• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Bilgisayar Bilimleri (Doktora)- Biyoenformatik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Computer Science - Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc/PGCert/PGDip

Computer Science MSc/PGCert/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenilik MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Innovation MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Felsefesinin ana, ANU College

Master of Philosophy, ANU College of Engineering and Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri / (2030) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computer Science / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ders 1), Bilgisayar Bilimleri lisans, İktisat ve Veri Bilimi

Bachelor of Science in Computer Science, Economics, and Data Science (Course 6-14)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-186 üniteleri
Yüksek Performanslı bilgisayar Bilimleri Bilgisayar BSc (Onur)

Computer Science with High Performance Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimi ve Matematik Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Computing Science and Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computing Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimi Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri B. A./B. S. ve Matematik

B.A./B.S. in Computer Science and Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Eğitimi

Master of Science in Computer Science Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 adet
Bilgisayar Bilimi Master (Akıllı Sistemler)

Master of Computer Science (Intelligent Systems)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi (HND üst) BSc (Onur)

Computer Science (HND top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Konuşma ve Dil İşleme Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science with Speech and Language Processing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(BBA)İşletme (BCS) Bilgisayar Bilimi lisans ve Lisans

Bachelor of Computing Science (BCS) and Bachelor of Business Administration (BBA)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Endüstriyel Deneyimi ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Fizik BSc (Onur)

Computing Science and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ile Matematik derece ile lisans eğitimi Küçük

Bachelor of Science with Honors in Applied Mathematics with Computing Science Minor

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği Uzmanlık ile Bilim lisans (Onur Bilgisayar Bilimi)

Bachelor of Science (Honours Computer Science with Software Engineering Specialization)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çift Diploma), Bilgisayar Bilimleri Ticaret Uzmanı lisans ve Lisans

Bachelor of Commerce Specialist and Bachelor of Computer Science (Double Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimleri MS - kişiye özel Parça

MS in Computer Science - Personalized Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Elektrik Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar Bilimleri (Ders 6-2)

Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science (Course 6-2)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-186 üniteleri
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans (Onur) ve Mühendislik (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Computer Science and Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Yıl Mscı dahil olmak üzere Yapay Zeka ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence including International Year MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanunların (Bilgisayar Bilimi) lisans/Lisans

Bachelor of Science (Computer Science)/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(11-16 yaş) QTS ile orta Öğretim: Bilgisayar Bilimleri ve BİLİŞİM PGCE

Secondary Education with QTS: Computer Science and ICT (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık BSc Bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science for Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Endüstriyel bir Yıl) matematik ve Bilgisayar Bilimleri Mscı

Mathematics and Computer Science (with an Industrial Year) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi (Yapay Zeka) BSc (Onur)

Computer Science (Artificial Intelligence) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendislik programları (Matematik Lisans ile Mekatronik) ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronic) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MPhil)Bilgisayar Bilimleri Bölümü - Lisansüstü Araştırma Fırsatları

Department of Computer Science - Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri Şeyler İnternette bir Binbaşı ile Bachelor

Bachelor of Computer Science with a Major in Internet of Things

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri (BBA) İşletme Lisans çift Diploma ve Lisans (BCS)

Dual Degree of Bachelor of Business Administration (BBA) and a Bachelor of Computer Science (BCS)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MA, MENG, MS, DAHA fazla)bilgisayar Bilimi Mezun Büyük

Computer Science Graduate Major (MA, MENG, MS, MAIS)

Yüksek Lisans
45 yüksek lisans kredisi tam Zamanı - Minimum
Sanat (Bilgisayar Bilimi) lisans/Lisans

Bachelor of Science (Computer Science)/Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma), Bilgisayar Bilimleri Master

Master of Science in Computer Science (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Bilgisayar Bilimleri

M.Sc. in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MSc Bilgisayar Bilimi

MSc in Computing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Siber güvenlik bölümünden lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science with a Major in Cybersecurity

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim Master (Yüksek Performanslı Hesaplama ve Simülasyonlar)

Master of Science in Computer Science (High Performance Computing and Simulations)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 Minimum birimleri
Bilgisayar Bilimleri lisans (Onur bilgi İşlem Uygulanır)

Bachelor of Computer Science (Honours Applied Computing)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi yüksek lisans

