• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Ürün Tasarım Mühendisliği MSc

Product Design Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İmalat Mühendisliği Teknisyeni üniversite Diploması

College Diploma in Manufacturing Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Malzemeler Yurtdışında bir Yıl ile Bilim ve Mühendisliği BEng (Onur)

Materials Science and Engineering with a Year Abroad BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol ve Gaz Mühendisliği MSc

Petroleum and Gas Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı ile inşaat Mühendisliği ve Endüstriyel Yerleştirme Yıl BEng (Onur)

Civil Engineering with Foundation Year and Industrial Placement Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yazılım Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Software Engineering

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Mühendislik Master (Spatial)

Master of Engineering (Spatial)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik lisans (Petrol Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Petroleum Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Sistemleri Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Systems Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Mühendislik Mekaniği - İnşaat Mühendisliği ve Yönetimi

MS in Civil Engineering and Engineering Mechanics - Construction Engineering and Management

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 puan
MSc ACS: Yazılım Mühendisliği

MSc ACS: Software Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Bir Vakıf Yıl, BEng (Onur), elektronik ve Elektrik Mühendisliği

Electronic and Electrical Engineering (with a Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Mühendislik (yurtdışında bir yıl ile) BEng (Onur)

General Engineering (with a year abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Mimarlık BEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Architecture BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Aerospace Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Mühendisliği (4 yıl), MEng (Onur)

Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sivil ve Geoenvironmental Mühendisliği MSc

Civil and Geoenvironmental Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ulaşım Planlama ve Mühendisliği (İşletme) yüksek lisans

Transportation, Planning and Engineering (Operations) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım Vakfı Yılın Mühendisliği BEng (Onur)

Design Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Müzik Teknolojisi Sistemleri ile MEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Music Technology Systems MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği

M.S. in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (Yazılım Mühendisliği)

Master of Computer Science (Software Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Telecommunications Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) MEng (Onur)

Chemical Engineering (with Industrial Placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mekanik ve İmalat Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical and Manufacturing Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Yönetimi Master C04275v1

C04275v1 Master of Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim İnşaat (İnşaat Mühendisliği) Yüksek Lisans

Management in Construction (Civil Engineering) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Çalışmaları ile elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng

Electronic and Electrical Engineering with Business Studies MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Havacılık Sistemleri Pilot Çalışmalar BEng ile 14. Mühendislik

Aerospace Systems Engineering with Pilot Studies BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstri Mühendisliği mezunu Yolu

Graduate Pathway in Industrial Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 dönem
Kimya Mühendisliği Lisans Programı - Enerji

Bachelor of Science in Chemical Engineering - Energy

Lisans
129 kredi tam Zamanı - Minimum
Kimya Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 adet
Avrupa'da Yılın entegre Mühendislik(Fransa) MEng (Onur)

Integrated Engineering with Year in Europe(France) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş Havacılık Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans (Yönetim)

Bachelor of Engineering (Aerospace Engineering) (Honours)/Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendisliği Lisans - Elektronik Sistemler Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Electronic Systems Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Fast Track)Mühendisliği diploması

Diploma in Engineering (Fast Track)

Mesleki
Tam Zamanlı - 0.75 yıl
Fotovoltaik ve Güneş Enerjisi (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Photovoltaics and Solar Energy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans - Çevre Seçenek

Bachelor of Applied Science in Mechanical Engineering - Environmental Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Mekatronik Mühendisliği MEng (Onur)

Mechatronic Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Master (yeni Üretim)

Master of Engineering (Innovative Manufacturing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Geological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Polimer Bilim ve Mühendislik Doktora

Polymer Science and Engineering Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Mühendisliği (Doktora) doktora ve Yapılı Çevre

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering and Built Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Bilimi ( Eng doktor.Sc.D. ya da DES) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doctor of Engineering Science ( Eng.Sc.D. or DES) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
MS ötesinde tam Zamanı - 30 kredi saat
Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Elektrik Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Mekatronik Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Mechatronic Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzemeler (Doktora)Bilim ve Mühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Mühendisliği Yüksek Lisans (M. Müh.) Kimyasal ve Biyolojik Mühendislik

Master of Engineering (M.Eng.) in Chemical and Biological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendisliği Lisans (Onur) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında uzmanlaşma

Bachelor of Engineering (Honours) specialisation in Electronics and Communications Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Hızlı)Enerji Sistemleri Mühendisliği Teknisyeni Diploma-Track

Diploma in Energy Systems Engineering Technician (Fast-Track)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pilot Çalışmalar BEng ile uçak Mühendisliği (Onur)

Aircraft Engineering with Pilot Studies BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik (üst) BSc (Onur)

Engineering (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği hızlandırılmış Yüksek Lisans Programı

Accelerated Master’s Program in Civil and Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. (4 yıl) Sanayi Deneyim BEng ile Mekatronik Mühendisliği

Mechatronic Engineering with Industrial Experience (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetik (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Genetics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Mühendislik Coğrafi Bilgi Bilim yüksek lisans ile Ölçme

Engineering Surveying with Geographical Information Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Okyanus bilimleri ve Mühendisliği (Yüksek Lisans)

Master's degree in Applied Ocean Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 adet
Aktüerya Çalışmaları (Onur) Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Actuarial Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği (5674) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (5674) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik Mühendisliği ( Araştırma ) yüksek lisans

Electronic Engineering ( by Research ) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Bilim lisans (Deniz Mühendisliği)

Bachelor of Applied Science (Marine Engineering)

Lisans
9 Yıl en Az 4 Yıl tam Zaman
(Uzantı)Mühendislik C04277v1 Usta

C04277v1 Master of Engineering (Extension)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği Yüksek Lisans (M. Müh.) İnşaat ve Çevre Mühendisliği

Master of Engineering (M.Eng.) in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çevre Bilimi ve Mühendislik Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Science and Engineering

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
(Araştırma)Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Mühendisliği (Onur) (Elektrik ve Elektronik) ve Edebiyat Fakültesi mezunu

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Electronic) and Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Toz, Mühendislik MEngSc

MEngSc in Biopharmaceutical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik Mühendisliği Teknisyeni/Teknoloji Diploma

Diploma in Electronics Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans - Yazılım Mühendisliği

Master of Professional Engineering - Software Engineering

Yüksek Lisans
Önce çalışmaya bağlı tam Zamanı - 2 - 3 yıl
Mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme (Onur) Mühendislik programları (İç) / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil) / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İleri Kimya Mühendisliği MSc

Advanced Chemical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Akışkanlar Mühendisliği MPhil

Fluids Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Mezunu Büyük (MENG, MS)

Electrical and Computer Engineering Graduate Major (MENG, MS)

Yüksek Lisans
45 yüksek lisans kredisi tam Zamanı - Minimum
Ekolojik Mühendisliği Lisans Binbaşı (BS, SERUM)

Ecological Engineering Undergraduate Major (BS, HBS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Licentiate Diploma

Licentiate Degree in Construction Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gemi Bilim/Mühendislik Yönetimi MEng (Onur)

Ship Science/Engineering Management MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre (sektöründe bir yıl) Mühendisliği BEng (Onur)

Integrated Engineering (with a year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. S.) lisans Yazılım Mühendisliği

Bachelor of Science (B.S.) in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Akışkanlar Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (Fluids Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(MEng) Mühendislik Master Mühendislik

Master of Engineering (MEng) in Engineering Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Sürdürülebilir Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Sustainable Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Havacılık Mühendisliği MEng (Onur)

Aeronautical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği ve Güç Elektroniği MEng (Onur)

Electrical Engineering and Power Electronics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzemeler (MEng) Mühendisliği Ana Bilim ve Mühendislik

Master of Engineering (MEng) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30-kredi derecesi
Deniz Mühendisliği BEng ile deniz Mimarlık (Onur)

Naval Architecture with Ocean Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(5 yıl) Vakfı bir Yıl ile sivil ve Yapısal Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Structural Engineering with a Foundation Year (5 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Endüstri Mühendisliği

B.S. in Industrial Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otomotiv Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Automotive Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
Araştırma ile doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp MSc

Tissue Engineering and Regenerative Medicine MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği BSc (Onur)

Materials Science and Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Bilim Master ve sistem Mühendisliği

Master of Science in Industrial and Systems Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 adet
(4 yıllık program) enerji ve Çevre Mühendisliği BEng (Onur)

Energy and Environmental Engineering (4 year programme) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siber Güvenlik Mühendisliği

BS in Cyber Security Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 126 kredi saat
(Endüstriyel Yerleştirme ile) ileri Yazılım Mühendisliği MSc

Advanced Software Engineering (with Industrial Placement) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Construction Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Mühendislik usta (Mekanik)

Master of Engineering (Mechanical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Vakfı BEng elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering with Foundation BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (sektöründe bir yıl) BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with a year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Bilim & (Bilgisayar Bilimleri 4 Yıl) Mühendislik Hazırlık Programı BSc (Onur)

Science & Engineering Foundation Programme (Computer Science 4 Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Mühendislik Yazılım ve Çevre Lisans esnek Çift Diploma ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Environment ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Vakıf Yıl dahil olmak üzere Havacılık ve Makina Mühendisliği () BEng (Onur)

Aeronautical and Mechanical Engineering (including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği ve Mekatronik BEng (Onur)

Mechanical Engineering and Mechatronics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (Entegre kuruluş Yılı ile) BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with Integrated Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ulaşım) İnşaat Mühendisliği MPhil

Civil Engineering (Transport) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Havacılık)Mühendisliği alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Engineering (Aerospace)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendisliği Yolu

Undergraduate Pathway in Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 açısından
(Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans Sanatlar

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya ve Biyokimya Mühendisliğinde yüksek lisans

Master of Science in Chemical and Biochemical Engineering

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Kimya Mühendisliği Lisans Programı - nano-Bilimler ve Moleküler Mühendislik Seçeneği

Bachelor of Science in Chemical Engineering - Nanoscience and Molecular Engineering Option

Lisans
Tam Zamanlı - 77 kredi
(Sandviç ders) elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (Sandwich course) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans /PgDip

Civil and Structural Engineering MSc /PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Mühendisliği ve Yönetimi Mühendisliği Yüksek Lisans

Masters of Engineering in Information Engineering and Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Lisans Biyomühendislik

Bachelor of Science in Bioengineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Mekatronik Mühendisliği BEng (Onur)

Mechatronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Robotik) Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Robotics) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uydu Sistemleri Mühendisliği Mühendislik yüksek lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Satellite Systems Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makina Mühendisliği/Havacılık MEng (Onur)

Mechanical Engineering/Aerospace MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Computer Science and Software Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf BSc Mühendislik Bilgisayar Sistemleri (Onur)

Computer Systems Engineering with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans Teknoloji

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14 Yıl biyomedikal Mühendislik Yurtdışında MEng

Biomedical Engineering with a Year Abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tasarım Mühendisliği (hazırlık Yılı) BEng (Onur)

Design Engineering (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı dahil) İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering (including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mineral Kaynak Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Mineral Resource Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Entegre Master') Makine Mühendisliği;s MEng (Onur)

Mechanical Engineering (Integrated Master's) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma MSc)mühendislik

Engineering (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Online)yenilenebilir Enerji Mühendisliği İSS veya MSc

Renewable Energy Engineering ISS or MSc (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
14. kuruluş Yılı ile yayın Mühendislik ve Canlı Etkinlik Teknolojisi BSc

Broadcast Engineering and Live Event Technology with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği (Temel Giriş) MEng (Onur)Destekli

Computer Aided Engineering (Foundation Entry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Sistemleri (ama yerleştirme) Mühendisliği BEng (Onur)

Computer Systems Engineering (wth placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Solihull College) Makine Mühendisliği FdEng

Mechanical Engineering (Solihull College) FdEng

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sivil (Taşıma) Mühendisliği

Civil Engineering (Transport) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Rezervuar Mühendisliği MSc

Reservoir Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Entegre bir hazırlık Yılı BEng (Onur)ile spor Mühendisliği

Sports Engineering with Integrated Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Mühendisliği Biyosistem

Doctor of Philosophy (PhD) in Biosystems Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yangın ve Güvenlik Mühendisliği Teknoloji Bilim lisans

Bachelor of Science in Fire and Safety Engineering Technology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Avrupa'da Yıl İnşaat Mühendisliği (Fransa) MEng (Onur)

Civil Engineering with Year in Europe (France) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği (Genişletilmiş) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (Extended) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Kimya Mühendisliği Uygulamada

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering Practice

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar Mühendisliği Bütünleşik Doktora

Computer Science Integrated PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Kimya Mühendisliği Bilim.

Chemical Engineering Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik lisans (Onur)/Lisans Yasaları

Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 10 yıl
Malzemeler MSc ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with Materials MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi BEng bir Yıl Yazılım Mühendisliği (Onur)

Software Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Lisans Binbaşı (BS, HBS)

Electrical and Computer Engineering Undergraduate Major (BS, HBS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (Endüstriyel bir Yıl) BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with an Industrial Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma - Tasarım (Co-op)

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technology - Design (Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik (Biyokimyasal) BEng (Onur)

Engineering (Biochemical) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans - Enerji ve Çevre

Master of Science in Management Science and Engineering - Energy and Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Biyomühendislik MPhil

Bioengineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ağ Mühendisliği ve Güvenlik BS

BS in Network Engineering and Security

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Savunma Sistemleri Mühendislik PG Cert

Defence Systems Engineering PG Cert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Doğal Kaynakları Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Natural Resources Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Denizaltı Mühendisliği MSc

Subsea Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Havacılık Sistemleri Pilot Çalışmalar MEng ile 14. Mühendislik

Aerospace Systems Engineering with Pilot Studies MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürecinde başarıları ile kimya Mühendisliği Kontrol MEng (Onur)

Chemical Engineering with Honours in Process Control MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Mühendisliği, Uzay & Uzay Teknolojisi MEng (Onur)

Aerospace Engineering, Astronautics & Space Technology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mekanik ve Üretim Mühendisliği Doktora) doktora (LPHD)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical and Manufacturing Engineering (LPHD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PDEng) Mühendislik Doktora - Bakım

Professional Doctorate in Engineering (PDEng) - Maintenance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği BEng (Onur)

Civil and Environmental Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(5 yıllık SW) uzay Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Engineering (5-year SW) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik için dijital Teknoloji MSc

Digital Technology for Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Sistemleri (4 yıllık) Sanayi Deneyim BEng (Onur)ile Mühendislik

Computer Systems Engineering with Industrial Experience (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Nanoteknoloji BEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Nanotechnology BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Üretim ve İmalat Mühendisliği

Production and Manufacturing Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği (Vakıf) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (Foundation) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Mesleki Deneyim BEng ile akustik ve Ses Mühendisliği

Acoustical and Audio Engineering with Professional Experience BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ile Mühendislik ana (İç)

Master of Engineering (Civil with Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Gelişim MEng ile elektronik ve Elektrik Mühendisliği Alanlarında

Electronic and Electrical Engineering with Professional Development MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Mekaniği lisans

Bachelor of Science in Engineering Mechanics

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Mühendislikte Felsefe usta - Fotovoltaik ve Güneş Enerjisi

Master of Philosophy in Engineering - Photovoltaics and Solar Energy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sanat Onur Mühendislik lisans/Lisans

Bachelor of Engineering Honours/Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Havacılık Mühendisliği (Üst) BSc (Onur)

Aeronautical Engineering (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kimya Mühendisliği) Mühendislik programları (Onur)

Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (14) Onur Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering Honours (BE(Hons)) in Industrial Computer Systems Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans (Endüstri Mühendisliği)

Master of Science (Industrial Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Finans yüksek lisans

Engineering with Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çift Diploma)Ticaret (Onur) Mühendisliği Lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Commerce (Double Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yazılım Mühendisliği (staj) MSc

Software Engineering (with internship) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Bilim adamları ve Mühendisler)

Master of Science in Computer Science (Scientists and Engineers)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MSE)Çevresel işletme Mühendisliği alanında yüksek lisans Mühendislik Konsantrasyon

Master of Science in Engineering Concentration in Environmental Process Engineering (MSE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki-yarıyıl programı
Robotik ve sistem Mühendisliği Doktora

Robotics and Systems Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Sanayi Deneyim BEng ile sürdürülebilir Enerji Mühendisliği

Sustainable Energy Engineering with Industrial Experience BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtici ve Motor Sistemleri Mühendisliği (Gelişmiş Mekanik Mühendislik Bilimleri) yüksek lisans

Propulsion and Engine Systems Engineering (Advanced Mechanical Engineering Sciences) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Petrol Mühendisliğinde B. S. / M. S.

B.S. / M.S. in Petroleum Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Temel Giriş) Uzay Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering (Foundation Entry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BEng bir Yıl ile mühendislik Alanlarında

Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı ile telekomünikasyon ve Ağ Mühendisliği BEng

Telecommunications and Network Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Communication Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendislik programları (Matematik Lisans ile Mekatronik) ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronic) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Uzay Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Aerospace Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Güç Mühendisliği ve Sürdürülebilir Enerji yüksek lisans

Power Engineering and Sustainable Energy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Mre Araştırma Master

Master of Research in Electrical and Electronic Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nanoteknoloji Mekanik (MASc) Uygulamalı Bilimler yüksek lisans ve Mekatronik Mühendisliği -

Master of Applied Science (MASc) in Mechanical and Mechatronics Engineering - Nanotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
İnşaat ve Çevre Mühendisliği BEng

Civil and Environmental Engineering BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BEng) Mühendislik konusunda lisans İletişim Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) in Communications Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Mühendislik Bölümü mezunu (İnşaat, Yapı ve Çevre)

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil, Structural and Environmental)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mekanik ve Uzay Mühendisliği (M. S. E.), yüksek lisans

Master of Science in (M.S.E.) in Mechanical and Aerospace Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk (Onur) Mühendislik lisans - Bachelor

Bachelor of Engineering (Honours) - Bachelor of Law

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Araştırma tarafından MSc mühendislik

Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Mühendisliği (BS) lisans eğitimi

Bachelor of Science (BS) in Environmental Engineering

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
(Temel Giriş) Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic Engineering (Foundation Entry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mekanik Tasarım ve İmalat Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Design and Manufacturing Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Opsiyonel Co-op)Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Computer Engineering Technology (Optional Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstri Mühendisliği ve Yönetimi

MSc in Industrial Engineering and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Endüstri ve sistem Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Industrial and Systems Engineering

Yüksek Lisans
Elbette tam Zamanı - en Az 60 adet çalışma
Önemli (Onur) Mühendislik programları (Profesyonel) Biyomedikal

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Biomedical

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Genel olarak yüksek lisans Derecesi Mühendislik

Master of Science Degree in General Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Çevre Mühendisliği MEng (Onur)

Environmental Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Mühendislik Teknoloji Yönetimi Bilim lisans

Bachelor of Science in Healthcare Engineering Technology Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği MEng (Onur)

Biomedical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Marine Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(MSE)Kirletici Kader ve Ulaştırma alanında yüksek lisans Mühendislik Konsantrasyon

Master of Science in Engineering Concentration in Contaminant Fate and Transport (MSE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki-yarıyıl programı
14. Mesleki Gelişim MEng ile Yenilenebilir Enerji Sistemleri ile elektrik Mühendisliği

Electrical Engineering with Renewable Energy Systems with Professional Development MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yapılandırılmış Ürün Mühendisliği MSc ile ileri Kimya Mühendisliği

Advanced Chemical Engineering with Structured Product Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Politikası Derecesi Yönetimi Bilim alanında ortak lisans ve Mühendislik ve Master

Joint MS in Management Science and Engineering and Master of Public Policy Degree

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Bilgisayar Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - üniversite Mezunu-64 yüksek lisans - yüksek Lisans-32 lisansüstü eğitim kredisi; Öğrencilerin Post-Post Öğrenci kredileri düzeyi
(4 yıllık) (Uluslararası Eğitim) İnşaat Mühendisliği MEng (Onur)

Civil Engineering (International Study) (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik (MASc) Uygulamalı Bilimler yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği - Kuantum Bilgi

Master of Applied Science (MASc) in Electrical and Computer Engineering - Quantum Information

Yüksek Lisans
Normal program için tam Zamanı - bir Onur Lisans derecesi sonra 2 dönem ya da eşdeğeri, 6 dönem
İş (Otomotiv Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans (Yönetim)

Bachelor of Engineering (Automotive Engineering) (Honours)/Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yol Yönetimi ve Mühendislik yüksek lisans/Diploma

Road Management and Engineering MSc/Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
M. S. derecesi ötesinde tam Zamanı - 30 kredi
(Hızlı) (Co-op) Biyomedikal Mühendislik Teknolojisi gelişmiş Diploma-Track

Advanced Diploma in Biomedical Engineering Technology (Co-op) (Fast-Track)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği (Solihull College) BSc (Onur)

Mechanical Engineering (Solihull College) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık (Özel Pilotluk Eğitimi) Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering (Private Pilot Instruction) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği (Doktora)Mekaniği

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering Mechanics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Altı oturma üniteleri
(Onur) Mühendislik programları (Petrol)

Bachelor of Engineering (Honours) (Petroleum)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (B. E.) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (B.E.) in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 134 kredi saat
Çevre ve Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans

Environmental and Energy Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans (Kablosuz Sağlık Teknolojisi)

Master of Science in Electrical Engineering (Wireless Health Technology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 29-32 üniteleri
Sivil Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Masters of Civil Structural Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 19 ay
Bilgisayar Endüstri Deneyimi BSc (Yazılım Mühendisliği) Bilim (Onur)

Computer Science (Software Engineering) with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

MS in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Malzeme Yönetimi ile Mühendislik

Materials Engineering with Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Off-Highway) Otomotiv Mühendisliği / Igt / MSc PgC

Automotive Engineering (Off-Highway) PgC / PgD / MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Bilim lisans - Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik C04278v2 Master (Gelişmiş)

C04278v2 Master of Engineering (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Mesleki Gelişim MEng ile havacılık Mühendisliği

Aviation Engineering with Professional Development MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kuruluş Yılı ile bilgisayar Ağ Mühendisliği BSc (Onur)

Computer Network Engineering with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakfın bir Yıl ürün Tasarım Mühendisliği BEng (Onur)

Product Design Engineering with a Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik yüksek lisans

Biotechnology and Bioengineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik Tasarım Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Design Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sistemleri (Makine) Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Systems Engineering (Mechanical) and Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(MSCE) İnşaat Mühendisliği Master - Yapısal Mühendislik ve Mekanik

Master of Science in Civil Engineering (MSCE) - Structural Engineering and Mechanics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 toplam kredi
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (MEng 4 yıl), MEng (Onur)

Computer Systems Engineering (MEng 4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Robotik ve Mekatronik bölümünden (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Robotics and Mechatronics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BEng) Mühendislik konusunda lisans - Elektrik Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) - Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Energy Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyosistem ve Gıda Mühendisliği MEngSc

MEngSc in Biosystems and Food Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Kompozit BEng Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with Composites BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng Otomotiv Makina Mühendisliği / 14.

Mechanical Engineering / Automotive with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya Mühendisliği BEng Onur (Sandviç) BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng Hons (Sandwich) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik ve Elektronik bölümünden (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Electrical and Electronic

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Çevre Mühendisliği ve İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Environmental Engineering and Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(B. S. E.) üretim Mühendisliği Elektrik Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering (B.S.E.) in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik: Mekanik (temel Giriş) HND

Engineering: Mechanical (Foundation Entry) HND

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortak Kentsel ve Bölgesel Planlama, İnşaat ve Çevre Mühendisliği/M. A. S. E. B.

Joint B.S.E. in Civil and Environmental Engineering/M.A. in Urban and Regional Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik İşletme Yönetimi BEng (Onur)

Engineering Business Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bilgisayar Sistemleri) Mühendisliği Lisans Onur

Bachelor of Engineering (Computer Systems) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İmalat ve İşletme Mühendisliği

Manufacturing and Enterprise Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği (Kontrol Sistemleri), MEng (Onur)

Mechanical Engineering (Control Systems) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa'da Yıl Makine Mühendisliği (İspanya) MEng (Onur)

Mechanical Engineering with Year in Europe (Spain) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İletişim ve Bilgi Mühendisliği MSc

Communications and Information Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Malzeme Tasarım ve Mühendislik MSc

Materials Design and Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Kuruluş Yılı Dahil) Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering (Including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Kıta Avrupa MEng Çalışma ile inşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Study in Continental Europe MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans (İnşaat ve Proje Yönetimi) LHMİ

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Project Management) LHMI

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Mühendisliği)Felsefe doktora - Doktor

Ph.D - Doctor of Philosophy (Computer Engineering)

Yüksek Lisans
Zaman eşdeğeri (ya da bölümü), dört yıl tam tam Zamanı - en Az iki yıllık süresi ve en fazla
Medeni (Sandviç ders) Mühendisliği BSc (Onur)

Civil Engineering (Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım ve İmalat Mühendisliği Yüksek Lisans

Design and Manufacturing Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tasarım Mühendisliği (Üst) BSc (Onur)

Design Engineering (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Mühendislik lisans (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Electronic Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Mesleki Gelişim MEng ile uzay Mühendisliği

Aerospace Engineering with Professional Development MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Havacılık (yurtdışında bir yıl ile) Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering (with a year abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans - Çevre Mühendisliği

Master of Professional Engineering - Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Önce çalışmaya bağlı tam Zamanı - 2 - 3 yıl
Fotovoltaik Mühendislik Ana Bilim Uzmanlık ve Güneş Enerjisi

Master of Engineering Science Specialization in Photovoltaics and Solar Energy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl