• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Endüstriyel (Güvenlik ve Esneklik) MCompu Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Security and Resilience) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (MC)

Master of Computer Science (MCS)

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 32 Minimum dönem saat
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans Belgesi (sezgisel)

Graduate Certificate in Computer Science (5519)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri alanında Siber güvenlik yüksek lisans

Master of Science in Cybersecurity in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 yüksek lisans kredi saat
Bilgisayar Bilimi BS ve Bilişsel Psikoloji

BS in Computer Science and Cognitive Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 132 toplam dönem saat
Bilgisayar Bilimi ve Tarih alanında lisans

BS in Computer Science and History

Lisans
Tam Zamanlı - 135 toplam dönem saat
Bilgisayar Bilimleri / (2030) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computer Science / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Ve Matematik BSc (Onur)

Computing Science/Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi.

Advanced Computer Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İlahiyat ve Din bilimleri Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Onur)/

Theology and Religious Studies/Computing Science MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri B. S./M. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S./M.S. in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yüksek lisans (M. Sc.) Bilgisayar Bilimleri

Master of Science (M.Sc.) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Bilgisayar Bilimi, BA/B. Sc/BCosc

BA/B.Sc/BCosc in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (Ağ Geçidi Mscı) Mscı (Onur)

Computer Science (Gateway MSci) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 dönem
Bilgisayar Bilimi (Araştırma) yüksek lisans

Computer Science (by Research) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görselleştirme MSc Bilgisayar Bilimi

Computer Science with Visualisation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi (Endüstriyel bir Yıl) Mscı (Onur)

Computer Science (with an Industrial Year) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıllık) Sanayi Deneyim BSc (Onur)ile bilgisayar Bilimleri ve Matematik

Computer Science and Mathematics with Industrial Experience (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Yıl bilgisayar Bilimleri ve Matematik Yurtdışında BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics with a Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (sektöründe bir yıl) BEng (Onur)

Computer Science (with a year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Bilimi)Bilim Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Commerce/Bachelor of Science (Computer Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka BSc (Onur)

Computer Science and Artificial Intelligence BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekansal (Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Geospatial Computing Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yüksek Lisans Kabul - 57 kredi saat; Lisans Derecesi Kabul - 75 dönem kredi saat
(Öğrenim Ücreti) okul Doğrudan: Bilgisayar Bilimleri PGCE

School Direct (Tuition Fee): Computer Science PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Oyun Mühendisliği) BSc (Onur)

Computer Science (Game Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma), Bilgisayar Bilimleri Master

Master of Science in Computer Science (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Bio-bilgisayar) BSc (Onur)

Computer Science (Bio-computing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnd (Yıl) (Eşit) Bilgisayar Bilimleri/Matematik BSc (Onur)

Computer Science/Mathematics (Equal) (Yr in Ind) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yapay bir Yıl ile Zeka)-Bilgisayar Bilimi-Sanayi BSc (Onur)

Computer Science (Artificial Intelligence) with a Year-in-Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Vakfı Yıl BSc Bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Fizik BSc (Onur)

Computer Science and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi yüksek lisans

Master of Science in Electrical Engineering and Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 adet
BS Bilgisayar Bilimleri / Müzik Kompozisyonu ve Teknoloji

BS in Computer Science / Music Composition and Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
Oyun Teknolojisi ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Games Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi BS ve Dilbilim

BS in Computer Science and Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
İş & ile bilgisayar Bilimleri, Yönetim BSc (Onur)

Computer Science with Business & Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (Endüstriyel Deneyim) Mscı (Onur)

Computer Science (with Industrial Experience) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur ile Bilgisayar Bilimleri BCSH - Lisans

BCSH - Bachelor of Computer Science with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
(P5 S6'yı, Bilgisayar Bilimi) dönüştürücü Öğrenme ve Öğretme MSc

Transformative Learning and Teaching (P5 S6, Computing Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Bilgi (Doktora) doktora ve Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Information and Computing Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BA, BS, HBA, HBS) Büyük bilgisayar Bilimi Lisans Uygulamalı Bilgisayar Bilimi Seçeneği

Computer Science Undergraduate Major (BA, BS, HBA, HBS) - Applied Computer Science Option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 en Az kazanılan puan
MSc Bilgisayar Bilimi - Büyük Veri Mühendisliği

MSc in Computer Science - Big Data Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(4 yıllık) Bilgisayar Bilimleri ile fizik MPhys

Physics with Computer Science (4 years) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans ve Sistemleri

Master of Science in Computer Science and Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi
(Onur)MComp (5 yıl) Sektöründe bir Yıl yapay Zeka & Bilgisayar Bilimi

Artificial Intelligence & Computer Science with a Year in Industry (5 years) MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siber Güvenlik sektöründe bir yıl ile MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Cyber Security (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Bilimleri ve BİLİŞİM teknolojileri) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Computer Science and ICT) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi MPhil

Computing Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Bilgisayar Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ile matematik ve Mesleki uygulamaları BSc (Onur)

Mathematics with Computer Science and Professional Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Computer Science and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Japon Çalışmalar/Bilgisayar Bilimleri BA (Onur)/BSc (Onur)

Japanese Studies/Computer Science BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Önemli bir Bilgisayar Bilimleri lisans (Profesyonel) Siber

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Cybersecurity

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Fiziksel Coğrafya BSc (Onur)

Computer Science/Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(B. S. E.) Mühendisliği Lisans Programı Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science in Engineering (B.S.E.) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BS Bilgisayar Bilimleri ve İngilizce

BS in Computer Science and English

Lisans
Tam Zamanlı - 132 toplam dönem saat
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi (Bulut Bilişim ve Büyük Veri) - MSc

Advanced Computer Science (Cloud Computing and Big Data) - MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(B. A.) lisans - Büyük Toplama Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Computer Science

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Bilgisayar Bilimleri/Matematik BSc (Onur)

Computer Science/Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnternet Ekonomisi MSc/PGCert/PGDip Gelişmiş Bilgisayar Bilimi

Advanced Computer Science with Internet Economics MSc/PGCert/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Jeoloji BSc (Onur)

Computer Science and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sandviç Yerleştirme MSc Bilgisayar Bilimi

Computer Science with Sandwich Placement MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Bilgisayar Bilimi lisans programı (ACS)

Bachelor of Arts in Applied Computer Science (ACS)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BCS) işletme (BBA) (Laurier) ve Bilgisayar Bilimleri Waterloo (Üniversite) Doubl ...

Business Administration (BBA) (Laurier) and Computer Science (BCS) (University of Waterloo) Doubl ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri: İnformatique MSc

Computer Science: Informatique MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Matematik alanında Doktora ve Bilgisayar Bilimleri ()

PhD - Doctor of Philosophy in Mathematical and Computer Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Web Geliştirme ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Web Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim Derecesi Associate

Associate of Science Degree in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Matematik Lisans ile Kimyasal) (Onur) Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Araştırma ile yüksek lisans bilgisayar Bilimleri ve Bilişim

Computer Science and Informatics (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Sistemleri MPhil

Computer Science and Information Systems MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar lisans

Bachelor of Computing in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Hesaplamalı Bilim lisans (2030) Uzmanlaşma ve Bilgisayar Bilimleri (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Computer Science (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (Simülasyon ve Ciddi Oyunlar)

Bachelor of Computer Science (Simulation and Serious Games)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışmanın bir yıl ile bilgisayar Bilimleri Yurtdışında Mscı (Onur)

Computer Science with a year of Study Abroad MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi BS

BS in Computer Engineering and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 138 toplam dönem saat
Siber Güvenlik Mscı ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Cyber Security MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimi (sektöründe bir yıl), MEng (Onur)

Computer Science (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimi Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mesleki Uygulama üzerine yüksek Lisans (Dijital Medya ve Oyunlar) (Onur)

Computer Science (Digital Media and Games) with Professional Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güvenlik ve Yurtdışında BSc bir Yıl ile Adli tıp ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Security and Forensics with a Year of Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Çalışmalar MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Industrial Studies MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Moleküler Biyoloji alanında lisans eğitimi ve Biyokimya ve Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science in Molecular Biology and Biochemistry and Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 adet
Bilgisayar Bilimleri Lisans/yüksek Lisans Diploması toplam

Combined Degree of Bachelor’s/Master’s Degree in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yenilik MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Innovation MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans, Yüksek Lisans Diploması, Yüksek Lisans Belgesi

Advanced Computer Science MSc, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri (temel yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme MCompu (Onur ile Bilgisayar Bilimi ve Matematik)

Computer Science and Mathematics with Placement MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Çalışma MEng Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science with International Study MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans

Mathematics and Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimi ve Elektrik Mühendisliği Master / Mühendis

Master of Electrical Engineer / Engineer in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 162 üniteleri
(4 yıllık) Sanayi bir Yılı ile Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics with a Year in Industry (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Akademik Amaçlı İngilizce ile bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Computer Science with English for Academic Purposes Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri Bölümü - Lisansüstü Araştırma Fırsatları

Department of Computer Science - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Bilgisayar Bilimleri MComp (Onur)

Computer Science MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik lisans ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Mathematics and Computer Science

Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar Bilim ve Felsefe MComp

Computer Science and Philosophy MComp

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Dönüşüm) Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science (conversion) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Deneyimi ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Ekonomi BSc (Onur)

Computer Science and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (MACSc)

Master of Applied Computer Science (MACSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi Binbaşı - Kriptografi ve Güvenlik

Computer Science Major - Cryptography and Security

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
Hazırlık Yılı ile bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science with Foundation Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science for Games Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Liberal Sanat ve bilim lisans programı - Bilgisayar Bilimi ve Kimya

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Computer Science and Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Bilim Onur lisans - Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science Honours - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik/Bilgisayar Bilimleri lisans (2429)

Bachelors of Mathematics/Computer Science (2429)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Konuşma ve Dil İşleme Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science with Speech and Language Processing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Deneyim MEng dahil olmak üzere bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science including Professional Experience MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri (temel dahil olmak üzere 3 Yıl veya 4 Yıl) BSc (Onur)

Computer Science (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilim ve Mesleki Eğitim BSc (Onur)

Computing Science and Professional Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri bilimleri'nde (Profesyonel) lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans matematik ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Mathematics and Computer Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi bir Yılı ile bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği () MEng (Onur)

Computer Science and Software Engineering (with an Industrial Year) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri matematik ve Temelleri MSc

Mathematics and the Foundations of Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi (Onur) BSc

BSc (Hons) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilim ve Mühendisliği BSc

BSc in Computer Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Gazetecilik alanında lisans

BS in Computer Science and Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
Lisans (B. S.) Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science (B.S.) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Bilgisayar Bilimi (3 yıl) BSc (Onur)

Computer Science (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Endüstriyel bir Yıl) matematik ve Bilgisayar Bilimleri Mscı

Mathematics and Computer Science (with an Industrial Year) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yazılım Geliştirme Uzmanlığı ile Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS)

Bachelor of Computer Science (BCS) with Specialization in Software Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Bilgisayar Bilimleri - Yazılım mühendisliği ve Yeşil.

MSc in Computer Science - Software engineering and Green IT

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi (yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with a placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimi Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bilgisayar Bilimi)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Computer Science)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Endüstriyel bir Yıl ile matematik ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Computer Science with an Industrial Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Fizik BSc (Onur)

Computer Science/Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber güvenlik bölümünden lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science with a Major in Cybersecurity

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Temelleri (Laboratuvar) bilişim yüksek lisans

Informatics (Laboratory for Foundations of Computer Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Yazılım Mühendisliği)

Master of Science in Computer Science (Software Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 Minimum birimleri
Bilgisayar Bilimi Binbaşı - Mobil ve Web Geliştirme

Computer Science Major - Mobile and Web Development

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
Sanayi BSc bir yıl ile (Yapay Zeka) Bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science (Artificial Intelligence) with a year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (2425)

Bachelor of Computer Science (2425)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve (Araştırma)Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans

Master of Science in Mathematical and Computer Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yapay Zeka ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence BSc (Hons)

Lisans
18 Bilgisayar Bilimleri ile Matematik alanında lisans eğitimi (Ders-C)

Bachelor of Science in Mathematics with Computer Science (Course 18-C)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-192 üniteleri
Vakıf ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım alanında lisans

BS in Computer Science and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 135 toplam dönem saat
Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Bilgisayar Ağları)

Master of Science in Computer Science (Computer Networks)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 32 adet
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans (BSc)

Bachelor of Science in Computer Science (BSc)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Deneyimi ile bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science with Industrial Experience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yapay Zeka ve Bilgisayar Bilimi (3 yıl) BSc (Onur)

Artificial Intelligence and Computer Science (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS)

Bachelor of Computer Science (BCS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilim lisans Bilim ve Girişimcilik

Bachelor of Science in Computer Science and Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Binbaşı ile lisans - Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Arts with Major - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Binbaşı - Yazılım Mühendisliği

Computer Science Major - Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
Grafik Tasarımı lisans Bilgisayar Bilimleri (BCS), Oyun ve Medya

Bachelor of Computer Science (BCS) specializing in Graphics, Gaming and Media

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Online) Yüksek Lisans

Computer Science (Online) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Uzmanlık)lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science (With Specialisation)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Teknoloji College Gelişmiş Diploma - Bilgisayar Bilimi

College Advanced Diploma in Computer Engineering Technology - Computing Science

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Bilim ile Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

BSc (Hons) in Computer Science with Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MPhil

Advanced Computer Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi Bilgisayar Bilimi (Yıl) BSc (Onur)

Computer Science (Year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Önemli bir Bilgisayar Bilimleri lisans (Profesyonel) Kalkınma

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Software Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
B. S Bilgisayar Bilimleri

B.S Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 124 dönem kredisi
(MPhil)Bilgisayar Bilimleri Bölümü - Lisansüstü Araştırma Fırsatları

Department of Computer Science - Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi ve Bilgisayar Bilimleri (&CS) PGCE

Information Technology and Computer Science (IT&CS) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun Geliştirme Uzmanlığı ile Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS)

Bachelor of Computer Science (BCS) with Specialization in Game Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Okul Doğrudan)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Bilgisayar Bilimleri

Secondary Computer Science (including School Direct) with QTS PGCE (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mesleki Uygulama (Bilgisayar Ağ), BSc (Onur)

Computer Science (Network Computing) with Professional Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme ile Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science with Placement MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yazılım Mühendisliği Uzmanlık ile Bilim lisans (Onur Bilgisayar Bilimi)

Bachelor of Science (Honours Computer Science with Software Engineering Specialization)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (M. S.) - Bilgi Güvenliği

Master of Science (M.S.) in Computer Science - Information Security

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Siber ile bilgisayar Bilimleri Mesleki Deneyim BSc ile Güvenlik

Computer Science with Cyber Security with Professional Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Araştırma Master ve Bilgisayar Bilimleri

Master of Research in Information and Computing Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Temel Giriş) BSc (Onur)

Computer Science (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science for Games Development with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çalışmanın bir Yıl Yurt dışında Bilgisayar Bilimleri BSc (Onur)

Computer Science with a Year of Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BSc bir Yıl ile matematik ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Mathematics and Computer Science with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Vakfı Yıl (4 veya 5 yıl) MCompu (Onur)

Computer Science Foundation Year (4 or 5 years) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Akıllı Sistemler) Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science (Intelligent Systems) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc Gelişmiş Bilgisayar Bilimi ve Yönetimi

MSc Advanced Computer Science and IT Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Veri Bilim)

Master of Science in Computer Science (Data Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 adet
(Bilgisayar Bilimi)yüksek lisans

Master of Science (Computer Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri (BBA) İşletme Lisans çift Diploma ve Lisans (BCS)