Master of Science in Electrical Engineering and Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 adet
Uluslararası Çalışma MEng Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science with International Study MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi BS ve İletişim Çalışmaları

BS in Computer Science and Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
QTS ile ikincil Bilgisayar Bilimleri PGCE

Secondary Computer Science PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans (Onur) Uzmanlaşmış

Bachelor of Science (Honours) Specialising in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Bilişsel Bilimler Doktora

Computer Science and Cognitive Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar bilimlerinde uzmanlaşma ile iş analizi () yüksek lisans

Business Analytics (with specialisation in Computer Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Vakfı Yıl BSc Bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Science Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri/JD BS

BS in Computer Science/JD

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (MC)

Master of Computer Science (MCS)

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 32 Minimum dönem saat
Endüstriyel (Güvenlik ve Esneklik) MCompu Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Security and Resilience) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri: İnformatique MSc

Computer Science: Informatique MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Yurtdışında MEng ile Elektronik (Onur)

Computer Science and Electronics with Study Abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilimi bölümünden lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science with a Major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Oyun Mühendisliği) BSc (Onur)

Computer Science (Game Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi Bilgisayar Bilimi (Yıl) BSc (Onur)

Computer Science (Year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Siber Güvenlik) MEng (Onur)

Computer Science (Cyber Security) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi/Yazılım Mühendisliği MEng (Onur)

Computer Science/Software Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dean')lisans Bilgisayar Bilimleri;Alim s

Bachelor of Computer Science (Dean's Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (Simülasyon ve Ciddi Oyunlar)

Bachelor of Computer Science (Simulation and Serious Games)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (Araştırma) yüksek lisans

Computer Science (by Research) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Bilgisayar Güvenliği)

Master of Science in Computer Science (Computer Security)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 adet
Vakıf Yıl Lisans ile Siber Güvenlik ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Cyber Security with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14)Yurt dışında Öğrenim Yılı ile Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc

Computer Science and Mathematics with Study Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Applied Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel yerleştirme bir yıl bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka () BSc (Onur)

Computer Science and Artificial Intelligence (with an industrial placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hazırlık Programı - Bilgisayar Bilimleri Vakfı Sertifikası

International Foundation Programme - Computer Science Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mesleki Uygulama üzerine yüksek Lisans (Dijital Medya ve Oyunlar) (Onur)

Computer Science (Digital Media and Games) with Professional Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ile bilgisayar Bilimi (4 yıl) MCompu (Onur)

Computer Science with Mathematics (4 years) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (WCOMS1)

Bachelor of Computer Science (WCOMS1)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar bilimlerinde Yüksek Lisans Diploması (5520)

Graduate Diploma in Computer Science (5520)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri DPhil

Computer Science DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BEng Yıl Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science with Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlık Yılı ile bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science with Foundation Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sektöründe Yüksek Performanslı Bilgisayar ile bilgisayar Bilimi (Yıl) BSc (Onur)

Computer Science with High Performance Computing (Year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans programı Bilgisayar Bilimleri ile İktisat

Bachelor of Arts in Economics with Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mesleki Uygulama (Bilgisayar Ağ), BSc (Onur)

Computer Science (Network Computing) with Professional Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc/PGCert/PGDip

Advanced Computer Science MSc/PGCert/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans - Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Arts - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Elektrik Mühendisliği Master / Mühendis

Master of Electrical Engineer / Engineer in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 162 üniteleri
Bilgisayar Bilimleri lisans (Dijital Güvenlik Sistemleri)

Bachelor of Computer Science (Digital Systems Security)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
BSc Bilgisayar Bilimi

BSc in Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi BS ve Matematik

BS in Computer Science and Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
Endüstriyel Deneyimi BSc ile Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science for Games Development with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science for Games Development with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Astrophysics and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri/(Eşit) Matematik BSc (Onur)

Computer Science/Mathematics (Equal) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri MS - Makine öğrenmesi Parça

MS in Computer Science - Machine Learning Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Dijital Teknoloji Ortaklığı ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Digital Technology Partnership BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnd (Yıl) (Eşit) Bilgisayar Bilimleri/Matematik BSc (Onur)

Computer Science/Mathematics (Equal) (Yr in Ind) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilim ve Mühendisliği BSc

BSc in Computer Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Binbaşı - Hesaplamalı Matematik

Computer Science Major - Computational Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
Uygulamalı Bilgisayar onur Bekar Mobil Bilgisayar Bilimi

Honours Bachelor of Applied Computer Science in Mobile Computing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilim C09119v1 Lisans (Onur)

C09119v1 Bachelor of Computing Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MPhil

Advanced Computer Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilgisayar Bilimi (endüstriyel yerleştirme bir yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with an industrial placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (Ağ ve Bilgi Güvenliği)

Master of Computer Science (Network and Information Security)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
18 Bilgisayar Bilimleri ile Matematik alanında lisans eğitimi (Ders-C)

Bachelor of Science in Mathematics with Computer Science (Course 18-C)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-192 üniteleri
Bilgisayar Bilimleri ve İşletme Bölümü

BS in Computer Science and Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
Lisans Bilgisayar Bilimi Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hazırlık Yılı ile bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Computer Science and Software Engineering with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Bilimi)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Computer Science)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar Bilimi (yurtdışında bir yıl ile) Mscı (Onur)

Computer Science (with a year abroad) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi (Doktora) doktora ve Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Information and Computing Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi, BA/B. Sc/BCosc

BA/B.Sc/BCosc in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimleri Onur Gelişmiş ()

Bachelor of Computer Science Advanced (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (MACSc)

Master of Applied Computer Science (MACSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans - Biyoenformatik

Bachelor of Science in Computer Science - Bioinformatics

Lisans
Tam Zamanlı - 105 kredi saat
Oyun için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Games BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Web Geliştirme MComp ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Web Development MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim Derecesi Associate

Associate of Science Degree in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Deneyimi ile bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science with Industrial Experience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakıf Yıl Lisans matematik ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Mathematics and Computer Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekansal (Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Geospatial Computing Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yüksek Lisans Kabul - 57 kredi saat; Lisans Derecesi Kabul - 75 dönem kredi saat
Bilgisayar Bilimleri ve Matematik (3 yıl) BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Vakıf Yıl Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Bilimi)Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Science/Bachelor of Science (Computer Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
ICT PGCE ile ikincil Bilgisayar Bilimleri

Secondary Computer Science with ICT PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Yazılım Mühendisliği)

Master of Science in Computer Science (Software Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 Minimum birimleri
Siber Güvenlik MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Cyber Security MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Bilgisayar Bilimleri ve Astronomi

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Computer Science and Astronomy

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Araştırma ile kuramsal Bilgisayar Bilimi MSc

Theoretical Computer Science MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science for Games Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi bir Yıl (Dağıtılmış ve Ağ Sistemleri)-Sektöründe-Mscı

Computer Science (Distributed and Networked Systems) with a Year-in-Industry MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (MCSc)

Master of Computer Science (MCSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri Yazılım Tasarımı bölümünden lisans

Bachelor of Computer Science with a Major in Software Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gömülü Sistemler MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Embedded Systems MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
TÃ lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi/Psikoloji BSc (Onur)

Computing Science/Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Sektöründe bir Yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with a Year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çalışmanın bir yıl ile bilgisayar Bilimleri Yurtdışında Mscı (Onur)

Computer Science with a year of Study Abroad MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Dağıtılmış ve Ağ Sistemleri) BSc (Onur)

Computer Science (Distributed and Networked Systems) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çift Diploma), Bilgisayar Bilimleri lisans ve Lisans

Bachelor of Science and Bachelor of Computer Science (Double Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Lisans/yüksek Lisans Diploması toplam

Combined Degree of Bachelor’s/Master’s Degree in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri MS - Bilgisayar Güvenliği Parça

MS in Computer Science - Computer Security Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Endüstriyel bir Yıl ile matematik ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Computer Science with an Industrial Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc Daha Hızlı Rota BSc

Computing Science BSc Faster Route BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri ile Matematik alanında lisans ve İstatistikler

Bachelor of Science in Mathematics and Statistics with Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Sanayi BSc Yıl ile bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka (Onur)

Computer Science and Artificial Intelligence with Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Popüler Müzik BA (Onur)

Computer Science and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans Yol

Undergraduate Pathway in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 açısından
(Matematik Lisans ile Kimyasal) (Onur) Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Önemli bir Bilgisayar Bilimleri lisans (Profesyonel) Siber

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Cybersecurity

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Yıl bilgisayar Bilimleri ve Matematik Yurtdışında BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics with a Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka Mscı ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Bilgisayar Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi (Bütünleşik) Doktora) ve Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Information Technology and Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Bilimi)Siber güvenlik yüksek lisans

Master of Cybersecurity (Computer Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (M. S.) - Bilgi Güvenliği

Master of Science (M.S.) in Computer Science - Information Security

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar lisans

Bachelor of Computing in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Bilgisayar Bilimleri alanında Siber güvenlik yüksek lisans

Master of Science in Cybersecurity in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 yüksek lisans kredi saat
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans (işbirlikçi Eğitim)

Bachelor of Science in Mathematical and Computational Sciences (Co-operative Education)

Lisans
Kredi tam Zamanı - 126 toplam yarıyıl saat
Bilgisayar Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Bio -) MCompu (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Bio-Computing) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Ekonomi BSc (Onur)

Computer Science and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Fizik BSc (Onur)

Computer Science and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (sektöründe bir yıl) Mscı (Onur)

Computer Science (with a year in industry) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe yüksek lisans Bilgisayar Bilimleri bölümünden

Master of Philosophy majoring in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
Bilgisayar bilimlerinde doktora (Ph. D) - Kuantum Bilgi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Science - Quantum Information

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Veri bilimleri'nde (Profesyonel) lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science (Professional) with a Major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Müzik BSc (Onur)

Computer Science and Music BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnternet Ekonomisi MSc/PGCert/PGDip Gelişmiş Bilgisayar Bilimi

Advanced Computer Science with Internet Economics MSc/PGCert/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi

AS in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık iki yıl
Bilgi Araştırma Master ve Bilgisayar Bilimleri

Master of Research in Information and Computing Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans/Master

Bachelor of Arts/Master of Science in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon Çalışmalar/Bilgisayar Bilimleri BA (Onur)/BSc (Onur)

Japanese Studies/Computer Science BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret lisans - İş ve Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Commerce - Business and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (MCompSc)

Master of Computer Science (MCompSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Transfer Derecede Bilgisayar Bilimleri Bilimleri ön

Associate in Science in Computer Science for Transfer Degree

Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık iki yıl
Yapay Zeka ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence BSc (Hons)

Lisans
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Onur İş İdaresi ve Bilgisayar Bilimleri Ticaret lisans

Bachelor of Commerce in Honours Business Administration and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Tarih alanında lisans

BS in Computer Science and History

Lisans
Tam Zamanlı - 135 toplam dönem saat
Bilgisayar Bilimi ve Sosyoloji alanında lisans

BS in Computer Science and Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
İş için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Temel Giriş) BSc (Onur)

Computer Science (Foundation Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyun Geliştirme bölümünden lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science with a Major in Games Development

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Görsel Hesaplama ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Visual Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çift Diploma), Bilgisayar Bilimleri Ticaret lisans ve Lisans

Bachelor of Commerce and Bachelor of Computer Science (Double Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Fizik ortak Büyük

Joint Major in Computer Science/Physics

Lisans
127 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Bilgisayar Bilimleri Mühendislik Bilimleri doktoru

Doctor of Engineering Sciences in Computer Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik/Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Physics/Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Sanayi entegre yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with integrated year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka ve Bilgisayar Bilimi (4 yıl) MCompu (Onur)

Artificial Intelligence and Computer Science (4 years) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Fizik BSc (Onur)

Computing Science/Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Temelleri (Laboratuvar) bilişim Doktora

Informatics (Laboratory for Foundations of Computer Science) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Eşit) matematik/Bilgisayar Bilimleri (4 yıllık) MMath

Mathematics/Computer Science (Equal) (4 years) MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güvenlik ve Adli Tıp üzerine yüksek Lisans Bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Security and Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans Lisans Bilgisayar Bilimleri /

Bachelor of Laws / Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri (temel yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında eğitim ile Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Games Development with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (sektöründe bir yıl), MEng (Onur)

Computer Science (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi (Ağ Geçidi BSc) BSc (Onur)

Computer Science (Gateway BSc) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Yönetimi BSc (Onur)

Computer Science and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (endüstride yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with year in industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri MMath

Mathematics and Computer Science MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (Yazılım Mühendisliği)

Master of Computer Science (Software Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Bilgisayar Bilimi) yüksek lisans - Araştırma

Master of Science (Computer Science) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Bilgisayar Bilimleri ve BİLİŞİM teknolojileri) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Computer Science and ICT) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimi MPhil

Computing Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (yerleştirme yıl dahil) BSc (Onur)

Computer Science (including placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans

Master of Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 veya 2 Yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi.

Advanced Computer Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimleri Temel Bilgi Teknolojisi Yönetimi

Computer Science Major - Information Technology Management

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
(PGCert PGDip)Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc (PGCert PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi (Danışmanlık) BSc (Onur)

Computer Science (Consultancy) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Onur ile Bilgisayar Bilimleri BCSH - Lisans

BCSH - Bachelor of Computer Science with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
MSc Bilgisayar Bilimi - Büyük Veri Mühendisliği

MSc in Computer Science - Big Data Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Oyun Geliştirme Uzmanlığı ile Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS)

Bachelor of Computer Science (BCS) with Specialization in Game Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme ile Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science with Placement MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mesleki Deneyim MEng dahil olmak üzere bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science including Professional Experience MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc - Bilgisayar Sistemleri Güvenliği

MSc in Computer Science - Computer Systems Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi yüksek lisans (Akıllı Robot)

Master of Science in Computer Science (Intelligent Robotics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 adet
14. Bilgisayar Bilimleri/Matematik Mscı

Computing Science/Mathematics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi (Doktora) doktora ve Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Information and Computer Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri (temel) BSc (Onur)

Computer Science (with Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(SKE) Bilgisayar Bilimleri dersi Geliştirme SKE

Subject Knowledge Enhancement (SKE) Computer Science SKE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Bilgisayar Bilimi Bilim Master (Oyun Geliştirme)

Master of Science in Computer Science (Game Development)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 adet
MSc Gelişmiş Bilgisayar Bilimi ve Yönetimi

MSc Advanced Computer Science and IT Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(BA, BS, HBA, HBS) Büyük bilgisayar Bilimi Lisans - Bilgisayar Sistemleri Seçeneği

Computer Science Undergraduate Major (BA, BS, HBA, HBS) - Computer Systems Option

Lisans
Tam Zamanlı - 180 en Az kazanılan puan
Bilgisayar bilimlerinde Doktora)

Doctor of Philosophy in Computer Science (PhD)

Yüksek Lisans
Elbette tam Zamanı - 12 kredi, Yüksek Lisans Tezi ve 18 kredi iş
İşletme Yönetimi ve Bilgisayar Bilimleri BA (Onur)

Business Management and Computer Science BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Fizik BSc (Onur)

Computer Science/Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi BSc bir yıl ile (Yapay Zeka) Bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science (Artificial Intelligence) with a year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MS

MS in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri ve Gazetecilik alanında lisans

BS in Computer Science and Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
Bilgisayar Bilimleri, Yaratıcı Sanatlar lisans/Lisans

Bachelor of Creative Arts/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (MS)

Master of Science in Computer Science (MS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Mobil ve Yaygın uzmanlık ile Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS) Bilgisayar

Bachelor of Computer Science (BCS) with specialization in Mobile and Ubiquitous Computing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Matematik MCompu (Onur)

Computer Science and Mathematics MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi ve Bilgisayar Bilimleri (&CS) PGCE

Information Technology and Computer Science (IT&CS) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(BCS) işletme (BBA) (Laurier) ve Bilgisayar Bilimleri Waterloo (Üniversite) Doubl ...

Business Administration (BBA) (Laurier) and Computer Science (BCS) (University of Waterloo) Doubl ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans ve Ürün Bilimler

Bachelor of Science in Computer Science and Crop Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 126 saat
Bilgisayar Bilimleri alan Bilgisi Geliştirme - (SKE)

Subject Knowledge Enhancement in Computer Science - (SKE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 hafta
MSc Bilgisayar Bilimi

MSc in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri MEng (Onur)

Mathematics and Computer Science MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc), Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği - Bilgisayar Bilimleri Parça

BS in Computer Engineering - Computer Science Track

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre Endüstriyel ve Mesleki Eğitim de dahil olmak üzere) bilgisayar Bilimleri Yazılım Mühendisliği (...

Computer Science Software Engineering (including Integrated Industrial and Professional Training) ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş & ile bilgisayar Bilimleri, Endüstriyel Deneyimi ile Yönetim BSc (Onur)

Computer Science with Business & Management with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (Onur) Bilgisayar Bilimi Bölümünden

Bachelor of Science (Honours) Majoring in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri Bölümü - Lisansüstü Araştırma Fırsatları

Department of Computer Science - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Havacılık lisans - Bilgisayar Bilimleri Önemli

Bachelor of Aviation - Computer Science Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri PGCE

Computer Science PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Bilgisayar Bilimi - Bilgisayar Sistemleri Paralel

MSc in Computer Science - Parallel Computing Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş ile bilgisayar Bilimi (İTMB) BSc (Onur)

Computer Science with Business (ITMB) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İnsan Bilgisayar Etkileşimi) Bilgisayar Bilimleri MEng

Computer Science (Human Computer Interaction) MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (4 yıl) MComp (Onur)

Computer Science (4 years) MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Bilgisayar ve Ağ Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans

Bachelor of Engineering (Computer and Network Engineering) (Honours)/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri BA

BA in Mathematics and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
(Onur)Bilgisayar Bilimi (Entegre Masterları, yerleşim yıl dahil) Mscı

Computer Science (Integrated Masters, including placement year) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS) Veri Bilimi konusunda uzmanlaşmış

Bachelor of Computer Science (BCS) specializing in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yapay bir Yıl ile Zeka)-Bilgisayar Bilimi-Sanayi BSc (Onur)

Computer Science (Artificial Intelligence) with a Year-in-Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve Bilgisayar Bilimleri BSc (Onur)

Computer and Management Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi.

Computer Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) Bilgisayar Bilimleri ile fizik MPhys

Physics with Computer Science (4 years) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Sanatlar lisans

Bachelors of Arts in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Lisans Bilgisayar Bilimleri (Oyun ve Mobil Geliştirme)

Bachelor of Computer Science (Game and Mobile Development)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl (6 dönem)
Bilgisayar Bilimleri (Oyun Programlama) BSc (Onur)

Computer Science (Games Programming) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi küçük (büyük) BSc (Onur)

Computer Science (major with a minor) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi MEng Yıl Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science with Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi/Siyaset (SocSci) MA (Onur)

Computing Science/Politics (SocSci) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Deneyimi MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Industrial Experience MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Temel yıl BSc (Onur), Bilgisayar Bilimleri

Computing Sciences (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Onur) Mühendislik lisans (Bilgisayar Sistemleri) / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) (Computer Systems) / Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(4 yıllık) bilgisayar Bilimleri ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Computer Science and Electronic Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi BS ve Medya Sanatları

BS in Computer Science and Media Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 136 toplam dönem saat
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - Matematik ve Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Mathematics and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Bilgisayar Bilimleri Matematik lisans/Lisans

Bachelor of Mathematics/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Bilgisayar Bilimleri B. S./M. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S./M.S. in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Güvenlik ve Yurtdışında BSc bir Yıl ile Adli tıp ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Security and Forensics with a Year of Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Bilimi Sanatları ortak lisans/yüksek Lisans

Joint Bachelor of Arts in Computer Science/Master of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Bilim alanında lisans

BS in Computer Science and Information Science

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
Bilgisayar Bilimleri alanında lisans ve Ekonomi

BS in Computer Science and Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 133 toplam dönem saat
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Lisans (Bilgisayar Sistemleri) Onur/Lisans

Bachelor of Engineering (Computer Systems) Honours/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş ile bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science with Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Core)QTS PGCE (Okul Doğrudan dahil olmak üzere) ikincil Bilgisayar Bilimleri

Secondary Computer Science (including School Direct) with QTS PGCE (Core)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri (temel dahil olmak üzere 3 Yıl veya 4 Yıl) BSc (Onur)

Computer Science (3 Years or 4 Years including Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MS - Hesaplamalı Biyoloji Parça

MS in Computer Science - Computational Biology Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar Bilimi Mscı (Onur)

Computing Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl