)

Computer Science (HND top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans (Onur) - Gelişmiş Giriş

Bachelor of Science (Honours) in Computer Science - Advanced Entry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve (Araştırma)Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans

Master of Science in Mathematical and Computer Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Bio -) MCompu (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Bio-Computing) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Grafik Tasarımı lisans Bilgisayar Bilimleri (BCS), Oyun ve Medya

Bachelor of Computer Science (BCS) specializing in Graphics, Gaming and Media

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgisayar Bilimleri/M. S. B. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S. in Computer Science/M.S. in Management Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Bilgisayar Bilimleri lisans (BACS)

Bachelor of Applied Computer Science (BACS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Vakfı Yıl BSc Bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MS - Yazılım Sistemleri Parça

MS in Computer Science - Software Systems Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar Bilimi MPhil

Computing Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans

Mathematics and Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Siber ile bilgisayar Bilimleri Mesleki Deneyim BSc ile Güvenlik

Computer Science with Cyber Security with Professional Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Görselleştirme MSc Bilgisayar Bilimi

Computer Science with Visualisation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (MACSc)

Master of Applied Computer Science (MACSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar bilimlerinde doktora (Ph. D) - Kuantum Bilgi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Science - Quantum Information

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Bilgisayar Bilimi Bilim Master (Oyun Geliştirme)

Master of Science in Computer Science (Game Development)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 adet
(Onur)Bilgisayar Bilimi (Entegre Masterları, yerleşim yıl dahil) Mscı

Computer Science (Integrated Masters, including placement year) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim

Computer Science and Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyun için bilgisayar Bilimi Geliştirme BSc (Onur)

Computer Science for Games Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çift Lisans)Bilgisayar Bilimi (Onur) Mühendisliği Lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Computer Science (Double Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi/Psikoloji BSc (Onur)

Computing Science/Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl