• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Doktora)Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

BS in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

MS in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 ders kredileri
Bilgisayar Mühendisliği (B. S.) lisans eğitimi

Bachelor of Science (B.S.) in Computer engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Elektrik, yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği Liderlik

Master of Science in Electrical and Computer Engineering Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi alanında Diploma - Yenilenebilir Enerji

Diploma in Electronics and Computer Engineering Technology - Renewable Energy

Mesleki
Tam Zamanlı - 2,5-3 yıl
Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Computer Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PlusOne BS / Bilgisayar Mühendisliği

PlusOne BS / MS in Computer Engineering

Lisans
8 dönem saat tam Zamanı - Maksimum
Bilgisayar Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Computer Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Mesleki Gelişim MEng ile elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği

Electronic and Computer Engineering with Professional Development MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği doktora

Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering (PhD)

Yüksek Lisans
Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için tam Zamanı - üç yıl İçinde
Bilgisayar Mühendisliği - Elektrik Mühendisliği Parça

BS in Computer Engineering - Electrical Engineering Track

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Mühendisliği)Felsefe doktora - Doktor

Ph.D - Doctor of Philosophy (Computer Engineering)

Yüksek Lisans
Zaman eşdeğeri (ya da bölümü), dört yıl tam tam Zamanı - en Az iki yıllık süresi ve en fazla
Bilgisayar Mühendisliği ve sistem yönetimi

Bachelor of Science in Computer Engineering and Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi BS

BS in Computer Engineering and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 138 toplam dönem saat
(BSECE)Elektrik Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering (BSECE)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Eng. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

M.Eng. in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik ve Spor Mühendisliği Yüksek Lisans, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği/Master

Master of Electronic and Computer Engineering/Master of Electronic and Sport Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik (MASc) Uygulamalı Bilimler yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Applied Science (MASc) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Normal program için tam Zamanı - bir Onur Lisans derecesi sonra 2 dönem ya da eşdeğeri, 6 dönem
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği BEng (Onur)

Electronics and Computer Science BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng bir Yıl ile elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği (Onur)

Electronics and Computer Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik (M. S. E.) elektrik yüksek mühendisi ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Science in Engineering (M.S.E.) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar Mühendisliği

BS in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 132 kredi
(BA, BS, HBA, HBS) Ana Bilgisayar Mühendisliği Lisans - Bilgisayar Mühendisliği Çift Diploma Seçeneği

Computer Science Undergraduate Major (BA, BS, HBA, HBS) - Computer Science Double Degree Option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 en Az kazanılan puan
Bilgisayar Mühendisliği Teknoloji College Gelişmiş Diploma - Bilgisayar Bilimi

College Advanced Diploma in Computer Engineering Technology - Computing Science

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Mühendisliği diplomasına sahip Elektrik Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Electrical Engineering with Computer Engineering Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği - Nanoteknoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering - Nanotechnology

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi sonra veya eşdeğer tam Zamanı - bir yüksek lisans veya eşdeğer sonra dört koşul ve altı dönem
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği (sektöründe bir yıl) BEng (Onur)

Electronic and Computer Engineering (with a year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans (M. S..E.) Bilim

Master of Science in Engineering (M.S..E.) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Computer Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Mesleki Gelişim BEng ile elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği

Electronic and Computer Engineering with Professional Development BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Master of Engineering (MEng) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Program için tam Zamanı - tam minimum süre kaydınızı üç dönem ve maksimum izin verilen zaman aktif kayıt altı dönemdir
Elektrik, yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Science in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tamamlamak için tam Zamanı - 18-24 ay
Bilgisayar Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - üniversite Mezunu-64 yüksek lisans - yüksek Lisans-32 lisansüstü eğitim kredisi; Öğrencilerin Post-Post Öğrenci kredileri düzeyi
Elektrik (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği - Elektrik Mühendisliği

Master of Engineering (MEng) in Electrical and Computer Engineering - Electric Power Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 açısından
(MSEE)Elektrik, yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Science in Electrical and Computer Engineering Degree (MSEE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Computer Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği Lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Mezunu Büyük (MENG, MS)

Electrical and Computer Engineering Graduate Major (MENG, MS)

Yüksek Lisans
45 yüksek lisans kredisi tam Zamanı - Minimum
Elektronik & Bilgisayar Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic & Computer Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Bilim lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Mühendisliği/M. S. B. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S. in Electrical Engineering/M.S. in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektronik ve Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği/Master

Master of Electronic and Computer Engineering/Master of Electronic and Energy Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Uygulamalı Bilim Master ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Applied Science in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek Lisans Diploması

Post Graduate Diploma in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

M.S. in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi Erişim sertifika

Certificate in Electronics and Computer Engineering Technology Access

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 ay
(Onur) Mühendisliği Lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Engineering (Honours) - Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sektöründe yıl elektronik & Bilgisayar Mühendisliği () MEng (Onur)

Electronic & Computer Engineering (with year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Bütünleşik Doktora

Computer Science Integrated PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği BEng (Onur)

Electronics and Computer Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik & Bilgisayar Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic & Computer Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ile Bilgisayar Mühendisliği diplomasına sahip lisans eğitimi Küçük

Bachelor of Science with Specialization in Computing Science with Business Minor

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (M. S. E. E.)

Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering (B.S.E.E.)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Computer Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Electronic and Computer Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendisliği Lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Computer Engineering

Lisans
Endüstriyel Staj Programı için tam Zamanı - 4 yıl tam zamanlı; İsteğe bağlı 5 Yıl
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği - Kuantum Bilgi

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering - Quantum Information

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi sonra veya eşdeğer tam Zamanı - bir yüksek lisans veya eşdeğer sonra dört koşul ve altı dönem
(BEng) Mühendislik lisans - Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) - Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar Bilimleri (CECS)

Bachelor of Science in Computer Engineering and Computer Science (CECS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans Binbaşı

Bachelor of Engineering (Honours) Major in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Entegre hazırlık Yılı BEng (Onur), elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği

Electronic and Computer Engineering (with Integrated Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilim lisans - Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Teknisyeni/Teknoloji Diploma

Diploma in Computer Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği (sektöründe bir yıl), MEng (Onur)

Electronic and Computer Engineering (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği(Doktora)a Felsefe

Ph.D. - Doctor Philosophy in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi saat
Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Deneyimi BSc (Siber Güvenlik) (Onur)

Computer Science (Cyber Security) with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi lisans

B.S. in Electrical and Computer Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 130-132 kredi
Bilgisayar Mühendisliği Mre modellemeler

Computer Modelling in Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Bilim Uygulamalı Bilim lisans - Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Applied Science in Engineering Science - Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Teknisyeni/Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Computer Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
M. S. Bilgisayar Mühendisliği

M.S. in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sektöründe yıl elektronik & Bilgisayar Mühendisliği () BEng (Onur)

Electronic & Computer Engineering (with year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği/İstatistik BSc (Onur)

Computing Science/Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İle lisans eğitimi Bilgisayar Mühendisliği Onur

Bachelor of Science with Honors in Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik (MASc) Uygulamalı Bilimler yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği - Kuantum Bilgi

Master of Applied Science (MASc) in Electrical and Computer Engineering - Quantum Information

Yüksek Lisans
Normal program için tam Zamanı - bir Onur Lisans derecesi sonra 2 dönem ya da eşdeğeri, 6 dönem
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic and Computer Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
B. S. Bilgisayar Mühendisliği

B.S. in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik lisans (2342) (Onur) Uzmanlaşma (D ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Electrical and Computer Engineering (D ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği ve Fizik

BS in Computer Engineering and Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 131 toplam dönem saat
Bilgisayar Mühendisliği diplomasına sahip lisans eğitimi - Yazılım Uygulama

Bachelor of Science with Specialization in Computing Science - Software Practice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 adet
Bilgisayar Mühendisliği - Bilgisayar Bilimleri Parça

BS in Computer Engineering - Computer Science Track

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora

Electronic and Computer Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MEng)Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering (MEng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12-16 ay
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
ECE derslerin tam Zamanı - 8 en az Sekiz Kredi Saat
Bilgisayar Mühendisliği (Temel Giriş) MEng (Onur)Destekli

Computer Aided Engineering (Foundation Entry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Lisans/Yüksek Lisans Diploması toplam

Combined Degree of Bachelor’s/Master’s Degree in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim lisans (BSc), Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Science (BSc) in Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 122 dönem saat
Mühendislikte Felsefe yüksek lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Master of Philosophy in Engineering - Computer Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Computing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Tam 30 adet
Mikroelektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Microelectronics and Computer Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Mühendisliği (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi
Doktora - Elektrik Felsefe Doktoru ve Bilgisayar Mühendisliği

PhD - Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 108 derslerden
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yolu

Undergraduate Pathway in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 9 ay)
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği MEngSc

MEngSc in Electronic and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Opsiyonel Co-op)Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Computer Engineering Technology (Optional Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

MS in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 yüksek lisans düzeyinde kredi
Elektronik Haberleşme ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Electronic Communications and Computer Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği MEng (Onur)

Electronics and Computer Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği

BS in Electrical Engineering and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 141 kredi
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında Ses ve Müzik Mühendislik/MS BS kombine Derece

Combined Degree of BS in Audio and Music Engineering/MS in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) Mühendislik lisans/Bilgisayar Mühendisliği (1353)

Bachelors of Engineering (Honours)/Computer Science (2428)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

B.S. in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
(Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (Computer Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Bilgisayar Mühendisliği)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Computer Engineering)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği kombine B. S. - M. Eng

Combined B.S. - M.Eng in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı en az 24 yüksek lisans kredi saat toplam
Bilgisayar Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 adet
Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Computer Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Çift Diploma Programı lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science in Computing Science Dual Degree Program Major

Lisans
120 adet tam Zamanı - Minimum
İşletme Bilgisayar Mühendisliği/MBA MS - Master

MS in Computer Science/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe yüksek lisans Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden

Master of Philosophy majoring in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
Mühendislik Bilim Uygulamalı Bilim lisans, Bilgisayar Mühendisliği Seçenek Önemli

Bachelor of Applied Science in Engineering Science, Computer Engineering Option Major

Lisans
120 adet tam Zamanı - Minimum
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü Yolu

Graduate Pathway in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 dönem
(ECE)Elektrik Mühendisliği alanında lisans eğitimi (BSE) Derece ve Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering (BSE) Degree in Electrical and Computer Engineering (ECE)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği Lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Science in Electrical Engineering - Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Teknolojisi lisans

Bachelor of Engineering Technology in Electronic and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği (Endüstriyel Proje) MEng

Electronics and Computer Engineering (with Industrial Project) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Computer Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
M. Sc. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

M.Sc. in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Lisans Binbaşı (BS, HBS)

Electrical and Computer Engineering Undergraduate Major (BS, HBS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MASc)Elektrik Uygulamalı Bilim Master ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Applied Science in Electrical and Computer Engineering (MASc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Bilgisayar Mühendisliği (BSc) lisans eğitimi ve Matematik

Bachelor of Science (BSc) in Computer Science and Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 Minimum birimleri
Nanoteknoloji Elektrik (MASc) Uygulamalı Bilimler yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği -

Master of Applied Science (MASc) in Electrical and Computer Engineering - Nanotechnology

Yüksek Lisans
Normal program için tam Zamanı - bir Onur Lisans derecesi sonra 2 dönem ya da eşdeğeri, 6 dönem