Dual Degree of Bachelor of Business Administration (BBA) and a Bachelor of Computer Science (BCS)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri DPhil

Computer Science DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Master' Entegre;s) MComp

Computer Science (Integrated Master's) MComp

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri/JD BS

BS in Computer Science/JD

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Bilgisayar Bilimleri MS - Vizyon, Grafik, Etkileşim, Robotik Parça

MS in Computer Science - Vision, Graphics, Interaction, and Robotics Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar Bilimi BSc Daha Hızlı Rota BSc

Computing Science BSc Faster Route BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi/Siyaset (SocSci) MA (Onur)

Computing Science/Politics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çift Diploma), Bilgisayar Bilimleri lisans ve Lisans

Bachelor of Science and Bachelor of Computer Science (Double Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Vakıf Yıl Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computing Science with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi (MPhil)) Felsefe yüksek lisans ve Bilgisayar Bilimleri

Master of Philosophy (MPhil)) in Information and Computing Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yasaların lisans Bilgisayar Bilimleri/Lisans

Bachelor of Computer Science/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
(Çift Diploma), Bilgisayar Bilimleri Ticaret lisans ve Lisans

Bachelor of Commerce and Bachelor of Computer Science (Double Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilimi bölümünden lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science with a Major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar bilimlerinde doktora (Ph. D) - Kuantum Bilgi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Science - Quantum Information

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi (Bulut) MSc

Advanced Computer Science (Cloud Computing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimleri lisans (Gelişmiş)

Bachelor of Computer Science (Advanced)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimi ve Matematik Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Computing Science and Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Dağıtılmış ve Ağ Sistemleri) Mscı

Computer Science (Distributed and Networked Systems) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik lisans ve Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science in Mathematics and Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 adet
Bilgisayar Bilimi (endüstride yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri (temel yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri: Nitelikli Öğretmen Statüsü (QTS) İkincil PGDE

Computer Science: Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ile fizik (3 yıl) BSc (Onur)

Physics with Computer Science (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Web Geliştirme ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Web Development with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc), Bilgisayar Bilimi Matematik

Bachelor of Science (BSc) in Mathematics with Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
(İşbirlikçi Eğitim) lisans eğitimi (BSc) - Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science (BSc) (Co-operative Education) - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - Olmayan-Doğrudan Giriş programı - 4 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri MEng (Onur)

Mathematics and Computer Science MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri MMath

Mathematics and Computer Science MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Siber Güvenlik) MEng (Onur)

Computer Science (Cyber Security) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Pre-Master Programı

Pre-Master’s Programme in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Bilgisayar Bilimi Master (Makine öğrenmesi ve Büyük Veri)

Master of Computer Science (Machine Learning and Big Data)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi (HND üst) BSc (Onur)

Computer Science (HND top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BA Bilgisayar Bilimi

BA in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Bilgisayar Bilimi (Onur) Mühendislik lisans (Bilgisayar Sistemleri) / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) (Computer Systems) / Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi (Doktora) doktora ve Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Information and Computer Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında eğitim ile Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Games Development with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (5521)

Master of Computer Science (5521)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bilgi bir Yıl içinde Güvenlik)-Bilgisayar Bilimi Endüstri BSc

Computer Science (Information Security) with a Year-in-Industry BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Oyun Programlama) BSc (Onur)

Computer Science (Games Programming) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Deneyimi MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Industrial Experience MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (MSc)

Master of Science in Computer Science (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri alanında lisans ve Ekonomi

BS in Computer Science and Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
Bilgisayar Bilimi Master (5522)

Master of Computer Science (5522)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
B. S., Bilgisayar Bilimi

B.S. in Computer Science

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans

Master of Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 veya 2 Yıl
MSc Bilgisayar Bilimi

MSc in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Fizik BSc (Onur)

Computing Science and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim Master (Yüksek Performanslı Hesaplama ve Simülasyonlar)

Master of Science in Computer Science (High Performance Computing and Simulations)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 Minimum birimleri
Bilgisayar Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Bio -) BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Bio-computing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka konusunda uzmanlaşmış Bilgisayar Bilimi lisans (BCS) ve Akıllı Sistemler

Bachelor of Computer Science (BCS) specializing in Artificial Intelligence and Intelligent Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BSc bir Yıl ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computing Science with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Bilimi) yüksek lisans - Araştırma

Master of Science (Computer Science) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi.

Computing Science MRes

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Güvenlik ve dağınık Hesaplama) yüksek lisans

Computer Science (Security and Distributed Computing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Nörobilim BSc (Onur)

Computer Science and Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar Bilimleri (Ders 6-2)

Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science (Course 6-2)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-186 üniteleri
Araştırma ile kuramsal Bilgisayar Bilimi MSc

Theoretical Computer Science MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Matematik lisans

Bachelor of Science in Computer Science/Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve İstatistik BSc (Onur)

Computer Science and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Mscı Daha Hızlı Rota Mscı

Computing Science MSci Faster Route MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yıl Mscı dahil olmak üzere Yapay Zeka ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence including International Year MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyun Geliştirme MCompu ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Games Development MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans ve Yazılım Mühendisliği

Master of Science in Computer Science and Software Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgisayar Bilimleri/M. S. B. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S. in Computer Science/M.S. in Management Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi BS ve Fizik

BS in Computer Science and Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 135 toplam dönem saat
(Kuruluş yılı dahil) bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science (including foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computing Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Deneyim ile bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science with Professional Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka Mscı ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Yurtdışında MEng ile Elektronik (Onur)

Computer Science and Electronics with Study Abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (Büyük Veri)

Bachelor of Computer Science (Big Data)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sayısal Zeka) Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science (Computational Intelligence) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MCompu Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Onur)

Computer Science with Placement MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Yönetimi ve Bilgisayar Bilimleri BSc (Onur)

Business Management and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi BEng bir Yıl bilgisayar Bilimleri ve Elektronik Mühendisliği (Onur)

Computer Science and Electronic Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc - Bilgisayar Sistemleri Güvenliği

MSc in Computer Science - Computer Systems Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İkincil Bilgisayar Bilimleri PGCE

Secondary Computer Science PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Matematik (BSC'LER), Bilgisayar Bilimleri lisans - Uzmanlık

Bachelor of Science in Computer Science (BSCS) - Specialization in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Matematik Mscı (Onur)

Computer Science and Mathematics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Siyaset Bilimi alanında lisans

BS in Computer Science and Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 132 toplam dönem saat
Bilgisayar Bilimi lisans (Onur)

Bachelor of Computer Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl - Onur; 5 yıl - co-op seçeneği
Doktora - Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Doktora, ANU College

PhD - Doctor of Philosophy, ANU College of Engineering and Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi küçük (büyük) BSc (Onur)

Computer Science (major with a minor) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri Lisans Derecesi onur

Honours Degree of Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Web Geliştirme MComp ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Web Development MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Siber Güvenlik) BSc (Onur)

Computer Science (Cyber Security) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Eğitim BSc Bilgisayar Bilimi ve Diploması (Onur)

Computer Science and Diploma in Industrial Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Havacılık lisans - Bilgisayar Bilimleri Önemli

Bachelor of Aviation - Computer Science Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi BS

BS in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Yazılım Mühendisliği) BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Software Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (yerleştirme ile) Milton Keynes BSc (Onur)

Computer Science (with placement) Milton Keynes BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astrofizik ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Astrophysics and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim Master (Oyun Geliştirme)

Master of Science in Computer Science (Game Development)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 adet
Endüstriyel Deneyim (İnsan Bilgisayar Etkileşimi) Bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science (Human Computer Interaction) with Industrial Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (yerleştirme yıl dahil) BSc (Onur)

Computer Science (including placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Temelleri (Laboratuvar) bilişim MPhil

Informatics (Laboratory for Foundations of Computer Science) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi (Yerleştirme İle) BSc (Onur)

Computer Science (With Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl