• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Kırsal ve Uzaktan Tıp yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Rural and Remote Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
(Doktora)Deneysel Tıp

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Experimental Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hücresel ve Moleküler Tıp yüksek lisans

Cellular and Molecular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Lisansüstü Giriş) Mevcuttur

Medicine Graduate Entry MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Önceden Gelişmiş lisans-Tıp

Bachelor of Advanced Science in Pre-Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tropik Sağlık ve Tıp)Araştırma Yöntemleri lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Research Methods (Tropical Health and Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(6 yıl) tıp BMBS

Medicine (6 years) BMBS

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Sanayi BEng bir Yıl tıp Mühendisliği (Onur)

Medical Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Ortodonti

Master of Science in Medical Sciences - Orthodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Tıp Bilimi Lisans C10163v4 Lisans

C10163v4 Bachelor of Medical Science Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp - Podiatrist PGDip

Sports and Exercise Medicine - Podiatrist PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bir Vakıf Yıl tıp) BS

Medicine with a Foundation Year MB BS

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Çift Diploma)Tıp Tıp Bilimi lisans ve Doktora

Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine (Double Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Patobiyoloji (Doktora)ve Moleküler Tıp

Doctor of Philosophy (PhD) in Pathobiology and Molecular Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mesleki ve Çevresel Tıp MPH

MPH in Occupational and Environmental Medicine

Yüksek Lisans
63 toplam kredi tam Zamanlı - minimum
Laboratuvar Tıp ana

Master of Laboratory Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 2 Yıl, maksimum 5 Yıl
Tıp Master (anestezi ve Reanimasyon)

Master of Medicine (Infection and Immunity)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Master ;Tıp Bilimi, Hemşirelik Program

Master's Programme in Medical Science - Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hücre Biyotıp.

Cell Biomedicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Hukuku PGDip

Medical Law PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
Genomik ve Deneysel Tıp MSc

Genomic and Experimental Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe (HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Cinsel Sağlık) Tıp, yüksek lisans ve Master

Master of Science in Medicine (HIV, STIs and Sexual Health) and Master of Philosophy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Seyahat Tıp Fakültesi mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of Travel Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay tam zamanlı
(Doktora)Patoloji ve Laboratuvar Tıp

Doctor of Philosophy (PhD) in Pathology and Laboratory Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. kuruluş Yılı ile bilgisayar Güvenliği ve Adli Tıp BSc

Computer Security and Forensics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Tıp Tarihi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - üç-dört yarıyıl
MA Tıp Tarihi: Zihinler, Bedenler ve Kültürler

History of Medicine: Minds, Bodies and Cultures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Tipografi BA ile grafik İletişim

Graphic Communication with Typography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BHSc) Sağlık Bilimleri lisans - Nükleer Tıp Teknoloji

Bachelor of Health Science (BHSc) - Nuclear Medicine Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Genişletilmiş Derecesi ilk Yıl Konular Tıp BSc (Onur)Müttefik

Initial Year for Extended Degree in Science - Subjects Allied to Medicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Biyoteknoloji Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences in Medical Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Tıp Doktora

Forensic Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Bilimleri DPhil

Medical Sciences DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Halk Sağlığı Tıp Araştırma Ön tarafından Yüksek Lisans - Tıp ve Sağlık Bilimleri ve ...

Higher Degree by Research Preliminary - Medicine and Health Science (Medicine - Public Health and ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Laboratuvar Tıp lisans/Lisans (BSc/Laboratuvar Tıp BLabMed)

Bachelor of Science/Bachelor of Laboratory Medicine (BSc/BLabMed) in Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimi (Onur) Mühendislik C09074v2 Lisans Lisans

C09074v2 Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Medical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Laboratuvar Tıp Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Laboratory Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 1,5 Yıl, en fazla 4 Yıl kadar
(Dean')Tıp Matematik lisans;Alim s

Bachelor of Medical Mathematics (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
(Uzmanlık)Tıp Biliminin usta

Master of Medical Science (with specialisations)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
(Sağlık İşitme)Deneysel Tıp.

MRes Experimental Medicine (Hearing Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kültür Müzik / Ana Sağlık Usta esnek Çift Diploma ve Tıp

Flexible Double Degree in Master of Music / Master of Culture, Health, and Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cerrahi Tıp lisans Lisans

Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik doktora - Doktora (Tıp)

PhD - Doctor of Philosophy (Medicine - Clinical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji Mscı ile adli tıp

Forensic Science with Criminology MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp (Lisansüstü Giriş) ) Salya

Medicine (Graduate Entry) MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cilt Yaşlanması ve Estetik Tıp MSc

Skin Ageing and Aesthetic Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
(Uzmanlık)Tıp lisans eğitimi

Bachelor of Medical Science (With Specialisations)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırmacı ve Tıp Bilimlerinde lisans eğitimi

Bachelor of Science in Investigative and Medical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Vakfın bir Yıl tıp Mühendisliği BEng (Onur)

Medical Engineering with a Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hastalığın Moleküler Tıp Doktora ve Mekanizmaları (DESTEĞİYLE)

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular Medicine and Mechanisms of Disease (M3D)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Büyük Patoloji)Biyotıp lisans

Bachelor of Biomedicine (Major in Pathology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rejeneratif Tıp.

Regenerative Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Master ;Tıp biliminde Programı s - Konuşma ve Dil Patolojisi

Master's Programme in Medical Science - Speech and Language Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık, tarih, Tıp ve Toplum MA

History of Health, Medicine and Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Laboratuvar Tıp doktoru diploması

Bachelor of Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Kuruluş Yılı ile adli tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Doktoru MD

MD Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Tıp ve Sanatlar lisans (Onur), Adli Tıp ve Bilim

Bachelor of Science (Honours) in Forensics and Arts, Forensics and Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Cerrahi Tıp Bilimleri MPhil

Medical Science (Surgery) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genomik ve Hassas Tıp MSc/PGDip/PGCert

Genomics and Precision Medicine MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora - Geliştirme, Doktora, Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp

PhD - Doctor of Philosophy in Development, Stem Cells, and Regenerative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 adet
Biyotıp Doktora

Biomedicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Klinik Tıp Bilimleri Lisans, Doktora

Bachelor of Clinical Sciences, Doctor of Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
14. Mesleki Eğitim Yılın BSc (İnsan Genom) Tıp Bilimleri

Medical Sciences (Human Genomics) with Professional Training Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) ve Adli Tıp Bilimleri BSc (Onur)

Forensic and Medical Sciences (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek Lisans Diploması)ötelenme Kardiyovasküler Tıp PG Diploma

Translational Cardiovascular Medicine PG Diploma (Postgraduate Diploma)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıpta doktora - Doktora (Manyetik Rezonans)

PhD - Doctor of Philosophy (Magnetic Resonance in Medicine)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tıp fizik ve Mühendislik: Biyomedikal Mühendisliği ve Tıbbi Görüntüleme MSc

Physics and Engineering in Medicine: Biomedical Engineering and Medical Imaging MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Türk hijyen ve deneysel biyoloji

Master of Science in Medical Sciences - Periodontology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kaynaştırma ve Özel Eğitim gerektiren Tıp

Inclusion and Special Educational Needs MEd

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Koruma Tıp PGDip

Conservation Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Tıp Bilimi Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Medical Science

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Hospitalist Tıp MSc

Hospitalist Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Teknolojisi M. S.

M.S. in Medical Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35 kredi saat
14. Mesleki Eğitim Yılın BSc (Nöroloji) Tıp Bilimleri

Medical Sciences (Neuroscience) with Professional Training Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Master - Doktora

Master of Public Health - Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Doktora - Doktora, Tıp Fakültesi

PhD - Doctor of Philosophy, Medical School

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp ile İlgili doktora - Doktora (Davranış Bilimi)

PhD - Doctor of Philosophy (Behavioural Science in Relation to Medicine)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tıp Bilim Eğitim (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Medical Scientist Training

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Laboratuvar Tıp alanında yüksek lisans ve Patoloji

Master of Science in Laboratory Medicine and Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora

Cellular and Molecular Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MAM Kanser Birimi) tıp Bilimi Doktora

Medical Science (MRC Cancer Unit) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Adli Tıp ve Siber suç Analizi MSc

Digital Forensics and Cybercrime Analysis MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Grafik Tasarım ve Tipografi MPhil

Graphic Design and Typography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nüfus Tıpta Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Population Medicine

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Deneysel Tıp MPhil

Experimental Medicine MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Oral Tıp MSc

Oral Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Adli tıp ve Güvenlik (temel Yıl) BSc (Onur)

Computer Forensics and Security (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Prenatal Genetik ve Fetal Tıp MSc

Prenatal Genetics and Fetal Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Tıp Bilimi)Felsefe doktora - Doktor

Ph.D - Doctor of Philosophy (Medical Science)

Yüksek Lisans
Zaman eşdeğeri (ya da bölümü), dört yıl tam tam Zamanı - en Az iki yıllık süresi ve en fazla
Adli tıp ve Tıp Bilimleri BSc (Onur)

Forensic and Medical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genomik Tıp MSc

Genomic Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisansüstü (883AA (online) Adli Tıp Adli Tıp Çalışmaları alanında Diploma.3)

Postgraduate Diploma in Forensic Studies in Forensic Science (online) (883AA.3)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp Bilimleri MPhil

Medical Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Uygulamalı Bilim Associate Yardım

Associate in Applied Science in Medical Assisting

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp.

Sport and Exercise Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Felsefe lisans Patoloji ve Laboratuvar Tıp Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Pathology and Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MAM Kanser Birimi) tıp Bilimi MPhil

Medical Science (MRC Cancer Unit) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı ile adli tıp BSc

Forensic Science with Foundation Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ochsner (MD), Tıp doktoru (5579)

Doctor of Medicine (MD-Ochsner) (5579)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik ve Tıp Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MAM Epidemiyoloji Birimi) tıp Bilimi MPhil

Medical Science (MRC Epidemiology Unit) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe Master (Tıp Bilimi)

Master of Philosophy (Medical Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Temel Giriş) adli tıp ve Antropoloji BSc (Onur)

Forensic Science and Anthropology (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deneysel Tıp Mre (Kas-İskelet)

MRes Experimental Medicine (Musculoskeletal)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Adli Tıp lisans programı (Kombine Onur)

Bachelor of Arts in Forensics (Combined Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Tıp Doktora

Molecular Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematiksel Tıp ve Biyoloji yüksek lisans

Mathematical Medicine and Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefenin ana, ANU Tıp Fakültesi

Master of Philosophy, ANU Medical School

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Tıp) Kas-İskelet Biyoloji MPhil

Musculoskeletal Biology (Medicine) MPhil

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
(MD), Tıp (BMed) Tıbbi Araştırmalar, lisans ve Doktora

Bachelor of Medical Studies (BMed) and Doctor of Medicine (MD)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Moleküler ve Klinik Tıp Doktora

Molecular and Clinical Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruma Tıp MVetSci

Conservation Medicine MVetSci

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Tıp BSc - Genel Sağlık

BSc in Medicine - Global Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MSc) (Çevrimiçi Öğrenme) Pediatrik Acil Tıp

Paediatric Emergency Medicine (Online Learning) (MSc)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Biyoteknoloji ileri Diploma - Gelişmiş (eski Biyoteknoloji Teknoloji Uzmanı - Adli Tıp)

Advanced Diploma in Biotechnology - Advanced (formerly Biotechnology Technologist - Forensics)

Mesleki
Tam Zamanlı - 5 dönem
Tıp Bilimleri (Doktora) Felsefe doktoru - Tıbbi Genetik

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Medical Genetics

Yüksek Lisans
36 kredi tam Zamanı - Minimum
Nükleer Tıp PGDip

Nuclear Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 20 ay
Kapsamlı Eğitim: Araştırma, Politika ve Uygulama Tıp

Inclusive Education: Research, Policy and Practice MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematiksel Genetik ve Tıp alanında hazır yemekler + Doktora

MRes + PhD in Mathematical Genomics and Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Tıp - Paraclinical Bilimler)

Master of Philosophy - Research (Medicine - Paraclinical Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Farklı kanser hücre tipleri metabolik akı haritaları tanımlamak için yeni 3D co-kültür modeli kullanarak ...

Using a novel 3D co-culture model to define metabolic flux maps of different cancer cell types in ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Bilimleri/BS Ortaöğretim Matematik Tıp

BS in Mathematical Sciences/MEd in Secondary Education Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Patoloji ve Laboratuar Tıp yüksek lisans (MSc)

Master of Science in Pathology and Laboratory Medicine (MSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Rejeneratif Tıp MSc

Regenerative Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGDip) (Çevrimiçi Öğrenme) Pediatrik Acil Tıp

Paediatric Emergency Medicine (Online Learning) (PGDip)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Halk Sağlığı ve Tıp Bilimleri BSc

Population Health and Medical Sciences BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(LMİE)Protez üzerinde yapılan araştırmada ustaları Mühendisliği ve Nanotıp

Masters by Research in Biomaterials Engineering and Nanomedicine (LMIE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Örnekleri ve Tıp Hukuku MA, PGDip, PGCert

Bioethics and Medical Law MA, PGDip, PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji ve Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Biology and Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tıp Bilimi)İleri Araştırmalar lisans/ Lisans

Bachelor of Science/ Bachelor of Advanced Studies (Medical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimleri (İnsan Genom) BSc (Onur)

Medical Sciences (Human Genomics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Radyasyon Bilimleri B. S. - Nükleer Tıp Teknolojisi Konsantrasyon

B.S. in Medical Radiation Sciences - Nuclear Medicine Technology Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
7501 (Doktora) (doktora Tıp

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Türkiye Acil Tıp Hayat B. S. Bilimler / D. O.

B.S. in Life Sciences / D.O. in Osteopathic Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 115 kredi saat
(İMHC)Protez üzerinde yapılan araştırmada ustaları Mühendisliği ve Nanotıp

Masters by Research in Biomaterials Engineering and Nanomedicine (IMHC)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Bilimi Doktora

Medical Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BA Yazma, Retorik ve Söylem/Ortaöğretim İngilizce Tıp

BA in Writing, Rhetoric and Discourse/MEd in Secondary Education English

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Online)spor ve Egzersiz Bilim ve Tıp PgDip

Sport and Exercise Science and Medicine PgDip (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Bilgisayar ve Siber Adli Tıp BSc (Onur)

Computer and Cyber Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında Doktora

Medical and Health Care Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sadece (Fast-track, Yüksek Lisans Giriş) tıp BMBCh

Medicine (Fast-track, Graduate Entry only) BMBCh

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Yüksek Lisans Programı Eczacılık Bilimleri

MSc in Medical Pharmaceutical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Tarih (Tıp Tarihi ağırlıklı) yüksek lisans

History (with an emphasis on the History of Medicine) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Estetik Tıp PGDip

Aesthetic Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Nanotıp Yüksek Lisans

Nanomedicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans / Doktora

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Etiği ve Hukuk MA, Yüksek Lisans Diploması, yüksek lisans Belgesi

Medical Ethics and Law MA, Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ana Klinik Tıp (Liderlik ve Yönetimi)

Master of Clinical Medicine (Leadership and Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 80 adet
Enfeksiyon, İmmünoloji ve Öteleme Tıp DPhil

Infection, Immunology and Translational Medicine DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji, Polisiye ve Adli Tıp BA (Onur)

Criminology, Policing and Forensics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Laboratuvar Tıp alanında yüksek lisans ve Patobiyoloji

Master of Science in Laboratory Medicine and Pathobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 Yarı yıl
Tıp Dal Doktora

Medical Parasitology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp MSc uygulamalarla istatistikler

Statistics with Applications in Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Klinik Nöroloji) Tıp Bilimi MPhil

Medical Science (Clinical Neurosciences) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Estetik Tıp MSc

Aesthetic Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Biyomedikal Tıp doktoru (MD)/MS Bilimler

Doctor of Medicine (MD)/MS in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MD/MPH)Halk Sağlığı Tıp doktor/Master

Doctor of Medicine/Master of Public Health (MD/MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Patoloji ve Laboratuvar Tıp alanında doktora (Doktora)

Doctor of Philosophy in Pathology and Laboratory Medicine (PhD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tıp Felsefe Master (Manyetik Rezonans)

Master of Philosophy (Magnetic Resonance in Medicine)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Gelişmiş Güvenlik ve Dijital Adli Tıp yüksek lisans

Advanced Security and Digital Forensics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora) Felsefe Kök Hücre Biyolojisi ve Yenileyici Tıp doktoru

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Stem Cell Biology and Regenerative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 135 adet
Tıp Bilimi (Pediatri) MPhil

Medical Science (Paediatrics) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cerrahi Tıp lisans Lisans (Onur)

Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanunların bu C10131v6 Lisans Tıp Bilimi Lisans

C10131v6 Bachelor of Medical Science Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kriminoloji, Polisiye & Vakfı BA ile Adli Tıp (Onur)

Criminology, Policing & Forensics with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp ve Sağlık Çalışmaları MPhil

Medical and Health Care Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim Tarihi, Tıp ve Teknoloji yüksek lisans

History of Science, Medicine and Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
(CİMR)Tıp biliminde mre + Doktora

MRes + PhD in Medical Science (CIMR)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp geçidi (G2M) CertHE

Gateway to Medicine (G2M) CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik/ BS Ortaöğretim Fizik Tıp

BS in Physics/ MEd in Secondary Education Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Disiplinlerarası Moleküler Tıp) Öteleme Tıp PgCert

Translational Medicine (Interdisciplinary Molecular Medicine) PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Tıp Eğitimi MPhil

Medical Education MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Laboratuvar Tıp alanında Doktora ve Patoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Laboratory Medicine and Pathology

Yüksek Lisans
6 yıl tam Zamanı - 3 yıl Minimun ve maksimum
PGCert Öğretme ve Öğrenme Biyoloji, Tıp ve Sağlık Bilimleri

PGCert Teaching and Learning in Biology, Medicine and Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp biliminde M. S.

M.S. in Medical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Adli Tıp BSc (Onur Güvenlik şirketi)

Computer Security with Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Yerleştirme Yıl) Biyotıp ile Biyokimya BSc

Biochemistry with Biomedicine (Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimleri MBiol (Onur)

Medical Sciences MBiol (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siber Güvenlik & Bilgisayar Adli tıp BSc (Onur)

Cyber Security & Computer Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Öğretimde tıp Bilimi Diploması

Medical Science Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Tarihi yüksek lisans

Master of Arts in History of Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3-5 yıl
(MD), Tıp Doktorları ve Cerrahları (Doktora)Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Physicians and Surgeons to Doctor of Medicine (MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cerrahi Tıp lisans / Lisans

Bachelor of Medicine / Bachelor of Surgery

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans eğitimi (Adli Tıp)

Bachelor of Science (Forensic Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Online)spor ve Egzersiz Bilim ve Tıp yüksek lisans

Sport and Exercise Science and Medicine MSc (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Tıp doktoru (MD)

Doctor of Medicine (MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tıp Bilimi)Bilim Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours and Bachelor of Science (Medical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Türkiye Acil Tıp D. O. - Göçmen Doktorlar Programı

D.O. in Osteopathic Medicine - Emigre Physicians Program

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Grafik Tasarım ve Tipografi MA

Graphic Design and Typography MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Genomik Tıp PgCert/PgDip/MSc

Genomic Medicine PgCert/PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Tıp (MD)/MBA doktoru - Master

Doctor of Medicine (MD)/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tıp Mühendisliği BEng (Onur)

Medical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimlerinde Doktora - Periodontoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Periodontology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 6 yıl
Biyotıp Mscı (Onur)

Biomedicine MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimi (CİMR) MPhil

Medical Science (CIMR) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Master ;Tıp Biliminin Mesleki Terapi Programı

Master's Programme in Medical Science - Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Mesleki Eğitim üzerine yüksek Lisans Tıp Bilimleri

Medical Sciences with Professional Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Vakıf Yıl tıp BMBS

Medicine with a Foundation Year BMBS

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
M. Bilim Tarihi ve Tıp A.

M.A. in History of Science and Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 açısından
(Bir Vakıf Yıl dahil) tıp Bilimi BSc (Onur)

Medical Science (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)bir vakıf yıl Lisans ile uygulamalı Tıp Bilimleri

Applied Medical Sciences with a foundation year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Adli tıp Bilimi Master ve Güvenlik Yönetimi

Master of Science in Computer Forensics and Security Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 dönem saat
Tıp Tarihi Doktora

Medical History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Tıp Bilimleri doktoru (DVetMedSc)

Doctor of Veterinary Medical Science (DVetMedSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora, MPhil, MD)psikolojik Tıp ve Klinik Nörobilim

Psychological Medicine and Clinical Neurosciences (PhD, MPhil, MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp (5 yıl) ) Salya

Medicine (5 years) MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Rejeneratif Tıp ve Hücresel Tedaviler.

Regenerative Medicine and Cellular Therapies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Teknoloji ve Tıp Tarihi MA

History of Science Technology and Medicine MA

Yüksek Lisans
Tıp alanında yüksek lisans (Klinik Nörofizyoloji)

Master of Science in Medicine (Clinical Neurophysiology)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Biyokimya ve Moleküler Tıp BSc (Onur)

Biochemistry and Molecular Medicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora) doktora Tıp ve Biyolojik Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical and Biological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Tıp Bilimleri Enstitüsü Tıp doktor/Master

Doctor of Medicine/Master of Science in Global Medicine

Yüksek Lisans
(Klinik takip) Genel Tıpta MS tam Zamanı - Tıp Doktoru için 4 yıl ders yükü 24 adet
Doktora - Doktora (Tıp - Paraclinical Bilimler)

PhD - Doctor of Philosophy (Medicine - Paraclinical Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Tıp - Halk Sağlığı)

Master of Philosophy - Research (Medicine - Public Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzmanlık (HBSc) Bilim onur Lisans (Kimya), Tıp Bilimleri

Honours Bachelor of Science (HBSc) (Chemistry) with Specialization in Medical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Halk Sağlığı Doktora) doktora ve Toplum Tıp

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health and Community Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Mühendisliği (Yurtdışında bir Yıl ile) BEng (Onur)

Medical Engineering (with a Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Tıp yüksek lisans (Profesyonel Uygulama)

Master of Forensic Science (Professional Practice)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Tıp Bilimleri ve Mühendislik Mscı (Onur)

Medical Sciences and Engineering MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Koruma Tıp PGCert

Conservation Medicine PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Tıpta(Doktora)a/MD

PhD - Doctor of Philosophy/MD in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 yıl
(Tıp Bilimi)Bilim Gelişmiş Bilgisayar ve Lisans

Bachelor of Advanced Computing and Bachelor of Science (Medical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya, lisans - Kimya tıp öğrenimi

Bachelor of Science in Chemistry - Premedical Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp.

Stem Cells and Regenerative Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilim Tarihi, Tıp ve Teknoloji MPhil

History of Science, Medicine and Technology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Kriminoloji ve Adli Tıp Çalışmaları BSc (Onur)

Criminology and Forensic Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Master ;Tıp biliminde Fizyoterapi Programı

Master's Programme in Medical Science - Physiotherapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Bilimi Master (Uyku İlacı)

Master of Science in Medicine (Sleep Medicine)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp Dal MPhil

Medical Parasitology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Büyük Farmakoloji)Biyotıp lisans

Bachelor of Biomedicine (Major in Pharmacology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp (Doktora. MPhil. MD)

Medicine (PhD. MPhil. MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Sağlık ve Tropikal Tıp MSc

International Health and Tropical Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıpta BA, Edebiyat ve Toplum

BA in Medicine, Literature, and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Mezuniyet Belgesi (882AA (online) Adli Tıp Adli Tıp Çalışmalarında.3)

Graduate Certificate in Forensic Studies in Forensic Science (online) (882AA.3)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl
14. Entegre kuruluş Yılı ile siber ve Dijital Adli Tıp BSc

Cybersecurity and Digital Forensics with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ağız Çene Cerrahisi (MD) Tıp doktoru

Doctor of Medicine (MD) in Oral Maxillofacial Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Büyük Nörobilim)Biyotıp lisans

Bachelor of Biomedicine (Major in Neuroscience)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber Güvenlik, Tehdit İstihbaratı ve Adli Tıp yüksek lisans

Cyber Security, Threat Intelligence and Forensics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp - Podiatrist MSc

Sports and Exercise Medicine - Podiatrist MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp MSc/PgDip/PgCert

Sport and Exercise Medicine MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Doktora - Doktora (Tıp - Halk Sağlığı)

PhD - Doctor of Philosophy (Medicine - Public Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimleri ve Mühendisliği BSc (Onur)

Medical Sciences and Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Çalışmalar Sanatlar Tıp Bilimi Lisans C10167v3 Lisans

C10167v3 Bachelor of Medical Science Bachelor of Arts in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Öteleme Tıp Doktora

Translational Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma ile)halk Sağlığı, İşyerinde Sağlık ve Davranışsal Tıp MSc

Public Health, Wellness at Work and Behavioural Medicine MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genomik ve Deneysel Tıp Doktora

Genomic and Experimental Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moleküler Tıp İrlanda Klinik ve Ötelenme Araştırma Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Molecular Medicine Ireland Clinical and Translational Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Radyasyon Bilimleri lisans - Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Teknolojisi

Bachelor of Science in Medical Radiation Science - Nuclear Medicine and Molecular Imaging Technology

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Acil Tıp PgCert/PgDip/MSc

Emergency Medicine PgCert/PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
Moleküler ve Kinetik Tıpta doktora, MD/PhD

PhD, MD/PhD in Molecular and Translational Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Temel Eğitim - 2 dönem
Kadınlar' Efendisi;s Sağlık Tıp

Master of Women's Health Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp Araştırmaları Master ve Ameliyat

Master of Research in Medicine and Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Neuromusculoskeletal yılında Türkiye Acil Tıp D. O./M. S. Bilimler

D.O. in Osteopathic Medicine/M.S. in Neuromusculoskeletal Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Tıp Master (Klinik Epidemiyoloji)

Master of Medicine (Clinical Epidemiology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe Tıp doktoru ve Doktora (Doktora)

Doctor of Medicine and Doctor of Philosophy (Ph.D)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6-8 yıl
(Onur) (Sandviç ders) bilgisayar Adli tıp BSc

Computer Forensics(Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve Dijital Adli Tıp BSc (Onur)

Computer and Digital Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli tıp ve Antropoloji BSc (Onur)

Forensic Science and Anthropology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tıp Bilimi) yüksek lisans Araştırma tarafından

Master of Science (Medical Science) by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MAM Epidemiyoloji Birimi) tıp Bilimi Doktora

Medical Science (MRC Epidemiology Unit) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Tıp doktoru (MD)/Master

Doctor of Medicine (MD)/Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp MSc

Sports and Exercise Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cerrahi MCh (Ortopedi & Rejeneratif Tıp)

MCh in Surgery (Orthopaedics & Regenerative Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimi Master (HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Cinsel Sağlık)

Master of Science in Medicine (HIV, STIs and Sexual Health)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp doktoru (Araştırma)

Doctor of Medicine (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar ve Dijital Adli Tıp MComp (Onur)

Computer and Digital Forensics MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Adli Tıp ve Siber Araştırma tarafından MSc

MSc by Research in Digital Forensics and Cybersecurity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
(Yüksek Lisans Giriş) tıp (4 yıl) ) Salya

Medicine (Graduate Entry) (4 years) MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Beşeri Bilimler Ödülü Rota dahil olmak üzere Bilim MSc Tarih, Teknoloji ve Tıp ()

MSc History of Science, Technology and Medicine (including Medical Humanities Award Route)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Genomik Tıp ve Sağlık PgDip

Genomic Medicine and Healthcare PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tıp Bilimlerinde yüksek lisans - Diş Hekimliği, Diş Hijyeni

Master of Science in Medical Sciences - Dentistry, Dental Hygiene

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öteleme Tıp Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Translational Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Eğitimi MMedSci

Medical Education MMedSci

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Adli tıp ve Güvenlik BSc (Onur)

Computer Forensics and Security BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nanotıp PGDip

Nanomedicine PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Patoloji ve Laboratuvar Tıp Okuyor

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Pathology and Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Tarihi, Tıp B. A., ve Halk Sağlığı

B.A. in History of Science, Medicine, and Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Tıp ve Cerrahi MB BS

Medicine and Surgery MB BS

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Koruyucu Kardiyovasküler Tıp MSc

Preventative Cardiovascular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Eski Tıp)Büro Yönetimi Diploma – Sağlık Hizmetleri

Diploma in Office Administration – Health Services (formerly Medical)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler Tıp Yüksek Lisans

Molecular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimleri MD

Medical Sciences MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Bilimi (CİMR) Doktora

Medical Science (CIMR) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp ve Cerrahi MD

Medicine and Surgery MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay