• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Mimari Tasarım C10004v5 Lisans

C10004v5 Bachelor of Design in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık İleri Araştırmalar Master (MASA)

Master of Advanced Studies in Architecture (MASA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Mimarlık

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Opsiyonel Co-op)Mimaride gelişmiş Diploması - İnşaat Mühendisliği Teknoloji

Advanced Diploma in Architecture - Construction Engineering Technology (Optional Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Peyzaj Mimarlığı II Master

Master in Landscape Architecture II

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma (MA mimarlık ve Yapılı Çevre)

Architecture and the Built Environment (MA by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ses ve Akustik) Mimarlık yüksek lisans (Sürdürülebilir Tasarım)

Master of Architectural Science (Audio and Acoustics) (Sustainable Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık eğitimi lisans DBAE

Bachelor of Architectural Studies DBAE

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tecrübe Mimarlık Bölümü

Bachelor of Arts in Experience Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Mimarlık Doktora

Architecture PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari ve Peyzaj BA (Onur)

Architecture and Landscape BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari: Mesleki Uygulama

Architecture: Professional Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık ve Sanat Tarihi MPhil

History of Art and Architecture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mimarlık Çevre Tasarımı Çalışmaları lisans (YATAK) / Ana (Mart)

Bachelor of Environmental Design Studies (BEDS) / Master of Architecture (MArch)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı MPhil

Landscape Architecture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık Çalışmaları Mart

Architecture Studies MArch

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14 Mart Mimarlık

Architecture MArch (Hons)

Lisans
6 yıl tam Zamanı - 5 -
Sürdürülebilir Mimari ve Sağlıklı Binalar MSc

Sustainable Architecture and Healthy Buildings MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı ile İç Mimarlık ve Mekan Tasarımı BA (Onur)

Interior Architecture and Venue Design with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Mühendisliği

B.S. in Architectural Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Araştırma İle Mimarlık Master

Master of Architecture By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık - Araştırma Fırsatları Doktora

Architecture - Research Opportunities PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık, Bilişim ve Mühendislik Doktora

Architecture, Computing and Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(3/4 yaş) mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering (3/4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Programında Bilim Master - Tarihi ve Teorisi

Master of Science in Architecture Program - History and Theory

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlıkta araştırma, İnşaat ve Haritacılık Doktora

Research in Architecture, Construction and Surveying PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi (Doktora)ve Mimarlık

Doctor of Philosophy (PhD) in History of Art and Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Altı-yedi yıl
Mimarlık ve Sanat Tarihi BA

BA in History of Art and Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Mimarlık Tarihi ve Mirası MA (Onur)

Architectural History and Heritage MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mimari tasarım)Uygulanan lisans Bilim

Bachelor of Applied Science (Architectural Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Mühendislik MEng

Architectural Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı Master (Araştırma)

Master of Landscape Architecture (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Deniz Mimarlık BEng ile deniz Teknolojisi (Onur)

Marine Technology with Naval Architecture BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım PGDip

Interior Architecture and Design PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mimarlık Programında Bilim Master - Tasarım Bilgisayar

Master of Science in Architecture Program - Design Computing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 6 çeyrek
Mimarlıkta araştırma, İnşaat ve Haritacılık.

Research in Architecture, Construction and Surveying MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık Lisans Diploması

Architecture Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sürdürülebilirlik Mimari Çalışmalarda BS - Konsantrasyonu

BS in Architectural Studies - Concentrations in Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik ve Mimari Tasarım MEng (Onur)

Engineering and Architectural Design MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık lisans eğitimi

Bachelor of Architectural Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zamanlı; co için 5 yıl ameliyat seçeneği
Mimari Tasarım ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Architectural Design and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre ve Mimari Akustik MSc

Environmental and Architectural Acoustics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 13 ay
Mimari Teknolojisi ileri Diploma (ARC3)

Advanced Diploma in Architectural Technology (ARC3)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Teknolojisi (Yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Architectural Technology (with Placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ana Mimarisinin ben

Master of Architecture I

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık.

Architecture MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gayrimenkul Geliştirme ve Mimari Tasarım BA (Onur)/BSc (Onur)

Property Development and Architectural Design BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans - Mimari Çalışmalar

Bachelor of Arts - Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari ve İç Tasarım (temel Yıl BA (Onur) Derecesi Genişletilmiş

Architecture and Interior Design Extended Degree (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Tasarım lisans

Bachelor of Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yüksek Performanslı Binalar) Mimarlık yüksek lisans (Ses ve Akustik)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings) (Audio and Acoustics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Tasarım) mimari, Planlama ve Peyzaj MA

Architecture, Planning and Landscape (Design) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tasarım lisans (Mimarlık)

Bachelor of Design (Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık C04235v2 Usta

C04235v2 Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Sürdürülebilir Tasarım) Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (Sustainable Design) (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlıkta araştırma, İnşaat ve Haritacılık MPhil

Research in Architecture, Construction and Surveying MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kuruluş Yılı ile İç Mimarlık ve Tasarım BA (Onur)

Interior Architecture and Design with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mimarisi ve Deniz Mühendisliği MPhil

Naval Architecture and Marine Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pre-Mimarlık

Pre-Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Mimarlık yüksek lisans (5429)

Master of Architecture (5429)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(BLA)Peyzaj Mimarlığı lisans

Bachelor of Landscape Architecture (BLA)

Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 113 kredileri
Mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık (yerleştirme ile) BSc (Onur)

Architecture (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari ve Kentsel Tasarım yüksek lisans

M.S. in Architecture and Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 sömestr programı
Tabanlı Mimaride BA (Studio)

BA in Architecture (Studio-Based)

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Mimari Tasarım Yenilik MSc

Architectural Design Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım ve Kültür Mimari Çalışmalarda BS - Konsantrasyonu

BS in Architectural Studies - Concentrations in Design and Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mimarlık ve Tasarım) iç MA

Interiors (Architecture and Design) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Dönüşüm)PgDip Peyzaj Mimarlığı

PgDip Landscape Architecture (Conversion)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık ve Sürdürülebilirlik yüksek lisans

Architecture and Sustainability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik ve Mimari Mühendislik BEng (Onur)

Mechanical and Architectural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık usta - Kurs

Master of Architecture - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (5 yıla kadar)
Mimarlık yüksek lisans (Profesyonel)

Masters of Architecture (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mühendisliği MEng ile deniz Mimarlık

Naval Architecture with Ocean Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tasarım alanında yüksek lisans Diploması (İç Mimarlık) DGSP

Graduate Diploma in Design (Interior Architecture) DGSP

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gayrimenkul Geliştirme Mimarlık/MS Master

Master of Architecture/MS in Real Estate Development

Yüksek Lisans
(Sekiz dönem) kredi tam Zamanı - 144 puan
Dijital Tasarım ve Üretim uzmanlığı ile Mimarlık alanında yüksek lisans (GEZGİNİ'Nİ)

Master of Science in Architecture with a specialization in Digital Design and Fabrication (DDF)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ön Araştırma tarafından daha yüksek Derece - Mimarlık, Peyzaj ve Görsel Sanatlar

Higher Degree by Research Preliminary - Architecture, Landscape and Visual Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık BArch

Architecture BArch

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı ile mimari Mühendisliği BEng (Onur)

Architectural Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Tasarım ve Tarih BA (Onur)

Architectural Design and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Lİ akredite)Peyzaj Mimarlığı PgDip

Landscape Architecture PgDip(LI accredited)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi mimari Mühendislik (Yıl) BEng (Onur)

Architectural Engineering (Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Önceden mimarlık Lisansüstü Diploma-okul dönemi öncesi İngilizce

Architecture Graduate Diploma with Pre-Sessional English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ana Mimarisinin 2+

Master of Architecture 2+

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - dört buçuk İki-ve-bir yıl
(913AA Mimarlık Master.5)

Master of Architecture (913AA.5)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; Standart dört dönem, tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla on yarıyıl.
Mimari Tasarım

Architectural Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Sürdürülebilir Tasarım)

Master of Architectural Science (Sustainable Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Peyzaj Mimarlığı Profesyonel Çalışmalar yüksek lisans

Master of Professional Studies in Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 saat
Mimarlık doktora (Tasarım)

Doctor of Architecture (Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)İnşaat Yönetimi (Mimari) Tasarım lisans / Lisans

Bachelor of Design (Architecture) / Bachelor of Construction Management (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Bilim lisans (İç Mimarlık)

Bachelor of Applied Science (Interior Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel (Post-Mimarlık Master Mart (Post-Prof.))

Master of Architecture (Post-Professional) (MArch (Post-Prof.))

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık Bilim Master (Yüksek Performanslı Binalar)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mimarlık (Temel Giriş) BSc (Onur)

Architecture (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mimarlık Master/Master

Master of Architecture/Master of Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 74 yüksek lisans saat
Mimarlık (Sektöründe bir Yıl), MEng ile yapısal Mühendislik (Onur)

Structural Engineering with Architecture (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları MA

Landscape Architecture Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimari Teknoloji & Uygulama Vakfı Yılın BSc (Onur)

Architectural Technology & Practice with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MA/PGDip Peyzaj Mimarlığı

MA/PGDip Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık Master (Profesyonel Program)

Master of Architecture (Professional Program)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 saat
Mimari Tasarım Mart

Architectural Design MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Peyzaj Mimarlığı lisans

Bachelor of Landscape Architecture (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Tasarım ve (Hızlandırılmış Derece) Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Design and Technology (Accelerated Degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Endüstride Yıl) (Uluslararası) mimari Mühendislik MEng (Onur)

Architectural Engineering (International) (Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Tasarım ve Çevresel Tehlikeler BA (Onur)/BSc (Onur)

Architectural Design and Environmental Hazards BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mimarisi için Bilişim (Enstitüsü) yüksek lisans

Informatics (Institute for Computing Systems Architecture) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Peyzaj Mimarlığı Mimarlık Master / Master

Master of Architecture / Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Teknoloji ve Tasarım BSc (Onur)

Architectural Technology and Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa'da Yılın mimari Mühendislik (Fransa) MEng (Onur)

Architectural Engineering with Year in Europe (France) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Sanat Tasarım C10272v3 Lisans İç Mimarlık Lisans Çalışmaları

C10272v3 Bachelor of Design in Interior Architecture Bachelor of Arts in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Temel Giriş) Mimari Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Technology (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık lisans (B. Arch.)

Bachelor of Architecture (B.Arch.)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Tasarım Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Design Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Peyzaj Mimarlığı MA

Landscape Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık & Disiplinler arası Çalışmalarda BSc (Onur)

Architecture & Interdisciplinary Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Mimarlık BEng ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with Architecture BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Master Mimarlık I

Master in Architecture I

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Çevre Tasarımı Mimari Çalışmalarda Çevre Tasarımı lisans

Bachelor of Environmental Design in Environmental Design Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Mimari Tasarım MA

Advanced Architectural Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mimarisi için Bilişim (Enstitüsü) Doktora

Informatics (Institute for Computing Systems Architecture) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık II yüksek lisans

Master in Architecture II

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
Mimarlık yüksek lisans

Master of Science in Architecture

Yüksek Lisans
32 dönem kredi saat tam Zamanı - Minimum
Mimari Teknoloji ve Yönetim BSc (Onur)

Architectural Technology and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Mimari Çalışmaları BSc

Architectural Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mimarlık (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Naval Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım Doktora mimarlık

Architecture by Design PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Mühendisliği BEng (Onur)

Architectural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık C03001v4 Master (Araştırma)

C03001v4 Master of Architecture (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek Performanslı Deniz Araçları ile deniz Mimarlık MEng

Naval Architecture with High Performance Marine Vehicles MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimarlık, Bilişim ve Mühendislik MPhil

Architecture, Computing and Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MLA )Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture (MLA )

Yüksek Lisans
45 dönem kredi saat tam Zamanı - Minimum
Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarisi BSc (Onur) ve Ana

BSc (Hons) in Landscape Architecture and Master in Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Mimarlık ve yüksek lisans Master (İnşaat Yönetimi)

Master of Architecture and Master of Science in Civil Engineering (Construction Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 78 saat
Mimari Tasarım MA

Architectural Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kentsel Planlama Peyzaj Mimarlığı Master/Master

Master of Landscape Architecture/Master of Urban Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 80 - 88 saat
Mimari Tasarım Teknolojisi (temel Yıl) BSc (Onur)

Architectural Design Technology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Çalışma) BSc (Onur)ile mimari Teknolojisi

Architectural Technology (with Foundation Study) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Peyzaj Mimarlığı lisans (355JA.1)

Bachelor of Landscape Architecture (Honours) (355JA.1)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek Performanslı Bina Mimari Master

Master of Architecture in High Performance Building

Yüksek Lisans
45 kredilik tam Zamanı - minimum
Mimari Teknoloji ve Tasarım yüksek lisans

Architectural Technology and Design MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Mimarlık Master Eleştirel, Küratöryel ve Kavramsal Uygulamalar M. S./

Master of Architecture/M.S. in Critical, Curatorial and Conceptual Practices

Yüksek Lisans
(Sekiz dönem) kredi tam Zamanı - 144 puan
Peyzaj Master Mimarisi II

Master of Landscape Architecture II

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Gayrimenkul Geliştirme ve tasarımda Mimari Çalışmalarda BS - Konsantrasyonu

BS in Architectural Studies - Concentrations in Real Estate Development and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakfın bir Yıl İç Mimarlık BSc (Onur)

Interior Architecture with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık ve Çevre Tasarımı BSc (Onur)

Architecture and Environmental Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Mimarlık MEng ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari, Tasarım ve Yapılı Çevre.

Architecture, Design and the Built Environment MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
2 (RİBA bölümü) (Mart) ana o f Mimarlık

Master o f Architecture (MArch) (RIBA part 2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kentsel Tasarım Mimarlık Master

Master of Architecture in Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Vakfı Yıl BArch ile mimarlık (Onur)

Architecture with Arts Foundation Year BArch (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mart Mimarlık

MArch Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kuruluş Yılı ile mimari Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Technology with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım BA (Onur)

Interior Architecture and Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendislik programları (İç Mimari)

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Architectural)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık (Yerleştirme yıl) BA (Onur)

Architecture (with Placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MAAS/MPl)Planlama Gelişmiş Mimari Çalışmalar yüksek lisans/Master

Master of Advanced Architectural Studies/Master of Planning (MAAS/MPl)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 adet
MSc Teknik Mimarlık

MSc Technical Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Peyzaj Mimarisi / Kentsel Tasarım ve Planlama çift diploma MLA-MUP:

Dual degree MLA-MUP: Landscape Architecture / Urban Design and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Lisans Mimarlık Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Çalışmalar yüksek lisans

Master of Science in Architectural Studies

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 32 saat
Mimari Tasarım ve Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Design and Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari ve Kentsel Tasarım MPhil

Architecture and Urban Design MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Mimarlık lisans (BSA)

Bachelor of Science in Architecture (BSA)

Lisans
Tam Zamanlı - 192 adet
Sürdürülebilir Mimari Çalışmalar Yüksek Lisans

Sustainable Architectural Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Tasarım) Mimarlık yüksek lisans - Araştırma

Master of Architecture (Design) - Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Birleşik doktora Sanat ve Mimarlık Tarihi ve Orta Doğu Çalışmaları

Joint Doctor of Philosophy (PhD) in History of Art and Architecture and Middle Eastern Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Mimari Proje Yönetimi MSc

Architectural Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Mimarlık) İşletme yüksek lisans - MBA

Master of Business Administration (Architecture) - MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Tasarım İnşaat Yönetimi/BA BS

BS in Construction Management/BA in Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 225 kredileri
Mimarlık (temel Yıl) BSc (Onur)

Architecture (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Mart

Architecture and Landscape Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık Bilim Master

Masters of Architectural Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık BArch (Onur)

Architecture BArch (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa'da Yılın mimari Mühendislik (İspanya) MEng (Onur)

Architectural Engineering with Year in Europe (Spain) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Tekniker/Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Architectural Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İç Mimarlık (hazırlık Yılı) BA (Onur)

Interior Architecture (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı Mimarlık yüksek lisans ve Master

Master of Architecture and Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Tasarım ve Teknoloji BA (Onur)

Architectural Design and Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Peyzaj Mimarlığı C09079v3 Lisans

C09079v3 Bachelor of Landscape Architecture (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı PGDip

Landscape Architecture PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MLArch Peyzaj Mimarlığı

MLArch Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Aydınlatma Tasarımı)

Master of Architectural Science (Illumination Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mimari Tasarım ve Coğrafya BA (Onur)/BSc (Onur)

Architectural Design and Geography BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenilenebilir Enerji ve Mimarlık yüksek lisans

Renewable Energy and Architecture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Çalışmaları Mart

Architectural Studies MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Mimarlık/MBA yüksek lisans - Master

Master of Architecture/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 110 saat
7501 (Doktora) (doktora Mimarlık

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
(A. B.) lisans Mimarlık

Bachelor of Arts (A.B.) in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Co-op Mimarisinde Uygulanan ön lisans - Proje ve Tesis Yönetimi ()

Bachelor of Applied Technology in Architecture - Project and Facility Management (Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Çalışmalarda BA

BA in Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Yapısal Mühendislik ve Mimarlık (4 yıl), MEng (Onur)

Structural Engineering and Architecture (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Çevre Mühendisliği BEng (Onur)

Architectural Environment Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Vakfı Vakfı Sertifikası

Architecture Foundation Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Mühendisliği BEng ile deniz Mimarlık (Onur)

Naval Architecture with Ocean Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Master Master

Master of Architecture with Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık, Planlama ve Peyzaj MPhil

Architecture, Planning and Landscape MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Mimarlık ile Mühendislik lisans - İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Civil Engineering with Architecture (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık Yüksek Lisans Belgesi

Interior Architecture Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Gelişmiş Mimari Tasarım yüksek lisans

M.S. in Advanced Architectural Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 açısından
Mimarlık Tarihi (Genel) lisans ve Teorisi

Bachelor of Arts (General) in History and Theory of Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doktora (Mimari ve Kentsel Çevre)

Ph.D - Doctor of Philosophy (Architecture and Urban Environment)

Yüksek Lisans
Zaman eşdeğeri (ya da bölümü), dört yıl tam tam Zamanı - en Az iki yıllık süresi ve en fazla
(6)Kentsel Planlama Peyzaj Mimarlığı lisans ve yüksek lisans Yıllık Lisans Programı

Bachelor of Landscape Architecture and Master of Urban Planning (6-Year Degree Program)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Peyzaj Mimarlığı MLA Master

Master of Landscape Architecture MLA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İç Mimari ve Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık MA

Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Peyzaj Mimarlığı Tasarım lisans (Büyük)

Bachelor of Design (Major in Landscape Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Teknoloji ve uygulamaları BSc (Onur)

Architectural Technology and Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(RİBA Bölüm 2 Muafiyet) mimari - Mart

Architecture (RIBA Part 2 Exemption) - MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
2 Mimarlık Master (kontrol grubunda/RİBA Bölümü) Mart

Master of Architecture (ARB/RIBA Part 2) MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık ve Sanat Tarihi yüksek lisans

MA in History of Art and Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
2 (kontrol grubunda/RİBA Bölümü)mimari Mart

Architecture MArch (ARB/RIBA Part 2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakfı ile İç Mimarlık Yıl BA (Onur)

Interior Architecture with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimari ve Mühendislik BEng (Onur)

Civil and Architectural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlıkta Felsefe C02001v2 Doktora - Doktor

C02001v2 PhD - Doctor of Philosophy in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Tasarım ortak Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
İç Mimarlık lisans (289JA.2 )

Bachelor of Interior Architecture (289JA.2 )

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl; Standart 6 dönem tam zamanlı veya eşdeğer. Maksimum 20 dönem.
Mimari Mart

MArch in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Mühendislik ve Tasarım Yönetimi BSc (Onur)

Architectural Engineering and Design Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA Peyzaj Mimarlığı

MA Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Peyzaj Mimarlığı MLA

Landscape Architecture MLA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kentsel Tasarım ve Mimari Çalışmalarda B. A.

B.A. in Urban Design and Architecture Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Mimarlıkta Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Master (Yüksek Performanslı Binalar) Mimari tasarım (Sürdürülebilir Tasarım)

Master of Architectural Science (High Performance Buildings) (Sustainable Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık - Araştırma Fırsatları MPhil

Architecture - Research Opportunities MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ağ ve Güvenlik Mimarisi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Network and Security Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 30 hafta
(MEL)Deniz Mimarlık Mühendislik Liderlik Master ve Deniz Mühendisliği

Master of Engineering Leadership in Naval Architecture and Marine Engineering (MEL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakfı mimarlık Yıl BA (Onur)

Architecture with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MA Mimarlık: şehir ve Yenilik

MA Architecture: Cities and Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Teknoloji ve Tasarım (temel Yıl) BSc (Onur)

Architectural Technology and Design (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari ve Kentsel Planlama BA (Onur)

Architecture and Urban Planning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İç Mimarlık ve Mekan Tasarımı BA (Onur)

Interior Architecture and Venue Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf ile Peyzaj Mimarlığı Yıl BA (Onur)

Landscape Architecture with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Çalışmalar lisans (Onur)

Bachelor of Architectural Studies (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlıkta sürdürülebilir Çevre Tasarımı (SEDA) MSc

Sustainable Environmental Design in Architecture (SEDA) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık Yılı ile mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Teknolojisi ileri Diploma (Co-op)

Advanced Diploma in Architectural Technology (Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Mimari Tasarım Mart/PgDip

Advanced Architectural Design MArch/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
MSc Mimari Mühendislik: Çevre Tasarımı

MSc Architectural Engineering: Environmental Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık ve Şehircilik MA

Architecture and Urbanism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı Master (profesyonel)

Masters of Landscape Architecture (professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Mühendislik MSc

Architectural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat: Mimarlık.

Arts: Architecture MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Teknoloji ve Çevre BA (Onur)

Architectural Technology and the Environment BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Tarihi ve Teorisi BA

BA in History and Theory of Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
İç Mimarlık ve Tasarım MA

Interior Architecture and Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Mimarisi Bilim deniz Mühendisliği / Master, yüksek lisans ve Engin Deniz ...

Master of Science in Ocean Engineering / Master of Science in Naval Architecture and Marine Engin ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi birimleri
(İç Tasarım)Mimarlık lisans ve Dahili Ortamlar

Bachelor of Architecture and Built Environments (Interior Design)

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 3 Yıl, en fazla 7 Yıla kadar
Mimarlık Bilim Master (Peyzaj çalışmaları)

Masters of Architectural Science (Landscape studies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Önemli (Onur) Mühendislik programları (Profesyonel) Mimarlık

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Architectural

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Mühendislik Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Architectural Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tasarımı Şehirler: Planlama ve Mimarlık BA (Onur)

Designing Cities: Planning and Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma ile Mimarlık (Doktora) doktora ve Yapılı Çevre

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture and Built Environment by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Mimarlık ve Planlama (hazırlık Yılı) BA (Onur)

Architecture and Planning (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimarlık Master II

Master of Architecture II

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Mimari Çalışmalar lisans

Bachelor of Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimarlık MEng (Onur)

Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Peyzaj Mimarisi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Landscape Architecture

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Mimarlık yüksek lisans (Ses ve Akustik)

Master of Architectural Science (Audio and Acoustics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mimari Tasarım ve Görselleştirme BA (Onur)

Architectural Design and Visualisation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MLArch/MPl)Planlama Peyzaj Mimarlığı Master/Master

Master of Landscape Architecture/Master of Planning (MLArch/MPl)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 82 adet
(Onur)Kentsel mimarlık Planlama Mart

Architecture with Urban Planning MArch (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Alan Kullanımı: Mimari ve Şehirler.

Space Syntax: Architecture and Cities MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari ve Kentsel Tasarım MA

Architecture and Urban Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık A. B.

B.A. in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Mimarlık BA

BA in Architecture

Lisans
Kredi tam Zamanı - 124 dönem birimleri
Mimarlık (Sosyal Bilimler) Doktora

Architecture (Social Science) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İslam Orta Doğu ve Yoğun Arapça MA Sanat Tarihi ve Mimari

History of Art and Architecture of the Islamic Middle East and Intensive Arabic MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Tasarım lisans (Büyük)

Bachelor of Design (Major in Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
2 Mimari Tasarım uygulanan (kontrol grubunda ve RİBA bölümü) Mart

Applied Design in Architecture (ARB and RIBA part 2) MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Teknisyen diploması (Co-op)

Diploma in Architectural Technician (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Teknisyeni Diploma

Diploma in Architectural Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Felsefe lisans Mimarlık Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım (temel Yıl) BA (Onur)

Interior Architecture and Design (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık MEng (Onur)

Civil Engineering and Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat (Doktora) doktora, Tasarım ve Mimarlık

Doctor of Philosophy (PhD) in Art, Design and Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Mimarlık (Bilim) Doktora

Architecture (Science) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Mühendislik Master

Master of Architectural Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
(Genel İşletme)İşletme Mimarlık/ Lisans lisans

Bachelor of Science in Architecture/ Bachelor of Business Administration (General Business)

Lisans
Tam Zamanlı - 161 saat
Mimari Tasarım ve İşletme BA (Onur)

Architectural Design and Business Enterprise BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Peyzaj Mimarlığı İleri Araştırmalar Master (MASLA)

Master of Advanced Studies in Landscape Architecture (MASLA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Usta Peyzaj Mimarlığı I

Master in Landscape Architecture I

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Mimarlık Tarihi ve Teorisi Sanat Tarihi MA

History of Art (Architectural History and Theory) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(T132)Mimari Teknisyeni Diploma

Diploma in Architectural Technician (T132)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 yarıyıl)
(Hızlandırılmış gün) mimari Tasarım ve Teknoloji-serbest BSc (Onur)

Architectural Design and Technology (Accelerated day-release) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık lisans (BArch)

Bachelor of Architecture (BArch)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Mimarlık / MBA yüksek lisans - Master

Master of Architecture / MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kentsel Planlama Mimarlık Master/M. S.

Master of Architecture/M.S. in Urban Planning

Yüksek Lisans
(Sekiz dönem) kredi tam Zamanı - 144 puan
Kentsel Planlama Mimarlık yüksek lisans ve Master

Master of Architecture and Master of Urban Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 86 saat