• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Veri Bilimi BA

BA in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
İşletme yüksek lisans Belgesi için veri Bilimi, Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans

Data Science for Business Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Veri Bilimi (Ders ve Tez) Bilgi Teknolojileri yüksek lisans (MİT))

Master of Information Technology (MIT) (Data Science (Coursework and Dissertation))

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veri Bilimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Lisans eğitimi - Veri Bilimi

Bachelor of Science - Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve Veri Bilimi BSc (Onur)

Computing and Data Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Bilimi bölümünden lisans

Bachelor of Arts with a major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans istatistik

Statistics with Data Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MSc)Veri Bilimi

Data Science (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Vakıf Yıl Lisans ile bilgisayar ve Veri Bilimi (Onur)

Computing and Data Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) Veri Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2 yıl) veri Bilimi yüksek lisans

Data Science (2 years) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İstatistik (Doktora)ve Veri Bilimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Statistics and Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(İsteğe bağlı Ağ uzmanlığı, Siber Güvenlik, Veri Bilimi, Oyunlar) Bilgisayar Bilimleri B ...

Computer Science (with optional specialisms in Networking, Cyber Security, Data Science, Games) B ...

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Data Science

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 8 ay parçası-
Veri Bilim Matematik Veri Bilimi, Bilgisayar Bilimleri lisans veya Lisans

Bachelor of Computer Science in Data Science or a Bachelor of Mathematics in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Veri Bilimi bölümünden lisans - Küresel Sorunlar

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Bilimi (Üst) BSc (Onur)

Data Science (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Analytics yönetimi ve Veri Bilimi

Bachelor of Science in Analytics and Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans Belgesi (LCD'LER)

Graduate Certificate in Data Science (LCDS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Ders 1), Bilgisayar Bilimleri lisans, İktisat ve Veri Bilimi

Bachelor of Science in Computer Science, Economics, and Data Science (Course 6-14)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-186 üniteleri
(Onur) Felsefe lisans Veri Bilimi Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS) Veri Bilimi konusunda uzmanlaşmış

Bachelor of Computer Science (BCS) specializing in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans

M.S. in Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
(Uygulamalı Veri Bilimi)Bilim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Science (Applied Data Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
MSc ekonomi ve İşlemleri Araştırma - Pazarlama Veri Bilimi

MSc in Econometrics and Operations Research - Marketing Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans

Master of Science in Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
İstatistiksel Veri Bilimi BSc

Statistical Data Science BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilimi bölümünden lisans

Bachelor of Science with a major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(TDASC1)Veri Bilimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Data Science (TDASC1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Disiplinler arası Veri Bilimi yüksek

Master in Interdisciplinary Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
C02062v1 Doktora - Analitik Felsefe Doktoru ve Veri Bilimi

C02062v1 PhD - Doctor of Philosophy in Analytics and Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile veri Bilimi (Onur)

Data Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilimi (Vakıf Yıl dahil) BSc (Onur)

Data Science (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilimi BSc (Onur)

Data Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans eğitimi Veri Bilimi Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Bilimi (Onur) lisans eğitimi ve Yönetimi

Bachelor of Science and Management (Honours) in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Veri Bilimi BSc

Data Science BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekansal Veri Bilimi Yüksek Lisans

Spatial Data Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik B. A./B. S. ve Veri Bilimi

B.A./B.S. in Statistics and Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Veri Bilimi bölümünden lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science with a Major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alanlarında Profesyonel Uygulama Yıl ile bilgi işlem ve Veri Bilimi BSc

Computing and Data Science with Professional Practice Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans

Master of Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Karmaşık Sistemler ve Veri Bilimi yüksek lisans

M.S. in Complex Systems and Data Science

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Sosyal Veri Bilimi Yüksek Lisans

Social Data Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
İleri Malzemeler İleri lisans ve Veri Bilimi

Bachelor of Advanced Science in Advanced Materials and Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Lisans matematik ve Veri Bilimi (Onur)

Mathematics and Data Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilimi (Sandviç Yıl dahil) BSc (Onur)

Data Science (including Sandwich Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Veri Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Data Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl